TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 תכלית דש TTF תל בונד 40
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   213
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   767.6
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


3


תעודות סל, שהם 14.55% מהקרן
תכלגל סח יורשק תעודת סל4.852,742,89910.4
תכלית א ת''א 100 תעודת סל4.8581,58910.4
תכלמר לח סנפ500 תעודת סל4.85472,12310.4


220


אג"חים קונצרני, שהם 55.48% מהקרן
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני1.693,182,4053.6
פועלים הנפק התח יא אג"ח קונצרני1.452,471,1673.1
פועלים הנפקות אגח 29 אג"ח קונצרני1.282,334,5162.7
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני1.142,143,5222.4
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.961,917,7232.1
פועלים הנפ התח י אג"ח קונצרני0.961,437,7812.1
אלביט מערכות אגח א אג"ח קונצרני0.951,817,6612.0
התעשיה האוירית אגח ג אג"ח קונצרני0.911,731,1061.9
מז טפ הנפק אגח 37 אג"ח קונצרני0.911,792,4531.9
מזר טפח הנפק אגח 34 אג"ח קונצרני0.781,586,0511.7
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.731,356,0331.5
פועלים הנ הת ידאג"ח קונצרני0.721,205,9381.5
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.681,514,7181.5
פועלים הנ אגח33 אג"ח קונצרני0.641,291,6541.4
מזר טפח הנפק אגח 35 אג"ח קונצרני0.631,214,8901.4
מז טפ הנפק 38 אג"ח קונצרני0.611,313,0841.3
דיסקונט מנפיקים כ התח ה אג"ח קונצרני0.591,081,9411.3
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.571,121,0231.2
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.571,109,7131.2
מזרחי טפחות ש''ה נד א אג"ח קונצרני0.57818,2971.2
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.561,072,4611.2
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.56936,2241.2
פועלים הנפ ש''ה נד 1 אג"ח קונצרני0.54790,2531.1
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.531,156,8581.1
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.531,019,3641.1
דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני0.531,034,9361.1
לאומי התח נד יד אג"ח קונצרני0.53948,1631.1
מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני0.49788,7441.0
פועלים הנפקות סד 25 אג"ח קונצרני0.49819,2021.0
שיכון ובינוי אגח 7אג"ח קונצרני0.49932,0891.0
דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 אג"ח קונצרני0.48702,5881.0
חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני0.48942,7971.0
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.47760,2121.0
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.46777,9031.0
לאומי שטרי הון נד' 200 אג"ח קונצרני0.46777,8301.0
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.44793,8790.9
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני0.44733,1730.9
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.43865,0550.9
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.42821,5810.9
לאומי שה נד 300 אג"ח קונצרני0.42659,5500.9
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.41771,2070.9
פועלים הנ הת טואג"ח קונצרני0.41673,9650.9
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.41808,7860.9
בינלאומי הנפק התח כא אג"ח קונצרני0.39726,5430.8
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.39757,0100.8
גזית גלוב אגח ד אג"ח קונצרני0.38571,7560.8
דיסקונט מנפיקיםכ הת ח אג"ח קונצרני0.38645,8320.8
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני0.38829,1430.8
פועלים הנפ אגח 32אג"ח קונצרני0.38597,6060.8
בינלאומי הנפק הת נד כ אג"ח קונצרני0.37680,2860.8
פועלים שטרי הון נד' א' אג"ח קונצרני0.37542,4130.8
שטראוס אגח ד אג"ח קונצרני0.37670,6250.8
אבגול אגח גאג"ח קונצרני0.36724,1510.8
בינלאומי הנפק כתבי התנד ה אג"ח קונצרני0.36603,2830.8
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.36648,7060.8
אגוד הנפק אגח ו אג"ח קונצרני0.35698,5090.7
דיסקונט מנ הת דאג"ח קונצרני0.35530,8660.7
דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' אג"ח קונצרני0.35531,5050.7
קבוצת דלק אגח יד אג"ח קונצרני0.35604,7830.7
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.34501,5190.7
פועלים הנפקות אגח 31 אג"ח קונצרני0.34637,3550.7
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.33553,0120.7
דקסיה הנפ אגח ב אג"ח קונצרני0.33521,7570.7
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני0.33501,4570.7
התעשיה האוירית אגח ב אג"ח קונצרני0.32649,1650.7
מזרחי טפח הנפק התח 31 אג"ח קונצרני0.32563,1280.7
דיסקונט כתבי התח נד י אג"ח קונצרני0.31519,5570.7
דלתא אגח אאג"ח קונצרני0.31577,0360.7
חברה לישראל אגח 7 אג"ח קונצרני0.31479,3750.7
פועלים הנפקות התח ט אג"ח קונצרני0.31510,5340.7
דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' אג"ח קונצרני0.3452,7070.6
דקסיה הנפ אגח ז אג"ח קונצרני0.3515,6470.6
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.3471,2720.6
אגוד הנפ התח נד יט אג"ח קונצרני0.29494,5970.6
שופרסל אגח האג"ח קונצרני0.29605,8540.6
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.28540,9700.6
אגוד הנפ שה נדח 1 אג"ח קונצרני0.28444,9610.6
דיסקונט כתבי התח נד יא אג"ח קונצרני0.28469,4420.6
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.28631,6820.6
פניקס הון אגח דאג"ח קונצרני0.28575,3490.6
פניקס הון אגח ג אג"ח קונצרני0.27495,5310.6
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.26550,8310.6
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני0.26551,7150.6
כללביט אגח חאג"ח קונצרני0.26510,8510.6
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.25504,9060.5
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני0.25475,4550.5
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.25390,0840.5
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.25505,9610.5
אלבר אגח יד אג"ח קונצרני0.24496,0860.5
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.24464,4900.5
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.24490,9870.5
גב ים אגח ואג"ח קונצרני0.23338,8040.5
מזרחי טפחות הנפק התח נד27 אג"ח קונצרני0.23342,2700.5
בינלאומי הנפק אגח ג' אג"ח קונצרני0.22353,0790.5
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.22446,8640.5
דקסיה הנפ אגח ה אג"ח קונצרני0.22421,1480.5
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני0.22451,4020.5
אגוד הנפק כתבי התח נדח ב אג"ח קונצרני0.21351,6230.5
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני0.21411,4240.4
פועלים הנ הת טזאג"ח קונצרני0.21327,6640.5
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.2337,9860.4
מליסרון אגח ה אג"ח קונצרני0.2328,3040.4
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.2379,8670.4
אגוד הנפקות אגח ז אג"ח קונצרני0.19367,3140.4
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.19477,6680.4
אזורים אגח 10 אג"ח קונצרני0.18360,6470.4
מגדלי תיכון אגח א אג"ח קונצרני0.18360,6470.4
קבוצת דלק אגח יח אג"ח קונצרני0.18293,5650.4
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.17274,7810.4
אלקטרה אגח דאג"ח קונצרני0.17347,8690.4
בינלאומי הנפק ש''ה נד' ב' אג"ח קונצרני0.17264,9160.4
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.17348,6260.4
דור אלון אגח ד אג"ח קונצרני0.16312,9700.3
כלכלית ים אגחיג אג"ח קונצרני0.16449,5800.4
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.15303,3410.3
אמות אגח באג"ח קונצרני0.14248,9700.3
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.14219,8680.3
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0.14278,9000.3
דלתא גליל אגח ה אג"ח קונצרני0.14243,5030.3
חשמל אגח 25 אג"ח קונצרני0.14276,3380.3
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.14244,0150.3
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני0.14233,1230.3
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.13222,5780.3
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.13211,7790.3
גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני0.13201,0230.3
סלקום אגח טאג"ח קונצרני0.13321,2170.3
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.13244,3380.3
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני0.12359,1320.3
כללביט אגח ג אג"ח קונצרני0.12214,0780.3
מליסרון אגח ח אג"ח קונצרני0.12228,5380.2
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.12248,3670.3
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.11178,2160.2
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.11173,0330.2
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני0.11191,9990.2
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.11205,2870.2
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.11192,0550.2
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.1211,1810.2
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.1208,1820.2
נורסטאר אגח י אג"ח קונצרני0.1186,8520.2
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.1197,5270.2
קבוצת דלק אגח יג אג"ח קונצרני0.1151,4210.2
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני0.1163,1110.2
אלרוב נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.09177,2750.2
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.09156,3200.2
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.09180,5590.2
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0.09176,3650.2
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.09147,8000.2
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.09177,8270.2
קבוצת דלק אגח יט אג"ח קונצרני0.09154,7240.2
אמות אגח ג אג"ח קונצרני0.08139,0830.2
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני0.08142,9550.2
מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני0.08134,3820.2
פניקס אגח 2 אג"ח קונצרני0.08162,7760.2
פניקס הון התחיבות א אג"ח קונצרני0.08138,4720.2
ריט 1אגח ג אג"ח קונצרני0.08133,3550.2
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.07137,9940.2
אשדר אגח א אג"ח קונצרני0.07112,7540.1
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.07140,9320.2
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.07130,5710.2
הראל הנפק אגח ה אג"ח קונצרני0.07110,5250.1
מבני תעשיה אגח ח' אג"ח קונצרני0.07128,2650.2
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.07118,5290.1
נורסטאר אגח ט אג"ח קונצרני0.07125,8750.2
קבוצת דלק אגח כב אג"ח קונצרני0.07103,6270.1
אזורים אגח 9 אג"ח קונצרני0.06113,6140.1
אלקטרה אגח ג אג"ח קונצרני0.0695,2760.1
אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני0.06118,4120.1
ביג אגח ד אג"ח קונצרני0.0696,6310.1
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.06110,5350.1
מנורה מבטח אגח א אג"ח קונצרני0.0698,8290.1
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.06102,2560.1
פועלים הנפק התח יב אג"ח קונצרני0.06112,9580.1
פועלים הנפק כתבי הת ד אג"ח קונצרני0.0682,9020.1
פניקס הון אגח ב אג"ח קונצרני0.06114,5900.1
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.0587,5250.1
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.05116,0560.1
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.0597,6080.1
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.05178,5820.1
ארפורט סיטי אגח ד אג"ח קונצרני0.05105,4500.1
אשטרום נכסים אגח 7 אג"ח קונצרני0.0592,2290.1
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.05108,2750.1
בראק אן וי אגח א אג"ח קונצרני0.0594,7510.1
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.0584,5170.1
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.0594,2410.1
כללביט אגח א אג"ח קונצרני0.0570,3450.1
מליסרון אגח ז אג"ח קונצרני0.0598,6330.1
מנורה הון אגח אאג"ח קונצרני0.0580,3890.1
פניקס אגח 1 אג"ח קונצרני0.0572,1190.1
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.0579,6680.1
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.05107,0050.1
שופרסל אגח דאג"ח קונצרני0.05122,3810.1
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.0599,9830.1
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.0499,6370.1
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.0490,3070.1
אפריקה מגורים אגח ב אג"ח קונצרני0.0476,1450.1
הראל הנפק אגח ואג"ח קונצרני0.0466,1960.1
הראל הנפק אגח זאג"ח קונצרני0.0469,0520.1
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0.0476,2960.1
נורסטאר אגח ו' אג"ח קונצרני0.0464,4830.1
נצבא אגח ו אג"ח קונצרני0.0485,3320.1
רבוע נדל''ן אגח ב אג"ח קונצרני0.0470,2360.1
ריט 1 אגח דאג"ח קונצרני0.0479,4540.1
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.0349,7510.1
איירפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.0354,5970.1
אמות אגח דאג"ח קונצרני0.0366,8970.1
ביג אגח האג"ח קונצרני0.0356,9390.1
בראק אן וי אגח באג"ח קונצרני0.0363,5270.1
דה לסר אגח ג אג"ח קונצרני0.0362,1760.1
דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני0.0357,2180.1
הראל הנפק אגח ד אג"ח קונצרני0.0355,0010.1
הראל הנפקות אגח א אג"ח קונצרני0.0349,0030.1
הראל הנפקות אגח ח אג"ח קונצרני0.0362,1490.1
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.0349,8490.1
מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני0.0360,9370.1
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני0.0365,6690.1
מגה אור אגח ג אג"ח קונצרני0.0352,1150.1
סלע נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.0364,1480.1
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני0.0361,8990.1
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.0358,0310.1
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.0247,4280.1


30


אג"חים מדינה, שהם 30.58% מהקרן
ממשלתי צמוד 0536אג"ח מדינה1.852,076,0943.9
ממשלתית צמודה %04/18 3.5 אג"ח מדינה1.562,478,9103.3
גליל 5903 אג"ח מדינה1.551,979,6713.3
ממשלתי צמוד 0841אג"ח מדינה1.482,172,1913.2
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה1.462,134,0533.1
ממשלית שקלית 02/19 6.0 אג"ח מדינה1.382,321,2152.9
ממשלתית שקלית %01/22 5.5 אג"ח מדינה1.382,298,1183.0
ממשלתית שקלית 02/17 5.5 אג"ח מדינה1.262,317,4552.7
ממשלתית שקלית 01/20 5 אג"ח מדינה1.252,215,0282.7
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה1.242,121,3452.6
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה1.232,072,8032.6
ממשלתית צמודה %10/19 3 אג"ח מדינה1.161,942,3082.5
ממשלתית שקלית %01/18 4.0 אג"ח מדינה1.122,159,2242.4
ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה1.112,372,1362.4
ממשלתית שקלית %08/16 4.25 אג"ח מדינה1.092,148,9062.3
גליל 5904אג"ח מדינה1.081,354,0272.3
ממשלתית צמודה %05/17 1.0 אג"ח מדינה1.012,019,2552.2
ממשלתית שקלית %05/16 2.50 אג"ח מדינה0.961,951,2892.0
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה0.931,979,3292.0
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה0.891,305,8961.9
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה0.811,480,2841.7
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה0.81,414,0361.7
גליל 5472 אג"ח מדינה0.721,109,9051.5
שחר 2683 אג"ח מדינה0.721,446,8831.5
ממשלתית משתנה 11/21 אג"ח מדינה0.581,242,6281.2
ממשלתית צמודה %1016 0.1 אג"ח מדינה0.551,175,2361.2
ממשלתית שקלית %05/19 2.25 אג"ח מדינה0.43857,8040.9
ממשלתית שקלית 01/15 4.5 אג"ח מדינה0.41884,7790.9
ממשלתית שקלית %10/17 2.25 אג"ח מדינה0.3622,2060.6
ממשלתית דואלית %11/16 5.5 אג"ח מדינה0.27128,7540.6


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.97% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים-0.97 -2.1
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן