TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   54.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   169.6
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


88


אג"חים קונצרני, שהם 70.97% מהקרן
ISRELE 7.25% 15.01.19 ISRAEL ELECTRIC אג"ח קונצרני2.42300,0001.3
ANGSJ 5 .375% 15.04.20 אג"ח קונצרני2.04280,0001.1
AMXLMM 6.45% 05.12.22 AMERICA MOVIL אג"ח קונצרני1.984,000,0001.1
BNP 5.186% 29/06/49 אג"ח קונצרני1.74240,0001.0
RIOOIL 6.25% 06/07/2024 אג"ח קונצרני1.72250,0000.9
BACR 7.75% 10.04.23 אג"ח קונצרני1.61200,0000.9
RBS 7.64% 29.03.49 אג"ח קונצרני1.58200,0000.9
CS 7.5% 29.12.49 אג"ח קונצרני1.53200,0000.8
LLOYDS 15% 21.12.19 אג"ח קונצרני1.53100,0000.8
SOCGEN 8.25% 29.9.2049 אג"ח קונצרני1.51200,0000.8
RABOBK 0% 3.3.15 אג"ח קונצרני1.48500,0000.8
CATERPILLAR INTL CAT 7.5% 20.12.15 אג"ח קונצרני1.4615,000,0000.8
CLR 5% 15.9.22 אג"ח קונצרני1.4200,0000.8
VALEBZ 4 3/8 11.1.2022 אג"ח קונצרני1.38200,0000.8
NDASS 8.375% 29/09/2049 אג"ח קונצרני1.34180,0000.7
BANBRA 9% 29.6.2049 אג"ח קונצרני1.3200,0000.7
MRFGBZ 6.875% 24.6.2019 אג"ח קונצרני1.27200,0000.7
PGILLN 5.625% 29.4.2020 אג"ח קונצרני1.24200,0000.7
STABAN 8.125% 02.12.2019 אג"ח קונצרני1.19150,0000.6
RENAUL 4.65% 11.04.16 אג"ח קונצרני1.171,000,0000.6
HAIAIR 6.25% 22.05.17 אג"ח קונצרני1.151,000,0000.6
EIBKOR 3.7% 28.11.2019 אג"ח קונצרני1.141,000,0000.6
EXP-IMP BK KOREA 3.25% 27/07/15 אג"ח קונצרני1.141,000,0000.6
PESAAR 5.875% 15/05/17 אג"ח קונצרני1.06150,0000.6
BANVOR 6.25% 16/05/2016 אג"ח קונצרני1300,0000.5
CSNABZ 6.875% 21.09.19 אג"ח קונצרני1150,0000.5
GS 5% 21.08.19 אג"ח קונצרני0.96160,0000.5
RBS 13.125% 19.03.22 אג"ח קונצרני0.96141,0000.5
PETBRA FLOAT 15.01.19 אג"ח קונצרני0.94150,0000.5
US STEEL CORP 7.5% 15/03/2022 אג"ח קונצרני0.9120,0000.5
BANK OF AMERICA FLOAT 06/05/19 אג"ח קונצרני0.85104,0000.5
BANK OF AMERICA 5.7% 24.1.2022 אג"ח קונצרני0.84100,0000.5
AA 5.72% 23.2.2019 אג"ח קונצרני0.81100,0000.4
BANCO SANTANDER SANBBZ 8% 18.3.16 אג"ח קונצרני0.81300,0000.4
ISR ELEC 7.7% 15.07.2018 אג"ח קונצרני0.81100,0000.4
AVP 4.2% 15.07.18 אג"ח קונצרני0.8120,0000.4
HEWLETT-PACKARD 4.65% 9.12.2021 אג"ח קונצרני0.8100,0000.4
CORJRL 6.75% 23.11.2021 אג"ח קונצרני0.79100,0000.4
NOKIA 5.375% 15/05/19 אג"ח קונצרני0.79100,0000.4
BACR 14% 29/11/2049 אג"ח קונצרני0.7850,0000.4
NOBLSP 6.75% 29.1.2020 אג"ח קונצרני0.78100,0000.4
STLD 7.625% 15.3.2020 אג"ח קונצרני0.77100,0000.4
UBS 6.243% 29.5.2049 אג"ח קונצרני0.76100,0000.4
TMUS 6.464% 28.04.19 אג"ח קונצרני0.75100,0000.4
CLF 4.8% 1.10.2020 אג"ח קונצרני0.73141,0000.4
PBI 5% 15.03.15 אג"ח קונצרני0.73100,0000.4
LSELN 9.125% 18.10.19 אג"ח קונצרני0.7250,0000.4
WFC VAR 29.03.49 אג"ח קונצרני0.71100,0000.4
AMD 7.75% 1.8.2020 אג"ח קונצרני0.69100,0000.4
CEEB 11.75% 27/04/16 אג"ח קונצרני0.69250,0000.4
BNP PARIBAS 6.25% 29/10/2049 אג"ח קונצרני0.6790,0000.4
PETBRA 5.375%27.01.21 אג"ח קונצרני0.67100,0000.4
STANLN 7.75% 03.04.2018 אג"ח קונצרני0.6750,0000.4
ISRAEL ELECTRIC ISRELE 6.875% 21.06.23 אג"ח קונצרני0.6680,0000.4
LLOYDS 13% 19.12.21 אג"ח קונצרני0.65100,0000.4
PETBRA 5.875% 01.03.2018 אג"ח קונצרני0.6590,0000.4
TOYS R US TOY 10.375% 15.8.17 אג"ח קונצרני0.63100,0000.3
SDRLNO 5.625% 15.09.17 SEADRILL אג"ח קונצרני0.62100,0000.3
ANHEUSER ABIBB 9.75% 17.11.15 אג"ח קונצרני0.56200,0000.3
AZJAU 5.75% 28.10.2020 אג"ח קונצרני0.580,0000.3
AUST & NZ BANK 19/06/2023 אג"ח קונצרני0.4985,0000.3
MS 8% 09.05.17 MORGAN STANLEY אג"ח קונצרני0.4470,0000.2
WANDA PROPERTIES DALWAN 4.875% 21.11.18 אג"ח קונצרני0.4460,0000.2
ALCOA INC AA 6.75% 15.07.18 אג"ח קונצרני0.4353,0000.2
DUEAU 6.25% 11/04/2017 אג"ח קונצרני0.4270,0000.2
ROYAL BK 9.5% 16/3/22 אג"ח קונצרני0.4250,0000.2
TITIM 7.175% 18.06.19 אג"ח קונצרני0.4250,0000.2
AA 5.4% 15.4.2021 אג"ח קונצרני0.450,0000.2
DELL 5.65% 15.04.18 אג"ח קונצרני0.3950,0000.2
JPM 7.9% 29/04/2049 אג"ח קונצרני0.3950,0000.2
AUTGIL 8.25% 24.05.21 אג"ח קונצרני0.37100,0000.2
AMXLMM 7.125% 9.12.24 אג"ח קונצרני0.36700,0000.2
BPCEGP 6.75% 29.01.49 אג"ח קונצרני0.3650,0000.2
JPM 6% 29.12.49 אג"ח קונצרני0.3650,0000.2
CAT 3.25% 26.6.2015 אג"ח קונצרני0.29250,0000.2
S 6% 15.11.2022 אג"ח קונצרני0.2943,0000.2
MORGEN STANLEY 7.6% 08/08/17 אג"ח קונצרני0.2340,0000.1
ROYAL BK SCOT 6.125% 15/12/2022 אג"ח קונצרני0.2329,0000.1
CHMEDA 3.5% 27.11.2018 אג"ח קונצרני0.1824,0000.1
KOEWPW 2.625% 27.11.2018 אג"ח קונצרני0.1824,0000.1
PITNEY BOWES 5.75% 15/09/2017 אג"ח קונצרני0.1823,0000.1
CTL 6.75% 1.12.2021 אג"ח קונצרני0.1720,0000.1
PEMEX 7.65% 24.11.21 אג"ח קונצרני0.163,0000.1
CINCINNATI BELL 8.375% 15.10.2020 אג"ח קונצרני0.1520,0000.1
MTNA 3.75% 01.03.16 אג"ח קונצרני0.1520,0000.1
NEM 3.5% 15.3.2022 אג"ח קונצרני0.1115,0000.1
RTSX 8.875% 15.1.2017 אג"ח קונצרני0.0710,0000.0
EXPE 7.456% 15.08.18 אג"ח קונצרני0.067,0000.0


10


אג"חים מדינה, שהם 8.55% מהקרן
FED REPUBLIC OF BRAZIL אג"ח מדינה1.98750,0001.1
BERMUD 5.603% 20/07/2020 אג"ח מדינה1.59200,0000.9
SAGB 8% 21.12.2018 אג"ח מדינה0.851,300,0000.5
SLOVEN 5.25% 18.2.2024 אג"ח מדינה0.84100,0000.5
UKRAIN 9.25% 24.07.17 אג"ח מדינה0.79200,0000.4
MEX BONOS 8% 17/12/2015 אג"ח מדינה0.7615,0000.4
BRAZIL 12.5% 05.01.2016 אג"ח מדינה0.7250,0000.4
MEXICAN BONOS 8.5% 13/12/2018 אג"ח מדינה0.6311,3000.3
SAGB 13.5% 15.9.2016 אג"ח מדינה0.21300,0000.1
SAGB 13.5% 15.9.2015 אג"ח מדינה0.2300,0000.1


9


אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 8.70% מהקרן
EIB 14% 05/07/2016 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור2.09600,0001.1
EIB 0% 05.09.22 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור1.671,000,0000.9
IFC 7.75% 3.12.2016 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור1.2210,000,0000.7
EBRD 0 31.12.2018 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור1.142,370,0000.6
IBRD 0 04/04/2017 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור1.082,000,0000.6
IFC 7.8% 3.6.2019 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.826,320,0000.4
EIB 8.5% 17.09.24 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.27400,0000.1
EBRD 5% 28.05.2015 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.242,000,0000.1
EIB 10.5% 21.12.17 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.1760,0000.1


1


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
CHINA ENERGY SAVINGS TECHNOL נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה03,2000.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 12.07% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים8.28 4.5
פיקדון פיקדון בבנק מסוים3.79 2.1
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן