TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   370.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1581
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


1


תעודות סל, שהם 0.19% מהקרן
הראלס ד תב60 תעודת סל0.19238,1970.7


1


אג"חים להמרה, שהם 0.14% מהקרן
מישורים אג יב אג"ח להמרה0.14500,0000.5


81


אג"חים קונצרני, שהם 11.24% מהקרן
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני1.575,802,0945.9
דיסקונט מנ הת ט אג"ח קונצרני0.782,814,2392.9
לאומי שה נד 301 אג"ח קונצרני0.51,780,0001.9
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.391,420,0001.5
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני0.381,487,0001.4
AMXLMM 6% 9.6.2019 אג"ח קונצרני0.364,900,0001.3
דלק(תמר) 25$-רמ אג"ח קונצרני0.32304,9491.2
פועלים ש''ה נד א אג"ח קונצרני0.29750,0001.1
פועלים הנ אגח33 אג"ח קונצרני0.281,000,0001.1
לאומי שה נד 201 אג"ח קונצרני0.25900,2710.9
פועל הנ שה נד 1 אג"ח קונצרני0.22580,0000.8
פרטנר אגח ד אג"ח קונצרני0.22882,1970.8
הראל הנפק אגח ג אג"ח קונצרני0.21750,0000.8
נכסים ובנ אגח ג אג"ח קונצרני0.21600,0010.8
RBS 13.125% 19.03.22 אג"ח קונצרני0.2200,0000.7
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.2859,0910.7
הראל הנפק אגח ד אג"ח קונצרני0.2597,3220.7
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני0.19631,3450.7
דלק קב אגח יד אג"ח קונצרני0.19571,7910.7
הראל הנפק אגח ב אג"ח קונצרני0.19700,0000.7
אינטרנט זהבאגחג אג"ח קונצרני0.18674,9910.7
הראל הנפק אגח ה אג"ח קונצרני0.15455,0000.6
פועלים הנפ הת י אג"ח קונצרני0.15387,5180.6
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.15498,0000.6
דלתא אגח ה אג"ח קונצרני0.14437,5420.5
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.14450,0000.5
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.13413,6480.5
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.13444,6200.5
מז טפ הנפק 38 אג"ח קונצרני0.13500,0000.5
דיסקונט שה א אג"ח קונצרני0.12300,0000.4
נורסטאר אגח ט אג"ח קונצרני0.12379,9150.5
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.11309,2540.4
דור אלון אגח ג אג"ח קונצרני0.11386,6660.4
דלק קב אגח יג אג"ח קונצרני0.11294,2350.4
כלכלית ים אגח ה אג"ח קונצרני0.11350,0000.4
אינטרנט זהבאגחב אג"ח קונצרני0.1300,9810.4
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.1350,0000.4
אשדר אגח א אג"ח קונצרני0.09265,6630.3
כלכלית ים אגחיא אג"ח קונצרני0.09400,0000.3
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.09300,1620.3
פועלים הנ הת יג אג"ח קונצרני0.09314,2840.3
אפריקה נכס אגחה אג"ח קונצרני0.08256,2700.3
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.08259,1620.3
הכשרת ישוב אג14 אג"ח קונצרני0.08280,3880.3
כלכלית ים אגח ט אג"ח קונצרני0.08330,2100.3
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.08279,3060.3
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.08221,1430.3
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.07300,0000.3
פועלים הנ הת יב אג"ח קונצרני0.07208,0780.2
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.07243,8820.3
דיסק השק אגח ח אג"ח קונצרני0.06201,6510.2
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני0.06187,5000.2
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.06217,0880.2
בי קומיונק אגחב אג"ח קונצרני0.05173,1140.2
הכשרת ישוב אג15 אג"ח קונצרני0.05197,2330.2
מז טפ הנפק 34 אג"ח קונצרני0.05182,2050.2
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.05161,9040.2
רבוע נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.05148,9790.2
אשטרום נכ אגח 6 אג"ח קונצרני0.04138,8890.1
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.04150,0000.2
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.04133,5980.2
שלמה נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.04150,0000.1
אדגר אגח ה אג"ח קונצרני0.0390,0060.1
אינטרנט זהבאגחד אג"ח קונצרני0.03160,0000.1
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.03108,8890.1
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.03119,0000.1
כנפיים אגח ג אג"ח קונצרני0.0398,4710.1
מצלאוי אגח א אג"ח קונצרני0.03104,1680.1
אליאנס אגח ב אג"ח קונצרני0.0267,7710.1
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.0264,7670.1
כלכלית ים אגח ז אג"ח קונצרני0.0143,5550.1
מישורים אגח דאג"ח קונצרני0.0137,4400.0
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.0120,0000.0
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.0150,0230.1
שלמה נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.0116,6670.0
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני01,1740.0
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני06750.0
ביג אגח ג אג"ח קונצרני013,2840.0
ירושליםהנפ אגחז אג"ח קונצרני017,5000.0
נצבא אגח ד אג"ח קונצרני016,6660.0
פועלים הנפק 25 אג"ח קונצרני05230.0


21


אג"חים מדינה, שהם 76.12% מהקרן
גליל 5903 אג"ח מדינה13.7230,800,00051.6
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה10.8530,350,00040.8
ממשל משתנה 0817 אג"ח מדינה9.5635,943,31935.9
ממשל צמודה 0517 אג"ח מדינה6.8223,991,59925.6
ממשל שקלית 0122 אג"ח מדינה4.7914,000,76418.0
גליל 5472 אג"ח מדינה4.7212,800,00017.7
ממשל צמודה 1019 אג"ח מדינה3.369,898,45012.6
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה3.047,800,00011.4
ממשל משתנה 0520 אג"ח מדינה2.7510,380,34510.4
ממשל שקלית 0816 אג"ח מדינה2.689,300,00010.1
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה2.255,800,0008.5
ממשל שקלית 0219 אג"ח מדינה2.196,500,0008.2
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה2.126,300,0008.0
ISRAEL 4% 30.6.2022 אג"ח מדינה2.091,800,0007.9
שחר 2683 אג"ח מדינה1.415,000,0005.3
ממשל שקלית 0217 אג"ח מדינה1.173,800,0004.4
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה0.993,000,0003.7
ממשל משתנה 1121 אג"ח מדינה0.833,138,7773.1
ממשל שקלית 0516 אג"ח מדינה0.421,500,0001.6
FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 12.5% 05. אג"ח מדינה0.19420,0000.7
ממשל צמודה 1016 אג"ח מדינה0.17645,8600.6


3


מלוות קצר מועד, שהם 5.37% מהקרן
מ.ק.מ 815 מלווה קצר מועד3.1912,000,00012.0
מ.ק.מ 515 מלווה קצר מועד1.997,500,0007.5
מ.ק.מ 1215 מלווה קצר מועד0.19700,0000.7


1


CALL אופציות, שהם 0.02% מהקרן
דלר-C0395.0M502 CALL אופציית0.023000.1


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.54% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים3.73 14.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים1.12 4.2
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.69 2.6
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן