סיכום שבועי 23 באוגוסט - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

עמלת פעילות במניות: החל מ-12 אג

סקירות שוק

סיכום שבועי 23 באוגוסט


שבוע חיובי בתל אביב כאשר מדד ת"א 25 סגר עליה שבועית של 2.5% וזאת לאחר ירידה של 7% מתחילת חודש אוגוסט לרמת שפל מאז אפריל של 1038 נקודות. ביום שישי דיווח יו"ר הבנק המרכזי, בן ברננקי, על הורדת ריבית האשראי של הבנקים בשיעור של חצי אחוז. מרמת 6.25% ל 5.75% , כאשר השורה התחתונה הינה שימוש בכל הכלים המוניטורים שיש באפשרות בן ברננקי ושר האוצר האמריקאי בכדי לעזור למשק לצאת מבעית הנזילות שגרמה לירידות החדות בסוף חודש יולי.
אוראל סרור | 23/8/07, 00:00

 

 

נכתב ע"י אוראל סרור
 
                           סיכום שבועי  - נכתב לפני סיום מסחר
 
שבוע חיובי בתל אביב כאשר מדד ת"א 25 סגר עליה שבועית של 2.5%
וזאת לאחר ירידה של 7% מתחילת חודש אוגוסט לרמת שפל מאז אפריל של 1038 נקודות.
ביום שישי דיווח יו"ר הבנק המרכזי, בן ברננקי, על הורדת ריבית האשראי של הבנקים בשיעור של חצי אחוז. מרמת 6.25% ל 5.75% , כאשר השורה התחתונה הינה שימוש בכל הכלים המוניטורים שיש באפשרות בן ברננקי ושר האוצר האמריקאי בכדי לעזור למשק לצאת מבעית הנזילות שגרמה לירידות החדות בסוף חודש יולי.
בית ההשקעות מורגן סטנלי מוריד את תחזית הצמיחה השנתית למשק הישראלי מ 5.6% ל- 5.5% כאשר מורידים במקביל את תחזית הצמיחה לשנת 2008. לפי הכלכלנים של בית ההשקעות "המשק הישראלי חשוף לשינויים במשק האמריקני, 40% מהיקף הייצוא של ישראל מסתמך על השוק האמריקאי" במורגן סטנלי גם מעדכנים כי תחזיתם הקודמת עדין אקטואלית כאשר צופים עלית ריבית ל 5% עד סוף השנה.
סיטי גרופ מדווח לאחר התוצאות של הלמ"ס על הצמיחה במשק כי הצמיחה החזקה בישראל נמצאת מעל לפוטנציאל המשק"
הם מוסיפים כי הצמיחה ממשיכה להיות חזקה מאוד ואפילו חזקה מידי לפוטנציאל שעומד על 4% ולפיך גוברים הסיכויים להעלאת הריבית אשר צפויה להאט את הצמיחה.
 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) דיווחה ביום רביעי על שנת שיא עם קצב צמיחה של המשק הישראלי בשיעור של 6.6% במחצית הראשונה בחישוב שנתי.
על פי אומדנים קודמים של כלכלני האוצר ובנק ישראל אשר פרסמו צמיחה של 5% שנתי.
המשק הישראלי סוגר רצף של צמיחה במשך 5 שנים.
משנת 2003 צמח המשק בשיעור מצטבר של 21% תוספת של 135 מיליארד שקל.
התוצר המקומי הכולל הסתכם על 660 מיליארד שקל בחישוב שנתי שיא כל הזמנים.
הוצר לנפש הגיע לשיא של 92,338 שקל.
הייצוא שגדל ב 8.3% הוביל את הצמיחה המהירה במחצית הראשונה. השקעות עלו ב 5.9% והגידול בצרכיה הפרטית שעלתה ב 7.5%.
גם האבטלה במשק ירדה בקצב איטי יחסית ל 7.6% לעומת 7.7% ברבעון הראשון ו 7.8% ברבעון האחרון של שנת 2006.
תוך שנה וחצי ירד שיעור האבטלה במשק ב 1.6% מ 9.2% ברבעון הראשון של שנת 2005 ל 7.6% ברבעון השני השנה.
למרות כל הנתונים הנהדרים האלה, חשוב לזכור כי אלו נתוני עבר, שלא מייחסים חשיבות לבעיית הנזילות שתקפה את השווקים בעולם עם משבר הסאב פריים והעלאת הריבית שהחלה ברבעון השלישי השנה וצפויה להימשך עד שנה הבאה.
 
כלכלני קרן המטבע העולמית מציינים כי הזעזועים פוגעים בצמיחה העולמית ולהערכתם השווקים המתעוררים עמדו עד כה בכבוד במשבר אך "להניח שלא תהיה השפעה – זו הנחה אופטימית הרבה יותר מידי". באופן כללי הכלכלה העולמית נכנסה למשבר הנוכחי במצב טוב, עם מומנטום צמיחה חזק, שחלק גדול ממנו נבע מהמדינות המתעוררות.
בדיקה של הקורלציה בין צמיחת המשק בארה"ב למשק הישראלי נמצא כי היחס עומד על רמה שלילית של 0.15 בשנות ה 90 ועבר למתאם גבוה מאוד של 0.76 מ 2001 ועד עכשיו. ככל שהמתאם שלילי יותר כך הקורלציה שואפת לאפס ואז בעצם קיים גידור סיכון, ואילו כאשר המתאם קרוב ל-1 הקורלציה גבוהה מאוד וכך פיזור השקעות לא מגדר את הסיכון בהשקעה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
משבר חברת חפציבה עדין לא תם, והשבוע פרסמו כמה קרנות נאמנות על ההפסדים שנוצרו להם כתוצאה מחשיפה לחברה. קרן איפקס נדל"ן ותשתיות שהחזיקה 4.19% מנכסיה במניות של חפציבה וכך ידווח הקרן על הפסד של 5.3% מהשווי הנקי.
קרנות נוספות של איפקס נפגעו כתוצאה מחשיפה .
אפסילון תשואה פלוס ש 3.33% מנכסיה הושקעו באג"ח של חברת חפציבה.
קואטרו אג"ח חברות השקיע 2.88% מנכסיה באג"ח של חפציבה.
שתי קרנות אלו רשמו תשאוה שלילית של 9.3% ו 7.6% בהתאמה.
מגדל דקלה אג"ח חברות עם חשיפה של 2.4% לאג"ח חפציבה.
 
 
 
 
דוחות כספיים :     
 
ארזים -  הכנסות החברה משכירות הסתכמו ב 71.5 מיליון שקל המהווה ירידה של 1.4% לעומת הכנסות השכירות ברבעון מקביל.
המכירות המרביות מגיעות מבריטניה בשיעור של 785 מהמכירות.
הכנסות מימון בשיערו של 148 מיליון שקל כתוצאה מגידור מוצלח של הלוואות בלש"ט.
רווח נקי של 87.7 מיליון שקל המהווה קפיצה עצמוה של 800% לאחר מימושי נכסים ברבעון הקודם. הרווח הנקי לחציון הסתכם על 274.2 מיליון שקל.
תזרים המזומנים סיים שלילי בגבוה של 50 מיליון שקל בשל עלייה ביתרות חייבים
 
דו"ח כי"ל - מכירותכילבתקופתהדו"חהסתכמוב – 1,845.8 מיליוןדולרלעומת 1,564.2 מיליוןדולר בתקופההמקבילהאשתקד, עליהשלכ- 18% . גידולזהמשקףבעיקרעליהבמחיריהמכירה וגםבכמויותהנמכרותשלאשלגודשניפוספט, אשרקוזזועקבירידהבכמותהמכירהשל חלקמתרכובותהברום הרווחהגולמיהסתכםב- 653.8 מיליוןדולר, עליהשל 115.0 מיליוןדולרבהשוואהלתקופה המקבילהאשתקד. שיעורהרווחהגולמיממחזורהמכירותעומדעל 35.4% לעומת 34.4% בתקופההמקבילהאשתקד. השיפורברווחהגולמי, בהשוואהלתקופההמקבילהאשתקד, נובעבעיקרמעליהבמחירי
המכירהשלאשלגודשניפוספטוכןמגידולבכמויותהמכירהשלמוצריםאלו. הרווחהנקיהסתכםב- 221.2 מיליוןדולר, לעומת 188.9 מליוןדולרבתקופההמקבילה אשתקד, עליהשלכ % 17.1.
 
דו"ח שטראוס – מכירות החברה גדלו ב כמעט 14% ל 1.42 מיליארד שקל לעומת רבעון מקביל אשתקד. הרווח הנקי ירד ב 4% והסתכם על 87 מיליון שקל הרווחה תפעולי לאחר הוצאות מימון ירד בכמעט 50% ל 126 מיליון שקל ברבעון השני של 2006 המכירות הבינלאומיות ממשיכות לתפוס נתח הולך וגדול בהכנסות הקבוצה וגדלו ב 35% ל 661 מיליון שקל. הצמיחה בחול התבססה על גידול אורגאני בלבד ללא רכישות. הרווח התפעולי מפעילות בחו"ל זינק בכ 78% לסך של 59 מיליון שקל משיעור רווחיות של 6.8% בתקופה מקבילה אשתקד.כאשר הפעילות בחול בלטה ע"י חברת הסלטים סברה האמריקנית שהכנסותיה קפצו בשיעור של 73%. מי שמכביד על הרווחיות של שטראוס הוא מקס ברנר שעדין מפסיד תפעולית.
בשטראוס מציינים "עם זאת מהפעילות בתחילת הרבעון השלישי של השנה ניתן להעריך כי מחצית השנה השנייה תהיה טובה יותר מקודמתה".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דו"ח ריטליקס – הכנסות החברה גדלו בשיערו קל ל 55.4 מיליון דולר לעומת 52.7 מיליון דולר ברבעון הקודם ו 45.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
קיטון בשיערו הרווח הגולמי ל 53% לעומת 57% ברבעון הקודם ו 585 ברבעון מקביל אשתקד כאשר בשורה התחתונה רשמה החברה הפסד נקי של 1.8 מיליון דולר לעומת רווח נמוך ברבעון הקודם של 20 אלף שקל והפסד נקי של 2.67 מיליון ברבעון המקביל.
הוצאות מחקר ופיתוח גבוהים מהרגיל ,29.4% בנוסף מדווחת החברה על צמצום מסוים בהוצאות המכירה ובהוצאות ההנהלה והכלליות וכן על הוצאה חד פעמית של 700 אלף דולר בגין רכישות שלא יצאו אל הפועל.
 
דו"ח פרוטרום – הכנסות החברה צמחו ל 92 מיליון שקל גידול של 27% בנטרול תנודת מטבע מודבר בידול של 24%. על רקע הצמיחה במכירות רשמה החברה גידול של 25% ברווח הגולמי ל 33 מיליון דולר אך אחוז הרווח הגולמי מהמכירות ירד ל 35.8% לעומת 36.6%. הנותן הבעייתי בדו"ח החברה הינו הגידול הרב בשיעור של כמעט 50% בהוצאות התפעוליות אשר הוביל לשחיקה של 12% ברווח התפעולי ל 8.5 מיליון דולר.
בשורה התחתונה רשמה החברה קיטון של 31% ל 6 מיליון דולר.
החברה מציגה המשך עליה במנוף לעומת שנים קודמות כאשר ההון העצמי של החברה ממן 62% מהמאזן.
 
דו"ח רבוע כחול – הכנסות החברה צמחו בשיעור אפסי כמעט ל 1.68 מיליארד שקל לעומת 1.67 מיליארד שקל ברבעון המקביל ואלו קטנו לעומת רבעון ראשון 169 מיליארד שקל.
בסעיף הרווח הגולמי רשמה החברה צמיחה גדולה לעומת ההכנסות בשיערו של 22.4% לעומת 21.4% ברבעון הקודם ו 20.9% ברבעון המקביל.
הוצאות הנהלה וכלליות צמחו בשיעור של  7.6% ל 377 מיליון שקל לאור פתיחת חנויות חדשות והוצאות לקוחות יו.
הרווח הנקי של החברה הסתכם על 37.1 מיליון שקל לעומת 42.52 מיליון שקל ברבעון הקודם ו 38.9 מיליון  שקל ברבעון המקביל.
 
דו"ח אסם – הכנסות החברה קטנו ל 712.9 מיליון שקל לעומת 731.9 מיליון שקל ברבעון הקודם אך ביצעו גידול לעומת רבעון מקביל אשתקד 653.3 מיליון שקל.
עיקר הצמיחה נרשם בתוכם המזון הקפוא. הרווח התפעולי של החברה הסתכם על 77.6 מיליון שקל כאשר שיערו הרווח התפעולי מההכנסות הסכתם על 10.9% לעומת 12.3% ברבעון הקודם ו 10.6% ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי הסתכם על 49.4 מיליון שקל המהווה צמיחה של 8.7% לעומת רבעון מקביל .
לאחרונה החברה ביצעה גיוס הון לצורך מימון מפעל טבעול בצ'כיה
גידול ההון הביא לכך שהחברה רשמה הוצאות מימון בהיקף של כמעט 2 מיליון שקל וזאת לעומת הכנסות מימון בהיקף של 2.3 מיליון שקל ברבעון המקביל.
גידול בתזרים המזומנים ל 31 מיליון שקל לעומת 20.9 מיליון שקל ברבעון המקביל .רוב הגידול נבע מסיבה טכנית לאור זקיפת ההתחייבויות הרלוונטיות לרבעון השלישי במקום לשני בגלל נפילת הדו"ח על יום שבת.
 
דו"ח גזית גלוב – הכנסות החברה הסתכמו על 683 מיליון שקל , עליה של 9% לעומת הרבעון המקביל שהסתכם על 625.5 מיליון שקל הנובע בעיקר מתוספת של נכסים חדשים ומגידול ממוצע של 13% בשכר הדירה אותו גובות החברות הבנות של גזית גלוב.
הרווח התפעולי הנקי צמח ב 13% לסך 465 מיליון שקל רווח נקי של 367.86 מיליון שקל לעומת 235.3 מיליון שקל ברבעון הראשון ו 126.5 מיליון שקל ברבעון המקביל.
"זה רבעון שיא מבחינת הרווח הנקי " כך אמר מנכ"ל גזית גלוב. "אנו ממשיכים לראות בפרמטרים התפעוליים ובתזרים המזומנים הוכחה לחוזקה ואיתנותה של גזית גלוב על כן בכוונתנו להמשיך בפעולות ההשבחה של פורטפוליו הנכסים תוך ניצול הדומיננטיות האזורית שהשגנו באזורי הפעילות השונים. אנו מאמינים כי הידע הניסיון והמוניטין אותם צברנו לארוך השנים יהוו יתרון משמעותי בהשגת המטרות שהצבנו לעצמנו"
 
 
 
 
 
 
דו"ח אלרוב נדל"ן – הכנסות החברה מדירות הסתכמו על 184.5 מיליון שקל לעומת 41. מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד וזאת לאור סיום מכירה של מרבית הדירות בפרויקט צמרת. מתחילת השנה הכפילה אלרוב נדלן את היקף נכסיה בחו"ל לאחר רכישה ביותר ממיליארד שקל בעיקר בשוויץ. ההכנסות בתחום עלו ל 41.2 מיליון שקל כ 20% יותר מאשר רבעון מקביל אשתקד.
הרווח של החברה הסתכם על 64 מיליון שקל המהווה גידול של 43% לעומת רבעון מקביל.
 
דוח איתוראן - הכנסות של החברה צמחו ב 17% ל 29.2 מיליון דולר לעומת 25 מיליון דולר ברבעון מקביל.למרות הירידה מפעילות בקוריאה לעומת הרבעון המקביל  חל גידול נטו בהכנסות אשר נבע מצמיחה מתמשכת בבסיס המנויים של החברה.
קיטון בשיעור הרווח התפעולי אשר נובע מעיכוב בהכרה בהכנסות מהשלב השני והשלישי בפרויקט קוריאה.
חלה עליה בעלויות השכר ומהוצאות תפעוליות נוספות.החברה מדווחת כי הגידול ברמת ההוצאות יימשך עם כי בקצב איטי יותר מההכנסות ועל כך ההנהלה צופה שהרווחיות התפעולית תשתפר במחצית השנייה של השנה הרווח הנקי הסכתם על 4.1 מיליון דולר לעומת 4.6 מילון דולר ברבעון המקביל.  קיטון בתזרים המזומנים של החברה כתוצאה מרכישת חברת מפה אשר הדוחות שלה ייכנסו החל מהחצי השני של השנה.
בנוסף דיבידנד של 4.8 מיליון דולר שחולק ברבעון השני.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    ת"א 25 (מעו"ף)

 

מדד המעוף הצליח להתמך במשך כל השבועים על רמת תמיכה אופקית 1050-1045

רמת תמיכה זו הנה האיתות הבא לגבי המשך התנהלות השוק.

כל עוד אנו מעל האופטימיות קיימת כאשר ההתנגדות הבאה הינה רמת 1080 נקודות אשר חופפת לממוצע נע 100 ימים.

מחזורי המסחר יורדים במהלך הירידות ונראה שהלחץ לקראת סיום.

כמובן שכל הניתוח הזה הינו נגזרת של מה שיתרחש בארה"ב  כאשר בארה"ב הנאסדק פרץ התנגדות 2520-2500 נקודות. שבירה של אותה רמה ייחשב איתות שליל לארה"ב וגם לנו.

שבוע הבא הינו שבוע הפקיעה מה שיכול לגרום לתנודות חרגיות במדד המעו"ף ולכן למנתחים הטכנים כדאי לייחס חשיבות למדד ת"א 75.

מחזורי המסחר קטנו מעט בשבוע האחרון וההסבר לכך נובע כנראה מחששות הציבור כנראה כתוצאה מהירידות החדות , והחששות לגבי המשך התנהלות הבורסה.

ישיבה על הגדר הינה אסטרגטיה טובה לקראת התבהרות המסחר בארץ ובארה"ב בפרט.

 

 

 

 

                              דולר \ שקל

 

לאחר הגעה להתנגדות 4.35 שקל לדולר נחלש הדולר בחדות, כתוצאה מציפיות הורדת ריבית בארה"ב ואלו העלרת הריבית אצלנו בארץ.

שבירת ממוצע נע 200 (קו ירוק) הנו איתות שלילי לדולר לגבי המשך התחזקותו בטווח האורך, ואלו כרגע הדולר מצליח להתמך מעל 4.15 שקל לדולר אשר חופך לממוצע נע 100 (קו שחור) שבירה של  אותו רמת תמיכה ייחשב איתות שלילי נוסף לדולר והמשך התדרדרותו מטה והתחזקות השקל.

 

                                                נאסד"ק

 

פריצת 2500-2520 נקודות הנה איתות חיובי לגבי המגמה בארה"ב.

השארות מעל אותה רמה ייחשב כסיום מהלך הירידות האחרון שנבע ממשבר הסאב פריים ומהלך למעלה לאזור רמות השיא ייתכן וימשיך.

איתות יציאה והמשך ירידות הינו  שבירה של רמת התמיכה 2500.

 

 

 

 

 

 

                                                נפט CRUDE

 

מהלך יירדו תחד מרמת השיא שהנ הגם יעד פיבונאצי שני, הנפט שבר את רמת התמיכה האופקית של 70 דולר  לאחר שבירת רמת התמיכה הדולר מתקן מעט למעלה ומנסה לפרוץ מחדש את רמת ה 70 דולר ולהתבסס מעליה

כשלון פריצה יוביל את הנפט להמשך החלשות.

לאחר שסופת הטורנדו שפעה במרכז אמריקה נחלשה השבוע, ירדו מחירי הנפט אל מתחת ל 70 דולר, אך עדין מסחר הנפט מושפע מאפקט האשראי שפוקד את ארה"ב ואם נראה רגיעה בנושא, ייתכן ומחירי הנפט ימשיכו לעלות. ואלו הלחץ על הנזילות ימשיך מחירי הנפט ימשכו ויכול לגרור סגירת פוזיציות רבה ולירידה חדה במחירי הנפט.

 

                                    זהב

 

הזהב ממשיך להתמך על רמת תמיכה עולה, מה שמאותת כי צפוי לעלות בטווח הקרוב ומקביל לאור הקורלציה ההפוכה, הדולר צפוי להחלש בשווקים מה שמתאים לצפי לגבי הורדת הריבית ע"י הפדרל ריזרב בשביל לדאוג לנזילות בשווקים ורגיעה ממשבר הסאב פריים.  רמת התמיכה העולה חפפת לממוצע נע 200 (קו ירוק) מה שמאשרר את התמיכה.

שבירת רמת התמיכה הכפולה ייחשב איתות שלילי לזהב והתחזקות הדולר.

טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד...

השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם


שם מלא*: ישוב:
טלפון*: דוא"ל:
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il