TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 כלל סל תל-בונד שקלי
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   65.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   206.6
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


104


אג"חים קונצרני, שהם 92.14% מהקרן
BOCOM 3.75% 06.03.23 אג"ח קונצרני3500,0002.0
BPLN 4.5% 1.10.2020 אג"ח קונצרני2.58400,0001.8
STANLN 5.7% 25.1.2022 אג"ח קונצרני2.56400,0001.7
HSBC 5% 27.09.2020 אג"ח קונצרני1.96300,0001.3
BAC 5.75% 01/12/2017 אג"ח קונצרני1.93300,0001.3
DEPFA 4.875% 28.10.15 אג"ח קונצרני1.81300,0001.2
HAIAIR 3.625% 07.02.20 אג"ח קונצרני1.79300,0001.2
C FLOAT 09.06.16 אג"ח קונצרני1.72300,0001.2
MORGAN STANLEY 5.75% 18/10/16 אג"ח קונצרני1.57250,0001.1
MSI 4% 1.9.2024 אג"ח קונצרני1.53250,0001.0
CAT 3.25% 26.6.2015 אג"ח קונצרני1.381,500,0000.9
UBS 7.25% 22.02.22 אג"ח קונצרני1.33200,0000.9
CS 6% 15.02.18 אג"ח קונצרני1.32200,0000.9
ICICI 5.75% 16.11.20 אג"ח קונצרני1.32200,0000.9
ABNANV 6.25% 13.9.2022 אג"ח קונצרני1.28200,0000.9
RWE 7% 12.10.2072 אג"ח קונצרני1.27200,0000.9
BIMBOA 4.5% 25.1.2022 אג"ח קונצרני1.25200,0000.8
KSS 4% 01.11.21 אג"ח קונצרני1.24200,0000.8
ISRELE 5.625% 21.06.18 ISRAEL ELECTRIC אג"ח קונצרני1.23200,0000.8
SOCGEN 5% 17.1.2024 אג"ח קונצרני1.21200,0000.8
WFC 3.3% 09/09/24 אג"ח קונצרני1.21200,0000.8
AXP 2.8% 19.9.2016 אג"ח קונצרני1.2200,0000.8
DB 2.5% 13.02.19 אג"ח קונצרני1.2200,0000.8
KOHNPW 3% 19.09.22 אג"ח קונצרני1.2200,0000.8
KOWEPW 3.125% 10.5.2017 אג"ח קונצרני1.2200,0000.8
GS 2.9% 19.7.2018 אג"ח קונצרני1.19200,0000.8
HSBC 4% 11.05.16 אג"ח קונצרני1.19200,0000.8
PFIZER INC PFE 5.35% 15.03.15 אג"ח קונצרני1.19200,0000.8
TSS 3.75% 1.6.2023 אג"ח קונצרני1.18200,0000.8
EDF 5.25% 29.01.49 אג"ח קונצרני1.17193,0000.8
GS FLOAT 15.11.18 אג"ח קונצרני1.17200,0000.8
HIGHWY 1.625% 28.04.17 אג"ח קונצרני1.16200,0000.8
KDB 1% 22.01.16 אג"ח קונצרני1.16200,0000.8
KOROIL 2.125% 14.05.18 אג"ח קונצרני1.16200,0000.8
RBS 6.4% 21.10.19 אג"ח קונצרני1.04150,0000.7
AMXLMM 5% 30.3.2020 אג"ח קונצרני0.99150,0000.7
ISR ELEC 7.7% 15.07.2018 אג"ח קונצרני0.98150,0000.7
EMBRAER OVERSEAS EMBRBZ 5.696% 16.09.23 אג"ח קונצרני0.95150,0000.6
BMETR 4.75% 04.2.2024 אג"ח קונצרני0.94150,0000.6
HPQ 4.3 % 1.6.2021 אג"ח קונצרני0.94150,0000.6
דלק(תמר) 16$-רמ אג"ח קונצרני0.9153,1880.6
SYMC 2.75% 15.6.2017 אג"ח קונצרני0.89150,0000.6
CAIXBR 4.25% 13.05.19 אג"ח קונצרני0.87150,0000.6
DB 4.296% 24.5.2028 אג"ח קונצרני0.87150,0000.6
HSBC 1.5% 13.11.17 אג"ח קונצרני0.87150,0000.6
TEVA 2.95% 18.12.22 אג"ח קונצרני0.87150,0000.6
BNSCN 4.5% 13.12.2027 אג"ח קונצרני0.85150,0000.6
CREDIT SUISSE CS 6.5% 08.08.23 אג"ח קונצרני0.8125,0000.5
WFC 7.574% 1.8.2026 אג"ח קונצרני0.79100,0000.5
RBS 5.625% 24.08.20 אג"ח קונצרני0.69100,0000.5
BAC 6.875% 15.11.2018 אג"ח קונצרני0.68100,0000.5
BRTFOD 3% 21.05.18 אג"ח קונצרני0.66115,0000.4
BCP 5.375% 16.09.2020 אג"ח קונצרני0.65100,0000.4
WM 4.75% 30.06.20 אג"ח קונצרני0.65100,0000.4
ANDINA DE FOMENTO CAF 4.375% 15.6.22 אג"ח קונצרני0.64100,0000.4
E.CL ECLCI 5.625% 15.01.21 אג"ח קונצרני0.64100,0000.4
MS 5% 24.11.25 אג"ח קונצרני0.64100,0000.4
SECO 4.211% 03.04.22 אג"ח קונצרני0.64100,0000.4
AHL 4.65% 15.11.2023 אג"ח קונצרני0.63100,0000.4
BCP 6.125% 24.04.27 אג"ח קונצרני0.63100,0000.4
TOYOTA 3.4% 15.09.21 אג"ח קונצרני0.63100,0000.4
ANZ 4.5% 19.3.2024 אג"ח קונצרני0.62100,0000.4
CNOOC 4.25% 30.04.24 אג"ח קונצרני0.62100,0000.4
ENAPCL 4.75% 06.12.2021 אג"ח קונצרני0.61100,0000.4
HEWLETT PACKARD HPQ 3.75% 01.12.20 אג"ח קונצרני0.61100,0000.4
SCBTB 3.5% 07.04.19 אג"ח קונצרני0.61100,0000.4
BSANCI 3.875% 20.09.22 אג"ח קונצרני0.6100,0000.4
ENDESA 4.25% 15.4.2024 אג"ח קונצרני0.6100,0000.4
GS 3.625% 07.02.16 אג"ח קונצרני0.6100,0000.4
JP MORGAN CHASE 3.15% 5.7.2016 אג"ח קונצרני0.6100,0000.4
BNS 2.8% 21.07.21 אג"ח קונצרני0.59100,0000.4
EIBKOR 2.375% 12.08.19 אג"ח קונצרני0.59100,0000.4
ETN 2 75% 02/11/22 אג"ח קונצרני0.59100,0000.4
GE 5.25% 29.6.2049 אג"ח קונצרני0.59100,0000.4
PBI 5% 15.03.15 אג"ח קונצרני0.59100,0000.4
SBUX 2% 5.12.2018 אג"ח קונצרני0.59100,0000.4
WANDA PROPERTIES DALWAN 4.875% 21.11.18 אג"ח קונצרני0.59100,0000.4
CAF 8.125% 4.6.2019 אג"ח קונצרני0.5880,0000.4
JPMORGAN CHASE 3.375% 01/05/23 אג"ח קונצרני0.58100,0000.4
MS FLOAT 18.10.2016 אג"ח קונצרני0.58100,0000.4
OCBCSP 1.625% 13.3.15 אג"ח קונצרני0.58100,0000.4
PESAAR 5.875% 15/05/17 אג"ח קונצרני0.57100,0000.4
WFC VAR 29.03.49 אג"ח קונצרני0.57100,0000.4
VALEBZ 4 3/8 11.1.2022 אג"ח קונצרני0.56100,0000.4
BACR 3.75% 15.5.2024 אג"ח קונצרני0.580,0000.3
BLOCK FINANCIAL HRB 5.5% 01.11.22 אג"ח קונצרני0.4975,0000.3
RBS 5.125% 28.05.24 אג"ח קונצרני0.4980,0000.3
NEDWBK 0.375% 14.12.2015 אג"ח קונצרני0.4680,0000.3
PETROBRAS 6.125% 06.10.2016 אג"ח קונצרני0.4270,0000.3
BIDU 2.75% 9.6.2019 אג"ח קונצרני0.4170,0000.3
BNP 5.186% 29/06/49 אג"ח קונצרני0.4170,0000.3
EXIMCH 2.5% 31.7.2019 אג"ח קונצרני0.4170,0000.3
AFRICA DEV.BK 6.875% 15/10/15 אג"ח קונצרני0.465,0000.3
CEEB 11.75% 27/04/16 אג"ח קונצרני0.38174,0000.3
BOCAVI 3.875% 09.05.2019 אג"ח קונצרני0.3660,0000.2
BAC 5.625% 01/07/2020 אג"ח קונצרני0.3450,0000.2
C 5.375% 9.8.2020 אג"ח קונצרני0.3450,0000.2
דלק(תמר) 23$-רמ אג"ח קונצרני0.3357,1690.2
OCBCSP 4% 15.10.2024 אג"ח קונצרני0.3253,0000.2
TOMARI 2.5% 24.04.19 אג"ח קונצרני0.3153,0000.2
CHINAM 2.375% 12.6.2017 אג"ח קונצרני0.2950,0000.2
KEB 2.5% 12.6.2019 אג"ח קונצרני0.2950,0000.2
PTTEPT 4.875% 29.12.49 אג"ח קונצרני0.2850,0000.2
MO 9.7% 10.11.18 אג"ח קונצרני0.114,0000.1


2


אג"חים מדינה, שהם 0.91% מהקרן
BRAZIL 12.5% 05.01.2016 אג"ח מדינה0.57250,0000.4
POLAND 6.375% 15.07.19 אג"ח מדינה0.3450,0000.2


1


אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 3.34% מהקרן
TII 1.125% 15.01.21 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור3.34500,0002.3


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.60% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים1.45 1.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.15 0.1
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן