TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 הראל פיא אג"ח $ בינלאומי
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   369.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   842.9
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


154


אג"חים קונצרני, שהם 81.23% מהקרן
BAC 6.875% 15.11.2018 אג"ח קונצרני2.311,800,0008.4
CS 1.625% 06.03.15 אג"ח קונצרני2.182,000,0007.9
GS 3.625% 07.02.16 אג"ח קונצרני1.921,700,0007.0
VALEBZ 4 3/8 11.1.2022 אג"ח קונצרני1.461,400,0005.3
BEIJII 3.25% 20.1.2020 אג"ח קונצרני1.41,300,0005.1
HAIAIR 3.625% 07.02.20 אג"ח קונצרני1.231,100,0004.5
PSASP 4.625% 11.09.19 אג"ח קונצרני1.231,000,0004.5
MS 5% 24.11.25 אג"ח קונצרני1.21,000,0004.3
TOYOTA 3.4% 15.09.21 אג"ח קונצרני1.181,000,0004.3
CNPCCH 2.7% 25.11.2019 אג"ח קונצרני1.141,050,0004.1
HUWHY 3.5% 13.1.2017 אג"ח קונצרני1.131,000,0004.1
KOHNPW 3% 19.09.22 אג"ח קונצרני1.131,000,0004.1
TENCNT 3.375% 2.5.2019 אג"ח קונצרני1.131,000,0004.1
JP MORGAN CHASE 3.15% 5.7.2016 אג"ח קונצרני1.121,000,0004.1
KOWEPW 3.125% 10.5.2017 אג"ח קונצרני1.121,000,0004.1
DBSSP 2.375% 14.09.15 אג"ח קונצרני1.111,000,0004.0
CS 4.375% 05.08.20 אג"ח קונצרני1.1900,0004.0
EIBKOR 1.25% 20.11.2015 אג"ח קונצרני1.091,000,0004.0
HUWHY 6% 29.4.49 אג"ח קונצרני1.09967,0004.0
JPM 1.1% 15.10.15 אג"ח קונצרני1.091,000,0003.9
JPM FLOAT 25.04.18 אג"ח קונצרני1.091,000,0004.0
STANLN 3.95% 11.01.23 אג"ח קונצרני1.081,000,0003.9
ABNANV 6.25% 13.9.2022 אג"ח קונצרני1.05868,0003.8
BANCO 3.875% 08.02.22 אג"ח קונצרני1.03915,0003.7
KDB 3% 17.03.19 אג"ח קונצרני1.03903,0003.7
HSBC 2.625% 24.9.2018 אג"ח קונצרני1.02900,0003.7
GS 6.15% 1/4/18 אג"ח קונצרני1800,0003.6
BAC 5.75% 01/12/2017 אג"ח קונצרני0.97800,0003.5
BAC 5.42%15.03.17 אג"ח קונצרני0.95800,0003.4
ISRELE 7.25% 15.01.19 ISRAEL ELECTRIC אג"ח קונצרני0.91750,0003.3
C 4% 05.08.24 אג"ח קונצרני0.9800,0003.3
DEPFA 4.875% 28.10.15 אג"ח קונצרני0.9800,0003.3
GS 2.9% 19.7.2018 אג"ח קונצרני0.9800,0003.2
BNS 2.8% 21.07.21 אג"ח קונצרני0.89800,0003.2
MORGAN STANLEY 5.75% 18/10/16 אג"ח קונצרני0.89750,0003.2
STANLN 5.7% 25.1.2022 אג"ח קונצרני0.84700,0003.0
BZLNZ 2.35% 04.03.2019 אג"ח קונצרני0.78700,0002.8
HSBC VAR 5.911% 30.11.35 אג"ח קונצרני0.78700,0002.8
KOROIL 2.125% 14.05.18 אג"ח קונצרני0.76700,0002.8
BACR 5.14% 14/10/2020 אג"ח קונצרני0.73600,0002.7
BPLN 4.5% 1.10.2020 אג"ח קונצרני0.73600,0002.6
STESP 4.8% 16.07.19 אג"ח קונצרני0.73600,0002.6
CAT 3.25% 26.6.2015 אג"ח קונצרני0.724,150,0002.6
TEVA 6.15% 01/02/36 אג"ח קונצרני0.72500,0002.6
HPQ 2.6% 15.09.17 אג"ח קונצרני0.7620,0002.5
EXP-IMP BK KOREA 3.25% 27/07/15 אג"ח קונצרני0.694,000,0002.5
BAC 6.875% 25.04.18 אג"ח קונצרני0.68534,0002.5
VZ 6.35% 1.4.2019 אג"ח קונצרני0.65500,0002.3
ROYAL BK 9.5% 16/3/22 אג"ח קונצרני0.63500,0002.3
CS 6% 15.02.18 אג"ח קונצרני0.62500,0002.2
GE 5.625% 1/5/18 אג"ח קונצרני0.62500,0002.2
ICICI 5.75% 16.11.20 אג"ח קונצרני0.62500,0002.2
VZ 4.5% 15.9.2020 אג"ח קונצרני0.6500,0002.2
TOTAL 3.75% 10.04.24 אג"ח קונצרני0.59500,0002.2
BIDU 3.25% 6.8.18 BAIDU אג"ח קונצרני0.57500,0002.1
EIBKOR 4% 11.1.2017 אג"ח קונצרני0.57500,0002.1
EMN 3.6% 15.08.22 אג"ח קונצרני0.57500,0002.1
HYNMTR 4% 08.06.17 אג"ח קונצרני0.57500,0002.1
PAA 3.6% 01/11/2024 אג"ח קונצרני0.56500,0002.0
TEVA 2.4% 10.11.16 אג"ח קונצרני0.56500,0002.0
CBS 2.3% 15.8.2019 אג"ח קונצרני0.55500,0002.0
EIBKOR 1.75% 27.02.18 אג"ח קונצרני0.55500,0002.0
HSBC 5% 27.09.2020 אג"ח קונצרני0.55450,0002.0
NONGHYUP BANK 2.25% 19/09/2017 אג"ח קונצרני0.55500,0002.0
CORBAN 3.125% 15.1.2018 אג"ח קונצרני0.54500,0002.0
CS 1.375% 26.05.17 אג"ח קונצרני0.54500,0002.0
WFC VAR 29.03.49 אג"ח קונצרני0.54500,0001.9
MS 6.625% 01/04/2018 אג"ח קונצרני0.5400,0001.8
BLOCK FINANCIAL HRB 5.5% 01.11.22 אג"ח קונצרני0.49400,0001.8
WM 4.75% 30.06.20 אג"ח קונצרני0.49400,0001.8
DBSSP 2.35% 28.2.17 אג"ח קונצרני0.47420,0001.7
ISRAEL ELECTRIC ISRELE 6.875% 21.06.23 אג"ח קונצרני0.47380,0001.7
ZURNVX 8.25% 29.01.49 אג"ח קונצרני0.47380,0001.7
SOCGEN 5% 17.1.2024 אג"ח קונצרני0.45400,0001.6
TENCNT 3.375% 05/03/2018 אג"ח קונצרני0.45400,0001.6
DE 1.55% 15.12.2017 אג"ח קונצרני0.44400,0001.6
GS FLOAT 15.11.18 אג"ח קונצרני0.44400,0001.6
HSBC 2.375% 13.11.19 אג"ח קונצרני0.44400,0001.6
C FLOAT 09.06.16 אג"ח קונצרני0.43400,0001.6
NDASS 8.375% 29/09/2049 אג"ח קונצרני0.41360,0001.5
NEM 5.875% 01.04.35 אג"ח קונצרני0.4350,0001.4
JPM 6.125% 27/06/2017 אג"ח קונצרני0.38315,0001.4
ISR ELEC 7.7% 15.07.2018 אג"ח קונצרני0.37300,0001.3
HEWLETT PACKARD HPQ 3.75% 01.12.20 אג"ח קונצרני0.36310,0001.3
AGO 5% 01/07/24 אג"ח קונצרני0.35300,0001.3
דלק(תמר) 16$-רמ אג"ח קונצרני0.34306,3761.2
DAEGUB 2.25% 29.04.18 אג"ח קונצרני0.33300,0001.2
ETN 2 75% 02/11/22 אג"ח קונצרני0.33300,0001.2
HIGHWY 1.625% 28.04.17 אג"ח קונצרני0.33300,0001.2
BANK OF INDIA 6.25% 16/02/21 אג"ח קונצרני0.32250,0001.2
BARCLAYS BANK 7.625% 21/11/2022 אג"ח קונצרני0.31250,0001.1
דלק קב אגח יד אג"ח קונצרני0.31923,5011.1
MS 4.35% 08.09.26 אג"ח קונצרני0.29250,0001.0
ANGLO AMERICAN 2.625% 27/09/2017 אג"ח קונצרני0.28250,0001.0
ENAPCL 4.75% 06.12.2021 אג"ח קונצרני0.28250,0001.0
KOWEPW 2.875% 10.10.18 KOREA WESTERN PO אג"ח קונצרני0.28250,0001.0
PEG 2.45% 15.11.2018 אג"ח קונצרני0.27240,0001.0
CHINA RESOURCES CRHZCH 4.375% 27.2.19 אג"ח קונצרני0.26225,0000.9
ABNANV 6.25% 27.04.22 אג"ח קונצרני0.25200,0000.9
BNKEA 6.125% 16.07.2020 אג"ח קונצרני0.25200,0000.9
WANDA PROPERTIES DALWAN 4.875% 21.11.18 אג"ח קונצרני0.25225,0000.9
AG INSURANCE 6.75% 29/03/49 אג"ח קונצרני0.24200,0000.9
BMETR 4.75% 04.2.2024 אג"ח קונצרני0.24200,0000.9
CBKIN 5.25% 18.10.2018 אג"ח קונצרני0.24200,0000.9
HPQ 5.4% 01/03/17 אג"ח קונצרני0.24200,0000.9
BANK OF INDIA LONDON 3.625% 21.9.18 אג"ח קונצרני0.23200,0000.8
CCOLAT 4.75% 1.10.2018 אג"ח קונצרני0.23200,0000.8
ESKOM HOLDINGS ESKOM 6.75% 6.8.23 אג"ח קונצרני0.23200,0000.8
ICICI 4.7% 21/02/2018 אג"ח קונצרני0.23200,0000.9
KOEWPW 2.625% 27.11.2018 אג"ח קונצרני0.23210,0000.8
POLY REAL ESTATE POLYRE 4.5% 06.08.18 אג"ח קונצרני0.23200,0000.8
PTTEPT 3.707% 16.9.18 אג"ח קונצרני0.23200,0000.8
פועלים הנ הת יג אג"ח קונצרני0.23800,0000.8
BRTFOD 3% 21.05.18 אג"ח קונצרני0.22200,0000.8
INTNED 4.125% 21.11.23 אג"ח קונצרני0.22200,0000.8
KDB 1% 22.01.16 אג"ח קונצרני0.22200,0000.8
BANK OF BARODA BOBIN 4.875% 23.07.19 אג"ח קונצרני0.21180,0000.8
GERDAU TRADE 4.75% 15.4.2023 אג"ח קונצרני0.21200,0000.8
RABOBK 11% 29.12.49 אג"ח קונצרני0.21150,0000.8
SAMMIN 4.125% 01/11/2022 אג"ח קונצרני0.2200,0000.7
CHMEDA 3.5% 27.11.2018 אג"ח קונצרני0.18160,0000.6
RWE 7% 12.10.2072 אג"ח קונצרני0.18150,0000.6
UCGIM 6% 31/10/17 אג"ח קונצרני0.18150,0000.6
EXIMCH 2.5% 31.7.2019 אג"ח קונצרני0.17155,0000.6
NEDWBK 0.375% 14.12.2015 אג"ח קונצרני0.17155,0000.6
BARCLAYS BANK BACR 10.179% 12.6.21 אג"ח קונצרני0.15100,0000.5
פועלים הנ אגח26 אג"ח קונצרני0.14496,8180.5
תעש אוירית אגחב אג"ח קונצרני0.13428,7070.5
GOLDMAN SACHS 5.75% 24/01/2022 אג"ח קונצרני0.1290,0000.4
JPM 7.9% 29/04/2049 אג"ח קונצרני0.12100,0000.4
PKG 4.5% 01.11.23 אג"ח קונצרני0.12100,0000.4
RBS 5.125% 28.05.24 אג"ח קונצרני0.12100,0000.4
UBS 5 1/8 15.5.2024 אג"ח קונצרני0.12100,0000.4
DB 4.296% 24.5.2028 אג"ח קונצרני0.11100,0000.4
JPM 5% 29.12.49 אג"ח קונצרני0.11100,0000.4
בזק אגח 7אג"ח קונצרני0.11400,0000.4
ESRX 3.5% 15.6.2024 אג"ח קונצרני0.190,0000.4
AMERICAN TOWER AMT 3.4% 15.02.19 אג"ח קונצרני0.0980,0000.3
ODBR 7 1/2 29.9.49 אג"ח קונצרני0.08100,0000.3
דלק(תמר) 20$-רמ אג"ח קונצרני0.0763,3860.3
OCBCSP 4% 15.10.2024 אג"ח קונצרני0.0657,0000.2
TOMARI 2.5% 24.04.19 אג"ח קונצרני0.0650,0000.2
BOCAVI 3.875% 09.05.2019 אג"ח קונצרני0.0545,0000.2
WFC 4.1% 03.06.26 אג"ח קונצרני0.0540,0000.2
דלק תמר‭-23$ אג"ח קונצרני0.0542,8760.2
HSBC 2.875% 30/04/15 אג"ח קונצרני0.04250,0000.2
נורסטאר אגח ה אג"ח קונצרני0.04161,9990.2
AXP 2.8% 19.9.2016 אג"ח קונצרני0.0330,0000.1
BNP 5.186% 29/06/49 אג"ח קונצרני0.0330,0000.1
DUN &BRADSTREET 3.25% 01/12/2017 אג"ח קונצרני0.0328,0000.1
BACR 3.75% 15.5.2024 אג"ח קונצרני0.0220,0000.1
CMCSA 4.375% 1.4.2021 אג"ח קונצרני0.0220,0000.1
ROYAL BK 2.55% 18/09/2015 אג"ח קונצרני0.019,0000.0
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.0120,7490.0


11


אג"חים מדינה, שהם 8.40% מהקרן
POLAND 5% 23.03.22 אג"ח מדינה1.261,000,0004.6
CHILE 3.125% 27.3.2025 אג"ח מדינה1.131,000,0004.1
POLAND 5% 19.10.2015 אג"ח מדינה1.131,000,0004.1
BERMUD 4.138% 03/01/23 אג"ח מדינה0.88800,0003.2
ISRAEL 4% 30.6.2022 אג"ח מדינה0.84700,0003.1
ISRAEL 7.25% 15.12.2028 אג"ח מדינה0.76500,0002.7
ממשל משתנה 0520 אג"ח מדינה0.572,088,9052.1
ISRAEL 5.125% 26.03.19 אג"ח מדינה0.51405,0001.8
ממשל משתנה 0817 אג"ח מדינה0.511,840,0001.8
BRAZIL 12.5% 05.01.2016 אג"ח מדינה0.421,000,0001.5
ICO 5% 10/4/2017 אג"ח מדינה0.39325,0001.4


2


אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 7.60% מהקרן
TII 1.125% 15.01.21 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור6.275,000,00022.7
US TREASURY 4% 15.02.2015 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור1.331,200,0004.8


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.86% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים3.61 13.1
פיקדון פיקדון בבנק מסוים1.25 4.5
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן