TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מגדל צמוד בינוני 2-4 שנים
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   155.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   783.3
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


5


מניות, שהם 0.66% מהקרן
איי.סי.אלמניה0.1810,0000.3
אלביט מערכותמניה0.161,0000.2
דלק רכבמניה0.135,5000.2
נייסמניה0.121,0000.2
אל עלמניה0.07150,0000.1


8


תעודות סל, שהם 3.64% מהקרן
קסםסמ סד בונד60 תעודת סל1.0956,0001.7
הראלס ד תב60 תעודת סל0.88450,0001.4
פסגמ כד תל-בונד תעודת סל0.52260,0000.8
קסםסמ צט זהב תעודת סל0.450,0000.6
תכלית מורכ 15 תל-בונד 60 תעודת סל0.2915,0000.5
הראלס כד תבשקל תעודת סל0.21100,0000.3
קסםסמ פח בנדשקל תעודת סל0.178,0000.3
פסגות מדד יג בד60 תעודת סל0.084,2020.1


2


יחידות השתתפות, שהם 0.14% מהקרן
רציו יהשיחידת השתתפות0.1500,0000.2
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות0.0425,0000.1


90


אג"חים קונצרני, שהם 19.50% מהקרן
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני0.891,360,0001.4
מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני0.811,050,0001.3
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.731,000,0001.1
חלל תקשורת אגח ט אג"ח קונצרני0.681,050,0001.1
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.661,000,0001.0
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני0.61850,0001.0
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.6700,0000.9
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.57800,0000.9
אלרוב נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.55800,0000.9
בינלאומי הנפק כתבי התנד ה אג"ח קונצרני0.52632,5900.8
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0.51721,1120.8
אידיביפתוח אגח ז אג"ח קונצרני0.5800,0000.8
אלעזרא אגח ב אג"ח קונצרני0.49700,0000.8
בזק אגח 7אג"ח קונצרני0.49750,0000.8
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.49600,0000.8
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.49650,0000.8
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.41600,0000.6
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.38650,0000.6
איירפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.35500,0000.6
אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני0.35489,9990.5
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.34500,0000.5
כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני0.32520,0000.5
מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני0.31400,0000.5
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.31444,9310.5
אי אס אר אר אגח ג אג"ח קונצרני0.3450,0000.5
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0.3534,2220.5
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.29350,0000.5
הכש חב בטח אגח 2 אג"ח קונצרני0.26410,0000.4
אזורים אגח 9 אג"ח קונצרני0.25350,0000.4
וילאר אגח ד אג"ח קונצרני0.25300,0010.4
דורי קבוצה אגח ה אג"ח קונצרני0.24366,3400.4
דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 אג"ח קונצרני0.23250,0000.4
פועלים הנפ התח י אג"ח קונצרני0.23250,0000.4
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.23350,0000.4
דיסקונט מנפיקיםכ הת ח אג"ח קונצרני0.22270,0000.3
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.21300,0000.3
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני0.21323,8130.3
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.21300,0000.3
פועלים שטרי הון נד' א' אג"ח קונצרני0.21229,7340.3
הכשרת הישוב אגח 13 אג"ח קונצרני0.19250,0000.3
מז טפח הנפק אגח 38 אג"ח קונצרני0.19300,0000.3
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.18200,0000.3
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.18265,4210.3
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.17200,0000.3
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני0.15239,9580.2
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.15200,0000.2
גזית גלוב אגח ד אג"ח קונצרני0.14150,0000.2
דיסקונט השק אגח ד אג"ח קונצרני0.14170,0000.2
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני0.14165,0000.2
צור אגח ז אג"ח קונצרני0.14200,0000.2
קבוצת דלק אגח טז אג"ח קונצרני0.14202,9410.2
דיסקונט השק אגח ט אג"ח קונצרני0.12219,0730.2
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.12150,0000.2
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.12190,0000.2
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.11137,5000.2
שיכון ובינוי אגח 5 אג"ח קונצרני0.11150,0000.2
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.1130,0000.1
מבני תעשיה אגח ח' אג"ח קונצרני0.09110,0000.1
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.09100,0000.1
הכשרת הישוב אגח 12 אג"ח קונצרני0.08100,0000.1
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.08100,0000.1
אמות אגח ג אג"ח קונצרני0.0785,7140.1
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.0794,8780.1
ירושליםהנפ אגח ח אג"ח קונצרני0.07108,0210.1
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.0794,7370.1
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.06100,0000.1
אפריקה נכסים אגח ג אג"ח קונצרני0.0450,0000.1
בינלאומי הנפק אגח ג' אג"ח קונצרני0.0451,5880.1
אידיבי פתוח אגח י אג"ח קונצרני0.0370,0000.1
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.0230,0000.0
ישרס אגח ז אג"ח קונצרני0.0234,3130.0
מבני תעשיה אגח יג אג"ח קונצרני0.0225,0000.0
שיכון ובינוי אגח 4 אג"ח קונצרני0.0230,8270.0
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.0113,3440.0
בינלאומי הנפק התח כא אג"ח קונצרני0.0112,3950.0
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני0.018,9040.0
פועלים הנפקות אגח 31 אג"ח קונצרני0.018,1110.0
אירפורט אגח א אג"ח קונצרני0 0.0
אלבר אגח ח אג"ח קונצרני0 0.0
אלבר אגח י אג"ח קונצרני01,5950.0
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0 0.0
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0 0.0
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0 0.0
הראל הנפק אגח ב אג"ח קונצרני03,4100.0
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני0 0.0
חשמל אגח סד' 22 אג"ח קונצרני0 0.0
מישורים אגח א אג"ח קונצרני0 0.0
מנורה מבטח אגח א אג"ח קונצרני0 0.0
מצלאוי אגח א אג"ח קונצרני0 0.0
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0 0.0


5


אג"חים מדינה, שהם 75.73% מהקרן
ממשלתית צמודה %3.5 04/18 אג"ח מדינה50.8259,000,00079.3
ממשלתית צמודה %3 10/19 אג"ח מדינה9.8212,000,00015.3
גליל 5903 אג"ח מדינה8.057,500,00012.6
ממשלתית צמודה %1.0 05/17 אג"ח מדינה4.065,925,9266.3
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה2.984,000,0004.7


5


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.08% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.0694,7840.1
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.015,0150.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.012,9760.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0460.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן