TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > תעודות סל

   
 
 תעודות סל
הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות
גוף מנהל
אפיק מדד בסיס

שם ניירשער שינוי %שינוי חודשי %מתחילת השנה%שעהנפחמחזור בכסף
(באלפי ש"ח)
Descending Order
עסקאותלתיק
האישי
פסגות סל 251,660.00
0.48
-0.30
9.93
   
תכלית ת"א 100 14,850.00
0.54
0.00
9.59
   
תכלית ת"א 25 1,656.00
0.49
-0.24
9.96
   
קסם זהב3,740.73
0.98
-0.69
-5.65
   
תכלית בנקים 2,065.00
-0.48
-1.38
12.11
   
תכלית S&P 500 11,460.00
-0.09
-0.78
12.35
   
תכלית נאסדק 100 13,830.00
-0.58
-2.47
21.42
   
תכלית ניקיי 225 17,940.00
0.96
0.96
7.04
   
תכלית יורוסטוקס 50 15,580.00
0.65
-3.35
-2.63
   
תכלית נאסדק ביוטק 11,660.00
0.17
-4.50
12.55
   
מבט בנקים2,077.00
-0.53
-1.61
11.97
   
מבט תל אביב 751,074.00
0.85
1.32
5.40
   
מבט נדל``ן 15529.80
1.34
1.26
-1.05
   
מבט תל טק 15283.20
0.21
-0.94
4.58
   
פסגות סל ת"א 1001,488.00
0.74
0.34
9.49
   
פסגות סל אנרגיה עולמי15,000.00
0
-1.19
7.99
   
פסגות סל דיבידנד ארה"ב23,600.00
0.34
0.04
5.17
   
פסגות סל סחורות746.13
0
-2.27
9.99
   
קסם סחורות837.99
-0.39
-0.52
10.55
   
מבט ניקיי 22516,890.00
0
-1.57
3.56
   
מבט עולמי6,065.00
0
-4.97
-4.29
   
מבט אנרגיה חלופית164.50
0
-3.35
0.86
   
קסם בנקאות2,784.00
0.29
-3.10
-8.75
   
קסם רפואה2,135.00
-0.23
-0.65
11.55
   
קסם מים12,920.00
1.02
-1.00
7.40
   
קסם קלינטק6,083.00
0
-1.41
5.79
   
קסם אנרגיה2,455.00
0
-2.66
2.98
   
תכלית נפט1,445.36
0.72
-0.02
24.25
   
תכלית סילבר 3,096.12
0.28
-3.31
-16.09
   
אינדקס ת"א 251,653.00
0.55
-0.42
9.69
   
אינדקס ת"א 1001,486.00
0.47
0.13
9.43
   
מבט תל דיב1,627.00
2.13
0.74
1.43
   
קסם תל דיב16,040.00
0
-0.43
-0.31
   
קסם נפט1,420.16
0.29
0.20
24.24
   
תכלית ת"א נדל"ן 15 529.50
0.9
0.55
-1.76
   
תכלית תל-דיב 201,638.00
1.17
1.30
1.74
   
קסם שורט נדל"ן 156,403.00
-1.02
0.13
0.93
   
אינדקס בנקים2,070.00
-0.43
-1.66
12.13
   
אינדקס נאסד"ק שקלי7,231.00
-1.2
-2.38
14.70
   
אינדקס סין שקלי10,450.00
-0.29
-4.22
-10.53
   
קסם ניקיי 225 שקלי25,220.00
1.12
2.02
1.69
   
קסם יורוסטוקס 50 שקלי 4,225.00
0.12
-2.45
-3.10
   
פסגות סל ת"א דיב 201,608.00
0
-0.74
1.26
   
פסגות סל דיבידנד אירופה7,365.00
0.14
-3.85
-7.71
   
פסגות סל דיבידנד יפן16,840.00
0
-4.75
-2.09
   
פסגות סל נדל"ן אירופה8,245.00
0
-3.03
0.30
   
מבט שחר +5601.97
0.23
-0.01
-2.01
   
מבט גילון271.85
0.06
0.07
0.00
   
מבט גליל 5-7341.30
0
-0.32
-0.13
   
מבט יורוסטוקס 501,246.00
1.05
-4.30
-5.61
   
מבט ניקיי שקלי19,920.00
1.68
1.94
0.86
   
מבט דקס4,726.00
0.34
-4.27
-7.51
   
מבט ריט נדל``ן1,002.00
0.39
-2.53
2.96
   
מבט פוטסי3,085.00
0
-4.13
-5.19
   
מבט תל בונד 20338.00
0.09
-0.44
0.83
   
קסם תל-בונד 203,369.02
0.03
-0.46
0.87
   
אינדקס שורט 100407.60
-1.14
0.62
-23.56
   
אינדקס יורוסטוקס 50 שקלי3,337.00
0.72
-2.51
-4.55
   
אינדקס 75/2516,070.00
0
0.06
1.26
   
תכלית תל בונד 20169.10
0.03
-0.40
0.87
   
קסם היי בונד 887.05
-0.11
-0.89
4.06
   
קסם סקנדינביה605.70
0
-2.46
-3.40
   
קסם יתר 12010,950.00
0
-1.62
-6.41
   
מבט 80/20585.03
0
-0.51
1.38
   
מבט 90/10439.69
0
0.39
0.86
   
פסגות סל בונד 20336.02
-0.01
-0.57
0.76
   
פסגות סל דיבידנד אסיה4,979.00
1.12
-4.38
2.87
   
פסגות סל דיבידנד סקנדינביה2,079.00
0
2.67
4.95
   
פסגות סל בנקים2,084.00
-0.38
-1.74
12.22
   
תכלית ת"א 75 1,099.00
0.83
1.57
5.88
   
תכלית בריק395.80
-0.3
-2.46
-3.35
   
קסם מיד קאפ אירו 1,848.00
0.6
-2.69
1.15
   
קסם גילונים2,745.68
-0.01
0.08
0.12
   
קסם דיבידנד אירופה7,645.00
0.01
-3.78
-7.61
   
קסם דיבידנד עולמי8,740.00
0.58
-2.24
-5.21
   
קסם 90/1015,333.00
0
-0.66
0.78
   
קסם 80/2014,334.00
0
-0.68
0.72
   
קסם שורט תל בונד כפליים יומי 283.92
0.11
0.70
-5.42
   
קסם שורט מעו"ף פי 3 יומי 53.50
-0.93
0.94
-20.03
   
קסם דיבידנד ארה"ב 2,389.00
0.38
-0.54
5.15
   
תכלית 90/1014,848.00
0
-0.40
0.30
   
תכלית 80/2014,538.00
-0.44
-0.58
0.61
   
קסם קנדה2,481.00
-0.24
-2.82
-2.48
   
אינדקס ת"א 751,096.00
1.2
1.58
5.89
   
אינדקס 90/1012,829.00
0
0.44
0.16
   
אינדקס 80/20 חו"ל14,923.00
0.16
-0.49
-0.39
   
אינדקס תל דיב 201,644.00
2.05
1.42
1.61
   
אינדקס גילונים273.05
0
0.03
0.14
   
אינדקס צמוד 2-5265.80
0
-0.41
0.59
   
אינדקס תל בונד 20337.15
0.02
-0.43
0.83
   
אינדקס 500 S&P שיקלי2,846.00
-0.18
-0.45
7.44
   
אינדקס שקל393.43
0.09
-0.14
-1.03
   
אינדקס יתר 50564.00
0
-1.40
-11.15
   
קסם סינגפור 853.10
0
-5.73
-8.86
   
קסם ברזיל5,755.00
1.16
-5.76
-20.29
   
קסם צרפת 2,065.00
0
-3.95
-0.72
   
קסם אוסטרליה 1,475.00
0.41
-4.22
-5.39
   
קסם חברות ביטוח 20,150.00
2.34
2.13
7.29
   
פסגות סל דיבידנד גרמניה1,852.00
0.65
-4.63
-5.41
   
פסגות סל דיבידנד קנדה1,408.00
0
0.00
-1.54
   
פסגות סל דיבידנד אוסטרליה1,260.00
-2.33
-4.55
-8.10
   
פסגות סל דיבידנד עולמי1,947.00
0
-2.89
-2.01
   
פסגות סל ברזיל5,769.00
-1.01
-5.64
-19.35
   
פסגות סל גילונים270.28
0
0.04
-0.04
   
מבט חסר 100507.30
-2.05
-1.13
-20.68
   
מבט חסר ת``א 75844.00
-2.51
-1.75
-7.86
   
קסם גליל 0-22,329.20
-0.04
-0.25
0.78
   
קסם גליל 2-52,662.07
-0.07
-0.46
0.64
   
קסם גליל 7-103,574.04
0.04
-0.76
-0.44
   
קסם שחר 0-2 3,162.43
0
0.02
-0.04
   
קסם שחר 5+6,074.03
0.18
0.00
-1.72
   
קסם שחר 2-54,180.79
0.09
0.08
-0.99
   
מבט גליל 2-5264.25
0
-0.44
0.41
   
מבט גליל 7-10358.35
0
0.00
0.61
   
מבט שחר 2-5414.25
0
-0.04
-1.24
   
מבט יתר 1201,113.00
-0.27
-2.02
-6.39
   
מבט CAC 402,059.00
0.29
-3.87
-0.63
   
מבט תיק אג"ח בינוני407.54
0
-0.46
-0.25
   
מבט אגח קצר275.07
0
-0.08
0.06
   
תכלית שחר כללי4,556.81
0.27
-0.03
-1.20
   
תכלית גליל 2-52,660.07
-0.01
-0.45
0.41
   
תכלית שחר 5+6,049.94
0.14
-0.04
-1.99
   
תכלית גליל 0-22,310.22
0
0.00
0.69
   
תכלית גליל 7-103,562.73
0
-1.08
-0.64
   
תכלית שחר 0-23,126.20
0
-0.02
-0.27
   
תכלית שחר 2-54,178.96
0.09
0.03
-1.18
   
תכלית יתר 1201,117.00
0.81
-1.41
-6.13
   
תכלית קנדה 1,077.00
0
-2.62
-1.64
   
אינדקס תל בונד 40316.10
0
-0.33
1.22
   
אינדקס תל בונד 60328.28
0.02
-0.36
0.95
   
קסם תל בונד 40 3,155.10
0.07
-0.31
1.08
   
קסם תל בונד 60 3,274.80
0.01
-0.32
0.98
   
תכלית גליל 5-73,399.67
0.03
-0.77
-0.60
   
תכלית יתר 50575.50
1.18
-0.40
-10.23
   
תכלית גילונים 2,724.47
0
0.03
-0.06
   
תכלית תל בונד 403,168.50
0.11
-0.30
1.05
   
תכלית תל בונד 603,286.17
0
-0.39
0.85
   
תכלית תל בונד 203,398.57
0
-0.54
0.88
   
פסגות סל בונד 403,131.00
0
-0.51
0.79
   
פסגות סל בונד 603,256.60
0.09
-0.31
0.87
   
פסגות סל שחר 0-23,124.11
0
0.00
-0.10
   
פסגות סל שחר 2-54,131.31
0.1
-0.21
-1.27
   
פסגות סל שחר 56,003.72
0.35
-0.13
-1.51
   
מבט תל בונד 40317.11
0.05
-0.34
0.96
   
מבט תל בונד 60329.12
0.03
-0.32
0.87
   
אינדקס שחר כללי453.88
0
0.00
-0.88
   
אינדקס שחר 5-2419.13
0.06
0.05
-1.01
   
אינדקס שחר 5+608.49
0.15
-0.39
-1.81
   
אינדקס גליל 7-5342.82
0
0.00
0.47
   
אינדקס גליל 7-10355.70
0
-0.83
0.71
   
קסם גליל כללי3,325.07
0.19
-0.58
-0.13
   
קסם מק"מ2,773.02
0.04
-0.01
0.01
   
תכלית מק"מ2,776.99
0.01
-0.01
0.05
   
קסם ת"א 75 לונג פי 2 יומי 1,776.00
1.49
3.86
8.89
   
קסם נדל"ן 15 לונג פי 2 יומי 980.00
2.08
0.34
-4.39
   
קסם מעו"ף לונג פי 3 יומי 1,701.00
0.83
-1.51
26.19
   
תכלית מעו"ף אגרסיבית2,397.00
0.25
-0.87
12.80
   
פסגות סל גליל 2-5264.15
0
-0.60
0.39
   
פסגות סל מק"מ277.49
0.01
-0.01
0.01
   
הראל סל ת"א 1001,486.00
0.61
0.07
9.35
   
הראל סל תל בונד 20339.96
0.06
-0.40
0.97
   
הראל סל תלבונד 60328.44
0.04
-0.29
1.06
   
הראל סל גליל 2-5267.41
0.01
-0.41
0.69
   
פסגות סל ת"א 75 1,096.00
0.64
1.29
5.49
   
אינדקס תיק ממשלתי קצר 11,387.00
0
-0.19
0.23
   
תכלית זהב3,900.94
0.45
-1.05
-5.64
   
הראל סל ת"א 251,658.00
0.3
-0.48
9.80
   
הראל סל גילונים274.63
0
-0.02
0.16
   
הראל סל שחר 2-5419.98
0.06
0.09
-0.95
   
הראל סל ת"א 751,103.00
1.01
1.29
5.75
   
הראל סל בנקים2,100.00
-0.38
-1.41
11.94
   
הראל סל תל בונד 40316.18
0.06
-0.31
1.45
   
פסגות יתר 1201,121.00
-0.36
-2.01
-6.19
   
מבט חסר תל בונד 40 (435)109.16
-0.16
0.46
-4.89
   
תכלית שורט תל בונד 40 (435) 1,084.90
-0.5
0.89
-4.33
   
תכלית פיננסים 15 1,942.00
0.21
0.21
9.72
   
אינדקס דאקס שקלי 11,450.00
0.17
-3.29
-7.59
   
אינדקס תיק ממשלתי קצר +5 11,420.00
0
0.00
1.27
   
אינדקס תיק ממשלתי קצר +2011,969.00
0
0.13
2.04
   
אינדקס תיק אג"ח קצר בינוני +15 12,717.00
0
0.00
1.09
   
אינדקס תיק אגח בינוני (ללא מ') 12,607.00
0.03
-0.43
0.02
   
אינדקס תיק מניות פרימיום 17,900.00
0
-1.16
5.29
   
תכלית שורט תל בונד 60 (465) 1,244.80
0
0.00
-4.48
   
קסם שורט סין5,202.00
1.86
5.60
20.11
   
פסגות סל 95/5 13,295.00
-0.23
-0.83
0.18
   
פסגות סל 80/2013,598.00
0.13
-0.14
1.71
   
תכלית ברזיל5,969.00
1.95
-3.88
-18.68
   
תכלית דקס4,814.00
0.77
-3.82
-6.27
   
תכלית הודו567.90
-1.65
-5.46
-1.75
   
פסגות סל נדל"ן 15 531.80
0
0.00
-0.15
   
תכלית 90/10 ממשלתי קצר 11,187.00
0
0.00
0.54
   
תכלית 95/5 ממשלתי קצר 11,034.00
0
0.00
0.84
   
תכלית ממשלתי קצר 10,910.00
0
-0.13
0.37
   
פסגות מדד כח 90/1012,747.00
0
-0.41
0.70
   
פסגות סל S&P 500 שקלי31,640.00
0.06
-0.38
6.89
   
תכלית שורט ת"א 75582.10
-4.01
-3.71
-11.52
   
תכלית שורט "שחר" (2-5)2,271.05
0
0.60
2.28
   
תכלית חסר גליל 2-52,047.82
0.01
0.77
-1.15
   
תכלית תל בונד שקלי 3,615.90
0.45
0.11
-1.67
   
תכלית אג"ח משולב12,381.00
0
-0.27
-0.42
   
תכלית 25/75 בינוני12,730.00
0
0.00
1.84
   
הראל סל נדל"ן 15533.90
0.83
0.34
-1.55
   
הראל סל תל בונד שקלי363.87
0.34
0.11
-1.59
   
הראל סל ברזיל736.00
0
-4.66
-17.41
   
הראל סל זהב393.13
0
-1.05
-5.43
   
פסגות תל בונד שקלי361.54
0.57
0.18
-1.66
   
קסם תל בונד שקלי3,631.30
0.28
0.16
-1.46
   
קסם חסר גליל 2-52,102.94
0
0.00
-2.24
   
קסם חסר תל בונד שקלי1,296.02
0
0.44
2.86
   
קסם זהב שקלי1,083.44
0.2
-0.13
-9.49
   
הראל סל יתר 50583.30
1.2
-0.63
-10.04
   
הראל סל פיננסים 151,948.00
0.26
0.00
9.93
   
הראל סל תל דיב 201,662.00
0.91
1.09
1.78
   
הראל סל יתר 1201,138.00
0.44
-1.13
-5.79
   
הראל סל שחר כללי460.05
0.09
-0.03
-0.96
   
הראל סל ממשלתי שקלי401.20
0.29
-0.06
-0.85
   
הראל סל S&P 5001,139.00
-0.09
-0.87
12.44
   
הראל סל נאסד"ק 1002,812.00
-0.39
-2.46
21.10
   
הראל סל סין האנג סנג1,446.00
-0.34
-4.68
-6.59
   
הראל סל הודו TOTAL RETURN572.50
-1.4
-4.90
-1.12
   
אינדקס תל-בונד שקלי364.54
0.25
0.18
-1.61
   
אינדקס אג"ח12,788.00
0.28
-0.25
-0.09
   
אינדקס אגח/1212,855.00
0.17
-0.45
0.67
   
אינדקס פוטסי שקלי7,331.00
-0.05
-2.96
-4.62
   
מבט חסר תל בונד שקלי (500)126.95
-0.85
-0.34
2.58
   
מבט תל בונד שקלי360.66
0.35
0.16
-1.70
   
פסגות סל 90/10 ממשלתי (10a)474.00
0.09
-0.37
1.51
   
קסם שורט תל בונד 401,455.73
0
0.00
-2.47
   
קסם פוטצי3,265.00
0.59
-3.09
-6.18
   
קסם נאסד"ק 10025,490.00
-0.27
-2.30
20.35
   
קסם דאקס 4,712.00
0.68
-3.88
-6.21
   
קסם סין7,474.00
-0.74
-4.31
-10.16
   
קסם יתר 505,576.00
0.78
-0.07
-10.19
   
קסם נדל"ן 155,256.00
1.57
0.69
-1.65
   
קסם פיננסים 1518,910.00
0
0.11
9.69
   
קסם שחר כללי 4,581.97
0.06
-0.03
-1.02
   
קסם ת"א 2516,480.00
0.24
-0.54
9.50
   
קסם ראסל 20005,855.00
0.45
-1.36
15.28
   
קסם מזרח אירופה6,525.00
-0.82
-4.81
-10.80
   
קסם גליל 5-73,419.70
-0.01
-0.78
-0.40
   
קסם הודו5,571.00
-1.82
-5.13
-2.26
   
קסם אמריקה הלטינית 975.00
1.77
-3.27
-10.88
   
קסם קוריאה8,730.00
0
-2.59
-11.04
   
קסם רוסיה5,071.00
-1.51
-0.26
-1.63
   
קסם MSCI טייוואן 1,346.00
0
-2.96
5.90
   
קסם MSCI WORLD6,992.00
0.56
-1.87
4.61
   
קסם MSCI EMERGING MARKETS3,243.00
-1.19
-5.64
-11.03
   
קסם MSCI מזרח רחוק ללא יפן1,943.00
-0.61
-5.31
-9.21
   
קסם MSCI יפן 2,987.00
0.54
-1.65
-1.97
   
קסם MSCI אירופה2,474.00
0
-1.28
-3.43
   
קסם MSCI ברזיל1,025.00
-0.68
-5.18
-21.15
   
קסם MSCI הודו1,248.00
0
-4.73
-3.33
   
קסם MSCI טורקיה669.90
-3.05
6.13
-50.12
   
קסם MSCI סין 3,187.00
-1.58
-8.68
-12.92
   
קסם MSCI סקנדינביה1,900.00
0
-1.04
0.58
   
קסם MSCI ספרד 2,137.00
1.38
-2.46
-8.32
   
קסם ת"א 7510,660.00
0.76
1.91
6.28
   
קסם מעלה 17,390.00
0.69
0.75
12.19
   
קסם ת"א 10014,840.00
0.41
-0.07
9.28
   
קסם תל טק 152,734.00
0.15
-1.30
4.95
   
קסם יורוסטוקס 5013,330.00
0
-4.51
-5.66
   
קסם בנקים 20,420.00
-0.54
-1.54
12.14
   
קסם דאו ג'ונס 309,280.00
0.14
-0.29
7.66
   
קסם ניקיי 22516,900.00
0.9
0.24
4.45
   
קסם S&P 50010,760.00
0.09
-0.83
12.69
   
פסגות סל בונד 2012,730.00
0
0.00
1.23
   
פסגות סל S&P 50011,580.00
-0.34
-0.94
12.10
   
אינדקס קוריאה שקלי271.50
-0.84
-1.20
-10.60
   
פסגות סל סין9,929.00
-0.91
-6.59
-7.38
   
קסם חקלאות133.28
-1.11
-3.21
-10.23
   
קסם S&P 500 שקלי3,140.00
-0.19
-0.38
7.13
   
קסם נאסד"ק 100 שקלי7,548.00
-0.61
-2.00
14.96
   
קסם נפט שקלי598.19
0.14
0.54
18.74
   
קסם סל קצר+שווקים מתעוררים11,052.00
0
0.00
0.00
   
קסם סל אג"ח כללי13,467.00
0
-0.67
-0.65
   
פסגות סל אג"ח כללי13,050.00
0.16
-0.40
-0.44
   
תכלית סין7,799.00
-0.89
-4.32
-9.55
   
קסם אג"ח ממשלתי כללי3,435.07
0.22
-0.73
-0.58
   
קסם סל קצר+תל דיב11,046.00
0
0.87
0.46
   
קסם סל 65/3512,910.00
0
0.00
1.57
   
קסם סל אג"ח כללי+10013,320.00
-0.3
-0.30
0.41
   
פסגות סל גליל 5-10341.10
-0.03
-0.81
-0.69
   
הראל סל 95/5 קצר11,040.00
0
0.00
0.61
   
הראל סל 90/1012,513.00
0
-0.64
-0.04
   
הראל סל 85/1512,670.00
0.72
0.18
0.88
   
תכלית MSCI ALL COUNTRIES2,038.00
0.59
-2.21
4.57
   
תכלית ניקיי 225 שקלי21,710.00
0.93
2.31
1.40
   
פסגות סל יתר 50584.90
1.37
-0.97
-9.67
   
תכלית נאסד"ק 100 שקלי7,609.00
-0.17
-1.82
15.96
   
תכלית S&P 500 שקלי3,123.00
-0.35
-0.38
7.10
   
תכלית דאקס שקלי11,250.00
0
-3.43
-7.33
   
פסגות סל נאסד"ק 10028,180.00
-0.98
-3.03
20.58
   
תכלית שורט - תל בונד שקלי 1,353.94
-1.17
-0.37
3.20
   
תכלית מניות - ישראל15,130.00
0.87
0.87
4.78
   
קסם (MSCI All Countries)832.40
0.51
-2.08
5.25
   
אינקדס אג"ח ממשלתי כללי13,114.00
0
0.00
-0.41
   
קסם מורכבת - חו"ל8,260.00
0
-6.03
-6.14
   
פסג מדד נב ראסל6,594.00
0.58
-1.26
15.79
   
פסג מדד סב נסשח7,617.00
-0.26
-1.70
15.94
   
פסג מדד סח דקשח11,490.00
0
-3.28
-7.19
   
תכלית קוריאה 9,024.00
-1.34
-3.24
-11.79
   
קסם סין שקלית1,222.00
-0.97
-4.31
-9.82
   
הראלס כא שחר5613.59
0.28
0.01
-1.76
   
הראלס לט גלל‭51345.92
0.14
-0.64
-0.27
   
אינדקס ראסל 2000 שקלי 1,669.00
-0.24
-0.83
10.75
   
הראל סל דאו קונצרני1,240.51
0.02
-1.58
-0.56
   
תעודות סל קסם סל אג"ח12,640.00
0
0.00
0.32
   
תעודות סל קסם סל אג"ח כללי +2012,443.00
0.07
-0.63
0.10
   
תעודות סל קסם דאקס שקלי11,510.00
-0.09
-3.11
-7.40
   
תעודות בחסר קסם חסר ת"א 756,831.00
-1.14
-2.08
-8.82
   
תעודות סל מבט מק"מ277.63
0
-0.01
0.04
   
תעודות סל מבט זהב1,005.00
-0.24
-1.37
-6.00
   
מבט הודו 7,139.00
-1.72
-5.39
-1.30
   
מבט אוסטרליה5,886.00
-3.93
-3.93
-0.61
   
אינדקס מק"מ 15/85 פרימיום11,086.00
0.16
0.15
0.96
   
תכלית שורט ת"א 251,007.00
-0.89
0.40
-12.81
   
תכלית רוסיה5,282.00
1.66
0.63
2.76
   
קסם שורט תל בונד 602,016.74
0
0.00
-2.48
   
קסם צפון אמריקה שקלי19,960.00
0.25
-0.94
7.72
   
תכלית MSCI שווקים מתעוררים 1,536.00
-0.71
-5.94
-8.79
   
פסגות סל האנג סנג15,120.00
0
-5.32
-6.78
   
פסגות סל BRIC2,872.00
0
0.00
4.63
   
פסגות סל ראסל 2000 שקלי17,680.00
0.06
-0.84
10.71
   
קסם ראסל 2000 שקלי1,737.00
0
-0.86
10.71
   
הראל סל נאסד"ק 100 שקלי7,640.00
-0.53
-1.80
15.86
   
הראל סל S&P 500 שקלי3,127.00
-0.29
-0.38
7.46
   
קסם MSCI שווקים מתעוררים שקלי 1,068.00
-0.74
-4.73
-13.38
   
קסם שורט ת"א 258,958.00
-0.91
0.41
-14.28
   
קסם גז טבעי241.57
0.36
-3.78
5.56
   
פסגות סל דאקס4,856.00
-0.1
-4.16
-6.54
   
אינדקס ארה"ב שקלי23,860.00
-0.25
-1.00
11.18
   
פסגות (MSCI) עולמי8,385.00
0.48
-1.48
6.92
   
פסגות עולמי MSCI All 2,001.00
-0.3
-2.10
5.37
   
פסגות בונד עולמי8,823.00
0.25
-1.35
-0.26
   
פסגות בונד עולמי שקלי2,453.00
0
-0.65
-3.62
   
פסגות שורט ת"א 25859.80
0
3.65
-11.09
   
הראל סל דקס4,885.00
0.72
-3.91
-6.88
   
הראל סל ראסל שיקלי1,744.00
-0.17
-0.68
11.08
   
הראל סל קנדה שקלי1,048.00
-0.1
-2.24
-1.32
   
הראל סל דקס שיקלי11,460.00
0.26
-3.29
-6.83
   
קסם DJ צרכנות15,340.00
0.26
-1.22
-5.25
   
קסם DJ אנרגיה9,949.00
1.03
3.22
7.86
   
קסם S&P Growth צמיחה19,960.00
0
0.96
7.78
   
קסם S&P Value ישראל16,100.00
0
1.32
6.06
   
קסם קנדה שיקלי980.10
-1.3
-2.28
-2.38
   
קסם ת"א מאגר12,250.00
0.91
-0.49
-0.24
   
קסם ת"א נפט וגז9,871.00
1.13
6.48
11.02
   
מיטב שקל395.38
0.22
-0.16
-1.04
   
מיטב גליל 0-2231.17
-0.22
-0.22
0.82
   
מיטב גליל ‭2-5264.28
0
-0.46
0.38
   
מיטב גליל ‭5-10339.57
-0.03
-0.78
-0.61
   
מיטב שחר ‭2-5419.09
0
0.00
-0.86
   
מיטב שחר 5+605.03
0.47
-0.39
-1.56
   
מיטב סל ת"א‭251,658.00
0.3
-0.42
9.80
   
מיטב סל ת"א ‭1001,480.00
0.48
-0.13
9.14
   
מיטב סל נאסדק5,590.00
0.18
-2.24
20.32
   
מיטב SP5009,749.00
-0.39
-1.20
10.99
   
מיטב סל פיננסים1,898.00
0.11
0.74
9.97
   
מיטב סל יתר ‭50546.30
-0.2
-1.25
-11.43
   
תכלית ת"א נפט וגז994.70
1.86
6.82
12.00
   
פסגות סל MSCI מתעוררים3,982.00
-1.12
-5.39
-8.96
   
פסגות סל שורט תל בונד 60206.52
0
0.00
-2.25
   
פסגות סל ת"א נפט וגז995.10
1.09
7.29
12.36
   
פסגות סל דיבידנד ארה"ב נטו 5,527.00
0.66
-0.18
7.40
   
פסגות סל יורוסטוקס 5016,350.00
0.49
-4.22
-2.74
   
פסגות סל תיק אג"ח מעורב11,176.00
0
-0.47
-0.23
   
פסגות סל אוסטרליה 2,000.00
0
-4.17
1.16
   
פסגות חסר גליל 5-10223.62
0
0.52
-2.12
   
תכלית ביומד 360.50
-0.52
-1.56
0.33
   
תכלית ממשלתי מוטה שקלי11,110.00
0
-0.30
-0.38
   
קסם ת"א ביומד 3,584.00
0.11
-1.89
-0.14
   
תכלית ממשלתי מוטה צמוד 10,900.00
0
0.00
0.46
   
קסםסמ קכז חברות8,806.00
0.01
-1.88
-0.44
   
קסםסמ קכח טופ‭39,028.28
0.17
-1.41
0.10
   
פסגות סל תל בונד צמוד יתר3,415.10
0.06
-0.35
1.36
   
פסגות סל תל בונד צמוד3,355.35
0.16
-0.38
1.03
   
הראל סל תל בונד צמודות337.35
0.01
-0.32
1.19
   
הראל סל תל בונד צמודות יתר340.30
0.04
-0.31
1.45
   
תכלית תל בונד צמודות יתר3,406.94
0.08
-0.28
1.42
   
קסם DAX GLOBAL BRIC שקלי6,256.00
0
0.00
1.39
   
קסם תל בונד צמוד3,356.00
0
-0.46
0.91
   
קסם תל בונד צמוד יתר3,403.19
0.08
-0.35
1.38
   
קסם סחורה כסף FIXי478.00
0.03
-6.66
-14.80
   
תכלית ראסל 20006,410.00
0.03
-1.26
16.12
   
פסגות סל DJ INDUSTRIALי 10,320.00
0.58
-0.58
9.38
   
הראל סל דיבידנד ארה"ב DJ 100י ('4Da)2,849.00
0.14
-0.11
7.07
   
הראל סל DJ INDUSTRIALי (`4Da)10,310.00
-0.1
-0.48
10.02
   
הראל סל EURO STOXX 50י (`4Da)1,562.00
0.51
-4.17
-2.98
   
הראלס סו אוסטר1,854.00
0
-7.07
-2.11
   
הראל סל NIKKEI 225 מנוטרל מטבע (`40a)2,300.00
0.66
2.18
1.59
   
הראל סל תעשיה ארה"ב S&Pי (`4Da)2,952.00
0.92
1.17
7.46
   
תכלית אוסטרליה S&P ASX200י ('4Da)1,959.00
0
0.00
6.01
   
תכלאינ עט בנדתש3,541.50
0.15
-0.08
-0.70
   
פסגות סל STOXX EUROPE 600י (`4Da)1,735.00
1.11
-2.36
-1.03
   
פסגות סל S&P HEALTHCAREי (`4Da)3,425.00
0.59
0.15
16.66
   
פסגות סל US BUYBACKי (`4Da)4,082.00
0.05
-1.64
6.44
   
פסגות סל תל בונד תשואות (00A)3,538.83
0.19
-0.01
-0.72
   
קסם נדל"ן למגורים ארה"ב (`4Da)13,960.00
0.72
-1.48
-7.79
   
קסם תל בונד תשואות (00A)3,539.60
0.15
-0.07
-0.66
   
הראל סל 20/80 (`2Ba)12,000.00
0.14
0.17
1.78
   
הראלס נח מורכב19,690.00
-0.15
-0.40
9.27
   
הראל סל תל בונד תשואות (00A)352.95
0.17
-0.07
-0.65
   
קסם שורט תל בונד צמודות-יתר (602) (00A)2,628.38
0
0.00
-1.26
   
תכלית ארה"ב (`4Da)18,890.00
0.32
-1.46
15.96
   
תכלית ת"א SMALL MIDCAPי (40a)12,320.00
1.32
-0.65
-3.45
   
תכלית ממונפת תא 25 פי 3 חודשי (60a)2,054.00
1.18
-1.58
26.79
   
תכלית ממונפת בחסר תא 25 פי 2 חודשי418.00
-0.64
0.87
-19.74
   
קסם ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי (`6Da)16,760.00
-0.12
-1.70
25.17
   
קסם ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי (`6Da)34,750.00
-3.28
-7.23
53.35
   
קסם ממונפת גרמניה DAX 30 GTR פי 3 חודשי (`6Da)8,151.00
0.26
-10.22
-20.86
   
קסם ממונפת בחסר S&P 500 פי 3 חודשי (`6Da)414.90
0.48
0.05
-22.51
   
קסם ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 3 חודשי (`6Da)138.00
3.6
5.75
-41.15
   
קסם ממונפת בחסר גרמניה DAX30 GTR פי 3 חודשי (`6Da)661.50
1.71
9.48
13.41
   
קסם ארהב S&P SMALL CAP 600 מנוטרלת מטבע (`40a)10,500.00
-0.47
-0.38
15.19
   
קסם ארהב Morningstar Wide Moatי (`4Da)25,300.00
0.96
0.12
11.55
   
קסם משולבת (3) מניות ארהב מנוטרלת מטבע (`40a)20,660.00
-1.01
-1.05
14.46
   
תכלית STOXX EUROPE 600 מנוטרל מטבע418.90
0.62
-1.64
-0.90
   
פסגות סל STOXX EUROPE 600 מנוטרל מטבע4,142.00
0.46
-1.87
-0.89
   
פסגות סל US BUYBACK מנוטרלת מטבע 11,350.00
0.09
-0.53
1.43
   
תכלית STOXX EUROPE 600י (`4Da)1,779.00
0.68
-2.41
-0.56
   
פסגות סל S&P RETAILי (`4Db)19,430.00
0
-1.82
18.55
   
פסגות סל S&P TECHNOLOGYי (`4Db)2,753.00
0.18
-1.68
20.48
   
פסגות סל S&P EM LOW VOLATILITY1,102.00
0
0.00
5.76
   
פסגות סל ממונפת תא 25 פי 3 חודשי1,586.00
1.86
-1.31
27.29
   
פסגות סל ממונפת חסר S&P 500 פי3 503.00
0.42
-2.03
-22.65
   
קסם ארהב BUYBACK מנוטרלת מטבע (`40a)10,990.00
0.09
-0.45
0.92
   
קסם STOXX EUROPE 600י (NTR) מנוטרלת מטבע7,662.00
0.39
-1.90
-0.93
   
קסם STOXX EUROPE 600י (NTR)י (`4Da)32,350.00
0.47
-3.86
-1.31
   
קסם ארהב BUYBACKי (NTR)י (`4Da)39,900.00
0.38
-0.99
4.64
   
קסם אירופה STOXX MID 200 מנוטרלת מטבע5,114.00
0.47
-1.45
2.59
   
קסם אירופה שקלי (`40a)14,120.00
0.21
-2.08
-1.47
   
תכלית תל בונד צמודות בנקים (00a)3,204.50
-0.01
-0.24
1.52
   
קסם תל בונד צמודות בנקים (00a)3,199.20
-0.01
-0.27
1.52
   
הראל סל 85/15 מנוטרלות (`20a)11,420.00
0.11
-0.24
0.78
   
הראל סל תל בונד צמודות בנקים (00a)320.67
0.02
-0.28
1.54
   
הראל סל פיננסים ארהב S&P IXMי (`4Da)1,276.00
0.16
-1.85
3.91
   
הראל סל STOXX EUROPE 600י (`4Da)1,799.00
1.01
-2.39
-0.22
   
הראל סל STOXX EUROPE 600 מנוטרלת מטבע425.90
0.73
-1.62
-0.86
   
הראל סל פיננסים ארהב S&P IXM מנוטרלת מטבע352.30
0
-1.29
-0.62
   
הראל סל תנודתיות נמוכה S&P 500 מנוטרלת מטבע827.80
-0.29
0.67
4.69
   
תכלאינ פב בנקים7,056.00
0.31
-2.00
9.18
   
תכלית גרמניה MDAXי (`4Da)6,516.00
0.34
-3.51
0.60
   
תכלית גרמניה MIDCAP MDAX מנוטרלת מטבע1,530.00
-0.2
-3.41
-0.33
   
קסם STOXX EUROPE 600 BANKSי (NTR )3,662.00
0.69
-0.05
-12.60
   
קסם גרמניה MID CAP MDAXי (GTR)10,610.00
0.19
-3.46
0.38
   
קסם גרמניה MID CAP MDAXי (GTR) שקלי2,550.00
0.28
-3.04
-0.20
   
קסם STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY18,440.00
0
-7.66
3.19
   
קסם STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE30,660.00
0
-3.10
2.47
   
קסם STOXX EUROPE 600 AUTO & PARTS21,800.00
0
-4.76
-13.83
   
קסם פיננסים ארה"ב S&P IXMי (`4Da)12,070.00
0.75
-1.63
2.37
   
קסם תעשיה ארה"ב S&Pי (`4Da)27,370.00
0.77
1.22
6.13
   
קסם ארהב S&P CONSUMER DISCRETIONARY40,880.00
0
-0.32
21.02
   
קסם שוויץ SWISS MARKETי (`4Da)32,600.00
-0.61
-1.98
-1.72
   
תכלית FTSE 250 MIDCAP שקלי1,440.00
0.28
-1.23
-0.41
   
תכלית S&P MIDCAP 400 שקלי2,650.00
0
0.23
5.54
   
הראל סל עולמי כל המדינות MSCIי (`4Da)1,956.00
0.57
-2.00
4.65
   
הראל סל S&P HEALTH CAREי (`4Da)3,379.00
-0.94
-0.97
14.78
   
הראל סל צריכה ארהב S&P IXRי (`4Da)2,070.00
0.29
0.73
-0.91
   
הראל סל מזרח אסיה שקלי (`40a)12,980.00
0.39
-1.07
-4.42
   
קסם FTSE 250 MIDCAPי (NTR) שקלי (`40a)1,484.00
0.2
-1.46
-0.34
   
תכלית DJ INTERNET COMPOSITEי (NTR)י שקלי (`40a)412.50
-0.07
-2.25
26.38
   
תכלית נאסד"ק ביוטכנולוגיה שקלי (`40a)3,378.00
-0.27
-3.87
6.36
   
תכלית NASDAQ GOLDEN DRAGON CHINA שקלי (`40a)8,349.00
-0.86
-8.28
-19.18
   
תכלית IPOX 100 US שקלי (`40a)3,153.00
-0.16
-0.28
8.39
   
קסם STOXX EUROPE 600 BANKSי (`4Da)6,700.00
0.45
-1.83
-14.93
   
תכלית STOXX EUROPE 600 BANKSי (NTR) שקלי (`40a)357.70
0.06
0.25
-12.78
   
פסגות סל FTSE 250 MIDCAPי (`4Da)10,700.00
0
0.00
2.79
   
פסגות סל אנרגיה ארה"ב S&Pי (`4Da)2,847.00
0.07
-1.62
7.39
   
פסגות סל פיננסים ארהב S&P IXMי (`4Da)1,284.00
0.47
-1.68
4.48
   
פסגות סל יורובנקס (`4Da)752.00
0
-2.49
-13.75
   
פסגות סל גרמניה MIDCAP MDAX שקלי (`40a)1,526.00
0.13
-3.11
-0.46
   
פסגות סל FTSE 250 MIDCAP שקלי (`40a)2,176.00
-0.14
-1.72
-1.72
   
פסגות סל יורובנקס שקלי (`40a)1,806.00
1.01
0.06
-12.75
   
פסגות סל S&P MIDCAP 400 שקלי (`40a)1,961.00
0.51
0.05
5.54
   
פסגות סל DJ INTERNET COMPOSITE שקלי (`40a)5,844.00
-0.05
-2.73
25.79
   
פסגות סל MIDCAP מפותחות שקלי (`40a)14,550.00
0
-1.36
1.54
   
פסגות סל BARCLAYS US CREDITי (`0Da)9,700.00
0
-2.04
-0.19
   
קסם FTSE 100 שקלי (`40a)8,056.00
-0.05
-3.41
-3.21
   
קסם DJ INTERNET COMPOSITEי (NTR)י שקלי (`40a)4,329.00
-1.66
-3.37
26.76
   
קסם MIDCAP מפותחות שקלי (`40a)15,470.00
0.52
-0.90
4.10
   
קסם 85/15 מניות שקלי (`20a)11,379.00
0.33
-0.47
0.67
   
הראל סל NTR) MSCI Europe Financial) מנוטרלת מטבע1,127.00
0.36
0.00
-7.70
   
הראל סל טכנולוגיה S&Pי (`4Da)2,750.00
-0.04
-1.65
20.14
   
הראל סל פיננסים אירופה MSCIי (`4Da)458.10
0
-3.03
-8.85
   
הראל סל FTSE 250 MIDCAPי שקלי (`40a)1,519.00
0
-0.07
0.40
   
הראל סל טכנולוגיה S&Pי שקלי (`40a)759.40
-0.47
-1.38
15.46
   
הראל סל MIDCAP חו"ל ישראל שקלי 13,770.00
0
2.00
5.28
   
תכלית MIDCAP מפותחות שקלי (`40a)14,630.00
0
-1.28
2.88
   
תכלית LARGE CAP מפותחות שקלי (`40a)13,640.00
0.22
-0.80
0.37
   
פסגות סל גלילים3,390.70
0.1
-0.73
-0.20
   
פסגות סל שחרים (00a)4,654.90
0.09
0.00
-1.00
   
פסגות סל דיבידנד ארהב שקלי (`40a)1,487.00
0.27
0.47
2.27
   
פסגות סל תל בונד צמוד בנקים (00a)3,203.31
0.01
-0.30
1.58
   
S&P 500 LOW VOLATILITY HIGH DIVIDEND24,850.00
0.4
-0.76
1.06
   
קסם NASDAQ INT BUYBACK שקלי 1,414.00
0
0.00
-8.66
   
קסם עולמי מפותחות MSCI שקלי6,103.00
0.31
-0.78
3.93
   
קסם MIDCAP מפותחות (`4Da)14,570.00
0
-1.02
7.85
   
פסגות סל 90/10 דיבידנד חול שקלי (`10a)10,475.00
0
-0.10
-0.36
   
פסגות סל 80/20 BuyBack עולמי מנוטרלת מטבע10,828.00
0.21
0.22
-0.75
   
פסגות סל S&P 1500 Positive Momentum Tiltי ('4Da) 8,560.00
0.52
-0.64
25.07
   
פסגות סל BUYBACK עולמי שקלי (`40a)1,401.00
0.79
-3.04
-10.99
   
פסגות סל דיבידנד אירופה שקלי ('40a)3,956.00
0.03
-0.60
-3.63
   
תכלית תל בונד מאגר3,432.30
0.2
-0.15
0.12
   
קסם תל בונד מאגר3,426.11
0.38
-0.29
0.22
   
פסגות מדד רנח תבמ3,432.70
0.2
-0.24
0.13
   
הראלס עב מתעור3,842.00
-0.67
-4.90
-9.43
   
הראל סל בריאות S&P2,917.00
0
-0.17
9.54
   
הראל סל משקל שווה S&P שקלי4,832.00
0
-0.08
3.78
   
הראל סל אנרגיה ארה"ב S&P4,122.00
0.27
-2.25
6.68
   
הראלס צז מאגר342.76
0.24
-0.09
0.20
   
הראלס פט מורכב10,912.00
0
-0.43
-0.31
   
הראלס צא מורכב11,117.00
0.18
-0.22
-0.17
   
תכלית אריסטוקרט אירופה שקלי160.90
0.75
-1.35
-0.43
   
תכלית אריסטוקרט בריטניה שקלי198.50
0
0.00
-2.36
   
תכלית אריסטוקרט S&P 500 שקלי471.60
-0.27
1.09
3.85
   
תכלית אריסטוקרט משולבת שקלי12,940.00
0
-0.84
-0.08
   
קסם דיבידנד ארה"ב שקלי7,442.00
0.46
0.16
2.79
   
קסם דיבידנד אירופה שקלי2,186.00
0.46
-0.91
-3.83
   
קסם יורוסטוקס בנקים שקלי1,154.00
0
-0.43
-16.50
   
קסם חסר תל בונד תשואות3,050.20
-0.39
-0.25
0.49
   
קסם 80/20 חו"ל שקלי (`20a)11,102.00
0.02
-0.64
-0.61
   
פסגות סל בנקים אזוריים ארהב (`4Da)7,131.00
-0.57
-1.75
8.74
   
פסגות סל פיננסים ארהב S&P שקלי (`40a)3,336.00
0.03
-1.21
-0.95
   
תכלמר קיד דאריס1,807.00
0.61
0.50
9.71
   
קסםסמ ‭45
 ממור14,180.00
0
-1.39
11.13
   
הראלס צב מורכב14,620.00
0.48
-1.48
15.39
   
פסג מדד קנא ספצ2,068.00
-0.34
0.05
-0.10
   
פסג מדד ריא סקט13,930.00
0.29
-0.92
13.81
   
הראלס עא מורכב13,330.00
0.45
-0.45
10.26
   
קסםסמ קפג טפ‭302,540.57
0
-0.41
-3.40
   
תכלמר קכב ארקו9,174.26
-0.02
-1.31
-0.04
   
תכלאינ פא נפטשק600.50
1.11
-0.56
2.93
   
תכלאינ פה בבקשק10,940.00
0
0.55
1.11
   
תכלגל פז פטסמבש3,250.00
0
1.37
-2.58
   
פסג מדד רעה תעש8,697.00
0.55
1.51
8.48
   
פסג מדד רעו צרכ12,030.00
-0.41
-1.15
21.87
   
פסג מדד רפב תלב3,469.05
0.06
-0.42
0.85
   
פסג מדד רפג תל43,241.00
0.09
-0.34
1.09
   
פסג מדד רפד תל63,364.64
0.04
-0.32
0.95
   
פסג מדד רפה תבש3,709.10
0.4
0.14
-1.59
   
פסג מדד רפח שחב4,309.00
0.15
0.16
-0.97
   
פסג מדד רצו טאש3,018.00
-0.33
-1.15
15.63
   
פסג מדד רצז ברש3,025.00
0.5
0.27
10.97
   
פסג מדד רצט תבמ3,345.66
0.05
0.08
1.09
   
פסג מדד ריב סצד12,370.00
-0.16
-0.24
9.86
   
פסג מדד רלה סקש14,520.00
0
-0.75
7.56
   
תכלגל צא תברמשת3,344.48
0.03
0.05
1.00
   
קסםסמ קעד רפוספ3,331.00
-0.48
-0.12
15.74
   
קסםחס קפב שחר‭+5,222.50
0
0.74
2.62
   
קסםסמ קפד תברמש3,339.64
0.06
0.14
1.13
   
קסםסמ ‭46
 ממור10,940.00
-0.18
-2.32
-1.80
   
קסםסמ ‭47
 ממור14,450.00
0.77
-1.30
15.51
   
הראלס צח ריבית333.97
0.01
0.08
1.09
   
הראלס ק קונצר352.40
0
-0.42
-4.42
   
הראלס קג מורכב14,350.00
2.21
0.63
5.44
   
הראלס צד דיביד1,526.00
0.99
0.00
2.28
   
הראלס צט מחזור4,235.00
-1.07
-1.83
20.45
   
הראלס קב צריכה2,002.00
0
0.81
-6.01
   
תכלאינ ק בריארש2,996.00
0.1
0.64
10.92
   
תכלאינ קד תעארש2,269.00
-0.22
1.70
2.39
   
תכלאינ קיד אצרש12,940.00
-0.15
0.62
5.37
   
תכלאינ קכ ספתחב15,770.00
0
-0.19
5.98
   
תכלאינ קכב שדצא11,990.00
-0.42
-0.91
21.94
   
פסג מדד רפו גלנ2,818.05
-0.01
0.04
0.16
   
פסג מדד רפט שחא6,256.73
0.2
-0.10
-1.79
   
פסג מדד רצב ממש4,102.21
0.12
-0.16
-0.89
   
פסג מדד רצ גליב2,744.00
0.03
-0.36
0.62
   
פסג מדד רלו צרש12,810.00
0.39
0.47
4.83
   
פסג מדד רמג מחמ9,973.00
0
-0.02
-2.11
   
פסג מדד רפא צכש3,167.00
-1
-0.53
15.84
   
פסג מדד רצה צאש2,030.00
0.54
1.25
-5.54
   
פסג מדד שג ביבש423.80
0.31
0.95
9.40
   
פסג מדד שא ביבר1,617.00
-0.31
0.87
15.17
   
קסםסמ ‭48
 ממור10,223.00
0
-0.03
-1.39
   
תכ.ספרד.ש 186.00
1.86
-2.31
-5.10
   
תכ.קאק‭.40
ש 10,490.00
-0.47
-2.69
1.25
   
תכ.גלעולם.ש 5,897.00
0
-1.19
1.85
   
פס.מש.פינבנק.ש 13,430.00
-0.59
-1.54
-0.96
   
פס.בנקארהבנטו.ש1,722.00
-0.63
-1.66
2.87
   
תכ.סלקטפינ 2,221.00
0.09
-1.77
-0.67
   
תכ.מש‭.3
מניעלמ11,110.00
0
-1.24
3.93
   
תכ.מש.מניארפ.ש 10,240.00
-0.1
-2.38
-4.12
   
תכ.מש.בריבטכנ.ש11,060.00
-0.72
-0.36
9.29
   
הר.מש.פיננסי.ש 11,420.00
0
-0.52
-3.71
   
פס.סטוקס‭.50
ש 3,552.00
0
-2.92
-2.92
   
פס.מש.פינבנק 14,310.00
0.42
-2.12
6.24
   
פס.מש‭.3
פנעולמ12,030.00
0
0.00
-4.68
   
תכ.אינפינאר 8,332.00
0.12
-1.75
4.25
   
תכ.ספ‭.5
ש 4,861.00
-0.21
-0.33
7.02
   
תכ.איננסדק.ש 7,271.00
-0.74
-1.99
15.27
   
תכ.אינתבלצ 3,473.44
0.38
0.01
-1.01
   
תכ.אינדקס‭.30
ש11,930.00
0
-3.40
-6.87
   
קס.טכנולוגיהספ 2,743.00
-0.29
-2.14
20.04
   
קס.צריכהספ 2,046.00
0.39
0.54
-1.54
   
קס.תלבנדלאצמוד 3,464.02
0.13
0.25
-0.57
   
קס.אגקונצ‭.1-3
12,590.00
-0.06
-0.13
-2.10
   
קס.אגקונצ‭.3-7
15,650.00
-0.11
-0.46
-3.29
   
קס.תאבנקים‭(2)
21,820.00
0.28
-1.09
13.23
   
תכ.אינטכאר.ש 3,026.00
-0.43
-1.27
14.58
   
תכ.אינצריאר 7,809.00
-0.32
1.04
-0.03
   
תכ.אינבריאר 11,600.00
1.13
0.17
17.55
   
תכ.אינסטאו.ש 910.20
1.13
1.13
-12.31
   
תכ.אינסטבר.ש 1,274.00
0
-2.90
4.51
   
תכ.אינסטנד.ש 304.00
0
-1.14
0.70
   
תכ.סייבר 1,435.00
-1.78
-1.71
32.26
   
תכ.אינתבתשש 3,572.28
0.12
0.48
-2.67
   
תכ.אינאנרגספ 4,228.00
0.36
-2.13
6.74
   
הר.בונדלא-צמוד 347.16
0.58
-0.13
-1.09
   
הר.בונד-תשואה 357.35
0.32
0.19
-2.63
   
הר.צריכהמחזור.ש3,245.00
0
0.06
16.22
   
הר.בנק-אזורי.ש 1,754.00
0
-2.61
3.30
   
הר.דיבסטוק‭.30
4,130.00
0.1
-0.98
-3.64
   
הר.יורוסטוק‭.506,751.00
-0.01
-2.91
-2.92
   
הר.סייבר.ש 381.30
-1.32
-1.32
25.63
   
הר.כל-המדינות.ש513.30
-0.31
-1.25
0.06
   
הר.נאסדק‭.Q50
ש495.70
0
0.18
9.19
   
הר.סייבר 1,448.00
-0.55
-0.14
33.33
   
קס.ביגיטקדולרי 10,970.00
-0.54
-1.17
19.07
   
קס.בנקאזורארהב 7,096.00
-0.39
-2.39
8.55
   
פס.אירופהויז.ש 3,855.00
0.16
-2.97
-1.96
   
פס.גרמניהויז.ש 3,086.00
0
-2.86
-7.63
   
פס.יפןויז.ש 4,163.00
0.75
0.12
-7.80
   
פס.אייבוקסחמש.ש1,147.30
0.22
-0.23
-1.69
   
פס.ברקליסשלוש.ש1,501.60
-0.22
-0.22
-1.39
   
פס.ברקליסחמש.ש 2,007.00
-0.15
-0.30
-2.01
   
פס.ברקליסעשר.ש 2,799.90
0
-0.48
-3.10
   
פס.ברקליסבינו.ש2,513.10
0
-0.55
-2.78
   
פס.ברקליסחמש 7,449.30
0.46
-0.93
3.02
   
פס.תלבנדתשואותש3,565.62
0.43
-0.09
-2.70
   
קס.אגקונצדו‭3-75,850.81
0.33
-0.97
1.60
   
קס.מש.אגחקונצ.ש10,030.00
0.12
-0.40
-2.53
   
הר.אייבוקס‭.3-7158.11
-0.13
-0.28
-2.12
   
הר.אייבוקס‭3-7
588.00
0.15
-0.91
1.96
   
פס.מש.קונצרני.ש10,244.00
-0.02
0.00
-0.33
   
פס.מש.קנצרנ‭.1010,060.00
0
-0.03
-0.55
   
פס.ברקליסבינוני9,430.00
0.32
-0.74
2.48
   
קס.ספתנודיב.ש 7,173.00
-0.25
0.00
-0.91
   
קס.רפואהספ.ש 9,198.00
-0.56
0.80
10.38
   
קס.נסדקביוטכ.ש 3,537.00
0
-2.78
7.47
   
פס.תרופותדולרי 2,295.00
0
-1.54
16.14
   
פס.דבלאתנודתי.ש1,956.00
0
-1.01
-1.21
   
פס.דיבלאתנודתי 7,333.00
-1.41
-1.41
4.24
   
תכ.ספ5תננדבג.ש 1,970.00
0.31
-0.20
-0.76
   
תכ.ספ5תננדבג 7,351.00
1.28
-0.94
4.80
   
תכ.ספ5תנדנמכ 15,670.00
0
-0.32
6.53
   
קס.חסריתר‭50
 8,296.00
0
1.75
7.96
   
קס.תרופותדולרי 2,291.00
0
-3.09
15.13
   
תכ.תעשארהב 8,791.00
0
1.16
7.50
   
תכ.ספתעשנשק 6,200.00
-0.39
2.31
22.51
   
פס.מסיעולמי.ש 2,474.00
0
0.00
1.39
   
קס.מסיאולקנטר.ש2,441.00
0.41
-1.49
-0.49
   
קס.מש‭.6
אגח‭.110,260.00
0
-0.58
0.98
   
תכ.מסיכלעלמ.ש 245.00
0
-0.81
0.49
   
קס.יתר‭150
 9,968.00
-0.72
-0.72
-1.70
   
פס‭SME150.
 995.60
1.06
0.24
-2.10
   
הר.בונד-שקלי ‭5371.75
0.4
-0.01
-1.15
   
פס.בונדשקלי‭50
3,718.00
0.27
0.05
-1.08
   
קס.בונד.שקלי‭3-3,764.72
0.4
0.28
-0.25
   
קס.בונד.צמוד‭3-3,397.50
0.03
-0.32
1.64
   
קס.בונד.שקלי‭503,711.89
0.16
-0.18
-1.10
   
ק.בונד.גלובל 3,621.39
0.6
0.74
-2.54
   
פס.בונדצמוד‭15
3,383.90
0.07
-0.52
0.00
   
תכ.תלבנדגלבל 3,617.64
0.88
-0.01
0.00
   
פס.בונדצמוד3 3,393.92
0.01
-0.10
0.00
   
הר.תא-סקטור 1,483.00
0.82
1.23
0.00
   
קס.אגקונצדו‭1003,854.42
0.15
-0.65
0.00
   
תכ.תלבנדצמד‭AAA3,393.90
0.08
-0.45
0.00
   
פס.תבונדצמוד‭AA3,391.07
0.02
-0.38
0.00
   
פס.בונדצמוד5 3,396.01
0.03
-0.29
0.00
   
פס.סקטורבאלאנס 1,478.00
0.54
0.82
0.00
   
פס.תבונדצמודA 3,391.58
0.06
-0.22
0.00
   
פס.בונדגלובל 3,624.00
0.42
0.85
0.00
   
פס.תבונדשקלי‭AA3,746.50
0.24
-0.11
0.00
   
הר.בונד-גלובל 362.24
0.39
0.07
0.00
   
קס.מידקפספ‭400
10,370.00
0
-1.43
0.00
   
תכ.תלבנדשקל‭0-33,813.91
0.18
0.12
0.00
   
תכ.תלבנדשקל‭5-13,662.29
0.75
-0.10
0.00
   
פס.בונדשקלי‭15
3,664.72
0.29
-0.03
0.00
   
פס.בונדשקלי5 3,767.01
0.29
0.44
0.00
   
פס.תבונדשקליA 3,705.68
0.44
0.21
0.00
   
תכ.תלבנדשקל‭3-53,765.02
0.4
0.12
0.00
   
פס.נאסדקנטו.ש 8,240.00
-0.56
-1.60
0.00
   
תכ.טקדקס 6,620.00
0.36
-4.18
0.00
   
הר.בנקביטוח 374.58
0.28
-0.14
0.00
   
פס.בונדשקלי3 3,814.16
0.26
0.11
0.00
   
פס.ספ‭500
נטו.ש5,039.00
0.32
-0.24
0.00
   
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן