TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות

   
 
 קרנות נאמנות
הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות
שם הקרן מנהל קרן נכסים במיל' ש"ח מעמד מס
סיווג על סיווג ראשי סיווג משני
נמצאו 65 קרנות נאמנות  
שם הקרןמעמד מסמחיר קניהמחיר פדיון% שינוי יומי% שינוי החודש% שינוי השנהמנהל קרןפרופיל חשיפהסך נכסיםתאריך שערלתיק
האישי
הראל 30/70 פלוספטורה111.83111.83
0.22
0.77
5.01
הראל-פיא 3C 16.612/04/21
הראל Htfי S&P Consumer Discretionaryפטורה6,067.306,067.30
2.07
5.03
12.90
הראל-פיא 4E  12/04/21
הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$פטורה273.09273.09
0.75
4.31
10.02
הראל-פיא 4E 45.212/04/21
הראל מניות ישראל (4B)פטורה217.76217.76
0.11
3.52
11.51
הראל-פיא 4B 6.613/04/21
הראל מק"מ פלוספטורה110.71110.71
-0.01
0.28
1.43
הראל-פיא 1A 12713/04/21
הראל פיא אג"ח High Yieldפטורה106.75106.75
-0.04
0.35
3.44
הראל-פיא 1B 2313/04/21
הראל פיא - כספית נקובה ב-$פטורה111.92111.92
0.01
0.03
0.07
הראל-פיא 0D 284.412/04/21
הראל פיא 10/20/70פטורה134.57134.57
-0.01
0.22
4.91
הראל-פיא 1B 25113/04/21
הראל פיא 10/90פטורה174.79174.79
0.06
0.53
2.68
הראל-פיא 1B 501.313/04/21
הראל פיא 10/90 מחלקתחייבת54.7454.74
0.05
-0.44
-1.71
הראל-פיא 1A 24413/04/21
הראל פיא 20/20/70פטורה113.95113.95
-
0.13
0.78
הראל-פיא 2B 145.413/04/21
הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטרפטורה134.71134.71
0.09
0.54
2.82
הראל-פיא 1A 90.813/04/21
הראל פיא AlphaBeta מניות Value פטורה156.15156.15
-0.01
0.53
2.05
הראל-פיא 40 528.713/04/21
הראל פיא Alphabeta ת"א 100 Valueפטורה164.84164.83
0.46
0.70
7.16
הראל-פיא 40 23.412/04/21
הראל פיא אג"ח $ בינלאומיחייבת114.90114.90
0.16
-0.72
1.84
הראל-פיא 0D 369.612/04/21
הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10פטורה156.37156.37
-
0.16
0.40
הראל-פיא 1A 247.413/04/21
הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרותפטורה138.51138.51
0.03
0.97
3.61
הראל-פיא 00 44.413/04/21
הראל פיא אג"ח PIIGS מגודרפטורה265.09265.09
-
0.04
-0.38
הראל-פיא 0B 62912/04/21
הראל פיא אג"ח יורופטורה164.42164.42
0.45
0.66
-0.26
הראל-פיא 0D 69.412/04/21
הראל פיא אג"ח ללא מניות פטורה117.91117.91
-0.07
0.03
-1.08
הראל-פיא 0B 13.512/04/21
הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניותפטורה163.01163.01
0.01
0.09
0.06
הראל-פיא 0B 370.313/04/21
הראל פיא אג"ח משולבת + 25פטורה117.76117.76
0.03
0.43
2.20
הראל-פיא 2B 88.113/04/21
הראל פיא אג"ח סולידית מחלקתחייבת44.1344.13
0.05
0.23
-2.75
הראל-פיא 0B 353.813/04/21
הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרותפטורה117.86117.86
-
0.14
1.47
הראל-פיא 00 83.413/04/21
הראל פיא אג"ח שווקים מתעורריםפטורה100.44100.43
0.12
-0.55
1.41
הראל-פיא 0D 54.212/04/21
הראל פיא אגד חוץ-High Yielפטורה187.36187.30
-0.43
3.38
7.33
הראל-פיא 1D 9.212/04/21
הראל פיא אגד ישראלי ללא מניותפטורה131.66131.66
0.05
0.39
1.98
הראל-פיא 0B 155.913/04/21
הראל פיא בונד ופקדונות נקוב $פטורה141.25141.25
-0.11
0.58
-1.90
הראל-פיא 1D 85.612/04/21
הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרותפטורה231.66231.66
-0.03
0.10
-0.77
הראל-פיא 0D 174.812/04/21
הראל פיא גמישה נקובה $פטורה218.11218.07
0.49
5.16
7.56
הראל-פיא 4D 32.712/04/21
הראל פיא דולריתפטורה146.82146.82
0.16
0.40
5.99
הראל-פיא 1D 1813/04/21
הראל פיא מדד ארוךפטורה637.76637.76
0.37
-0.94
1.47
הראל-פיא 0B 102.712/04/21
הראל פיא מדד בינוניחייבת10,563.2610,563.26
0.04
0.21
1.45
הראל-פיא 1B 135.213/04/21
הראל פיא מחכה מורכבת מדינהפטורה149.99149.99
-0.03
0.08
-0.52
הראל-פיא 00 315.913/04/21
הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתילא מדווחת104.27104.27
0.04
0.01
1.58
הראל-פיא 00 22.513/04/21
הראל פיא מחקה מורכבת אג"חפטורה109.10109.10
0.04
0.34
2.19
הראל-פיא 00 655.213/04/21
הראל פיא מחקה מורכבת צמודפטורה124.56124.56
-0.01
0.22
1.19
הראל-פיא 00 66.713/04/21
הראל פיא מחקה מורכבת שקליםפטורה140.36140.36
0.01
0.19
-1.13
הראל-פיא 00 58.513/04/21
הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתיפטורה121.89121.89
-
0.01
-0.22
הראל-פיא 00 98.413/04/21
הראל פיא מחקה תל בונד 20פטורה131.28131.28
-0.02
0.51
2.29
הראל-פיא 00 110.613/04/21
הראל פיא מחקה תל בונד 60 פטורה  
-
הראל-פיא 00 266.8 
הראל פיא מחקה תל בונד שקליפטורה138.64138.64
0.17
0.49
0.68
הראל-פיא 00 118.313/04/21
הראל פיא ממשל צמוד 418 ועודפטורה129.24129.24
-0.01
0.16
0.58
הראל-פיא 00 53.313/04/21
הראל פיא מנוהלת 15%פטורה126.73126.73
0.07
0.52
2.02
הראל-פיא 2B 112.112/04/21
הראל פיא מניותפטורה4,358.224,358.22
-0.46
1.90
5.94
הראל-פיא 4B 39.713/04/21
הראל פיא מניות דיבידנד חו"לפטורה106.65106.62
0.53
3.37
4.91
הראל-פיא 4D 70.212/04/21
הראל פיא מניות נאסדק מגודר מטחפטורה375.79375.70
-2.19
-0.99
16.56
הראל-פיא 4B 1212/04/21
הראל פיא מניות ערך חו"לפטורה189.66189.64
0.90
1.90
10.19
הראל-פיא 4D 119.212/04/21
הראל פיא מניות שווקים מתעורריםפטורה176.16176.08
-2.12
0.24
3.08
הראל-פיא 4D 40.112/04/21
הראל פיא מניות שווקים מתעורריםפטורה99.7299.63
-0.07
1.45
4.35
הראל-פיא 4D 68.412/04/21
הראל פיא מעורבת(פיא)פטורה12,742.3312,742.33
0.06
1.53
4.95
הראל-פיא 3C 14.213/04/21
הראל פיא מק"מ + 20מעורבת126.73126.73
0.01
0.56
2.27
הראל-פיא 2A 9.213/04/21
הראל פיא סולידיתפטורה131.90131.90
-0.08
0.13
0.96
הראל-פיא 1A 14913/04/21
הראל פיא פצ"מ נזילחייבת85.0985.09
0.41
-1.14
2.39
הראל-פיא 0D 174.112/04/21
הראל פיא פק"מ כספיתפטורה  
-
הראל-פיא 00 3507.4 
הראל פיא קונצרני A ומעלהפטורה165.45165.45
0.10
0.48
1.82
הראל-פיא 0C 263.913/04/21
הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ'פטורה163.61163.61
0.02
0.39
1.70
הראל-פיא 00 42.713/04/21
הראל פיא שקלית ארוכהפטורה384.45384.45
-0.16
0.02
-5.42
הראל-פיא 00 118.613/04/21
הראל פיא שקלית ללא מניותפטורה259.87259.87
-
0.08
-1.18
הראל-פיא 00 287.813/04/21
הראל פיא ת"א 100פטורה4,480.424,480.42
0.32
2.89
11.05
הראל-פיא 4B 80.713/04/21
הראל פיא ת"א 25פטורה780.04780.04
-0.47
2.15
7.05
הראל-פיא 4B 120.113/04/21
הראל פיא תיק השקעות ללא מניותפטורה157.33157.33
0.04
0.29
1.02
הראל-פיא 0B 16613/04/21
הראל פיא תיק ני"ע חו"לפטורה125.51125.51
-
0.10
0.68
הראל-פיא 4D 30312/04/21
פיא גמישה היובלפטורה345.19345.09
0.47
2.29
25.61
הראל-פיא 5E 13.412/04/21
פיא תיק אג"ח +15פטורה131.47131.47
0.02
0.58
3.45
הראל-פיא 2B 43.713/04/21
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן