TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות

   
 
 קרנות נאמנות
הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות
שם הקרן מנהל קרן נכסים במיל' ש"ח מעמד מס
סיווג על סיווג ראשי סיווג משני
נמצאו 64 קרנות נאמנות  
שם הקרןמעמד מסמחיר קניהמחיר פדיון% שינוי יומי% שינוי החודש% שינוי השנהמנהל קרןפרופיל חשיפהסך נכסיםתאריך שערלתיק
האישי
הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$פטורה204.02204.02
0.23
-0.29
27.23
הראל-פיא 4E 45.211/12/19
הראל מניות ישראל (4B)פטורה179.12179.12
0.04
0.31
27.88
הראל-פיא 4B 6.612/12/19
הראל מק"מ פלוספטורה110.79110.79
-0.01
-0.06
1.89
הראל-פיא 1A 12712/12/19
הראל פיא אג"ח High Yieldפטורה100.20100.20
0.05
-0.11
12.74
הראל-פיא 1B 2312/12/19
הראל פיא - כספית נקובה ב-$פטורה110.70110.70
0.01
0.07
2.30
הראל-פיא 0D 284.411/12/19
הראל פיא 10/20/70פטורה126.22126.22
0.02
-0.36
7.18
הראל-פיא 1B 25112/12/19
הראל פיא 10/90פטורה172.38172.38
0.02
-0.08
5.16
הראל-פיא 1B 501.312/12/19
הראל פיא 10/90 מחלקתחייבת61.1061.10
0.02
-0.83
-3.63
הראל-פיא 1A 24412/12/19
הראל פיא 20/20/70פטורה114.40114.40
0.02
0.19
7.03
הראל-פיא 2B 145.412/12/19
הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטרפטורה133.91133.91
0.07
0.05
6.90
הראל-פיא 1A 90.812/12/19
הראל פיא AlphaBeta מניות Value פטורה153.70153.70
0.06
0.11
9.15
הראל-פיא 40 528.712/12/19
הראל פיא Alphabeta ת"א 100 Valueפטורה152.55152.55
0.45
-0.34
14.30
הראל-פיא 40 23.411/12/19
הראל פיא אג"ח $ בינלאומיחייבת117.33117.33
0.15
0.47
0.07
הראל-פיא 0D 369.611/12/19
הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10פטורה158.38158.38
0.01
0.11
7.49
הראל-פיא 1A 247.412/12/19
הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרותפטורה136.17136.17
0.04
-0.01
8.88
הראל-פיא 00 44.412/12/19
הראל פיא אג"ח PIIGS מגודרפטורה267.59267.59
0.10
0.19
4.35
הראל-פיא 0B 62911/12/19
הראל פיא אג"ח יורופטורה160.19160.19
0.28
0.96
-6.75
הראל-פיא 0D 69.411/12/19
הראל פיא אג"ח ללא מניות פטורה127.34127.34
0.13
0.06
6.21
הראל-פיא 0B 13.511/12/19
הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניותפטורה164.00164.00
-0.01
-0.12
4.30
הראל-פיא 0B 370.312/12/19
הראל פיא אג"ח משולבת + 25פטורה115.37115.37
0.09
-0.06
4.70
הראל-פיא 2B 88.112/12/19
הראל פיא אג"ח סולידית מחלקתחייבת52.0352.03
0.02
-6.32
הראל-פיא 0B 353.812/12/19
הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרותפטורה117.19117.19
0.03
0.18
5.41
הראל-פיא 00 83.412/12/19
הראל פיא אג"ח שווקים מתעורריםפטורה105.60105.60
0.21
1.09
3.88
הראל-פיא 0D 54.211/12/19
הראל פיא אגד חוץ-High Yielפטורה161.30161.29
0.14
-0.76
20.85
הראל-פיא 1D 9.211/12/19
הראל פיא אגד ישראלי ללא מניותפטורה133.46133.46
0.06
0.07
5.95
הראל-פיא 0B 155.912/12/19
הראל פיא בונד ופקדונות נקוב $פטורה136.35136.35
0.10
0.15
7.92
הראל-פיא 1D 85.611/12/19
הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרותפטורה222.71222.71
0.10
0.07
5.25
הראל-פיא 0D 174.811/12/19
הראל פיא גמישה נקובה $פטורה169.67169.64
0.37
-0.50
16.26
הראל-פיא 4D 32.711/12/19
הראל פיא דולריתפטורה143.18143.18
0.02
-0.48
0.22
הראל-פיא 1D 1812/12/19
הראל פיא מדד ארוךפטורה650.73650.73
0.13
0.36
0.34
הראל-פיא 0B 102.711/12/19
הראל פיא מדד בינוניחייבת10,763.2610,763.26
0.01
-0.04
4.78
הראל-פיא 1B 135.212/12/19
הראל פיא מחכה מורכבת מדינהפטורה150.47150.47
-0.03
-0.07
8.31
הראל-פיא 00 315.912/12/19
הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתילא מדווחת104.31104.31
-0.02
-0.19
2.10
הראל-פיא 00 22.512/12/19
הראל פיא מחקה מורכבת אג"חפטורה113.81113.81
0.01
0.03
6.76
הראל-פיא 00 655.212/12/19
הראל פיא מחקה מורכבת צמודפטורה124.05124.05
-0.05
-0.20
6.91
הראל-פיא 00 66.712/12/19
הראל פיא מחקה מורכבת שקליםפטורה140.43140.43
0.01
0.07
9.67
הראל-פיא 00 58.512/12/19
הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתיפטורה121.37121.37
-0.06
-0.12
3.97
הראל-פיא 00 98.412/12/19
הראל פיא מחקה ת"א 25פטורה102.84102.84
0.20
0.07
12.66
הראל-פיא 40 16.611/12/19
הראל פיא מחקה תל בונד 20פטורה129.09129.09
-0.05
0.03
8.27
הראל-פיא 00 110.612/12/19
הראל פיא מחקה תל בונד 60 פטורה130.24130.24
0.03
-0.10
9.53
הראל-פיא 00 266.811/12/19
הראל פיא מחקה תל בונד שקליפטורה137.60137.60
0.09
-0.30
7.96
הראל-פיא 00 118.312/12/19
הראל פיא ממשל צמוד 418 ועודפטורה129.19129.19
-0.05
-0.37
9.04
הראל-פיא 00 53.312/12/19
הראל פיא מנוהלת 15%פטורה124.20124.20
0.09
-0.05
8.05
הראל-פיא 2B 112.111/12/19
הראל פיא מניותפטורה4,079.964,079.96
-0.40
-2.16
31.08
הראל-פיא 4B 39.712/12/19
הראל פיא מניות דיבידנד חו"לפטורה88.5488.53
0.11
-0.70
8.87
הראל-פיא 4D 70.211/12/19
הראל פיא מניות נאסדק מגודר מטחפטורה191.05191.03
1.06
-1.81
17.69
הראל-פיא 4B 1211/12/19
הראל פיא מניות ערך חו"לפטורה152.54152.53
0.07
-0.93
17.05
הראל-פיא 4D 119.211/12/19
הראל פיא מניות שווקים מתעורריםפטורה127.37127.32
1.18
-1.10
0.37
הראל-פיא 4D 40.111/12/19
הראל פיא מניות שווקים מתעורריםפטורה91.5691.52
-0.03
-1.89
16.81
הראל-פיא 4D 68.411/12/19
הראל פיא מעורבת(פיא)פטורה11,843.3211,843.32
0.05
-0.65
7.65
הראל-פיא 3C 14.212/12/19
הראל פיא מק"מ + 20מעורבת124.60124.60
0.03
0.06
8.23
הראל-פיא 2A 9.212/12/19
הראל פיא סולידיתפטורה131.29131.29
-0.04
-0.20
6.28
הראל-פיא 1A 14912/12/19
הראל פיא פצ"מ נזילחייבת89.4289.42
0.07
0.27
-5.71
הראל-פיא 0D 174.111/12/19
הראל פיא פק"מ כספיתפטורה109.89109.89
-
0.01
0.46
הראל-פיא 00 3507.412/12/19
הראל פיא קונצרני A ומעלהפטורה164.78164.78
0.04
-0.06
5.63
הראל-פיא 0C 263.912/12/19
הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ'פטורה155.83155.83
0.06
0.12
10.17
הראל-פיא 00 42.712/12/19
הראל פיא שקלית ארוכהפטורה400.60400.60
0.04
0.72
19.28
הראל-פיא 00 118.612/12/19
הראל פיא שקלית ללא מניותפטורה262.80262.80
0.03
0.21
6.53
הראל-פיא 00 287.812/12/19
הראל פיא ת"א 100פטורה3,824.113,824.11
0.08
0.50
22.50
הראל-פיא 4B 80.712/12/19
הראל פיא ת"א 25פטורה820.02820.02
-0.48
-1.31
20.76
הראל-פיא 4B 120.112/12/19
הראל פיא תיק השקעות ללא מניותפטורה159.42159.42
0.04
-0.03
7.86
הראל-פיא 0B 16612/12/19
הראל פיא תיק ני"ע חו"לפטורה124.22124.22
0.03
0.01
2.75
הראל-פיא 4D 30311/12/19
פיא גמישה היובלפטורה279.39279.39
-0.16
-1.89
9.74
הראל-פיא 5E 13.411/12/19
פיא תיק אג"ח +15פטורה126.36126.36
-
0.11
7.66
הראל-פיא 2B 43.712/12/19
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן