TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות

   
 
 קרנות נאמנות
הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות
שם הקרן מנהל קרן נכסים במיל' ש"ח מעמד מס
סיווג על סיווג ראשי סיווג משני
נמצאו 65 קרנות נאמנות  
שם הקרןמעמד מסמחיר קניהמחיר פדיון% שינוי יומי% שינוי החודש% שינוי השנהמנהל קרןפרופיל חשיפהסך נכסיםתאריך שערלתיק
האישי
הראל 30/70 פלוספטורה115.84115.84
-
1.44
8.78
הראל-פיא 3C 16.621/10/21
הראל Htfי S&P Consumer Discretionaryפטורה6,470.766,470.76
-
7.12
20.41
הראל-פיא 4E  21/10/21
הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$פטורה302.06302.06
-
5.66
21.69
הראל-פיא 4E 45.221/10/21
הראל מניות ישראל (4B)פטורה248.06248.06
0.45
3.91
27.02
הראל-פיא 4B 6.625/10/21
הראל מק"מ פלוספטורה113.20113.20
0.09
0.63
3.71
הראל-פיא 1A 12725/10/21
הראל פיא אג"ח High Yieldפטורה111.69111.69
0.08
1.10
8.23
הראל-פיא 1B 2325/10/21
הראל פיא - כספית נקובה ב-$פטורה111.98111.98
-
0.13
הראל-פיא 0D 284.421/10/21
הראל פיא 10/20/70פטורה139.20139.20
-0.01
0.90
8.52
הראל-פיא 1B 25125/10/21
הראל פיא 10/90פטורה182.36182.36
0.04
0.87
7.13
הראל-פיא 1B 501.325/10/21
הראל פיא 10/90 מחלקתחייבת53.3053.30
-
-0.30
-4.29
הראל-פיא 1A 24425/10/21
הראל פיא 20/20/70פטורה118.28118.28
0.28
1.06
4.61
הראל-פיא 2B 145.425/10/21
הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטרפטורה141.42141.42
0.21
1.14
7.94
הראל-פיא 1A 90.825/10/21
הראל פיא AlphaBeta מניות Value פטורה162.68162.68
0.17
1.01
6.32
הראל-פיא 40 528.725/10/21
הראל פיא Alphabeta ת"א 100 Valueפטורה163.24163.22
-
4.84
6.11
הראל-פיא 40 23.421/10/21
הראל פיא אג"ח $ בינלאומיחייבת116.56116.56
-
0.03
3.32
הראל-פיא 0D 369.621/10/21
הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10פטורה160.27160.27
-
0.35
2.90
הראל-פיא 1A 247.421/10/21
הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרותפטורה145.17145.17
0.13
1.60
8.59
הראל-פיא 00 44.425/10/21
הראל פיא אג"ח PIIGS מגודרפטורה266.40266.40
-
-0.44
0.11
הראל-פיא 0B 62921/10/21
הראל פיא אג"ח יורופטורה155.47155.47
-
-0.76
-5.69
הראל-פיא 0D 69.421/10/21
הראל פיא אג"ח ללא מניות פטורה118.52118.52
-
0.28
-0.57
הראל-פיא 0B 13.521/10/21
הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניותפטורה  
-
הראל-פיא 0B 370.3 
הראל פיא אג"ח משולבת + 25פטורה122.36122.36
0.11
0.95
6.20
הראל-פיא 2B 88.125/10/21
הראל פיא אג"ח סולידית מחלקתחייבת41.5141.51
0.02
-0.91
-8.53
הראל-פיא 0B 353.825/10/21
הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרותפטורה121.68121.68
0.20
0.73
4.76
הראל-פיא 00 83.425/10/21
הראל פיא אג"ח שווקים מתעורריםפטורה100.13100.12
-
-1.22
1.10
הראל-פיא 0D 54.221/10/21
הראל פיא אגד חוץ-High Yielפטורה188.87188.80
-
5.03
8.19
הראל-פיא 1D 9.221/10/21
הראל פיא אגד ישראלי ללא מניותפטורה134.67134.67
0.01
0.45
4.31
הראל-פיא 0B 155.925/10/21
הראל פיא בונד ופקדונות נקוב $פטורה141.28141.28
-
-0.48
-1.88
הראל-פיא 1D 85.621/10/21
הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרותפטורה231.76231.76
-
-0.03
-0.72
הראל-פיא 0D 174.821/10/21
הראל פיא גמישה נקובה $פטורה233.04233.00
-
4.99
14.92
הראל-פיא 4D 32.721/10/21
הראל פיא דולריתפטורה146.37146.37
-0.02
0.23
5.67
הראל-פיא 1D 1825/10/21
הראל פיא מדד ארוךפטורה625.20625.20
-
-0.97
-0.53
הראל-פיא 0B 102.721/10/21
הראל פיא מדד בינוניחייבת10,913.3910,913.39
0.14
0.70
4.81
הראל-פיא 1B 135.225/10/21
הראל פיא מחכה מורכבת מדינהפטורה153.58153.58
0.07
0.27
1.86
הראל-פיא 00 315.925/10/21
הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתילא מדווחת108.72108.72
0.21
0.76
5.91
הראל-פיא 00 22.525/10/21
הראל פיא מחקה מורכבת אג"חפטורה111.17111.17
-0.04
0.23
4.13
הראל-פיא 00 655.225/10/21
הראל פיא מחקה מורכבת צמודפטורה131.40131.40
0.33
1.06
6.75
הראל-פיא 00 66.725/10/21
הראל פיא מחקה מורכבת שקליםפטורה139.92139.92
-0.19
-0.36
-1.44
הראל-פיא 00 58.525/10/21
הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתיפטורה121.51121.51
-0.12
-0.43
-0.53
הראל-פיא 00 98.425/10/21
הראל פיא מחקה תל בונד 20פטורה138.77138.77
0.36
1.40
8.13
הראל-פיא 00 110.625/10/21
הראל פיא מחקה תל בונד 60 פטורה  
-
הראל-פיא 00 266.8 
הראל פיא מחקה תל בונד שקליפטורה140.01140.01
-0.15
-0.28
1.67
הראל-פיא 00 118.325/10/21
הראל פיא ממשל צמוד 418 ועודפטורה137.65137.65
0.36
1.05
7.13
הראל-פיא 00 53.325/10/21
הראל פיא מנוהלת 15%פטורה131.40131.40
-
1.23
5.78
הראל-פיא 2B 112.121/10/21
הראל פיא מניותפטורה5,040.215,040.21
0.33
4.62
22.52
הראל-פיא 4B 39.725/10/21
הראל פיא מניות דיבידנד חו"לפטורה109.68109.65
-
4.10
7.89
הראל-פיא 4D 70.221/10/21
הראל פיא מניות נאסדק מגודר מטחפטורה348.93348.87
-
1.27
8.24
הראל-פיא 4B 1221/10/21
הראל פיא מניות ערך חו"לפטורה207.04207.02
-
5.90
20.29
הראל-פיא 4D 119.221/10/21
הראל פיא מניות שווקים מתעורריםפטורה169.89169.82
-
0.98
-0.59
הראל-פיא 4D 40.121/10/21
הראל פיא מניות שווקים מתעורריםפטורה100.90100.81
-
0.68
5.58
הראל-פיא 4D 68.421/10/21
הראל פיא מעורבת(פיא)פטורה13,647.1413,647.14
0.21
2.64
12.40
הראל-פיא 3C 14.225/10/21
הראל פיא מק"מ + 20מעורבת132.57132.57
0.11
1.12
6.98
הראל-פיא 2A 9.225/10/21
הראל פיא סולידיתפטורה138.01137.32
0.14
0.86
5.11
הראל-פיא 1A 14925/10/21
הראל פיא פצ"מ נזילחייבת82.7282.72
-
-0.60
-0.46
הראל-פיא 0D 174.121/10/21
הראל פיא פק"מ כספיתפטורה  
-
הראל-פיא 00 3507.4 
הראל פיא קונצרני A ומעלהפטורה170.12170.12
0.02
0.47
4.69
הראל-פיא 0C 263.925/10/21
הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ'פטורה167.30167.30
-0.05
0.38
4.00
הראל-פיא 00 42.725/10/21
הראל פיא שקלית ארוכהפטורה372.49372.49
-0.43
-0.73
-8.36
הראל-פיא 00 118.625/10/21
הראל פיא שקלית ללא מניותפטורה259.28259.28
-0.10
-0.15
-1.41
הראל-פיא 00 287.825/10/21
הראל פיא ת"א 100פטורה5,146.635,146.63
0.38
4.80
27.56
הראל-פיא 4B 80.725/10/21
הראל פיא ת"א 25פטורה  
-
הראל-פיא 4B 120.1 
הראל פיא תיק השקעות ללא מניותפטורה161.25161.25
-
0.69
3.54
הראל-פיא 0B 16621/10/21
הראל פיא תיק ני"ע חו"לפטורה126.87126.87
-
0.29
1.77
הראל-פיא 4D 30321/10/21
פיא גמישה היובלפטורה370.87370.76
-
4.23
34.95
הראל-פיא 5E 13.421/10/21
פיא תיק אג"ח +15פטורה136.46136.46
0.06
1.01
7.38
הראל-פיא 2B 43.725/10/21
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן