TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות

   
 
 קרנות נאמנות
הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות
שם הקרן מנהל קרן נכסים במיל' ש"ח מעמד מס
סיווג על סיווג ראשי סיווג משני
נמצאו 65 קרנות נאמנות  
שם הקרןמעמד מסמחיר קניהמחיר פדיון% שינוי יומי% שינוי החודש% שינוי השנהמנהל קרןפרופיל חשיפהסך נכסיםתאריך שערלתיק
האישי
הראל 30/70 פלוספטורה109.56109.56
0.44
2.88
2.88
הראל-פיא 3C 16.620/01/21
הראל Htfי S&P Consumer Discretionaryפטורה5,765.785,765.78
2.48
7.29
7.29
הראל-פיא 4E  20/01/21
הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$פטורה254.35254.35
1.39
2.47
2.47
הראל-פיא 4E 45.220/01/21
הראל מניות ישראל (4B)פטורה201.47201.47
-1.18
3.16
3.16
הראל-פיא 4B 6.621/01/21
הראל מק"מ פלוספטורה109.65109.65
-0.05
0.46
0.46
הראל-פיא 1A 12721/01/21
הראל פיא אג"ח High Yieldפטורה105.58105.58
0.01
2.31
2.31
הראל-פיא 1B 2321/01/21
הראל פיא - כספית נקובה ב-$פטורה111.85111.85
-
0.01
0.01
הראל-פיא 0D 284.420/01/21
הראל פיא 10/20/70פטורה132.35132.35
-0.02
3.18
3.18
הראל-פיא 1B 25121/01/21
הראל פיא 10/90פטורה172.58172.58
-0.06
1.39
1.39
הראל-פיא 1B 501.321/01/21
הראל פיא 10/90 מחלקתחייבת55.8055.80
-0.07
0.20
0.20
הראל-פיא 1A 24421/01/21
הראל פיא 20/20/70פטורה113.44113.44
-0.21
0.33
0.33
הראל-פיא 2B 145.421/01/21
הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטרפטורה132.50132.50
-0.08
1.13
1.13
הראל-פיא 1A 90.821/01/21
הראל פיא AlphaBeta מניות Value פטורה154.70154.70
-0.19
1.10
1.10
הראל-פיא 40 528.721/01/21
הראל פיא Alphabeta ת"א 100 Valueפטורה160.67160.67
1.29
4.45
4.45
הראל-פיא 40 23.420/01/21
הראל פיא אג"ח $ בינלאומיחייבת114.38114.38
0.59
1.38
1.38
הראל-פיא 0D 369.620/01/21
הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10פטורה156.42156.42
-0.17
0.43
0.43
הראל-פיא 1A 247.421/01/21
הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרותפטורה135.89135.89
0.01
1.65
1.65
הראל-פיא 00 44.421/01/21
הראל פיא אג"ח PIIGS מגודרפטורה266.28266.28
0.03
0.07
0.07
הראל-פיא 0B 62920/01/21
הראל פיא אג"ח יורופטורה165.36165.36
0.39
0.31
0.31
הראל-פיא 0D 69.420/01/21
הראל פיא אג"ח ללא מניות פטורה119.80119.80
0.18
0.50
0.50
הראל-פיא 0B 13.520/01/21
הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניותפטורה163.17163.17
-0.15
0.15
0.15
הראל-פיא 0B 370.321/01/21
הראל פיא אג"ח משולבת + 25פטורה116.25116.25
-0.06
0.89
0.89
הראל-פיא 2B 88.121/01/21
הראל פיא אג"ח סולידית מחלקתחייבת45.5745.57
-0.09
0.42
0.42
הראל-פיא 0B 353.821/01/21
הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרותפטורה116.90116.90
-0.17
0.65
0.65
הראל-פיא 00 83.421/01/21
הראל פיא אג"ח שווקים מתעורריםפטורה102.27102.27
0.93
3.27
3.27
הראל-פיא 0D 54.220/01/21
הראל פיא אגד חוץ-High Yielפטורה189.53189.49
1.03
8.58
8.58
הראל-פיא 1D 9.220/01/21
הראל פיא אגד ישראלי ללא מניותפטורה130.25130.25
-0.02
0.88
0.88
הראל-פיא 0B 155.921/01/21
הראל פיא בונד ופקדונות נקוב $פטורה143.78143.78
0.10
-0.15
-0.15
הראל-פיא 1D 85.620/01/21
הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרותפטורה233.17233.17
0.01
-0.12
-0.12
הראל-פיא 0D 174.820/01/21
הראל פיא גמישה נקובה $פטורה208.87208.83
1.21
3.00
3.00
הראל-פיא 4D 32.720/01/21
הראל פיא דולריתפטורה141.97141.97
0.30
2.49
2.49
הראל-פיא 1D 1821/01/21
הראל פיא מדד ארוךפטורה637.54637.54
0.59
1.43
1.43
הראל-פיא 0B 102.720/01/21
הראל פיא מדד בינוניחייבת10,463.4410,463.44
-0.13
0.49
0.49
הראל-פיא 1B 135.221/01/21
הראל פיא מחכה מורכבת מדינהפטורה150.86150.86
-0.33
0.05
0.05
הראל-פיא 00 315.921/01/21
הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתילא מדווחת103.19103.19
-0.16
0.53
0.53
הראל-פיא 00 22.521/01/21
הראל פיא מחקה מורכבת אג"חפטורה107.63107.63
-0.06
0.81
0.81
הראל-פיא 00 655.221/01/21
הראל פיא מחקה מורכבת צמודפטורה123.90123.90
-0.27
0.66
0.66
הראל-פיא 00 66.721/01/21
הראל פיא מחקה מורכבת שקליםפטורה141.74141.74
-0.25
-0.16
-0.16
הראל-פיא 00 58.521/01/21
הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתיפטורה122.19122.19
-0.16
0.02
0.02
הראל-פיא 00 98.421/01/21
הראל פיא מחקה תל בונד 20פטורה129.63129.63
-0.14
1.01
1.01
הראל-פיא 00 110.621/01/21
הראל פיא מחקה תל בונד 60 פטורה  
-
הראל-פיא 00 266.8 
הראל פיא מחקה תל בונד שקליפטורה138.54138.54
-0.06
0.60
0.60
הראל-פיא 00 118.321/01/21
הראל פיא ממשל צמוד 418 ועודפטורה129.24129.24
-0.39
0.58
0.58
הראל-פיא 00 53.321/01/21
הראל פיא מנוהלת 15%פטורה125.75125.75
0.22
1.23
1.23
הראל-פיא 2B 112.120/01/21
הראל פיא מניותפטורה4,309.774,309.77
-0.88
4.76
4.76
הראל-פיא 4B 39.721/01/21
הראל פיא מניות דיבידנד חו"לפטורה105.38105.36
1.60
3.67
3.67
הראל-פיא 4D 70.220/01/21
הראל פיא מניות נאסדק מגודר מטחפטורה404.29404.23
-0.37
25.42
25.42
הראל-פיא 4B 1220/01/21
הראל פיא מניות ערך חו"לפטורה176.37176.35
0.95
2.47
2.47
הראל-פיא 4D 119.220/01/21
הראל פיא מניות שווקים מתעורריםפטורה193.01192.94
1.64
12.95
12.95
הראל-פיא 4D 40.120/01/21
הראל פיא מניות שווקים מתעורריםפטורה98.8898.79
0.76
3.47
3.47
הראל-פיא 4D 68.420/01/21
הראל פיא מעורבת(פיא)פטורה12,475.1112,475.11
-0.15
2.75
2.75
הראל-פיא 3C 14.221/01/21
הראל פיא מק"מ + 20מעורבת125.47125.47
-0.09
1.25
1.25
הראל-פיא 2A 9.221/01/21
הראל פיא סולידיתפטורה131.79131.79
-0.20
0.88
0.88
הראל-פיא 1A 14921/01/21
הראל פיא פצ"מ נזילחייבת84.4184.41
0.56
1.58
1.58
הראל-פיא 0D 174.120/01/21
הראל פיא פק"מ כספיתפטורה  
-
הראל-פיא 00 3507.4 
הראל פיא קונצרני A ומעלהפטורה163.98163.98
-0.06
0.91
0.91
הראל-פיא 0C 263.921/01/21
הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ'פטורה162.23162.23
-0.15
0.85
0.85
הראל-פיא 00 42.721/01/21
הראל פיא שקלית ארוכהפטורה399.97399.97
-0.85
-1.60
-1.60
הראל-פיא 00 118.621/01/21
הראל פיא שקלית ללא מניותפטורה262.60262.60
-0.20
-0.14
-0.14
הראל-פיא 00 287.821/01/21
הראל פיא ת"א 100פטורה4,197.924,197.92
-0.70
4.05
4.05
הראל-פיא 4B 80.721/01/21
הראל פיא ת"א 25פטורה779.01779.01
-1.02
6.90
6.90
הראל-פיא 4B 120.121/01/21
הראל פיא תיק השקעות ללא מניותפטורה156.81156.81
-0.18
0.69
0.69
הראל-פיא 0B 16621/01/21
הראל פיא תיק ני"ע חו"לפטורה125.03125.03
0.02
0.30
0.30
הראל-פיא 4D 30320/01/21
פיא גמישה היובלפטורה310.07310.03
-0.97
12.84
12.84
הראל-פיא 5E 13.420/01/21
פיא תיק אג"ח +15פטורה129.08129.08
-0.05
1.57
1.57
הראל-פיא 2B 43.721/01/21
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן