TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות

   
 
 קרנות נאמנות
הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות
שם הקרן מנהל קרן נכסים במיל' ש"ח מעמד מס
סיווג על סיווג ראשי סיווג משני
נמצאו 64 קרנות נאמנות  
שם הקרןמעמד מסמחיר קניהמחיר פדיון% שינוי יומי% שינוי החודש% שינוי השנהמנהל קרןפרופיל חשיפהסך נכסיםתאריך שערלתיק
האישי
הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$פטורה220.22220.22
0.54
3.05
5.05
הראל-פיא 4E 45.219/02/20
הראל מניות ישראל (4B)פטורה188.18188.18
-0.71
2.08
3.94
הראל-פיא 4B 6.620/02/20
הראל מק"מ פלוספטורה111.00111.00
-0.04
0.08
0.08
הראל-פיא 1A 12720/02/20
הראל פיא אג"ח High Yieldפטורה101.58101.58
-0.01
0.88
1.32
הראל-פיא 1B 2320/02/20
הראל פיא - כספית נקובה ב-$פטורה111.09111.09
-
0.10
0.25
הראל-פיא 0D 284.419/02/20
הראל פיא 10/20/70פטורה128.03128.03
0.20
0.71
0.77
הראל-פיא 1B 25120/02/20
הראל פיא 10/90פטורה174.19174.19
0.04
0.65
0.72
הראל-פיא 1B 501.320/02/20
הראל פיא 10/90 מחלקתחייבת60.7460.74
-
-0.41
-0.99
הראל-פיא 1A 24420/02/20
הראל פיא 20/20/70פטורה115.60115.60
0.02
0.67
1.08
הראל-פיא 2B 145.420/02/20
הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטרפטורה134.01134.01
0.02
0.55
0.31
הראל-פיא 1A 90.820/02/20
הראל פיא AlphaBeta מניות Value פטורה155.31155.31
0.02
0.94
1.00
הראל-פיא 40 528.720/02/20
הראל פיא Alphabeta ת"א 100 Valueפטורה159.10159.10
1.08
3.06
2.93
הראל-פיא 40 23.419/02/20
הראל פיא אג"ח $ בינלאומיחייבת117.35117.35
0.18
-0.31
0.24
הראל-פיא 0D 369.619/02/20
הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10פטורה160.19160.19
0.06
0.60
1.03
הראל-פיא 1A 247.420/02/20
הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרותפטורה137.89137.89
-0.06
0.80
1.03
הראל-פיא 00 44.420/02/20
הראל פיא אג"ח PIIGS מגודרפטורה268.97268.97
0.07
0.09
0.26
הראל-פיא 0B 62919/02/20
הראל פיא אג"ח יורופטורה154.33154.33
-0.05
-2.54
-4.12
הראל-פיא 0D 69.419/02/20
הראל פיא אג"ח ללא מניות פטורה128.88128.88
0.10
0.51
0.82
הראל-פיא 0B 13.519/02/20
הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניותפטורה164.31164.31
-
0.25
0.34
הראל-פיא 0B 370.320/02/20
הראל פיא אג"ח משולבת + 25פטורה116.29116.29
-0.02
0.72
0.73
הראל-פיא 2B 88.120/02/20
הראל פיא אג"ח סולידית מחלקתחייבת51.2451.24
0.04
0.43
-0.47
הראל-פיא 0B 353.820/02/20
הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרותפטורה117.64117.64
0.03
0.47
0.53
הראל-פיא 00 83.420/02/20
הראל פיא אג"ח שווקים מתעורריםפטורה106.43106.43
0.32
-0.06
-0.22
הראל-פיא 0D 54.219/02/20
הראל פיא אגד חוץ-High Yielפטורה170.73170.72
0.76
3.20
3.77
הראל-פיא 1D 9.219/02/20
הראל פיא אגד ישראלי ללא מניותפטורה133.99133.99
0.05
0.49
0.53
הראל-פיא 0B 155.920/02/20
הראל פיא בונד ופקדונות נקוב $פטורה139.09139.09
-0.05
0.40
1.64
הראל-פיא 1D 85.619/02/20
הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרותפטורה224.66224.66
-0.02
0.16
0.64
הראל-פיא 0D 174.819/02/20
הראל פיא גמישה נקובה $פטורה182.41182.39
0.52
3.20
5.05
הראל-פיא 4D 32.719/02/20
הראל פיא דולריתפטורה143.28143.28
0.20
-0.63
-0.19
הראל-פיא 1D 1820/02/20
הראל פיא מדד ארוךפטורה652.06652.06
0.19
-0.28
0.51
הראל-פיא 0B 102.719/02/20
הראל פיא מדד בינוניחייבת10,784.1510,784.15
-
0.35
0.28
הראל-פיא 1B 135.220/02/20
הראל פיא מחכה מורכבת מדינהפטורה151.84151.84
0.02
0.69
1.01
הראל-פיא 00 315.920/02/20
הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתילא מדווחת104.32104.32
-
0.01
0.04
הראל-פיא 00 22.520/02/20
הראל פיא מחקה מורכבת אג"חפטורה115.43115.43
0.01
0.46
1.04
הראל-פיא 00 655.220/02/20
הראל פיא מחקה מורכבת צמודפטורה124.44124.44
0.02
0.57
0.52
הראל-פיא 00 66.720/02/20
הראל פיא מחקה מורכבת שקליםפטורה142.58142.58
0.08
0.87
1.39
הראל-פיא 00 58.520/02/20
הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתיפטורה121.67121.67
-0.02
0.12
0.25
הראל-פיא 00 98.420/02/20
הראל פיא מחקה ת"א 25פטורה104.84104.84
0.28
0.84
1.77
הראל-פיא 40 16.619/02/20
הראל פיא מחקה תל בונד 20פטורה129.15129.15
0.05
0.70
0.25
הראל-פיא 00 110.620/02/20
הראל פיא מחקה תל בונד 60 פטורה132.42132.42
0.14
0.99
1.52
הראל-פיא 00 266.819/02/20
הראל פיא מחקה תל בונד שקליפטורה139.81139.81
0.16
0.82
1.24
הראל-פיא 00 118.320/02/20
הראל פיא ממשל צמוד 418 ועודפטורה130.08130.08
0.01
0.77
0.95
הראל-פיא 00 53.320/02/20
הראל פיא מנוהלת 15%פטורה125.64125.64
0.13
0.74
1.15
הראל-פיא 2B 112.119/02/20
הראל פיא מניותפטורה4,336.054,336.05
-0.15
3.19
6.15
הראל-פיא 4B 39.720/02/20
הראל פיא מניות דיבידנד חו"לפטורה93.2293.21
0.77
2.37
3.82
הראל-פיא 4D 70.219/02/20
הראל פיא מניות נאסדק מגודר מטחפטורה218.89218.87
1.23
5.72
10.66
הראל-פיא 4B 1219/02/20
הראל פיא מניות ערך חו"לפטורה164.60164.59
0.64
3.51
5.70
הראל-פיא 4D 119.219/02/20
הראל פיא מניות שווקים מתעורריםפטורה138.85138.79
3.23
4.42
4.95
הראל-פיא 4D 40.119/02/20
הראל פיא מניות שווקים מתעורריםפטורה98.1798.14
1.06
3.20
3.88
הראל-פיא 4D 68.419/02/20
הראל פיא מעורבת(פיא)פטורה12,197.5412,197.54
-0.15
1.90
2.81
הראל-פיא 3C 14.220/02/20
הראל פיא מק"מ + 20מעורבת126.51126.51
0.03
0.95
1.39
הראל-פיא 2A 9.220/02/20
הראל פיא סולידיתפטורה132.53132.53
-
0.67
0.99
הראל-פיא 1A 14920/02/20
הראל פיא פצ"מ נזילחייבת88.3688.36
0.19
-0.62
-0.75
הראל-פיא 0D 174.119/02/20
הראל פיא פק"מ כספיתפטורה109.94109.94
-
0.01
0.03
הראל-פיא 00 3507.420/02/20
הראל פיא קונצרני A ומעלהפטורה165.59165.59
0.03
0.49
0.44
הראל-פיא 0C 263.920/02/20
הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ'פטורה158.38158.38
-
0.74
1.40
הראל-פיא 00 42.720/02/20
הראל פיא שקלית ארוכהפטורה415.42415.42
0.09
2.02
3.26
הראל-פיא 00 118.620/02/20
הראל פיא שקלית ללא מניותפטורה266.32266.32
0.05
0.66
1.07
הראל-פיא 00 287.820/02/20
הראל פיא ת"א 100פטורה4,014.854,014.85
-0.90
2.57
4.67
הראל-פיא 4B 80.720/02/20
הראל פיא ת"א 25פטורה841.72841.72
-0.38
2.57
2.60
הראל-פיא 4B 120.120/02/20
הראל פיא תיק השקעות ללא מניותפטורה161.33161.33
0.08
0.74
1.06
הראל-פיא 0B 16620/02/20
הראל פיא תיק ני"ע חו"לפטורה124.49124.49
-
0.06
0.20
הראל-פיא 4D 30319/02/20
פיא גמישה היובלפטורה290.16290.16
0.86
2.81
4.72
הראל-פיא 5E 13.419/02/20
פיא תיק אג"ח +15פטורה127.73127.73
-0.02
0.64
0.92
הראל-פיא 2B 43.720/02/20
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן