TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות

   
 
 קרנות נאמנות
הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות
שם הקרן מנהל קרן נכסים במיל' ש"ח מעמד מס
סיווג על סיווג ראשי סיווג משני
נמצאו 64 קרנות נאמנות  
שם הקרןמעמד מסמחיר קניהמחיר פדיון% שינוי יומי% שינוי החודש% שינוי השנהמנהל קרןפרופיל חשיפהסך נכסיםתאריך שערלתיק
האישי
הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$פטורה173.87173.87
-
1.42
-17.06
הראל-פיא 4E 45.206/04/20
הראל מניות ישראל (4B)פטורה146.56146.56
-
4.02
-19.05
הראל-פיא 4B 6.607/04/20
הראל מק"מ פלוספטורה107.64107.64
-
0.40
-2.95
הראל-פיא 1A 12707/04/20
הראל פיא אג"ח High Yieldפטורה89.2489.24
-
1.63
-10.99
הראל-פיא 1B 2307/04/20
הראל פיא - כספית נקובה ב-$פטורה111.34111.34
-
0.02
0.48
הראל-פיא 0D 284.406/04/20
הראל פיא 10/20/70פטורה112.41112.41
-
1.71
-11.52
הראל-פיא 1B 25107/04/20
הראל פיא 10/90פטורה159.38159.38
-
1.30
-7.85
הראל-פיא 1B 501.307/04/20
הראל פיא 10/90 מחלקתחייבת55.7555.75
-
1.20
-9.13
הראל-פיא 1A 24407/04/20
הראל פיא 20/20/70פטורה110.50110.50
-
1.69
-3.38
הראל-פיא 2B 145.407/04/20
הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטרפטורה122.45122.45
-
1.66
-8.34
הראל-פיא 1A 90.807/04/20
הראל פיא AlphaBeta מניות Value פטורה144.81144.81
-
2.07
-5.83
הראל-פיא 40 528.707/04/20
הראל פיא Alphabeta ת"א 100 Valueפטורה123.63123.62
-
1.74
-20.02
הראל-פיא 40 23.406/04/20
הראל פיא אג"ח $ בינלאומיחייבת114.67114.67
-
1.12
-2.05
הראל-פיא 0D 369.606/04/20
הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10פטורה152.90152.90
-
1.24
-3.57
הראל-פיא 1A 247.407/04/20
הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרותפטורה123.72123.72
-
1.61
-9.35
הראל-פיא 00 44.407/04/20
הראל פיא אג"ח PIIGS מגודרפטורה248.63248.63
-
1.46
-7.32
הראל-פיא 0B 62906/04/20
הראל פיא אג"ח יורופטורה151.41151.41
-
-1.05
-5.93
הראל-פיא 0D 69.406/04/20
הראל פיא אג"ח ללא מניות פטורה114.07114.07
-
0.42
-10.76
הראל-פיא 0B 13.506/04/20
הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניותפטורה161.15161.15
-
1.28
-1.59
הראל-פיא 0B 370.307/04/20
הראל פיא אג"ח משולבת + 25פטורה110.32110.32
-
1.55
-4.44
הראל-פיא 2B 88.107/04/20
הראל פיא אג"ח סולידית מחלקתחייבת48.3248.32
-
1.81
-6.14
הראל-פיא 0B 353.807/04/20
הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרותפטורה112.75112.75
-
1.36
-3.65
הראל-פיא 00 83.407/04/20
הראל פיא אג"ח שווקים מתעורריםפטורה94.6794.67
-
0.84
-11.25
הראל-פיא 0D 54.206/04/20
הראל פיא אגד חוץ-High Yielפטורה120.66120.65
-
3.02
-26.67
הראל-פיא 1D 9.206/04/20
הראל פיא אגד ישראלי ללא מניותפטורה124.12124.12
-
1.63
-6.88
הראל-פיא 0B 155.907/04/20
הראל פיא בונד ופקדונות נקוב $פטורה129.69129.69
-
0.28
-5.23
הראל-פיא 1D 85.606/04/20
הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרותפטורה222.49222.49
-
0.11
-0.34
הראל-פיא 0D 174.806/04/20
הראל פיא גמישה נקובה $פטורה151.84151.82
-
1.06
-12.56
הראל-פיא 4D 32.706/04/20
הראל פיא דולריתפטורה133.84133.84
-
3.67
-6.76
הראל-פיא 1D 1807/04/20
הראל פיא מדד ארוךפטורה638.87638.87
-
1.15
-1.52
הראל-פיא 0B 102.706/04/20
הראל פיא מדד בינוניחייבת10,216.4810,216.48
-
1.09
-5.00
הראל-פיא 1B 135.207/04/20
הראל פיא מחכה מורכבת מדינהפטורה148.58148.58
-
1.65
-1.16
הראל-פיא 00 315.907/04/20
הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתילא מדווחת101.24101.24
-
0.83
-2.92
הראל-פיא 00 22.507/04/20
הראל פיא מחקה מורכבת אג"חפטורה102.89102.89
-
1.85
-9.94
הראל-פיא 00 655.207/04/20
הראל פיא מחקה מורכבת צמודפטורה119.37119.37
-
1.60
-3.58
הראל-פיא 00 66.707/04/20
הראל פיא מחקה מורכבת שקליםפטורה138.34138.34
-
1.71
-1.62
הראל-פיא 00 58.507/04/20
הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתיפטורה121.54121.54
-
0.65
0.14
הראל-פיא 00 98.407/04/20
הראל פיא מחקה ת"א 25פטורה91.7791.77
-
1.90
-10.92
הראל-פיא 40 16.606/04/20
הראל פיא מחקה תל בונד 20פטורה121.68121.68
-
1.67
-5.55
הראל-פיא 00 110.607/04/20
הראל פיא מחקה תל בונד 60 פטורה113.89113.89
-
1.34
-12.69
הראל-פיא 00 266.806/04/20
הראל פיא מחקה תל בונד שקליפטורה128.86128.86
-
1.64
-6.69
הראל-פיא 00 118.307/04/20
הראל פיא ממשל צמוד 418 ועודפטורה125.15125.15
-
1.92
-2.87
הראל-פיא 00 53.307/04/20
הראל פיא מנוהלת 15%פטורה115.27115.27
-
0.85
-7.20
הראל-פיא 2B 112.106/04/20
הראל פיא מניותפטורה3,414.043,414.04
-
0.61
-16.42
הראל-פיא 4B 39.707/04/20
הראל פיא מניות דיבידנד חו"לפטורה81.7381.72
-
1.47
-8.98
הראל-פיא 4D 70.206/04/20
הראל פיא מניות נאסדק מגודר מטחפטורה171.26171.24
-
2.12
-13.42
הראל-פיא 4B 1206/04/20
הראל פיא מניות ערך חו"לפטורה127.11127.10
-
2.31
-18.37
הראל-פיא 4D 119.206/04/20
הראל פיא מניות שווקים מתעורריםפטורה109.08109.03
-
1.74
-17.55
הראל-פיא 4D 40.106/04/20
הראל פיא מניות שווקים מתעורריםפטורה72.4372.41
-
2.45
-23.35
הראל-פיא 4D 68.406/04/20
הראל פיא מעורבת(פיא)פטורה10,184.6410,184.64
-
2.09
-14.16
הראל-פיא 3C 14.207/04/20
הראל פיא מק"מ + 20מעורבת117.36117.36
-
1.68
-5.94
הראל-פיא 2A 9.207/04/20
הראל פיא סולידיתפטורה127.60127.60
-
1.13
-2.77
הראל-פיא 1A 14907/04/20
הראל פיא פצ"מ נזילחייבת92.5892.58
-
0.46
3.99
הראל-פיא 0D 174.106/04/20
הראל פיא פק"מ כספיתפטורה109.30109.30
-
0.02
-0.56
הראל-פיא 00 3507.407/04/20
הראל פיא קונצרני A ומעלהפטורה152.45152.45
-
1.21
-7.53
הראל-פיא 0C 263.907/04/20
הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ'פטורה149.84149.84
-
1.97
-4.07
הראל-פיא 00 42.707/04/20
הראל פיא שקלית ארוכהפטורה406.14406.14
-
3.37
0.95
הראל-פיא 00 118.607/04/20
הראל פיא שקלית ללא מניותפטורה258.80258.80
-
1.09
-1.79
הראל-פיא 00 287.807/04/20
הראל פיא ת"א 100פטורה3,120.653,120.65
-
1.87
-18.65
הראל-פיא 4B 80.707/04/20
הראל פיא ת"א 25פטורה632.62632.62
-
0.68
-22.89
הראל-פיא 4B 120.107/04/20
הראל פיא תיק השקעות ללא מניותפטורה150.15150.15
-
1.52
-5.94
הראל-פיא 0B 16607/04/20
הראל פיא תיק ני"ע חו"לפטורה122.65122.65
-
0.29
-1.28
הראל-פיא 4D 30306/04/20
פיא גמישה היובלפטורה213.81213.81
-
3.74
-22.83
הראל-פיא 5E 13.406/04/20
פיא תיק אג"ח +15פטורה116.92116.92
-
1.98
-7.62
הראל-פיא 2B 43.707/04/20
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן