TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות

   
 
 קרנות נאמנות
הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות
שם הקרן מנהל קרן נכסים במיל' ש"ח מעמד מס
סיווג על סיווג ראשי סיווג משני
נמצאו 75 קרנות נאמנות  
שם הקרןמעמד מסמחיר קניהמחיר פדיון% שינוי יומי% שינוי החודש% שינוי השנהמנהל קרןפרופיל חשיפהסך נכסיםתאריך שערלתיק
האישי
MORE מק"מ פלוספטורה115.75115.75
-0.03
0.18
0.90
אקסלנס 1A 82524/10/21
אקסלנס נקסוספטורה120.99120.99
-0.03
0.44
5.47
אקסלנס 1A 86.924/10/21
אקסלנס (!) מבחר קונצרניפטורה137.61137.61
-0.02
0.85
6.64
אקסלנס 1A 2724/10/21
אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניותפטורה105.84105.84
-0.02
0.01
-0.06
אקסלנס 00 4424/10/21
אקסלנס 10-90 פלוספטורה  
-
אקסלנס 1A 190.8 
אקסלנס 85/15פטורה189.61189.61
-0.04
0.67
5.40
אקסלנס 2B 243.524/10/21
אקסלנס GSE מחקר קונצרניפטורה  
-
אקסלנס 00 20.2 
אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $חייבת130.51130.51
-0.03
-0.14
-0.21
אקסלנס 0D 30.521/10/21
אקסלנס אג"ח ואסטרטגיותפטורה136.28136.28
-0.04
1.10
7.12
אקסלנס 2C 2.624/10/21
אקסלנס אג"ח ומניותפטורה  
-
אקסלנס 2A 85.2 
אקסלנס אג"ח כלליפטורה153.54153.54
-
0.21
2.41
אקסלנס 00 126.524/10/21
אקסלנס אג"ח מדינה קצרחייבת130.80130.80
-0.02
0.14
1.00
אקסלנס 0B 99.824/10/21
אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $פטורה להשקעות חוץ126.16126.16
-
-0.02
-0.09
אקסלנס 0D 529.121/10/21
אקסלנס אג"ח פרימיוםפטורה135.60135.60
-0.06
0.34
3.69
אקסלנס 0A 252.524/10/21
אקסלנס אגח בינלאומיחייבת114.10114.10
-0.20
-0.68
-0.98
אקסלנס 0D 29.821/10/21
אקסלנס אינפלציהפטורה124.91124.91
-0.05
0.60
4.27
אקסלנס 1A 23.824/10/21
אקסלנס אפולופטורה181.58181.58
0.08
0.53
2.92
אקסלנס 4D 49.524/10/21
אקסלנס אקספרט 20-90פטורה  
-
אקסלנס 2B 34.9 
אקסלנס אקספרט שקל מדינהפטורה138.41138.41
-0.05
-0.22
-2.03
אקסלנס 0A 369.624/10/21
אקסלנס ארה"בפטורה188.62188.62
0.84
5.92
23.22
אקסלנס 4D 14.221/10/21
אקסלנס בונד מדורגות ללא מניותפטורה176.89176.89
-0.06
0.56
5.20
אקסלנס 0B 217.124/10/21
אקסלנס גמישה עד 120%פטורה1,957.651,957.65
0.79
3.44
3.09
אקסלנס 4D 25.521/10/21
אקסלנס דיסקבריפטורה  
-
אקסלנס 2A 91.8 
אקסלנס הגנה מעליית תשואותפטורה111.31111.31
0.03
0.36
2.96
אקסלנס 0A 1915.724/10/21
אקסלנס חיפושי גז - נפט ישראלפטורה171.40171.40
2.08
11.16
38.65
אקסלנס 4B 17.721/10/21
אקסלנס יורו מנוהלתפטורה  
-
אקסלנס 0D 19.1 
אקסלנס כספית דולרפטורה87.7687.76
-0.08
-0.60
-0.42
אקסלנס 0D 232.721/10/21
אקסלנס מבחר יתרפטורה380.61380.61
0.28
2.21
6.34
אקסלנס 4B 8.821/10/21
אקסלנס מבחר ת"א 75פטורה202.66202.66
0.89
2.26
11.21
אקסלנס 4B 10.421/10/21
אקסלנס מודל ללא מניותפטורה162.08162.08
-0.08
0.25
2.82
אקסלנס 0B 342.224/10/21
אקסלנס מחלקתחייבת129.54129.54
-0.05
0.38
2.95
אקסלנס 1B 48.224/10/21
אקסלנס ממשלתי טהורפטורה  
-
אקסלנס 00 461.5 
אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוספטורה110.34110.34
-0.02
0.50
1.96
אקסלנס 00 2.324/10/21
אקסלנס מניות דיבידנד ישראלפטורה545.30545.30
0.66
3.57
15.59
אקסלנס 4A 8.424/10/21
אקסלנס מניות דיבידנד עולמיפטורה221.70221.70
0.19
4.76
13.64
אקסלנס 4D 103.921/10/21
אקסלנס מניות עולםפטורה181.03181.03
0.57
7.46
8.93
אקסלנס 4D 35.321/10/21
אקסלנס מניות פרימיוםפטורה  
-
אקסלנס 4B 39.9 
אקסלנס מק"מ טהור מתגלגלפטורה  
-
אקסלנס 00 205.1 
אקסלנס מק"מ שיאפטורה  
-
אקסלנס 00 59.2 
אקסלנס נאסד"ק 100חייבת145.65145.65
0.75
6.70
9.68
אקסלנס 4D 191.421/10/21
אקסלנס סחורות - זהבפטורה90.6790.67
0.72
1.91
5.57
אקסלנס 5E 7.921/10/21
אקסלנס ענבל דולרפטורה231.50231.50
-0.19
-1.14
-1.81
אקסלנס 0D 135.721/10/21
אקסלנס פלטינוםפטורה133.03133.03
0.01
0.21
2.30
אקסלנס 00 659.324/10/21
אקסלנס צמודים קצריםפטורה להשקעות חוץ481.18481.18
-0.07
0.32
2.64
אקסלנס 0A 9.824/10/21
אקסלנס ריבית משתנהפטורה98.9798.97
-0.06
0.30
3.53
אקסלנס 0A 51.824/10/21
אקסלנס ריבית משתנה + 10פטורה153.21153.21
-0.08
0.03
2.85
אקסלנס 1A 41.724/10/21
אקסלנס שווקים מתעוררים פטורה109.23109.23
-0.08
0.40
3.56
אקסלנס 4D 92.224/10/21
אקסלנס שכבות מדדי אירופהפטורה155.82155.82
0.43
4.17
14.97
אקסלנס 4D 521/10/21
אקסלנס שקלית ממשלתית טהורהפטורה121.51121.51
-0.02
-0.32
-1.80
אקסלנס 00 534.724/10/21
אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניותפטורה227.07227.07
-0.10
-0.15
0.23
אקסלנס 00 524.624/10/21
אקסלנס תיק אג"ח בינוני פטורה968.11968.11
-0.05
0.56
6.13
אקסלנס 1A 34.524/10/21
אקסלנס תיק השקעות חו"לפטורה להשקעות חוץ100.97100.97
-0.16
-0.21
1.86
אקסלנס 1D 231.921/10/21
מור מדדית מדינה ללא מניותפטורה112.35112.35
0.05
0.47
5.24
אקסלנס 00 15724/10/21
קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"בפטורה121.69121.69
-0.34
-1.64
-2.52
אקסלנס 0D 181.321/10/21
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש'פטורה132.15132.15
0.32
0.69
6.79
אקסלנס 00 101.224/10/21
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועהפטורה131.69131.69
-0.05
-0.25
-2.21
אקסלנס 00 139.624/10/21
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+פטורה157.05157.05
-0.11
-0.35
-4.41
אקסלנס 00 74.624/10/21
קסם KTF תל בונד 60פטורה130.93130.93
-0.08
0.99
7.41
אקסלנס 00 48.724/10/21
קסם KTF תל בונד צמודותפטורה132.15132.15
-0.08
0.98
7.58
אקסלנס 00 87.724/10/21
קסם KTF תל בונד תשואותפטורה127.49127.49
-0.01
1.05
9.29
אקסלנס 00 35.224/10/21
קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"חפטורה260.91260.91
0.07
4.56
22.24
אקסלנס 4B 22.121/10/21
קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שניםפטורה138.35138.35
-0.01
-0.29
-0.37
אקסלנס 00 401.124/10/21
קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שניםפטורה120.01120.01
0.15
0.54
5.66
אקסלנס 00 80.124/10/21
קסם מדד מק"מפטורה111.09111.09
-0.01
-0.01
אקסלנס 00 27.224/10/21
קסם קרן 20-80פטורה137.71137.71
-0.07
0.95
7.91
אקסלנס 2A 39.824/10/21
קסם קרן אג"ח קונצרני +15פטורה149.40149.40
-0.10
0.94
7.07
אקסלנס 2A 44.324/10/21
קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים +פטורה143.42143.42
-0.06
1.04
7.71
אקסלנס 1A 249.624/10/21
קסם קרן מדד מורכב 10/90פטורה  
-
אקסלנס 10 106.2 
קסם קרן מדד ממשלתי כלליפטורה149.97149.97
0.05
0.31
0.75
אקסלנס 0A 486.324/10/21
קסם קרן מדד ממשלתי צמודפטורה155.42155.42
0.23
1.09
5.17
אקסלנס 00 220.524/10/21
קסם קרן מדד ת"א 100פטורה190.89190.89
-0.13
3.30
22.57
אקסלנס 40 11124/10/21
קסם קרן ממשלתי +10פטורה154.78154.78
-0.15
-0.14
1.84
אקסלנס 1A 351.924/10/21
קסם קרן קונצרני ללא מניותפטורה143.20143.20
-0.11
0.47
5.35
אקסלנס 0A 88.424/10/21
קסם קרן שקלית ללא מניותפטורה  
-
אקסלנס 00 364.6 
קסם קרן שקלית ללא מניותפטורה  
-
אקסלנס 00 164.7 
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן