TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות

   
 
 קרנות נאמנות
הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות
שם הקרן מנהל קרן נכסים במיל' ש"ח מעמד מס
סיווג על סיווג ראשי סיווג משני
נמצאו 75 קרנות נאמנות  
שם הקרןמעמד מסמחיר קניהמחיר פדיון% שינוי יומי% שינוי החודש% שינוי השנהמנהל קרןפרופיל חשיפהסך נכסיםתאריך שערלתיק
האישי
MORE מק"מ פלוספטורה115.46115.46
0.13
-0.46
-0.74
אקסלנס 1A 82526/05/22
אקסלנס נקסוספטורה116.90116.90
0.33
-2.14
-3.83
אקסלנס 1A 86.926/05/22
אקסלנס (!) מבחר קונצרניפטורה132.21132.21
0.49
-3.09
-4.81
אקסלנס 1A 2726/05/22
אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניותפטורה104.40104.40
0.04
-0.16
-1.46
אקסלנס 00 4426/05/22
אקסלנס 10-90 פלוספטורה  
-
אקסלנס 1A 190.8 
אקסלנס 85/15פטורה182.00182.00
0.50
-2.10
-4.38
אקסלנס 2B 243.526/05/22
אקסלנס GSE מחקר קונצרניפטורה  
-
אקסלנס 00 20.2 
אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $חייבת127.86127.86
0.07
0.35
-1.77
אקסלנס 0D 30.525/05/22
אקסלנס אג"ח ואסטרטגיותפטורה128.39128.39
0.81
-2.76
-7.06
אקסלנס 2C 2.626/05/22
אקסלנס אג"ח ומניותפטורה  
-
אקסלנס 2A 85.2 
אקסלנס אג"ח כלליפטורה147.83147.83
0.16
-1.52
-4.11
אקסלנס 00 126.526/05/22
אקסלנס אג"ח מדינה קצרחייבת129.95129.95
0.05
-0.29
-0.15
אקסלנס 0B 99.826/05/22
אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $פטורה להשקעות חוץ126.12126.12
0.01
0.06
אקסלנס 0D 529.125/05/22
אקסלנס אג"ח פרימיוםפטורה130.03130.03
0.32
-2.06
-4.28
אקסלנס 0A 252.526/05/22
אקסלנס אגח בינלאומיחייבת105.26105.26
0.40
-0.59
-7.88
אקסלנס 0D 29.825/05/22
אקסלנס אינפלציהפטורה118.76118.76
0.41
-2.44
-5.72
אקסלנס 1A 23.826/05/22
אקסלנס אפולופטורה175.13175.13
0.35
-2.13
-4.42
אקסלנס 4D 49.526/05/22
אקסלנס אקספרט 20-90פטורה  
-
אקסלנס 2B 34.9 
אקסלנס אקספרט שקל מדינהפטורה132.76132.76
0.09
-0.65
-4.48
אקסלנס 0A 369.626/05/22
אקסלנס ארה"בפטורה157.52157.52
0.44
-8.18
-18.10
אקסלנס 4D 14.225/05/22
אקסלנס בונד מדורגות ללא מניותפטורה170.51170.51
0.32
-1.79
-3.85
אקסלנס 0B 217.126/05/22
אקסלנס גמישה עד 120%פטורה1,687.031,687.03
-0.60
-8.17
-15.90
אקסלנס 4D 25.525/05/22
אקסלנס דיסקבריפטורה  
-
אקסלנס 2A 91.8 
אקסלנס הגנה מעליית תשואותפטורה107.48107.48
0.29
-1.68
-3.97
אקסלנס 0A 1915.726/05/22
אקסלנס חיפושי גז - נפט ישראלפטורה205.37205.37
-0.04
-2.76
14.04
אקסלנס 4B 17.725/05/22
אקסלנס יורו מנוהלתפטורה  
-
אקסלנס 0D 19.1 
אקסלנס כספית דולרפטורה91.4491.44
-0.52
0.48
7.84
אקסלנס 0D 232.725/05/22
אקסלנס מבחר יתרפטורה323.98323.98
-1.55
-12.09
-19.28
אקסלנס 4B 8.825/05/22
אקסלנס מבחר ת"א 75פטורה184.17184.17
-1.52
-9.98
-14.33
אקסלנס 4B 10.425/05/22
אקסלנס מודל ללא מניותפטורה155.11155.11
0.29
-1.72
-4.56
אקסלנס 0B 342.226/05/22
אקסלנס מחלקתחייבת125.64125.64
0.46
-1.92
-4.75
אקסלנס 1B 48.226/05/22
אקסלנס ממשלתי טהורפטורה  
-
אקסלנס 00 461.5 
אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוספטורה109.58109.58
0.19
-0.62
-1.21
אקסלנס 00 2.326/05/22
אקסלנס מניות דיבידנד ישראלפטורה539.20539.20
1.49
-7.79
-7.78
אקסלנס 4A 8.426/05/22
אקסלנס מניות דיבידנד עולמיפטורה165.72165.72
1.15
-7.68
-20.54
אקסלנס 4D 103.925/05/22
אקסלנס מניות עולםפטורה134.39134.39
1.66
-6.46
-22.71
אקסלנס 4D 35.325/05/22
אקסלנס מניות פרימיוםפטורה  
-
אקסלנס 4B 39.9 
אקסלנס מק"מ טהור מתגלגלפטורה  
-
אקסלנס 00 205.1 
אקסלנס מק"מ שיאפטורה  
-
אקסלנס 00 59.2 
אקסלנס נאסד"ק 100חייבת110.62110.62
1.19
-6.43
-21.75
אקסלנס 4D 191.425/05/22
אקסלנס סחורות - זהבפטורה72.4472.44
0.47
-3.93
-13.42
אקסלנס 5E 7.925/05/22
אקסלנס ענבל דולרפטורה227.95227.95
-0.29
0.64
2.14
אקסלנס 0D 135.725/05/22
אקסלנס פלטינוםפטורה127.66127.66
0.21
-1.87
-4.33
אקסלנס 00 659.326/05/22
אקסלנס צמודים קצריםפטורה להשקעות חוץ476.29476.29
0.22
-0.98
-0.81
אקסלנס 0A 9.826/05/22
אקסלנס ריבית משתנהפטורה95.2095.20
0.29
-1.85
-3.82
אקסלנס 0A 51.826/05/22
אקסלנס ריבית משתנה + 10פטורה146.34146.34
0.41
-1.46
-5.00
אקסלנס 1A 41.726/05/22
אקסלנס שווקים מתעוררים פטורה103.66103.66
0.32
-2.12
-5.32
אקסלנס 4D 92.226/05/22
אקסלנס שכבות מדדי אירופהפטורה124.07124.07
0.09
-6.08
-20.55
אקסלנס 4D 525/05/22
אקסלנס שקלית ממשלתית טהורהפטורה118.00118.00
0.06
-0.56
-3.53
אקסלנס 00 534.726/05/22
אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניותפטורה218.11218.11
0.32
-1.05
-4.44
אקסלנס 00 524.626/05/22
אקסלנס תיק אג"ח בינוני פטורה933.01933.01
0.35
-2.60
-4.11
אקסלנס 1A 34.526/05/22
אקסלנס תיק השקעות חו"לפטורה להשקעות חוץ95.5095.50
-0.18
-1.43
-2.76
אקסלנס 1D 231.925/05/22
מור מדדית מדינה ללא מניותפטורה108.92108.92
0.23
-2.18
-2.99
אקסלנס 00 15726/05/22
קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"בפטורה113.24113.24
-0.05
0.86
-4.37
אקסלנס 0D 181.325/05/22
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש'פטורה122.25122.25
0.26
-3.57
-8.48
אקסלנס 00 101.226/05/22
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועהפטורה124.31124.31
0.11
-1.17
-6.70
אקסלנס 00 139.626/05/22
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+פטורה141.83141.83
0.28
-2.38
-11.58
אקסלנס 00 74.626/05/22
קסם KTF תל בונד 60פטורה121.07121.07
0.51
-3.97
-7.76
אקסלנס 00 48.726/05/22
קסם KTF תל בונד צמודותפטורה122.88122.88
0.52
-3.90
-7.23
אקסלנס 00 87.726/05/22
קסם KTF תל בונד תשואותפטורה120.35120.35
0.59
-4.49
-5.61
אקסלנס 00 35.226/05/22
קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"חפטורה227.07227.02
1.38
-6.27
-13.11
אקסלנס 4B 22.125/05/22
קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שניםפטורה132.28132.28
0.02
-0.90
-5.03
אקסלנס 00 401.126/05/22
קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שניםפטורה116.29116.29
0.25
-2.38
-3.15
אקסלנס 00 80.126/05/22
קסם מדד מק"מפטורה110.92110.92
0.02
0.02
-0.15
אקסלנס 00 27.226/05/22
קסם קרן 20-80פטורה129.54129.54
0.50
-3.82
-6.08
אקסלנס 2A 39.826/05/22
קסם קרן אג"ח קונצרני +15פטורה139.06139.06
0.53
-3.58
-7.00
אקסלנס 2A 44.326/05/22
קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים +פטורה131.60131.60
0.50
-4.36
-8.60
אקסלנס 1A 249.626/05/22
קסם קרן מדד מורכב 10/90פטורה  
-
אקסלנס 10 106.2 
קסם קרן מדד ממשלתי כלליפטורה141.52141.52
0.21
-2.24
-6.93
אקסלנס 0A 486.326/05/22
קסם קרן מדד ממשלתי צמודפטורה145.49145.49
0.39
-4.01
-8.20
אקסלנס 00 220.526/05/22
קסם קרן מדד ת"א 100פטורה192.65192.65
2.56
-8.06
-5.70
אקסלנס 40 11126/05/22
קסם קרן ממשלתי +10פטורה147.45147.45
0.45
-1.43
-5.62
אקסלנס 1A 351.926/05/22
קסם קרן קונצרני ללא מניותפטורה135.16135.16
0.48
-2.83
-5.98
אקסלנס 0A 88.426/05/22
קסם קרן שקלית ללא מניותפטורה  
-
אקסלנס 00 364.6 
קסם קרן שקלית ללא מניותפטורה  
-
אקסלנס 00 164.7 
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן