TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות

   
 
 קרנות נאמנות
הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות
שם הקרן מנהל קרן נכסים במיל' ש"ח מעמד מס
סיווג על סיווג ראשי סיווג משני
נמצאו 75 קרנות נאמנות  
שם הקרןמעמד מסמחיר קניהמחיר פדיון% שינוי יומי% שינוי החודש% שינוי השנהמנהל קרןפרופיל חשיפהסך נכסיםתאריך שערלתיק
האישי
MORE מק"מ פלוספטורה114.61114.61
-0.05
0.01
0.33
אקסלנס 1A 82527/02/20
אקסלנס נקסוספטורה112.65112.65
-0.24
0.22
0.51
אקסלנס 1A 86.927/02/20
אקסלנס (!) מבחר קונצרניפטורה124.03124.03
-0.57
-0.55
-0.22
אקסלנס 1A 2727/02/20
אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניותפטורה105.34105.34
0.01
0.25
0.34
אקסלנס 00 4427/02/20
אקסלנס 10-90 פלוספטורה119.89119.89
-0.34
-0.19
-0.03
אקסלנס 1A 190.827/02/20
אקסלנס 85/15פטורה176.06176.06
-0.33
-0.70
-0.45
אקסלנס 2B 243.527/02/20
אקסלנס GSE מחקר קונצרניפטורה123.10123.10
-0.37
0.28
1.07
אקסלנס 00 20.227/02/20
אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $חייבת128.61128.61
0.05
0.38
0.77
אקסלנס 0D 30.526/02/20
אקסלנס אג"ח ואסטרטגיותפטורה121.43121.43
-0.78
-1.14
-0.58
אקסלנס 2C 2.627/02/20
אקסלנס אג"ח ומניותפטורה120.19120.19
-0.06
0.05
0.10
אקסלנס 2A 85.227/02/20
אקסלנס אג"ח כלליפטורה150.08150.08
-0.03
0.40
0.46
אקסלנס 00 126.527/02/20
אקסלנס אג"ח מדינה קצרחייבת130.21130.21
-0.02
-0.12
-0.21
אקסלנס 0B 99.827/02/20
אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $פטורה להשקעות חוץ125.71125.71
0.02
0.15
0.31
אקסלנס 0D 529.126/02/20
אקסלנס אג"ח פרימיוםפטורה130.09130.09
-0.25
0.16
0.40
אקסלנס 0A 252.527/02/20
אקסלנס אגח בינלאומיחייבת109.64109.64
-0.01
0.49
1.67
אקסלנס 0D 29.826/02/20
אקסלנס אינפלציהפטורה116.79116.79
-0.43
-0.35
-0.13
אקסלנס 1A 23.827/02/20
אקסלנס אפולופטורה173.70173.70
-0.29
-0.25
0.05
אקסלנס 4D 49.527/02/20
אקסלנס אקספרט 20-90פטורה48.3147.83
0.13
-0.54
-1.06
אקסלנס 2B 34.926/02/20
אקסלנס אקספרט שקל מדינהפטורה145.02145.02
0.12
0.97
1.26
אקסלנס 0A 369.627/02/20
אקסלנס ארה"בפטורה133.62133.62
0.20
-5.15
-2.60
אקסלנס 4D 14.226/02/20
אקסלנס בונד מדורגות ללא מניותפטורה165.52165.52
-0.33
-0.30
-0.28
אקסלנס 0B 217.127/02/20
אקסלנס גמישה עד 120%פטורה1,491.231,491.23
0.38
1.39
2.79
אקסלנס 4D 25.526/02/20
אקסלנס דיסקבריפטורה157.27157.27
-0.47
-0.22
0.04
אקסלנס 2A 91.827/02/20
אקסלנס הגנה מעליית תשואותפטורה108.04108.04
-0.06
0.49
0.74
אקסלנס 0A 1915.727/02/20
אקסלנס חיפושי גז - נפט ישראלפטורה132.87132.87
-0.43
-7.83
-15.37
אקסלנס 4B 17.726/02/20
אקסלנס יורו מנוהלתפטורה141.48141.48
0.31
-1.70
-3.45
אקסלנס 0D 19.126/02/20
אקסלנס כספית דולרפטורה93.8193.81
0.19
-0.39
-0.47
אקסלנס 0D 232.726/02/20
אקסלנס מבחר יתרפטורה249.31249.31
0.04
-0.65
5.49
אקסלנס 4B 8.826/02/20
אקסלנס מבחר ת"א 75פטורה141.10141.10
0.37
0.38
2.14
אקסלנס 4B 10.426/02/20
אקסלנס מודל ללא מניותפטורה158.38158.38
-0.23
-0.01
0.03
אקסלנס 0B 342.227/02/20
אקסלנס מחלקתחייבת125.29125.29
-0.15
-0.22
-0.44
אקסלנס 1B 48.227/02/20
אקסלנס ממשלתי טהורפטורה114.51114.51
0.11
0.69
0.90
אקסלנס 00 461.527/02/20
אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוספטורה107.02107.02
-0.11
-0.31
-0.34
אקסלנס 00 2.327/02/20
אקסלנס מניות דיבידנד ישראלפטורה373.91373.91
-3.34
-2.09
-1.06
אקסלנס 4A 8.427/02/20
אקסלנס מניות דיבידנד עולמיפטורה171.24171.24
0.12
-4.75
-4.91
אקסלנס 4D 103.926/02/20
אקסלנס מניות עולםפטורה134.73134.73
0.16
-3.34
-2.34
אקסלנס 4D 35.326/02/20
אקסלנס מניות פרימיוםפטורה106.29106.29
-3.64
-2.78
-2.02
אקסלנס 4B 39.927/02/20
אקסלנס מק"מ טהור מתגלגלפטורה103.81103.81
-
-0.02
אקסלנס 00 205.127/02/20
אקסלנס מק"מ שיאפטורה187.30187.30
0.03
0.16
0.38
אקסלנס 00 59.226/02/20
אקסלנס נאסד"ק 100חייבת108.20108.20
0.18
-4.72
-3.70
אקסלנס 4D 191.426/02/20
אקסלנס סחורות - זהבפטורה65.3965.39
-0.44
4.27
6.93
אקסלנס 5E 7.926/02/20
אקסלנס ענבל דולרפטורה241.78241.78
0.17
0.10
1.13
אקסלנס 0D 135.726/02/20
אקסלנס פלטינוםפטורה131.44131.44
0.05
0.57
0.70
אקסלנס 00 659.327/02/20
אקסלנס צמודים קצריםפטורה להשקעות חוץ470.24470.24
-0.07
-0.36
-0.44
אקסלנס 0A 9.827/02/20
אקסלנס ריבית משתנהפטורה96.1396.13
-0.22
-0.10
-0.05
אקסלנס 0A 51.827/02/20
אקסלנס ריבית משתנה + 10פטורה146.53146.53
-0.47
-0.22
0.14
אקסלנס 1A 41.727/02/20
אקסלנס שווקים מתעוררים פטורה104.00104.00
-0.10
0.12
0.15
אקסלנס 4D 92.227/02/20
אקסלנס שכבות מדדי אירופהפטורה112.99112.99
-0.16
-4.99
-4.28
אקסלנס 4D 526/02/20
אקסלנס שקלית ממשלתית טהורהפטורה124.60124.60
0.14
0.75
0.96
אקסלנס 00 534.727/02/20
אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניותפטורה226.31226.31
-0.09
0.47
0.71
אקסלנס 00 524.627/02/20
אקסלנס תיק אג"ח בינוני פטורה882.83882.83
-0.39
-0.28
-0.07
אקסלנס 1A 34.527/02/20
אקסלנס תיק השקעות חו"לפטורה להשקעות חוץ99.4599.45
0.10
-1.07
-0.34
אקסלנס 1D 231.926/02/20
מור מדדית מדינה ללא מניותפטורה108.07108.07
-0.12
-0.29
-0.32
אקסלנס 00 15727/02/20
קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"בפטורה126.65126.65
0.19
0.58
2.40
אקסלנס 0D 181.326/02/20
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש'פטורה125.68125.68
0.22
1.21
1.41
אקסלנס 00 101.227/02/20
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועהפטורה135.61135.61
0.23
1.65
2.19
אקסלנס 00 139.627/02/20
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+פטורה167.70167.70
0.40
3.02
4.01
אקסלנס 00 74.627/02/20
קסם KTF תל בונד 60פטורה121.53121.53
-0.27
-0.05
-0.38
אקסלנס 00 48.727/02/20
קסם KTF תל בונד צמודותפטורה123.20123.20
-0.28
-0.11
-0.42
אקסלנס 00 87.727/02/20
קסם KTF תל בונד תשואותפטורה124.57124.57
-0.46
-0.06
-0.36
אקסלנס 00 35.227/02/20
קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"חפטורה185.29185.29
-0.34
-4.77
-4.51
אקסלנס 4B 22.126/02/20
קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שניםפטורה138.50138.50
0.04
0.21
0.33
אקסלנס 00 401.127/02/20
קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שניםפטורה115.08115.08
-0.08
-0.30
-0.28
אקסלנס 00 80.127/02/20
קסם מדד מק"מפטורה111.03111.03
0.01
0.02
0.02
אקסלנס 00 27.227/02/20
קסם קרן 20-80פטורה129.36129.36
-0.29
-0.22
-0.43
אקסלנס 2A 39.827/02/20
קסם קרן אג"ח קונצרני +15פטורה139.18139.18
-0.25
-0.04
-0.27
אקסלנס 2A 44.327/02/20
קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים +פטורה132.93132.93
-0.29
-0.09
-0.55
אקסלנס 1A 249.627/02/20
קסם קרן מדד מורכב 10/90פטורה144.49144.49
-0.34
0.29
0.67
אקסלנס 10 106.227/02/20
קסם קרן מדד ממשלתי כלליפטורה150.44150.44
0.19
1.59
2.16
אקסלנס 0A 486.327/02/20
קסם קרן מדד ממשלתי צמודפטורה150.10150.10
0.18
1.84
2.58
אקסלנס 00 220.527/02/20
קסם קרן מדד ת"א 100פטורה153.40153.40
-4.11
-5.71
-4.59
אקסלנס 40 11127/02/20
קסם קרן ממשלתי +10פטורה152.92152.92
-0.46
-0.11
0.31
אקסלנס 1A 351.927/02/20
קסם קרן קונצרני ללא מניותפטורה136.12136.12
-0.37
-0.24
-0.12
אקסלנס 0A 88.427/02/20
קסם קרן שקלית ללא מניותפטורה114.20114.20
-0.08
0.09
0.09
אקסלנס 00 364.627/02/20
קסם קרן שקלית ללא מניותפטורה124.43124.43
-0.07
0.59
0.88
אקסלנס 00 164.727/02/20
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן