TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות

   
 
 קרנות נאמנות
הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות
שם הקרן מנהל קרן נכסים במיל' ש"ח מעמד מס
סיווג על סיווג ראשי סיווג משני
נמצאו 75 קרנות נאמנות  
שם הקרןמעמד מסמחיר קניהמחיר פדיון% שינוי יומי% שינוי החודש% שינוי השנהמנהל קרןפרופיל חשיפהסך נכסיםתאריך שערלתיק
האישי
MORE מק"מ פלוספטורה113.85113.85
-
0.13
-0.33
אקסלנס 1A 82527/05/20
אקסלנס נקסוספטורה110.57110.57
-
0.44
-1.35
אקסלנס 1A 86.927/05/20
אקסלנס (!) מבחר קונצרניפטורה119.51119.51
-
0.86
-3.85
אקסלנס 1A 2727/05/20
אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניותפטורה105.06105.06
-
0.07
0.08
אקסלנס 00 4427/05/20
אקסלנס 10-90 פלוספטורה115.43115.43
-
0.21
-3.75
אקסלנס 1A 190.827/05/20
אקסלנס 85/15פטורה175.43175.43
-
0.95
-0.81
אקסלנס 2B 243.527/05/20
אקסלנס GSE מחקר קונצרניפטורה114.44114.44
-
-0.90
-6.04
אקסלנס 00 20.227/05/20
אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $חייבת129.96129.96
-
0.53
1.83
אקסלנס 0D 30.526/05/20
אקסלנס אג"ח ואסטרטגיותפטורה119.72119.72
-
1.01
-1.98
אקסלנס 2C 2.627/05/20
אקסלנס אג"ח ומניותפטורה119.26119.26
-
0.62
-0.67
אקסלנס 2A 85.227/05/20
אקסלנס אג"ח כלליפטורה148.39148.39
-
0.60
-0.67
אקסלנס 00 126.527/05/20
אקסלנס אג"ח מדינה קצרחייבת129.97129.97
-
0.19
-0.40
אקסלנס 0B 99.827/05/20
אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $פטורה להשקעות חוץ126.14126.14
-
0.06
0.65
אקסלנס 0D 529.126/05/20
אקסלנס אג"ח פרימיוםפטורה127.00127.00
-
0.35
-1.98
אקסלנס 0A 252.527/05/20
אקסלנס אגח בינלאומיחייבת109.11109.11
-
1.72
1.18
אקסלנס 0D 29.826/05/20
אקסלנס אינפלציהפטורה114.32114.32
-
0.64
-2.24
אקסלנס 1A 23.827/05/20
אקסלנס אפולופטורה170.65170.65
-
0.73
-1.71
אקסלנס 4D 49.527/05/20
אקסלנס אקספרט 20-90פטורה47.4546.98
-
2.02
-2.81
אקסלנס 2B 34.926/05/20
אקסלנס אקספרט שקל מדינהפטורה141.35141.35
-
0.02
-1.31
אקסלנס 0A 369.627/05/20
אקסלנס ארה"בפטורה133.08133.08
-
4.15
-3.00
אקסלנס 4D 14.226/05/20
אקסלנס בונד מדורגות ללא מניותפטורה161.46161.46
-
0.33
-2.73
אקסלנס 0B 217.127/05/20
אקסלנס גמישה עד 120%פטורה1,436.331,436.33
-
2.89
-1.00
אקסלנס 4D 25.526/05/20
אקסלנס דיסקבריפטורה153.61153.61
-
0.80
-2.28
אקסלנס 2A 91.827/05/20
אקסלנס הגנה מעליית תשואותפטורה106.76106.76
-
0.75
-0.46
אקסלנס 0A 1915.727/05/20
אקסלנס חיפושי גז - נפט ישראלפטורה104.93104.93
-
-11.99
-33.17
אקסלנס 4B 17.726/05/20
אקסלנס יורו מנוהלתפטורה141.30141.30
-
2.03
-3.58
אקסלנס 0D 19.126/05/20
אקסלנס כספית דולרפטורה96.1196.11
-
0.40
1.97
אקסלנס 0D 232.726/05/20
אקסלנס מבחר יתרפטורה231.21231.21
-
2.28
-2.17
אקסלנס 4B 8.826/05/20
אקסלנס מבחר ת"א 75פטורה136.37136.37
-
3.47
-1.29
אקסלנס 4B 10.426/05/20
אקסלנס מודל ללא מניותפטורה153.98153.98
-
0.42
-2.75
אקסלנס 0B 342.227/05/20
אקסלנס מחלקתחייבת123.47123.47
-
0.05
-1.88
אקסלנס 1B 48.227/05/20
אקסלנס ממשלתי טהורפטורה112.57112.57
-
0.63
-0.81
אקסלנס 00 461.527/05/20
אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוספטורה106.74106.74
-
0.48
-0.61
אקסלנס 00 2.327/05/20
אקסלנס מניות דיבידנד ישראלפטורה357.30357.30
-
2.35
-5.45
אקסלנס 4A 8.427/05/20
אקסלנס מניות דיבידנד עולמיפטורה163.03163.03
-
4.10
-9.47
אקסלנס 4D 103.926/05/20
אקסלנס מניות עולםפטורה137.58137.58
-
5.01
-0.28
אקסלנס 4D 35.326/05/20
אקסלנס מניות פרימיוםפטורה95.8295.82
-
-0.77
-11.67
אקסלנס 4B 39.927/05/20
אקסלנס מק"מ טהור מתגלגלפטורה103.83103.83
-
-0.02
אקסלנס 00 205.127/05/20
אקסלנס מק"מ שיאפטורה188.07188.07
-
0.04
0.79
אקסלנס 00 59.226/05/20
אקסלנס נאסד"ק 100חייבת112.00112.00
-
5.12
-0.32
אקסלנס 4D 191.426/05/20
אקסלנס סחורות - זהבפטורה61.2461.24
-
6.84
0.15
אקסלנס 5E 7.926/05/20
אקסלנס ענבל דולרפטורה247.62247.62
-
2.20
3.58
אקסלנס 0D 135.726/05/20
אקסלנס פלטינוםפטורה129.34129.34
-
0.61
-0.91
אקסלנס 00 659.327/05/20
אקסלנס צמודים קצריםפטורה להשקעות חוץ466.79466.79
-
0.61
-1.17
אקסלנס 0A 9.827/05/20
אקסלנס ריבית משתנהפטורה94.3294.32
-
0.53
-1.93
אקסלנס 0A 51.827/05/20
אקסלנס ריבית משתנה + 10פטורה140.97140.97
-
0.12
-3.66
אקסלנס 1A 41.727/05/20
אקסלנס שווקים מתעוררים פטורה103.74103.74
-
0.70
-0.10
אקסלנס 4D 92.227/05/20
אקסלנס שכבות מדדי אירופהפטורה113.90113.90
-
5.89
-3.51
אקסלנס 4D 526/05/20
אקסלנס שקלית ממשלתית טהורהפטורה123.61123.61
-
0.04
0.15
אקסלנס 00 534.727/05/20
אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניותפטורה221.94221.94
-
-0.09
-1.23
אקסלנס 00 524.627/05/20
אקסלנס תיק אג"ח בינוני פטורה855.36855.36
-
0.54
-3.18
אקסלנס 1A 34.527/05/20
אקסלנס תיק השקעות חו"לפטורה להשקעות חוץ96.5696.56
-
2.48
-3.24
אקסלנס 1D 231.926/05/20
מור מדדית מדינה ללא מניותפטורה106.45106.45
-
1.26
-1.82
אקסלנס 00 15727/05/20
קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"בפטורה127.03127.03
-
0.23
2.71
אקסלנס 0D 181.326/05/20
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש'פטורה123.20123.20
-
1.61
-0.59
אקסלנס 00 101.227/05/20
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועהפטורה134.38134.38
-
0.33
1.27
אקסלנס 00 139.627/05/20
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+פטורה164.59164.59
-
0.56
2.08
אקסלנס 00 74.627/05/20
קסם KTF תל בונד 60פטורה118.94118.94
-
1.02
-2.50
אקסלנס 00 48.727/05/20
קסם KTF תל בונד צמודותפטורה119.52119.52
-
1.25
-3.39
אקסלנס 00 87.727/05/20
קסם KTF תל בונד תשואותפטורה110.17110.17
-
0.27
-11.88
אקסלנס 00 35.227/05/20
קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"חפטורה175.77175.77
-
2.14
-9.42
אקסלנס 4B 22.126/05/20
קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שניםפטורה138.50138.50
-
0.07
0.33
אקסלנס 00 401.127/05/20
קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שניםפטורה113.79113.79
-
1.36
-1.40
אקסלנס 00 80.127/05/20
קסם מדד מק"מפטורה111.10111.10
-
0.01
0.08
אקסלנס 00 27.227/05/20
קסם קרן 20-80פטורה123.23123.23
-
1.72
-5.15
אקסלנס 2A 39.827/05/20
קסם קרן אג"ח קונצרני +15פטורה136.54136.54
-
1.01
-2.16
אקסלנס 2A 44.327/05/20
קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים +פטורה129.72129.72
-
1.00
-2.95
אקסלנס 1A 249.627/05/20
קסם קרן מדד מורכב 10/90פטורה141.11141.11
-
0.84
-1.69
אקסלנס 10 106.227/05/20
קסם קרן מדד ממשלתי כלליפטורה148.82148.82
-
0.87
1.06
אקסלנס 0A 486.327/05/20
קסם קרן מדד ממשלתי צמודפטורה147.82147.82
-
1.69
1.03
אקסלנס 00 220.527/05/20
קסם קרן מדד ת"א 100פטורה140.42140.42
-
0.54
-12.66
אקסלנס 40 11127/05/20
קסם קרן ממשלתי +10פטורה144.61144.61
-
-0.81
-5.14
אקסלנס 1A 351.927/05/20
קסם קרן קונצרני ללא מניותפטורה130.91130.91
-
0.27
-3.94
אקסלנס 0A 88.427/05/20
קסם קרן שקלית ללא מניותפטורה111.29111.29
-
1.33
-2.46
אקסלנס 00 364.627/05/20
קסם קרן שקלית ללא מניותפטורה121.33121.33
-
-0.08
-1.64
אקסלנס 00 164.727/05/20
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן