TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות

   
 
 קרנות נאמנות
הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות
שם הקרן מנהל קרן נכסים במיל' ש"ח מעמד מס
סיווג על סיווג ראשי סיווג משני
נמצאו 75 קרנות נאמנות  
שם הקרןמעמד מסמחיר קניהמחיר פדיון% שינוי יומי% שינוי החודש% שינוי השנהמנהל קרןפרופיל חשיפהסך נכסיםתאריך שערלתיק
האישי
MORE מק"מ פלוספטורה115.08115.08
-
0.14
0.31
אקסלנס 1A 82513/04/21
אקסלנס נקסוספטורה117.18117.18
-
0.40
2.14
אקסלנס 1A 86.913/04/21
אקסלנס (!) מבחר קונצרניפטורה133.07133.07
-
0.67
3.12
אקסלנס 1A 2713/04/21
אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניותפטורה105.83105.83
-
0.07
-0.07
אקסלנס 00 4413/04/21
אקסלנס 10-90 פלוספטורה  
-
אקסלנס 1A 190.8 
אקסלנס 85/15פטורה184.25184.25
-
0.64
2.42
אקסלנס 2B 243.513/04/21
אקסלנס GSE מחקר קונצרניפטורה125.74125.74
-
0.70
1.52
אקסלנס 00 20.213/04/21
אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $חייבת130.75130.75
-
-0.03
אקסלנס 0D 30.512/04/21
אקסלנס אג"ח ואסטרטגיותפטורה131.88131.88
-
1.07
3.66
אקסלנס 2C 2.613/04/21
אקסלנס אג"ח ומניותפטורה120.04120.04
-
0.08
0.49
אקסלנס 2A 85.213/04/21
אקסלנס אג"ח כלליפטורה150.54150.54
-
0.27
0.41
אקסלנס 00 126.513/04/21
אקסלנס אג"ח מדינה קצרחייבת130.13130.13
-
-0.03
0.49
אקסלנס 0B 99.813/04/21
אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $פטורה להשקעות חוץ126.26126.26
-
-0.01
אקסלנס 0D 529.112/04/21
אקסלנס אג"ח פרימיוםפטורה132.32132.32
-
0.33
1.18
אקסלנס 0A 252.513/04/21
אקסלנס אגח בינלאומיחייבת113.60113.60
-
0.40
-1.41
אקסלנס 0D 29.812/04/21
אקסלנס אינפלציהפטורה122.08122.08
-
0.58
1.91
אקסלנס 1A 23.813/04/21
אקסלנס אפולופטורה178.99178.99
-
0.47
1.46
אקסלנס 4D 49.513/04/21
אקסלנס אקספרט 20-90פטורה  
-
אקסלנס 2B 34.9 
אקסלנס אקספרט שקל מדינהפטורה139.52139.52
-
0.06
-1.25
אקסלנס 0A 369.613/04/21
אקסלנס ארה"בפטורה172.81172.81
-
3.52
12.90
אקסלנס 4D 14.212/04/21
אקסלנס בונד מדורגות ללא מניותפטורה170.98170.98
-
0.49
1.69
אקסלנס 0B 217.113/04/21
אקסלנס גמישה עד 120%פטורה1,996.661,996.66
-
1.18
5.14
אקסלנס 4D 25.512/04/21
אקסלנס דיסקבריפטורה  
-
אקסלנס 2A 91.8 
אקסלנס הגנה מעליית תשואותפטורה109.03109.03
-
0.24
0.85
אקסלנס 0A 1915.713/04/21
אקסלנס חיפושי גז - נפט ישראלפטורה143.81143.81
-
0.69
16.33
אקסלנס 4B 17.712/04/21
אקסלנס יורו מנוהלתפטורה149.94149.94
-
0.71
-0.26
אקסלנס 0D 19.112/04/21
אקסלנס כספית דולרפטורה90.2490.24
-
-1.16
2.39
אקסלנס 0D 232.712/04/21
אקסלנס מבחר יתרפטורה406.88406.88
-
3.22
13.68
אקסלנס 4B 8.812/04/21
אקסלנס מבחר ת"א 75פטורה198.53198.53
-
2.09
8.94
אקסלנס 4B 10.412/04/21
אקסלנס מודל ללא מניותפטורה159.04159.04
-
0.31
0.89
אקסלנס 0B 342.213/04/21
אקסלנס מחלקתחייבת127.44127.44
-
0.44
1.28
אקסלנס 1B 48.213/04/21
אקסלנס ממשלתי טהורפטורה112.28112.28
-
-0.15
אקסלנס 00 461.513/04/21
אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוספטורה109.33109.33
-
0.22
1.03
אקסלנס 00 2.313/04/21
אקסלנס מניות דיבידנד ישראלפטורה515.89515.89
-
1.96
9.35
אקסלנס 4A 8.413/04/21
אקסלנס מניות דיבידנד עולמיפטורה212.72212.72
-
2.83
9.04
אקסלנס 4D 103.912/04/21
אקסלנס מניות עולםפטורה180.24180.24
-
3.69
8.45
אקסלנס 4D 35.312/04/21
אקסלנס מניות פרימיוםפטורה149.98149.98
-
2.17
12.61
אקסלנס 4B 39.913/04/21
אקסלנס מק"מ טהור מתגלגלפטורה103.70103.70
-
-0.03
אקסלנס 00 205.113/04/21
אקסלנס מק"מ שיאפטורה190.16190.16
-
-0.21
אקסלנס 00 59.212/04/21
אקסלנס נאסד"ק 100חייבת143.91143.91
-
3.85
8.37
אקסלנס 4D 191.412/04/21
אקסלנס סחורות - זהבפטורה92.2892.28
-
1.32
7.44
אקסלנס 5E 7.912/04/21
אקסלנס ענבל דולרפטורה236.08236.08
-
-0.83
0.13
אקסלנס 0D 135.712/04/21
אקסלנס פלטינוםפטורה130.54130.54
-
0.13
0.38
אקסלנס 00 659.313/04/21
אקסלנס צמודים קצריםפטורה להשקעות חוץ475.02475.02
-
0.22
1.33
אקסלנס 0A 9.813/04/21
אקסלנס ריבית משתנהפטורה96.8396.83
-
0.28
1.29
אקסלנס 0A 51.813/04/21
אקסלנס ריבית משתנה + 10פטורה151.06151.06
-
0.47
1.40
אקסלנס 1A 41.713/04/21
אקסלנס שווקים מתעוררים פטורה106.58106.58
-
0.26
1.05
אקסלנס 4D 92.213/04/21
אקסלנס שכבות מדדי אירופהפטורה148.41148.41
-
2.86
9.50
אקסלנס 4D 512/04/21
אקסלנס שקלית ממשלתית טהורהפטורה122.47122.47
-
0.03
-1.03
אקסלנס 00 534.713/04/21
אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניותפטורה226.37226.37
-
0.23
-0.08
אקסלנס 00 524.613/04/21
אקסלנס תיק אג"ח בינוני פטורה935.70935.70
-
0.46
2.58
אקסלנס 1A 34.513/04/21
אקסלנס תיק השקעות חו"לפטורה להשקעות חוץ101.56101.56
-
0.09
2.45
אקסלנס 1D 231.912/04/21
מור מדדית מדינה ללא מניותפטורה108.42108.42
-
0.08
1.55
אקסלנס 00 15713/04/21
קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"בפטורה122.83122.83
-
-0.32
-1.61
אקסלנס 0D 181.312/04/21
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש'פטורה124.49124.49
-
0.16
0.60
אקסלנס 00 101.213/04/21
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועהפטורה132.48132.48
-
0.05
-1.63
אקסלנס 00 139.613/04/21
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+פטורה158.99158.99
-
0.10
-3.23
אקסלנס 00 74.613/04/21
קסם KTF תל בונד 60פטורה124.55124.55
-
0.46
2.17
אקסלנס 00 48.713/04/21
קסם KTF תל בונד צמודותפטורה125.77125.77
-
0.50
2.39
אקסלנס 00 87.713/04/21
קסם KTF תל בונד תשואותפטורה121.10121.10
-
0.63
3.81
אקסלנס 00 35.213/04/21
קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"חפטורה244.42244.42
-
2.90
14.51
אקסלנס 4B 22.112/04/21
קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שניםפטורה138.55138.55
-
0.01
-0.23
אקסלנס 00 401.113/04/21
קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שניםפטורה115.37115.37
-
0.01
1.58
אקסלנס 00 80.113/04/21
קסם מדד מק"מפטורה111.11111.11
-
0.01
אקסלנס 00 27.213/04/21
קסם קרן 20-80פטורה131.28131.28
-
0.55
2.88
אקסלנס 2A 39.813/04/21
קסם קרן אג"ח קונצרני +15פטורה142.40142.40
-
0.42
2.05
אקסלנס 2A 44.313/04/21
קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים +פטורה136.18136.18
-
0.50
2.28
אקסלנס 1A 249.613/04/21
קסם קרן מדד מורכב 10/90פטורה146.07146.07
-
0.36
0.93
אקסלנס 10 106.213/04/21
קסם קרן מדד ממשלתי כלליפטורה147.58147.58
-
-0.05
-0.85
אקסלנס 0A 486.313/04/21
קסם קרן מדד ממשלתי צמודפטורה147.91147.91
-
-0.22
0.09
אקסלנס 00 220.513/04/21
קסם קרן מדד ת"א 100פטורה168.59168.59
-
1.99
8.25
אקסלנס 40 11113/04/21
קסם קרן ממשלתי +10פטורה153.03153.03
-
0.49
0.68
אקסלנס 1A 351.913/04/21
קסם קרן קונצרני ללא מניותפטורה138.70138.70
-
0.49
2.04
אקסלנס 0A 88.413/04/21
קסם קרן שקלית ללא מניותפטורה  
-
אקסלנס 00 364.6 
קסם קרן שקלית ללא מניותפטורה123.02123.02
-
0.23
-0.68
אקסלנס 00 164.713/04/21
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן