TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות

   
 
 קרנות נאמנות
הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות
שם הקרן מנהל קרן נכסים במיל' ש"ח מעמד מס
סיווג על סיווג ראשי סיווג משני
נמצאו 75 קרנות נאמנות  
שם הקרןמעמד מסמחיר קניהמחיר פדיון% שינוי יומי% שינוי החודש% שינוי השנהמנהל קרןפרופיל חשיפהסך נכסיםתאריך שערלתיק
האישי
MORE מק"מ פלוספטורה114.94114.94
0.03
0.19
0.19
אקסלנס 1A 82519/01/21
אקסלנס נקסוספטורה115.54115.54
0.16
0.71
0.71
אקסלנס 1A 86.919/01/21
אקסלנס (!) מבחר קונצרניפטורה130.33130.33
0.18
1.00
1.00
אקסלנס 1A 2719/01/21
אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניותפטורה105.93105.93
0.04
0.03
0.03
אקסלנס 00 4419/01/21
אקסלנס 10-90 פלוספטורה  
-
אקסלנס 1A 190.8 
אקסלנס 85/15פטורה181.13181.13
0.23
0.68
0.68
אקסלנס 2B 243.519/01/21
אקסלנס GSE מחקר קונצרניפטורה124.60124.60
0.23
0.60
0.60
אקסלנס 00 20.219/01/21
אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $חייבת130.77130.77
-
-0.02
-0.02
אקסלנס 0D 30.514/01/21
אקסלנס אג"ח ואסטרטגיותפטורה128.63128.63
0.34
1.11
1.11
אקסלנס 2C 2.619/01/21
אקסלנס אג"ח ומניותפטורה119.84119.84
0.08
0.32
0.32
אקסלנס 2A 85.219/01/21
אקסלנס אג"ח כלליפטורה150.67150.67
0.13
0.49
0.49
אקסלנס 00 126.519/01/21
אקסלנס אג"ח מדינה קצרחייבת129.73129.73
0.06
0.18
0.18
אקסלנס 0B 99.819/01/21
אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $פטורה להשקעות חוץ126.27126.27
-
אקסלנס 0D 529.114/01/21
אקסלנס אג"ח פרימיוםפטורה131.54131.54
0.16
0.58
0.58
אקסלנס 0A 252.519/01/21
אקסלנס אגח בינלאומיחייבת114.53114.53
-
-0.61
-0.61
אקסלנס 0D 29.814/01/21
אקסלנס אינפלציהפטורה120.83120.83
0.14
0.87
0.87
אקסלנס 1A 23.819/01/21
אקסלנס אפולופטורה177.65177.65
0.10
0.70
0.70
אקסלנס 4D 49.519/01/21
אקסלנס אקספרט 20-90פטורה  
-
אקסלנס 2B 34.9 
אקסלנס אקספרט שקל מדינהפטורה141.11141.11
0.06
-0.12
-0.12
אקסלנס 0A 369.619/01/21
אקסלנס ארה"בפטורה150.64150.64
-
-1.59
-1.59
אקסלנס 4D 14.214/01/21
אקסלנס בונד מדורגות ללא מניותפטורה169.36169.36
0.20
0.73
0.73
אקסלנס 0B 217.119/01/21
אקסלנס גמישה עד 120%פטורה1,953.021,953.02
-
2.85
2.85
אקסלנס 4D 25.514/01/21
אקסלנס דיסקבריפטורה  
-
אקסלנס 2A 91.8 
אקסלנס הגנה מעליית תשואותפטורה108.56108.56
0.11
0.42
0.42
אקסלנס 0A 1915.719/01/21
אקסלנס חיפושי גז - נפט ישראלפטורה130.25130.25
-0.18
5.36
5.36
אקסלנס 4B 17.718/01/21
אקסלנס יורו מנוהלתפטורה148.00148.00
0.93
-1.55
-1.55
אקסלנס 0D 19.118/01/21
אקסלנס כספית דולרפטורה86.9486.94
-
-1.35
-1.35
אקסלנס 0D 232.714/01/21
אקסלנס מבחר יתרפטורה384.46384.46
1.09
7.42
7.42
אקסלנס 4B 8.818/01/21
אקסלנס מבחר ת"א 75פטורה188.24188.24
-
3.29
3.29
אקסלנס 4B 10.414/01/21
אקסלנס מודל ללא מניותפטורה158.56158.56
0.15
0.58
0.58
אקסלנס 0B 342.219/01/21
אקסלנס מחלקתחייבת126.85126.85
0.09
0.81
0.81
אקסלנס 1B 48.219/01/21
אקסלנס ממשלתי טהורפטורה112.78112.78
0.08
0.29
0.29
אקסלנס 00 461.519/01/21
אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוספטורה108.65108.65
0.05
0.40
0.40
אקסלנס 00 2.319/01/21
אקסלנס מניות דיבידנד ישראלפטורה493.97493.97
0.11
4.71
4.71
אקסלנס 4A 8.419/01/21
אקסלנס מניות דיבידנד עולמיפטורה197.34197.34
-
1.15
1.15
אקסלנס 4D 103.914/01/21
אקסלנס מניות עולםפטורה160.78160.78
-
-3.26
-3.26
אקסלנס 4D 35.314/01/21
אקסלנס מניות פרימיוםפטורה146.33146.33
-0.22
9.87
9.87
אקסלנס 4B 39.919/01/21
אקסלנס מק"מ טהור מתגלגלפטורה103.76103.76
0.01
0.03
0.03
אקסלנס 00 205.119/01/21
אקסלנס מק"מ שיאפטורה190.34190.34
-
-0.12
-0.12
אקסלנס 00 59.214/01/21
אקסלנס נאסד"ק 100חייבת127.68127.68
-
-3.85
-3.85
אקסלנס 4D 191.414/01/21
אקסלנס סחורות - זהבפטורה87.2687.26
-
1.60
1.60
אקסלנס 5E 7.914/01/21
אקסלנס ענבל דולרפטורה231.57231.57
-
-1.78
-1.78
אקסלנס 0D 135.714/01/21
אקסלנס פלטינוםפטורה130.51130.51
0.11
0.36
0.36
אקסלנס 00 659.319/01/21
אקסלנס צמודים קצריםפטורה להשקעות חוץ471.11471.11
0.10
0.49
0.49
אקסלנס 0A 9.819/01/21
אקסלנס ריבית משתנהפטורה96.1596.15
0.12
0.58
0.58
אקסלנס 0A 51.819/01/21
אקסלנס ריבית משתנה + 10פטורה149.99149.99
0.23
0.68
0.68
אקסלנס 1A 41.719/01/21
אקסלנס שווקים מתעוררים פטורה106.07106.07
0.14
0.57
0.57
אקסלנס 4D 92.219/01/21
אקסלנס שכבות מדדי אירופהפטורה136.44136.44
-
0.67
0.67
אקסלנס 4D 514/01/21
אקסלנס שקלית ממשלתית טהורהפטורה123.68123.68
0.02
-0.05
-0.05
אקסלנס 00 534.719/01/21
אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניותפטורה226.95226.95
0.11
0.18
0.18
אקסלנס 00 524.619/01/21
אקסלנס תיק אג"ח בינוני פטורה920.04920.04
0.19
0.86
0.86
אקסלנס 1A 34.519/01/21
אקסלנס תיק השקעות חו"לפטורה להשקעות חוץ97.7497.74
-
-1.40
-1.40
אקסלנס 1D 231.914/01/21
מור מדדית מדינה ללא מניותפטורה107.50107.50
0.16
0.69
0.69
אקסלנס 00 15719/01/21
קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"בפטורה121.61121.61
-
-2.59
-2.59
אקסלנס 0D 181.314/01/21
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש'פטורה125.04125.04
0.24
1.04
1.04
אקסלנס 00 101.219/01/21
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועהפטורה134.51134.51
0.04
-0.12
-0.12
אקסלנס 00 139.619/01/21
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+פטורה163.70163.70
0.10
-0.37
-0.37
אקסלנס 00 74.619/01/21
קסם KTF תל בונד 60פטורה123.19123.19
0.18
1.06
1.06
אקסלנס 00 48.719/01/21
קסם KTF תל בונד צמודותפטורה124.16124.16
0.17
1.07
1.07
אקסלנס 00 87.719/01/21
קסם KTF תל בונד תשואותפטורה118.30118.30
0.27
1.41
1.41
אקסלנס 00 35.219/01/21
קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"חפטורה222.57222.57
-
4.28
4.28
אקסלנס 4B 22.114/01/21
קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שניםפטורה139.07139.07
-0.02
0.14
0.14
אקסלנס 00 401.119/01/21
קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שניםפטורה114.42114.42
0.17
0.74
0.74
אקסלנס 00 80.119/01/21
קסם מדד מק"מפטורה111.14111.14
0.01
0.04
0.04
אקסלנס 00 27.219/01/21
קסם קרן 20-80פטורה129.03129.03
0.15
1.11
1.11
אקסלנס 2A 39.819/01/21
קסם קרן אג"ח קונצרני +15פטורה141.03141.03
0.15
1.07
1.07
אקסלנס 2A 44.319/01/21
קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים +פטורה134.56134.56
0.19
1.06
1.06
אקסלנס 1A 249.619/01/21
קסם קרן מדד מורכב 10/90פטורה145.94145.94
0.17
0.84
0.84
אקסלנס 10 106.219/01/21
קסם קרן מדד ממשלתי כלליפטורה149.36149.36
0.11
0.34
0.34
אקסלנס 0A 486.319/01/21
קסם קרן מדד ממשלתי צמודפטורה149.31149.31
0.21
1.04
1.04
אקסלנס 00 220.519/01/21
קסם קרן מדד ת"א 100פטורה165.11165.11
0.54
6.02
6.02
אקסלנס 40 11119/01/21
קסם קרן ממשלתי +10פטורה152.96152.96
0.27
0.64
0.64
אקסלנס 1A 351.919/01/21
קסם קרן קונצרני ללא מניותפטורה137.24137.24
0.22
0.96
0.96
אקסלנס 0A 88.419/01/21
קסם קרן שקלית ללא מניותפטורה  
-
אקסלנס 00 364.6 
קסם קרן שקלית ללא מניותפטורה124.06124.06
0.13
0.16
0.16
אקסלנס 00 164.719/01/21
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן