TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות

   
 
 קרנות נאמנות
הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות
שם הקרן מנהל קרן נכסים במיל' ש"ח מעמד מס
סיווג על סיווג ראשי סיווג משני
נמצאו 65 קרנות נאמנות  
שם הקרןמעמד מסמחיר קניהמחיר פדיון% שינוי יומי% שינוי החודש% שינוי השנהמנהל קרןפרופיל חשיפהסך נכסיםתאריך שערלתיק
האישי
הראל 30/70 פלוספטורה115.81115.81
-0.02
0.84
2.71
הראל-פיא 3C 16.616/05/24
הראל Htfי S&P Consumer Discretionaryפטורה6,822.906,822.90
-0.35
-0.67
0.41
הראל-פיא 4E  16/05/24
הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$פטורה363.52363.52
-0.19
5.00
11.05
הראל-פיא 4E 45.216/05/24
הראל מניות ישראל (4B)פטורה223.79223.79
-1.06
0.26
0.76
הראל-פיא 4B 6.619/05/24
הראל מק"מ פלוספטורה118.18118.18
-0.03
0.25
0.78
הראל-פיא 1A 12719/05/24
הראל פיא אג"ח High Yieldפטורה116.39116.39
-0.12
0.32
3.16
הראל-פיא 1B 2319/05/24
הראל פיא - כספית נקובה ב-$פטורה122.05122.05
0.02
0.33
2.03
הראל-פיא 0D 284.416/05/24
הראל פיא 10/20/70פטורה151.63151.63
-0.07
0.35
2.97
הראל-פיא 1B 25119/05/24
הראל פיא 10/90פטורה181.20181.20
-0.08
0.35
1.76
הראל-פיא 1B 501.319/05/24
הראל פיא 10/90 מחלקתחייבת43.6643.66
-0.11
0.58
0.60
הראל-פיא 1A 24419/05/24
הראל פיא 20/20/70פטורה117.07117.07
0.15
0.64
1.15
הראל-פיא 2B 145.419/05/24
הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטרפטורה143.92143.92
0.01
0.82
3.01
הראל-פיא 1A 90.819/05/24
הראל פיא AlphaBeta מניות Value פטורה160.48160.48
-0.23
0.72
1.96
הראל-פיא 40 528.719/05/24
הראל פיא Alphabeta ת"א 100 Valueפטורה  
-
הראל-פיא 40 23.4 
הראל פיא אג"ח $ בינלאומיחייבת141.96141.96
0.40
-1.27
3.10
הראל-פיא 0D 369.616/05/24
הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10פטורה159.12159.12
0.12
0.36
0.95
הראל-פיא 1A 247.416/05/24
הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרותפטורה152.74152.74
-0.14
-0.20
2.77
הראל-פיא 00 44.419/05/24
הראל פיא אג"ח PIIGS מגודרפטורה268.14268.14
0.05
1.02
0.59
הראל-פיא 0B 62916/05/24
הראל פיא אג"ח יורופטורה155.35155.35
0.52
0.96
0.90
הראל-פיא 0D 69.416/05/24
הראל פיא אג"ח ללא מניות פטורה125.08125.08
-0.01
0.39
2.78
הראל-פיא 0B 13.516/05/24
הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניותפטורה  
-
הראל-פיא 0B 370.3 
הראל פיא אג"ח משולבת + 25פטורה123.78123.78
-0.06
0.80
1.97
הראל-פיא 2B 88.119/05/24
הראל פיא אג"ח סולידית מחלקתחייבת31.6131.61
-0.19
0.32
-1.22
הראל-פיא 0B 353.819/05/24
הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרותפטורה124.10124.10
0.18
0.64
1.87
הראל-פיא 00 83.419/05/24
הראל פיא אג"ח שווקים מתעורריםפטורה116.26116.26
0.45
-0.80
3.92
הראל-פיא 0D 54.216/05/24
הראל פיא אגד חוץ-High Yielפטורה188.99188.98
-0.05
5.01
10.04
הראל-פיא 1D 9.216/05/24
הראל פיא אגד ישראלי ללא מניותפטורה135.13135.13
-0.12
0.48
1.07
הראל-פיא 0B 155.919/05/24
הראל פיא בונד ופקדונות נקוב $פטורה132.52132.52
-0.02
1.88
0.28
הראל-פיא 1D 85.616/05/24
הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרותפטורה224.15224.15
0.07
1.68
2.30
הראל-פיא 0D 174.816/05/24
הראל פיא גמישה נקובה $פטורה250.04250.02
0.06
5.73
8.70
הראל-פיא 4D 32.716/05/24
הראל פיא דולריתפטורה185.32185.32
0.60
-0.40
4.46
הראל-פיא 1D 1819/05/24
הראל פיא מדד ארוךפטורה724.30724.30
0.40
-1.36
2.98
הראל-פיא 0B 102.716/05/24
הראל פיא מדד בינוניחייבת10,889.2310,889.23
0.09
0.64
1.23
הראל-פיא 1B 135.219/05/24
הראל פיא מחכה מורכבת מדינהפטורה138.52138.52
-0.35
0.44
-1.18
הראל-פיא 00 315.919/05/24
הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתילא מדווחת107.22107.22
0.21
0.65
1.15
הראל-פיא 00 22.519/05/24
הראל פיא מחקה מורכבת אג"חפטורה114.04114.04
0.02
0.39
1.46
הראל-פיא 00 655.219/05/24
הראל פיא מחקה מורכבת צמודפטורה122.74122.74
-0.11
0.71
0.63
הראל-פיא 00 66.719/05/24
הראל פיא מחקה מורכבת שקליםפטורה128.29128.29
-0.50
0.30
-1.45
הראל-פיא 00 58.519/05/24
הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתיפטורה115.65115.65
-0.34
-0.01
-1.00
הראל-פיא 00 98.419/05/24
הראל פיא מחקה תל בונד 20פטורה133.55133.55
-0.17
0.85
2.08
הראל-פיא 00 110.619/05/24
הראל פיא מחקה תל בונד 60 פטורה  
-
הראל-פיא 00 266.8 
הראל פיא מחקה תל בונד שקליפטורה138.78138.78
-0.32
0.33
0.58
הראל-פיא 00 118.319/05/24
הראל פיא ממשל צמוד 418 ועודפטורה123.16123.16
-0.18
0.69
-0.42
הראל-פיא 00 53.319/05/24
הראל פיא מנוהלת 15%פטורה135.39135.39
-0.04
0.60
2.06
הראל-פיא 2B 112.116/05/24
הראל פיא מניותפטורה5,031.835,031.83
-0.76
-1.77
-1.60
הראל-פיא 4B 39.719/05/24
הראל פיא מניות דיבידנד חו"לפטורה125.08125.08
0.07
2.63
11.96
הראל-פיא 4D 70.216/05/24
הראל פיא מניות נאסדק מגודר מטחפטורה  
-
הראל-פיא 4B 12 
הראל פיא מניות ערך חו"לפטורה234.42234.40
-0.23
5.32
11.01
הראל-פיא 4D 119.216/05/24
הראל פיא מניות שווקים מתעורריםפטורה  
-
הראל-פיא 4D 40.1 
הראל פיא מניות שווקים מתעורריםפטורה107.32107.22
0.14
4.35
9.42
הראל-פיא 4D 68.416/05/24
הראל פיא מעורבת(פיא)פטורה13,927.8513,927.85
-0.61
-0.50
2.28
הראל-פיא 3C 14.219/05/24
הראל פיא מק"מ + 20מעורבת132.86132.86
-0.23
0.53
1.67
הראל-פיא 2A 9.219/05/24
הראל פיא סולידיתפטורה140.05139.35
-0.06
0.25
0.60
הראל-פיא 1A 14919/05/24
הראל פיא פצ"מ נזילחייבת101.82101.82
0.35
-2.39
3.62
הראל-פיא 0D 174.116/05/24
הראל פיא פק"מ כספיתפטורה  
-
הראל-פיא 00 3507.4 
הראל פיא קונצרני A ומעלהפטורה174.57174.57
-0.10
0.48
2.07
הראל-פיא 0C 263.919/05/24
הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ'פטורה174.51174.51
-0.24
0.44
2.21
הראל-פיא 00 42.719/05/24
הראל פיא שקלית ארוכהפטורה304.05304.05
-0.70
0.49
-3.17
הראל-פיא 00 118.619/05/24
הראל פיא שקלית ללא מניותפטורה252.74252.74
-0.29
0.45
0.49
הראל-פיא 00 287.819/05/24
הראל פיא ת"א 100פטורה5,427.435,427.43
-1.78
0.58
11.28
הראל-פיא 4B 80.719/05/24
הראל פיא ת"א 25פטורה  
-
הראל-פיא 4B 120.1 
הראל פיא תיק השקעות ללא מניותפטורה165.44165.44
-0.08
0.76
2.53
הראל-פיא 0B 16616/05/24
הראל פיא תיק ני"ע חו"לפטורה135.80134.46
0.05
0.44
1.96
הראל-פיא 4D 30316/05/24
פיא גמישה היובלפטורה396.32396.28
-0.73
2.75
10.15
הראל-פיא 5E 13.416/05/24
פיא תיק אג"ח +15פטורה142.01142.01
-0.22
0.48
1.92
הראל-פיא 2B 43.719/05/24
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן