TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות

   
 
 קרנות נאמנות
הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות
שם הקרן מנהל קרן נכסים במיל' ש"ח מעמד מס
סיווג על סיווג ראשי סיווג משני
נמצאו 65 קרנות נאמנות  
שם הקרןמעמד מסמחיר קניהמחיר פדיון% שינוי יומי% שינוי החודש% שינוי השנהמנהל קרןפרופיל חשיפהסך נכסיםתאריך שערלתיק
האישי
הראל 30/70 פלוספטורה110.53110.53
-0.20
0.72
3.79
הראל-פיא 3C 16.602/03/21
הראל Htfי S&P Consumer Discretionaryפטורה5,579.255,579.25
-1.45
2.27
3.82
הראל-פיא 4E  02/03/21
הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$פטורה255.81255.81
-0.81
1.07
3.06
הראל-פיא 4E 45.202/03/21
הראל מניות ישראל (4B)פטורה203.52203.52
-0.83
1.54
4.21
הראל-פיא 4B 6.603/03/21
הראל מק"מ פלוספטורה109.61109.61
-0.05
0.19
0.42
הראל-פיא 1A 12703/03/21
הראל פיא אג"ח High Yieldפטורה105.55105.55
-0.14
0.42
2.28
הראל-פיא 1B 2303/03/21
הראל פיא - כספית נקובה ב-$פטורה111.87111.87
-
0.01
0.03
הראל-פיא 0D 284.402/03/21
הראל פיא 10/20/70פטורה134.09134.09
-0.16
0.36
4.54
הראל-פיא 1B 25103/03/21
הראל פיא 10/90פטורה172.76172.76
-0.12
0.24
1.49
הראל-פיא 1B 501.303/03/21
הראל פיא 10/90 מחלקתחייבת54.6354.63
-0.11
-0.73
-1.90
הראל-פיא 1A 24403/03/21
הראל פיא 20/20/70פטורה113.08113.08
-0.11
0.12
0.01
הראל-פיא 2B 145.403/03/21
הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטרפטורה132.79132.79
-0.07
0.21
1.35
הראל-פיא 1A 90.803/03/21
הראל פיא AlphaBeta מניות Value פטורה154.02154.02
-0.25
0.23
0.66
הראל-פיא 40 528.703/03/21
הראל פיא Alphabeta ת"א 100 Valueפטורה161.68161.67
-0.57
0.92
5.10
הראל-פיא 40 23.402/03/21
הראל פיא אג"ח $ בינלאומיחייבת115.19115.19
0.02
1.18
2.10
הראל-פיא 0D 369.602/03/21
הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10פטורה155.56155.56
-0.12
0.15
-0.12
הראל-פיא 1A 247.403/03/21
הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרותפטורה135.85135.85
-0.31
0.40
1.62
הראל-פיא 00 44.403/03/21
הראל פיא אג"ח PIIGS מגודרפטורה266.10266.10
-0.02
0.09
הראל-פיא 0B 62902/03/21
הראל פיא אג"ח יורופטורה165.89165.89
-0.22
-0.66
0.63
הראל-פיא 0D 69.402/03/21
הראל פיא אג"ח ללא מניות פטורה118.26118.26
-0.17
0.15
-0.79
הראל-פיא 0B 13.502/03/21
הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניותפטורה162.56162.56
-0.08
0.07
-0.22
הראל-פיא 0B 370.303/03/21
הראל פיא אג"ח משולבת + 25פטורה116.03116.03
-0.14
0.19
0.70
הראל-פיא 2B 88.103/03/21
הראל פיא אג"ח סולידית מחלקתחייבת44.3744.37
-0.07
0.09
-2.23
הראל-פיא 0B 353.803/03/21
הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרותפטורה116.81116.81
-0.15
0.13
0.57
הראל-פיא 00 83.403/03/21
הראל פיא אג"ח שווקים מתעורריםפטורה101.65101.64
-0.46
0.52
2.64
הראל-פיא 0D 54.202/03/21
הראל פיא אגד חוץ-High Yielפטורה194.91194.87
-1.86
1.23
11.67
הראל-פיא 1D 9.202/03/21
הראל פיא אגד ישראלי ללא מניותפטורה130.16130.16
-0.05
0.08
0.81
הראל-פיא 0B 155.903/03/21
הראל פיא בונד ופקדונות נקוב $פטורה142.06142.06
0.06
0.34
-1.34
הראל-פיא 1D 85.602/03/21
הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרותפטורה232.43232.43
0.03
0.21
-0.44
הראל-פיא 0D 174.802/03/21
הראל פיא גמישה נקובה $פטורה209.94209.91
-1.09
1.26
3.53
הראל-פיא 4D 32.702/03/21
הראל פיא דולריתפטורה144.50144.50
-0.25
0.13
4.32
הראל-פיא 1D 1803/03/21
הראל פיא מדד ארוךפטורה641.25641.25
-0.18
0.84
2.02
הראל-פיא 0B 102.702/03/21
הראל פיא מדד בינוניחייבת10,472.8610,472.86
-0.16
0.08
0.58
הראל-פיא 1B 135.203/03/21
הראל פיא מחכה מורכבת מדינהפטורה149.43149.43
-0.20
0.25
-0.90
הראל-פיא 00 315.903/03/21
הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתילא מדווחת103.66103.66
-0.18
0.10
0.98
הראל-פיא 00 22.503/03/21
הראל פיא מחקה מורכבת אג"חפטורה107.78107.78
-0.06
0.20
0.96
הראל-פיא 00 655.203/03/21
הראל פיא מחקה מורכבת צמודפטורה123.54123.54
-0.16
0.33
0.37
הראל-פיא 00 66.703/03/21
הראל פיא מחקה מורכבת שקליםפטורה139.86139.86
-0.18
0.10
-1.49
הראל-פיא 00 58.503/03/21
הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתיפטורה121.85121.85
-0.03
0.02
-0.25
הראל-פיא 00 98.403/03/21
הראל פיא מחקה תל בונד 20פטורה129.50129.50
-0.15
0.23
0.90
הראל-פיא 00 110.603/03/21
הראל פיא מחקה תל בונד 60 פטורה  
-
הראל-פיא 00 266.8 
הראל פיא מחקה תל בונד שקליפטורה137.52137.52
-0.02
0.09
-0.14
הראל-פיא 00 118.303/03/21
הראל פיא ממשל צמוד 418 ועודפטורה128.38128.38
-0.19
0.49
-0.09
הראל-פיא 00 53.303/03/21
הראל פיא מנוהלת 15%פטורה125.20125.20
0.08
0.34
0.79
הראל-פיא 2B 112.102/03/21
הראל פיא מניותפטורה4,237.394,237.39
-0.53
1.33
3.01
הראל-פיא 4B 39.703/03/21
הראל פיא מניות דיבידנד חו"לפטורה105.48105.46
-1.25
1.79
3.77
הראל-פיא 4D 70.202/03/21
הראל פיא מניות נאסדק מגודר מטחפטורה445.82445.67
-1.33
2.88
38.27
הראל-פיא 4B 1202/03/21
הראל פיא מניות ערך חו"לפטורה181.48181.46
-0.88
1.96
5.44
הראל-פיא 4D 119.202/03/21
הראל פיא מניות שווקים מתעורריםפטורה196.62196.53
-2.84
1.06
15.05
הראל-פיא 4D 40.102/03/21
הראל פיא מניות שווקים מתעורריםפטורה96.9896.89
-0.57
-0.20
1.48
הראל-פיא 4D 68.402/03/21
הראל פיא מעורבת(פיא)פטורה12,403.1712,403.17
-0.37
0.52
2.16
הראל-פיא 3C 14.203/03/21
הראל פיא מק"מ + 20מעורבת125.20125.20
-0.06
0.34
1.03
הראל-פיא 2A 9.203/03/21
הראל פיא סולידיתפטורה130.90130.90
-0.24
0.15
0.20
הראל-פיא 1A 14903/03/21
הראל פיא פצ"מ נזילחייבת85.1385.13
-0.26
0.71
2.44
הראל-פיא 0D 174.102/03/21
הראל פיא פק"מ כספיתפטורה  
-
הראל-פיא 00 3507.4 
הראל פיא קונצרני A ומעלהפטורה163.83163.83
-0.02
0.09
0.82
הראל-פיא 0C 263.903/03/21
הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ'פטורה161.85161.85
-0.14
0.17
0.61
הראל-פיא 00 42.703/03/21
הראל פיא שקלית ארוכהפטורה383.98383.98
-0.64
0.15
-5.54
הראל-פיא 00 118.603/03/21
הראל פיא שקלית ללא מניותפטורה259.88259.88
-0.07
0.07
-1.18
הראל-פיא 00 287.803/03/21
הראל פיא ת"א 100פטורה4,217.214,217.21
-0.57
1.94
4.53
הראל-פיא 4B 80.703/03/21
הראל פיא ת"א 25פטורה751.92751.92
-1.01
0.79
3.19
הראל-פיא 4B 120.103/03/21
הראל פיא תיק השקעות ללא מניותפטורה156.35156.35
-0.06
0.15
0.39
הראל-פיא 0B 16603/03/21
הראל פיא תיק ני"ע חו"לפטורה125.09125.09
0.03
0.06
0.34
הראל-פיא 4D 30302/03/21
פיא גמישה היובלפטורה330.74330.67
0.12
1.34
20.36
הראל-פיא 5E 13.402/03/21
פיא תיק אג"ח +15פטורה129.51129.51
-0.13
0.26
1.91
הראל-פיא 2B 43.703/03/21
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן