TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות

   
 
 קרנות נאמנות
הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות
שם הקרן מנהל קרן נכסים במיל' ש"ח מעמד מס
סיווג על סיווג ראשי סיווג משני
נמצאו 64 קרנות נאמנות  
שם הקרןמעמד מסמחיר קניהמחיר פדיון% שינוי יומי% שינוי החודש% שינוי השנהמנהל קרןפרופיל חשיפהסך נכסיםתאריך שערלתיק
האישי
הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$פטורה215.97215.97
0.19
3.02
3.02
הראל-פיא 4E 45.223/01/20
הראל מניות ישראל (4B)פטורה187.59187.59
-1.40
3.62
3.62
הראל-פיא 4B 6.626/01/20
הראל מק"מ פלוספטורה111.02111.02
-0.06
0.10
0.10
הראל-פיא 1A 12726/01/20
הראל פיא אג"ח High Yieldפטורה101.03101.03
-0.12
0.77
0.77
הראל-פיא 1B 2326/01/20
הראל פיא - כספית נקובה ב-$פטורה110.94110.94
0.01
0.12
0.12
הראל-פיא 0D 284.423/01/20
הראל פיא 10/20/70פטורה127.86127.86
-0.20
0.64
0.64
הראל-פיא 1B 25126/01/20
הראל פיא 10/90פטורה173.87173.87
-0.15
0.53
0.53
הראל-פיא 1B 501.326/01/20
הראל פיא 10/90 מחלקתחייבת61.2161.21
-0.08
-0.23
-0.23
הראל-פיא 1A 24426/01/20
הראל פיא 20/20/70פטורה115.19115.19
-0.03
0.73
0.73
הראל-פיא 2B 145.426/01/20
הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטרפטורה134.11134.11
-0.13
0.39
0.39
הראל-פיא 1A 90.826/01/20
הראל פיא AlphaBeta מניות Value פטורה154.71154.71
-0.14
0.61
0.61
הראל-פיא 40 528.726/01/20
הראל פיא Alphabeta ת"א 100 Valueפטורה157.87157.86
-0.35
2.13
2.13
הראל-פיא 40 23.423/01/20
הראל פיא אג"ח $ בינלאומיחייבת117.57117.57
-0.03
0.43
0.43
הראל-פיא 0D 369.623/01/20
הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10פטורה159.60159.60
-0.01
0.66
0.66
הראל-פיא 1A 247.426/01/20
הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרותפטורה137.57137.57
-0.33
0.80
0.80
הראל-פיא 00 44.426/01/20
הראל פיא אג"ח PIIGS מגודרפטורה268.87268.87
0.12
0.22
0.22
הראל-פיא 0B 62923/01/20
הראל פיא אג"ח יורופטורה158.79158.79
-0.32
-1.35
-1.35
הראל-פיא 0D 69.423/01/20
הראל פיא אג"ח ללא מניות פטורה128.58128.58
0.02
0.59
0.59
הראל-פיא 0B 13.523/01/20
הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניותפטורה164.09164.09
0.01
0.20
0.20
הראל-פיא 0B 370.326/01/20
הראל פיא אג"ח משולבת + 25פטורה115.93115.93
-0.10
0.42
0.42
הראל-פיא 2B 88.126/01/20
הראל פיא אג"ח סולידית מחלקתחייבת51.1851.18
-0.97
-0.58
-0.58
הראל-פיא 0B 353.826/01/20
הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרותפטורה117.58117.58
-0.03
0.48
0.48
הראל-פיא 00 83.426/01/20
הראל פיא אג"ח שווקים מתעורריםפטורה107.16107.16
-0.13
0.46
0.46
הראל-פיא 0D 54.223/01/20
הראל פיא אגד חוץ-High Yielפטורה168.02168.01
-0.05
2.12
2.12
הראל-פיא 1D 9.223/01/20
הראל פיא אגד ישראלי ללא מניותפטורה133.94133.94
-0.04
0.49
0.49
הראל-פיא 0B 155.926/01/20
הראל פיא בונד ופקדונות נקוב $פטורה138.03138.03
0.12
0.86
0.86
הראל-פיא 1D 85.623/01/20
הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרותפטורה223.84223.84
0.04
0.27
0.27
הראל-פיא 0D 174.823/01/20
הראל פיא גמישה נקובה $פטורה178.52178.50
0.02
2.80
2.80
הראל-פיא 4D 32.723/01/20
הראל פיא דולריתפטורה144.68144.68
-0.30
0.79
0.79
הראל-פיא 1D 1826/01/20
הראל פיא מדד ארוךפטורה652.27652.27
-0.04
0.54
0.54
הראל-פיא 0B 102.723/01/20
הראל פיא מדד בינוניחייבת10,778.1010,778.10
-0.12
0.22
0.22
הראל-פיא 1B 135.226/01/20
הראל פיא מחכה מורכבת מדינהפטורה151.09151.09
0.01
0.51
0.51
הראל-פיא 00 315.926/01/20
הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתילא מדווחת104.30104.30
-0.07
0.02
0.02
הראל-פיא 00 22.526/01/20
הראל פיא מחקה מורכבת אג"חפטורה115.42115.42
-0.17
1.03
1.03
הראל-פיא 00 655.226/01/20
הראל פיא מחקה מורכבת צמודפטורה124.24124.24
-0.05
0.36
0.36
הראל-פיא 00 66.726/01/20
הראל פיא מחקה מורכבת שקליםפטורה141.66141.66
0.02
0.74
0.74
הראל-פיא 00 58.526/01/20
הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתיפטורה121.45121.45
0.02
0.07
0.07
הראל-פיא 00 98.426/01/20
הראל פיא מחקה ת"א 25פטורה104.79104.79
0.05
1.72
1.72
הראל-פיא 40 16.623/01/20
הראל פיא מחקה תל בונד 20פטורה129.29129.29
-0.03
0.36
0.36
הראל-פיא 00 110.626/01/20
הראל פיא מחקה תל בונד 60 פטורה131.69131.69
0.05
0.96
0.96
הראל-פיא 00 266.823/01/20
הראל פיא מחקה תל בונד שקליפטורה139.22139.22
-0.06
0.81
0.81
הראל-פיא 00 118.326/01/20
הראל פיא ממשל צמוד 418 ועודפטורה129.52129.52
-0.05
0.52
0.52
הראל-פיא 00 53.326/01/20
הראל פיא מנוהלת 15%פטורה125.57125.57
0.02
1.09
1.09
הראל-פיא 2B 112.123/01/20
הראל פיא מניותפטורה4,282.584,282.58
-1.16
4.84
4.84
הראל-פיא 4B 39.726/01/20
הראל פיא מניות דיבידנד חו"לפטורה92.3492.32
-0.25
2.83
2.83
הראל-פיא 4D 70.223/01/20
הראל פיא מניות נאסדק מגודר מטחפטורה211.52211.51
0.56
6.94
6.94
הראל-פיא 4B 1223/01/20
הראל פיא מניות ערך חו"לפטורה161.32161.31
-0.03
3.60
3.60
הראל-פיא 4D 119.223/01/20
הראל פיא מניות שווקים מתעורריםפטורה95.8195.77
-1.22
1.38
1.38
הראל-פיא 4D 68.423/01/20
הראל פיא מניות שווקים מתעורריםפטורה135.78135.72
-0.75
2.63
2.63
הראל-פיא 4D 40.123/01/20
הראל פיא מעורבת(פיא)פטורה11,997.3611,997.36
-0.41
1.12
1.12
הראל-פיא 3C 14.226/01/20
הראל פיא מק"מ + 20מעורבת125.94125.94
-0.13
0.94
0.94
הראל-פיא 2A 9.226/01/20
הראל פיא סולידיתפטורה132.17132.17
-0.11
0.72
0.72
הראל-פיא 1A 14926/01/20
הראל פיא פצ"מ נזילחייבת89.0189.01
-0.15
-0.02
-0.02
הראל-פיא 0D 174.123/01/20
הראל פיא פק"מ כספיתפטורה109.92109.92
-
0.01
0.01
הראל-פיא 00 3507.426/01/20
הראל פיא קונצרני A ומעלהפטורה165.51165.51
-0.09
0.39
0.39
הראל-פיא 0C 263.926/01/20
הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ'פטורה157.80157.80
-0.15
1.03
1.03
הראל-פיא 00 42.726/01/20
הראל פיא שקלית ארוכהפטורה408.84408.84
0.08
1.62
1.62
הראל-פיא 00 118.626/01/20
הראל פיא שקלית ללא מניותפטורה265.01265.01
0.01
0.57
0.57
הראל-פיא 00 287.826/01/20
הראל פיא ת"א 100פטורה3,978.433,978.43
-1.48
3.72
3.72
הראל-פיא 4B 80.726/01/20
הראל פיא ת"א 25פטורה837.79837.79
-1.13
2.12
2.12
הראל-פיא 4B 120.126/01/20
הראל פיא תיק השקעות ללא מניותפטורה160.80160.80
-0.06
0.73
0.73
הראל-פיא 0B 16626/01/20
הראל פיא תיק ני"ע חו"לפטורה124.44124.44
0.02
0.16
0.16
הראל-פיא 4D 30323/01/20
פיא גמישה היובלפטורה284.88284.87
-0.18
2.82
2.82
הראל-פיא 5E 13.423/01/20
פיא תיק אג"ח +15פטורה127.52127.52
-0.16
0.76
0.76
הראל-פיא 2B 43.726/01/20
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן