TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות

   
 
 קרנות נאמנות
הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות
שם הקרן מנהל קרן נכסים במיל' ש"ח מעמד מס
סיווג על סיווג ראשי סיווג משני
נמצאו 65 קרנות נאמנות  
שם הקרןמעמד מסמחיר קניהמחיר פדיון% שינוי יומי% שינוי החודש% שינוי השנהמנהל קרןפרופיל חשיפהסך נכסיםתאריך שערלתיק
האישי
הראל 30/70 פלוספטורה116.18116.18
-
-0.31
-0.31
הראל-פיא 3C 16.613/01/22
הראל Htfי S&P Consumer Discretionaryפטורה6,400.996,400.99
-
-3.42
-3.42
הראל-פיא 4E  13/01/22
הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$פטורה309.81309.81
-
-2.60
-2.60
הראל-פיא 4E 45.213/01/22
הראל מניות ישראל (4B)פטורה277.12277.12
-1.20
2.45
2.45
הראל-פיא 4B 6.618/01/22
הראל מק"מ פלוספטורה113.78113.78
-0.12
0.53
0.53
הראל-פיא 1A 12718/01/22
הראל פיא אג"ח High Yieldפטורה113.34113.34
-0.20
-0.14
-0.14
הראל-פיא 1B 2318/01/22
הראל פיא - כספית נקובה ב-$פטורה111.94111.94
-
-0.02
-0.02
הראל-פיא 0D 284.413/01/22
הראל פיא 10/20/70פטורה141.58141.58
-0.18
0.23
0.23
הראל-פיא 1B 25118/01/22
הראל פיא 10/90פטורה183.55183.55
-0.20
-0.22
-0.22
הראל-פיא 1B 501.318/01/22
הראל פיא 10/90 מחלקתחייבת52.1252.12
-0.21
-1.14
-1.14
הראל-פיא 1A 24418/01/22
הראל פיא 20/20/70פטורה118.42118.42
-0.13
-0.16
-0.16
הראל-פיא 2B 145.418/01/22
הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטרפטורה141.02141.02
-0.21
-0.20
-0.20
הראל-פיא 1A 90.818/01/22
הראל פיא AlphaBeta מניות Value פטורה162.65162.65
-0.24
-0.79
-0.79
הראל-פיא 40 528.718/01/22
הראל פיא Alphabeta ת"א 100 Valueפטורה154.47154.45
-
-2.19
-2.19
הראל-פיא 40 23.413/01/22
הראל פיא אג"ח $ בינלאומיחייבת112.81112.81
-
-1.64
-1.64
הראל-פיא 0D 369.613/01/22
הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10פטורה160.44160.44
-0.26
-0.33
-0.33
הראל-פיא 1A 247.417/01/22
הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרותפטורה148.11148.11
-0.26
0.23
0.23
הראל-פיא 00 44.418/01/22
הראל פיא אג"ח PIIGS מגודרפטורה265.45265.45
-
-0.35
-0.35
הראל-פיא 0B 62913/01/22
הראל פיא אג"ח יורופטורה146.48146.48
-0.77
0.49
0.49
הראל-פיא 0D 69.417/01/22
הראל פיא אג"ח ללא מניות פטורה118.66118.66
-0.08
0.03
0.03
הראל-פיא 0B 13.517/01/22
הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניותפטורה  
-
הראל-פיא 0B 370.3 
הראל פיא אג"ח משולבת + 25פטורה122.58122.58
-0.24
-0.63
-0.63
הראל-פיא 2B 88.118/01/22
הראל פיא אג"ח סולידית מחלקתחייבת40.4240.42
-0.12
-0.39
-0.39
הראל-פיא 0B 353.818/01/22
הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרותפטורה121.50121.50
-0.07
0.02
0.02
הראל-פיא 00 83.418/01/22
הראל פיא אג"ח שווקים מתעורריםפטורה96.7996.78
-
-0.32
-0.32
הראל-פיא 0D 54.213/01/22
הראל פיא אגד חוץ-High Yielפטורה191.11191.08
-
-2.50
-2.50
הראל-פיא 1D 9.213/01/22
הראל פיא אגד ישראלי ללא מניותפטורה134.67134.67
-0.13
-0.33
-0.33
הראל-פיא 0B 155.918/01/22
הראל פיא בונד ופקדונות נקוב $פטורה140.38140.38
-
-0.70
-0.70
הראל-פיא 1D 85.613/01/22
הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרותפטורה227.76227.76
-
-0.15
-0.15
הראל-פיא 0D 174.813/01/22
הראל פיא גמישה נקובה $פטורה237.61237.58
-
-2.07
-2.07
הראל-פיא 4D 32.713/01/22
הראל פיא דולריתפטורה144.78144.78
0.24
1.61
1.61
הראל-פיא 1D 1818/01/22
הראל פיא מדד ארוךפטורה603.79603.79
-
-0.09
-0.09
הראל-פיא 0B 102.713/01/22
הראל פיא מדד בינוניחייבת10,900.8110,900.81
-0.12
0.11
0.11
הראל-פיא 1B 135.218/01/22
הראל פיא מחכה מורכבת מדינהפטורה153.40153.40
-0.07
-1.07
-1.07
הראל-פיא 00 315.918/01/22
הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתילא מדווחת108.26108.26
-0.09
-0.28
-0.28
הראל-פיא 00 22.518/01/22
הראל פיא מחקה מורכבת אג"חפטורה111.30111.30
-0.13
-0.36
-0.36
הראל-פיא 00 655.218/01/22
הראל פיא מחקה מורכבת צמודפטורה131.02131.02
-0.12
-0.53
-0.53
הראל-פיא 00 66.718/01/22
הראל פיא מחקה מורכבת שקליםפטורה139.93139.93
-0.11
-1.37
-1.37
הראל-פיא 00 58.518/01/22
הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתיפטורה121.08121.08
-0.02
-1.12
-1.12
הראל-פיא 00 98.418/01/22
הראל פיא מחקה תל בונד 20פטורה137.83137.83
-0.27
-0.72
-0.72
הראל-פיא 00 110.618/01/22
הראל פיא מחקה תל בונד 60 פטורה  
-
הראל-פיא 00 266.8 
הראל פיא מחקה תל בונד שקליפטורה140.53140.53
-0.12
-0.69
-0.69
הראל-פיא 00 118.318/01/22
הראל פיא ממשל צמוד 418 ועודפטורה137.82137.82
-0.04
-0.60
-0.60
הראל-פיא 00 53.318/01/22
הראל פיא מנוהלת 15%פטורה133.74133.74
-0.37
0.33
0.33
הראל-פיא 2B 112.117/01/22
הראל פיא מניותפטורה5,660.495,660.49
-1.14
5.01
5.01
הראל-פיא 4B 39.718/01/22
הראל פיא מניות דיבידנד חו"לפטורה110.41110.40
-
-2.48
-2.48
הראל-פיא 4D 70.213/01/22
הראל פיא מניות נאסדק מגודר מטחפטורה333.94333.86
-
-3.06
-3.06
הראל-פיא 4B 1213/01/22
הראל פיא מניות ערך חו"לפטורה215.40215.38
-
-1.43
-1.43
הראל-פיא 4D 119.213/01/22
הראל פיא מניות שווקים מתעורריםפטורה141.38141.31
-
1.08
1.08
הראל-פיא 4D 40.113/01/22
הראל פיא מניות שווקים מתעורריםפטורה102.38102.29
-0.79
-0.94
-0.94
הראל-פיא 4D 68.417/01/22
הראל פיא מעורבת(פיא)פטורה14,242.7614,242.76
-0.61
-0.05
-0.05
הראל-פיא 3C 14.218/01/22
הראל פיא מק"מ + 20מעורבת134.23134.23
-0.30
-0.06
-0.06
הראל-פיא 2A 9.218/01/22
הראל פיא סולידיתפטורה139.36138.67
-0.19
0.24
0.24
הראל-פיא 1A 14918/01/22
הראל פיא פצ"מ נזילחייבת80.0880.08
-
0.28
0.28
הראל-פיא 0D 174.113/01/22
הראל פיא פק"מ כספיתפטורה  
-
הראל-פיא 00 3507.4 
הראל פיא קונצרני A ומעלהפטורה169.96169.96
-0.15
-0.43
-0.43
הראל-פיא 0C 263.918/01/22
הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ'פטורה169.33169.33
-0.19
-0.11
-0.11
הראל-פיא 00 42.718/01/22
הראל פיא שקלית ארוכהפטורה370.64370.64
-0.31
-3.12
-3.12
הראל-פיא 00 118.618/01/22
הראל פיא שקלית ללא מניותפטורה260.20260.20
-0.21
-0.86
-0.86
הראל-פיא 00 287.818/01/22
הראל פיא ת"א 100פטורה5,750.605,750.60
-1.38
2.38
2.38
הראל-פיא 4B 80.718/01/22
הראל פיא ת"א 25פטורה  
-
הראל-פיא 4B 120.1 
הראל פיא תיק השקעות ללא מניותפטורה164.10164.10
-0.21
0.26
0.26
הראל-פיא 0B 16617/01/22
הראל פיא תיק ני"ע חו"לפטורה127.94126.67
-0.06
-0.03
-0.03
הראל-פיא 4D 30317/01/22
פיא גמישה היובלפטורה392.95392.84
-
1.84
1.84
הראל-פיא 5E 13.413/01/22
פיא תיק אג"ח +15פטורה137.75137.75
-0.22
-0.07
-0.07
הראל-פיא 2B 43.718/01/22
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן