TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות

   
 
 קרנות נאמנות
הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות
שם הקרן מנהל קרן נכסים במיל' ש"ח מעמד מס
סיווג על סיווג ראשי סיווג משני
נמצאו 67 קרנות נאמנות  
שם הקרןמעמד מסמחיר קניהמחיר פדיון% שינוי יומי% שינוי החודש% שינוי השנהמנהל קרןפרופיל חשיפהסך נכסיםתאריך שערלתיק
האישי
MORE מק"מ פלוספטורה113.67113.67
0.02
0.15
-0.49
אקסלנס 1A 82506/08/20
MORE שקלית מדינה ללא מניותפטורה153.62153.62
0.05
0.29
-0.06
מיטב 00 545.506/08/20
אי.בי.אי שקל קצרפטורה114.50114.50
-
0.03
-0.11
איביאי 00 96.806/08/20
אי.בי.אי. מחקה משולבתפטורה114.06114.06
-
0.41
-2.04
איביאי 2A 25.506/08/20
איביאי מק"מ פלוספטורה127.97127.97
-0.01
0.05
-1.65
איביאי 1A 832.406/08/20
אלומות - ספרינט שקלית מנוהלתפטורה443.03443.03
0.03
0.11
-0.61
אלומות ספרינט 00 363.306/08/20
אלטשולר שחם מק"מ פלוספטורה114.92114.92
-0.03
0.16
-0.42
אלטשולר - שחם 1A 680.806/08/20
אנליסט אג"ח שקליתפטורה339.00339.00
-
-0.03
0.12
אנליסט 00 2714.306/08/20
אפסילון מק"מ פרימיוםפטורה127.91127.91
0.13
0.55
-1.92
אפסילון 1A 6106/08/20
אפסילון שקליםפטורה210.79210.79
0.14
0.75
-2.70
אפסילון 00 50.206/08/20
אפסילון שקלית 25/75פטורה171.17171.17
1.04
0.24
-8.32
אפסילון 20 27005/08/20
אקסלנס אקספרט 20-90פטורה49.5749.08
0.37
1.32
1.53
אקסלנס 2B 34.905/08/20
אקסלנס אקספרט שקל מדינהפטורה142.13142.13
0.02
0.10
-0.76
אקסלנס 0A 369.606/08/20
אקסלנס הגנה מעליית תשואותפטורה106.91106.91
0.05
0.32
-0.32
אקסלנס 0A 1915.706/08/20
אקסלנס מחלקתחייבת123.29123.29
0.01
0.43
-2.03
אקסלנס 1B 48.206/08/20
אקסלנס ריבית משתנהפטורה94.0494.04
0.04
0.30
-2.22
אקסלנס 0A 51.806/08/20
אקסלנס ריבית משתנה + 10פטורה142.39142.39
0.20
1.35
-2.69
אקסלנס 1A 41.706/08/20
דש מק"מ פלוספטורה113.14113.14
0.02
0.17
-1.92
דש קרנות נאמנות 1A 106.506/08/20
דש תיק שקלי ללא מניותפטורה113.84113.84
0.04
0.19
-0.84
דש קרנות נאמנות 0A 768.306/08/20
הראל מק"מ פלוספטורה108.04108.04
-0.06
0.11
-2.59
הראל-פיא 1A 12706/08/20
הראל פיא מק"מ + 20מעורבת119.43119.43
0.08
0.70
-4.28
הראל-פיא 2A 9.206/08/20
יובנק שקלית מנוהלתחייבת461.30461.30
-
0.33
-1.31
יובנק 1A 25906/08/20
ילין לפידות (!) מד"פ שקליפטורה131.84131.84
0.10
0.75
-0.60
ילין לפידות 00 67.106/08/20
ילין לפידות 20/90פטורה138.41138.41
-0.01
0.50
-1.36
ילין לפידות 2A 290.706/08/20
ילין לפידות ריבית משתנהפטורה125.18125.18
-0.06
0.17
-1.63
ילין לפידות 10 105.606/08/20
ישיר ריבית משתנה BAVפטורה112.83112.82
-0.03
0.17
-0.25
ישיר 0A 129.906/08/20
כלל מק"מ + 10 אנרגיהפטורה135.58135.58
0.30
0.70
-2.50
כלל פיננסים 1A 403.305/08/20
כלל מק"מ 20/95פטורה122.07122.07
0.04
0.20
-0.59
כלל פיננסים 2A 626.506/08/20
כלל ריבית משתנה פלטינוםפטורה117.05117.05
-
0.18
-1.55
כלל פיננסים 0A 58.506/08/20
כלל שקלים מנוהלתחייבת1,258.771,258.77
0.13
0.63
-2.32
כלל פיננסים 0A 10206/08/20
כלל שקלית +15חייבת6,552.406,552.40
-0.05
0.48
-4.18
כלל פיננסים 2A 5806/08/20
כלל שקלית 0-2 שנים פלוסחייבת156.55156.55
0.03
0.41
-4.77
כלל פיננסים 1A 144.106/08/20
כרמים שקליתפטורה110.81110.81
0.06
0.24
-0.80
אלומות ספרינט 1A 18.306/08/20
מאור לוסקי שקליתפטורה  
-
אלומות ספרינט 1A 50.6 
מגדל אפיקים 20/90פטורה158.34158.33
0.01
0.08
-1.76
מגדל 2C 8106/08/20
מגדל אפיקים פרימיוםפטורה128.00128.00
0.21
0.34
0.88
מגדל 3D 68.905/08/20
מגדל אפיקים תשואות 10/95פטורה194.91194.91
0.25
1.09
-1.72
מגדל 1C 23.805/08/20
מגדל מק"מ +10פטורה120.34120.34
-0.02
0.32
-2.81
מגדל 1A 142.406/08/20
מגדל ריבית משתנה ממשלתיתפטורה  
-
מגדל 1A 33.2 
מגדל ריבית משתנה פרימיום פטורה131.27131.27
0.01
0.16
0.24
מגדל 0A 31.606/08/20
מגדל שער מיועדפטורה143.67143.67
0.03
0.22
-1.71
מגדל 1A 267.506/08/20
מגדל שער מיועד רבעוניפטורה116.81116.81
0.06
0.20
-0.96
מגדל 1A 106.606/08/20
מגדל שקלית ריבית משתנה ותיק 10 פטורה308.85308.85
0.09
0.28
-0.01
מגדל 1A 973.606/08/20
מיטב 20/80 + אסטרטגיה חכמהפטורה161.90161.89
0.17
1.04
-2.96
מיטב 2B 428.706/08/20
מיטב שקליתחייבת235.09235.09
0.03
0.33
-2.02
מיטב 1A 81.306/08/20
מיטב שקלית 20/80פטורה196.25196.25
0.06
0.89
-1.31
מיטב 2A 972.606/08/20
מרכנתיל שקלית 10/90פטורה218.37218.37
-0.01
0.40
-0.50
מרכנתיל 1A 65.606/08/20
סיגמא שיקליתפטורה133.23133.23
0.01
0.56
-0.31
סיגמא 1A 4.606/08/20
פסגות שקלית 10/90פטורה1,225.501,225.50
0.01
0.61
-1.73
פסגות 1A 134.206/08/20
פסגות Scenario לריבית עולהפטורה124.45124.45
0.08
0.51
-3.66
פסגות 0A 254.406/08/20
פסגות בטא שקלי ללא מניותפטורה293.13293.13
0.08
0.76
-1.69
פסגות 0A 108.606/08/20
פסגות מק"מ 10/10/80פטורה127.96127.96
-0.05
0.77
-2.51
פסגות 1A 27.806/08/20
פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"לפטורה128.37128.37
0.02
0.24
-0.95
פסגות 1A 188.106/08/20
פסגות מק"מ 20/80פטורה112.27112.27
-0.11
0.64
-3.87
פסגות 2A 82.806/08/20
פסגות מק"מ פלוס ללא מניותפטורה119.45119.45
0.02
0.11
1.92
פסגות 0A 282.105/08/20
פסגות עוקבת תל בונד שקליפטורה152.19152.19
0.16
1.00
-2.93
פסגות 00 226.406/08/20
פסגות צמודה מנוהלתפטורה118.45118.45
0.14
0.61
-2.47
פסגות 00 205/08/20
פסגות ריבית משתנה + 10פטורה118.38118.38
0.51
1.60
0.05
פסגות 1A 29.605/08/20
פסגות ריבית משתנה מנוהלתפטורה105.58105.58
0.01
0.09
-0.35
פסגות 0A 17.106/08/20
פסגות תיק שקליפטורה137.97137.97
0.01
0.20
0.91
פסגות 0A 827.206/08/20
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועהפטורה135.59135.59
-
0.01
2.18
אקסלנס 00 139.606/08/20
קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים +פטורה128.50128.50
0.05
0.71
-3.86
אקסלנס 1A 249.606/08/20
קסם קרן שקלית ללא מניותפטורה109.64109.64
0.07
0.48
-3.91
אקסלנס 00 364.606/08/20
קסם קרן שקלית ללא מניותפטורה122.61122.61
0.07
0.31
-0.60
אקסלנס 00 164.706/08/20
רוטשילד שקל פלוס ללא מניות פטורה95.2295.22
-
-0.43
רוטשילד 0A 86.806/08/20
תמהיל תיק מקמ-אגח עד שנתייםפטורה128.43128.43
0.04
0.23
0.60
מיטב 00 8.906/08/20
תמיר פישמן ריבית משתנה + 10פטורה106.79106.79
-0.11
2.10
-3.65
תמיר פישמן 1A 29.406/08/20
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן