TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות

   
 
 קרנות נאמנות
הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות
שם הקרן מנהל קרן נכסים במיל' ש"ח מעמד מס
סיווג על סיווג ראשי סיווג משני
נמצאו 67 קרנות נאמנות  
שם הקרןמעמד מסמחיר קניהמחיר פדיון% שינוי יומי% שינוי החודש% שינוי השנהמנהל קרןפרופיל חשיפהסך נכסיםתאריך שערלתיק
האישי
MORE מק"מ פלוספטורה114.83114.83
-0.07
-0.01
0.10
אקסלנס 1A 82504/03/21
MORE שקלית מדינה ללא מניותפטורה154.13154.13
-0.06
0.03
-0.48
מיטב 00 545.504/03/21
אי.בי.אי שקל קצרפטורה114.62114.62
-
0.01
איביאי 00 96.804/03/21
אי.בי.אי. מחקה משולבתפטורה116.36116.36
-0.07
0.15
-0.17
איביאי 2A 25.504/03/21
איביאי מק"מ פלוספטורה129.33129.33
-0.04
0.02
0.22
איביאי 1A 832.404/03/21
אלומות - ספרינט שקלית מנוהלתפטורה440.07440.07
-0.03
0.07
-0.83
אלומות ספרינט 00 363.304/03/21
אלטשולר שחם מק"מ פלוספטורה116.57116.57
-0.09
-0.06
0.23
אלטשולר - שחם 1A 680.804/03/21
אנליסט אג"ח שקליתפטורה339.14339.14
-
0.01
0.02
אנליסט 00 2714.304/03/21
אפסילון מק"מ פרימיוםפטורה132.72132.72
-0.08
0.26
1.00
אפסילון 1A 6104/03/21
אפסילון שקליםפטורה222.69222.69
-0.04
0.56
1.43
אפסילון 00 50.204/03/21
אפסילון שקלית 25/75פטורה189.04189.04
0.23
-0.15
3.35
אפסילון 20 27003/03/21
אקסלנס אקספרט 20-90פטורה  
-
אקסלנס 2B 34.9 
אקסלנס אקספרט שקל מדינהפטורה139.40139.40
-0.01
0.06
-1.33
אקסלנס 0A 369.604/03/21
אקסלנס הגנה מעליית תשואותפטורה108.27108.27
-
0.22
0.15
אקסלנס 0A 1915.704/03/21
אקסלנס מחלקתחייבת126.20126.20
-0.09
0.13
0.29
אקסלנס 1B 48.204/03/21
אקסלנס ריבית משתנהפטורה96.1496.14
-0.03
0.04
0.56
אקסלנס 0A 51.804/03/21
אקסלנס ריבית משתנה + 10פטורה149.39149.39
-0.10
0.05
0.28
אקסלנס 1A 41.704/03/21
דש מק"מ פלוספטורה114.70114.70
-0.02
0.04
0.40
דש קרנות נאמנות 1A 106.504/03/21
דש תיק שקלי ללא מניותפטורה114.40114.40
-
0.09
דש קרנות נאמנות 0A 768.304/03/21
הראל מק"מ פלוספטורה109.70109.70
0.08
0.27
0.50
הראל-פיא 1A 12704/03/21
הראל פיא מק"מ + 20מעורבת125.09125.09
-0.09
0.25
0.94
הראל-פיא 2A 9.204/03/21
יובנק שקלית מנוהלתחייבת462.81462.81
-0.09
0.18
-0.67
יובנק 1A 25904/03/21
ילין לפידות (!) מד"פ שקליפטורה136.41136.41
-0.06
0.05
0.36
ילין לפידות 00 67.104/03/21
ילין לפידות 20/90פטורה142.38142.38
-0.03
0.09
0.28
ילין לפידות 2A 290.704/03/21
ילין לפידות ריבית משתנהפטורה128.82128.82
-0.02
0.10
0.23
ילין לפידות 10 105.604/03/21
ישיר ריבית משתנה BAVפטורה113.95113.95
-
0.03
0.03
ישיר 0A 129.904/03/21
כלל מק"מ + 10 אנרגיהפטורה140.45140.45
-0.33
0.34
0.57
כלל פיננסים 1A 403.303/03/21
כלל מק"מ 20/95פטורה122.70122.70
0.03
0.11
-0.07
כלל פיננסים 2A 626.504/03/21
כלל ריבית משתנה פלטינוםפטורה118.83118.83
-0.01
0.17
כלל פיננסים 0A 58.504/03/21
כלל שקלים מנוהלתחייבת1,276.281,276.28
-0.06
0.03
-0.46
כלל פיננסים 0A 10204/03/21
כלל שקלית +15חייבת6,773.016,773.01
-0.15
0.15
0.19
כלל פיננסים 2A 5804/03/21
כלל שקלית 0-2 שנים פלוסחייבת158.76158.76
-0.04
0.10
0.12
כלל פיננסים 1A 144.104/03/21
כרמים שקליתפטורה107.21107.21
-0.06
-0.07
-0.06
אלומות ספרינט 1A 18.304/03/21
מאור לוסקי שקליתפטורה  
-
אלומות ספרינט 1A 50.6 
מגדל אפיקים 20/90פטורה161.64161.64
0.01
0.12
0.69
מגדל 2C 8104/03/21
מגדל אפיקים פרימיוםפטורה134.45134.45
0.31
0.52
3.64
מגדל 3D 68.903/03/21
מגדל אפיקים תשואות 10/95פטורה211.04211.04
-0.15
0.36
2.58
מגדל 1C 23.803/03/21
מגדל מק"מ +10פטורה125.62125.62
-0.05
0.27
0.74
מגדל 1A 142.404/03/21
מגדל ריבית משתנה ממשלתיתפטורה  
-
מגדל 1A 33.2 
מגדל ריבית משתנה פרימיום פטורה133.48133.48
-0.01
0.01
0.42
מגדל 0A 31.604/03/21
מגדל שער מיועדפטורה146.55146.55
0.02
0.16
0.86
מגדל 1A 267.504/03/21
מגדל שער מיועד רבעוניפטורה118.54118.54
0.03
0.14
0.35
מגדל 1A 106.604/03/21
מגדל שקלית ריבית משתנה ותיק 10 פטורה312.25312.25
-0.03
0.08
מגדל 1A 973.604/03/21
מיטב 20/80 + אסטרטגיה חכמהפטורה173.70173.69
-0.06
0.25
1.68
מיטב 2B 428.704/03/21
מיטב שקליתחייבת240.67240.67
-0.06
0.05
0.13
מיטב 1A 81.304/03/21
מיטב שקלית 20/80פטורה207.16207.15
-0.15
0.15
1.66
מיטב 2A 972.604/03/21
מרכנתיל שקלית 10/90פטורה221.76221.76
-0.14
0.06
-0.14
מרכנתיל 1A 65.604/03/21
סיגמא שיקליתפטורה135.35135.35
-0.04
0.08
0.13
סיגמא 1A 4.604/03/21
פסגות שקלית 10/90פטורה1,255.321,255.32
-
0.12
פסגות 1A 134.204/03/21
פסגות Scenario לריבית עולהפטורה127.89127.89
-0.05
0.08
0.21
פסגות 0A 254.404/03/21
פסגות בטא שקלי ללא מניותפטורה302.87302.87
-0.03
0.07
0.53
פסגות 0A 108.604/03/21
פסגות מק"מ 10/10/80פטורה134.83134.83
-0.02
0.28
0.53
פסגות 1A 27.804/03/21
פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"לפטורה130.15130.15
0.02
0.24
-0.13
פסגות 1A 188.104/03/21
פסגות מק"מ 20/80פטורה120.15120.15
-0.03
0.38
0.37
פסגות 2A 82.804/03/21
פסגות מק"מ פלוס ללא מניותפטורה118.80118.80
-0.08
0.38
0.09
פסגות 0A 282.103/03/21
פסגות עוקבת תל בונד שקליפטורה155.99155.99
-0.14
-0.04
-0.26
פסגות 00 226.404/03/21
פסגות צמודה מנוהלתפטורה122.47122.47
-0.02
0.13
1.00
פסגות 00 203/03/21
פסגות ריבית משתנה + 10פטורה128.10128.10
-0.13
0.33
1.02
פסגות 1A 29.603/03/21
פסגות ריבית משתנה מנוהלתפטורה106.82106.82
-0.01
0.37
פסגות 0A 17.104/03/21
פסגות תיק שקליפטורה136.82136.82
-0.01
0.08
-0.95
פסגות 0A 827.204/03/21
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועהפטורה132.28132.28
0.01
0.11
-1.77
אקסלנס 00 139.604/03/21
קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים +פטורה134.21134.21
-0.10
0.13
0.80
אקסלנס 1A 249.604/03/21
קסם קרן שקלית ללא מניותפטורה  
-
אקסלנס 00 364.6 
קסם קרן שקלית ללא מניותפטורה122.51122.51
-0.04
0.06
-1.09
אקסלנס 00 164.704/03/21
רוטשילד שקל פלוס ללא מניות פטורה95.2395.23
-
0.01
0.01
רוטשילד 0A 86.804/03/21
תמהיל תיק מקמ-אגח עד שנתייםפטורה128.15128.15
-0.03
0.04
-0.80
מיטב 00 8.904/03/21
תמיר פישמן ריבית משתנה + 10פטורה115.69115.69
-0.08
0.23
2.97
תמיר פישמן 1A 29.404/03/21
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן