סקירה שבועית - 11/05/2007 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

עמלת פעילות במניות: החל מ-12 אג

סקירות שוק

סקירה שבועית - 11/05/2007

הגיוסים הכבדים בקרנות הנאמנות הינו הנושא המרכזי בשוק ההון. הציבור רוצה לקחת חלק מגל העליות בשוק המניות. אך לפי ניסיון העבר , ברגע שהציבור נכנס לשוק המניות זה הזמן ל"גדולים" לצאת וזה גם האיתות כי המגמה לקראת סופה.
אוראל סרור | 11/5/07, 00:00

                            סיכום שבועי

הגיוסים הכבדים בקרנות הנאמנות הינו הנושא המרכזי בשוק ההון.

הציבור רוצה לקחת חלק מגל העליות בשוק המניות. אך לפי ניסיון העבר , ברגע שהציבור נכנס לשוק המניות זה הזמן ל"גדולים" לצאת וזה גם האיתות כי המגמה לקראת סופה.

זה היה נכון במארס 2000 וגם ב 1994.

בחודש אפריל נרשמו גיוסים של למעלה מ 4 מיליארד שקל וסה"כ נכסים בחודש אפריל רשמו שיא של 132.344 מיליארד שקל.

אז מה? האם עכשיו זה זמן טוב לצאת? דעתי האישית , עדין לא, למה?

אין חלופות השקעה אטרקטיביות אחרות, הריבית במשק יורדת, וכן לא נראה כי צפויה לעצור לעת עתה.. כך שבקלות אפשר לשלול השקעה באג"ח בריבית קבועה (שחר).

אג"ח צמודה למדד, לדעתי הינה דרך טובה מאוד להגן על הכסף בתקופה היום של אינפלציה כמעט אפסית והסיכון באפיק המנייתי.

איתות חיובי נוסף הינם הדוחות הכספיים המראים על צמיחה יפה של חברות ולאו דווקא בועה השוררת בשוק. אפיק הנדל"ן עדין תופס כותרות אך בשבוע האחרון חווה מימוש קטן. ריבית נמוכה במשק מטיבה עם חברות הנדל"ן. עלויות הכסף להשקעות נמוכה וכן הסיכויים לרווחים גבוהים יותר.

 

מה ניתן לעשות בתיק ההשקעות למי שחושש?

צמצום תיק והשקעה במניות ולא במדדים. השקעה סקטוריאלית ולא השקעה בשווקים בעולם. .ישנה קורלציה מאוד ברורה בין התנהגות השוק ביפן, לבין השוק בתל אביב , אירופה וארה"ב. . השווקים בעולם מתנהגים באופן דומה לטווחים הבינוניים.

ב- 12 חודשים האחרונים ראינו שתי מיני מפולות , בהובלת השווקים המתעוררים.

כך שמי שהיה ומי שעדין מפזר את התיק שלו לפי שווקים ולא לפי סקטור היה נפגע בצורה קשה יותר וכנראה שימשיך להיפגע בכל מפולת או מימושים בעולם.

 

אין לראות בנאמר משום המלצה לרכישה או למכירה של ני"ע או תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם

 

בתחום המאקרו השבוע, בארה"ב הוחלט להשאיר את הריבית על כנה ,5.25% והפרשי הריביות בין ארה"ב לבין ישראל עומד כרגע על 1.75% לטובת ארה"ב.

הדולר ממשיך להיחלש ושבר את רמתה 4 שקלים לדולר והגיע לשפל של 3.95 שקלים לדולר במהלך המסחר השבוע. גרעון הסחר של ארה"ב רשם עליה ל- 63.9 מיליארד דולר כאשר הצפי הינו לעליה ל 60 מיליארד דולר. מספר התביעות לדמי אבטלה ירד ל 297 אלף לעומת צפי ל 320 אלף תביעות.

אחת הבעיות בהחלשות הדולר הינה פגיעה חמורה ביצואנים וכן מדד המחירים לצרכן שמושפע רבות משער הדולר. הורדת ריבית הינה הכרחית מחד גיסא, אך ייתכן והמשך הורדות הריבית לא יובילו להתחזקות הדולר וייגרמו לפיצוץ האינפלציה לאור קצב גידול כמות הכסף במשק. כמו שציינתי בסקירות שעברו, סטנלי פישר צריך לקחת בחשבון את האינפלציה בנטרול הדולר על מנת לא לגרום לזעזוע רציני בתחום המדיניות המוניטארית.

נגיד בנק ישראל, הפרופסור סטנלי פישר, ציין השבוע כי יעד האינפלציה יושג עד סוף שנת 2007,  בנק ישראל עושה מאמצים רבים על מנת שישראל תתקבל כחברה בארגון ה-OECD על רקע כנס הארגון בשבוע הבא בו צפויה להתקבל החלטה הנוגעת לקבלת מדינות חדשות לארגון, וביניהן ישראל.." שנת 2006 הייתה אחת השנים המוצלחות ביותר של הכלכלה הישראלית. ראינו זאת, בצמיחה הגבוהה, בירידה בשיעור האבטלה, בשיפור בתעסוקה, בעודף המרשים בחשבון השוטף של מאזן התשלומים, בהיקף ההשקעות הזרות, ביציבות המחירים וביציבות הפיננסית. כל זאת, על רקע הצמיחה המהירה בכלכלה העולמית. וכל זאת, למרות שמדובר בשנה שבה הייתה מלחמה"

פישר מציין כי גם השנה המשך ההצלחה של הכלכלה הישראלית תלויה בשלושה גורמים עיקריים. הראשון הוא ההתפתחויות בכלכלה העולמית, "שעליהן אין לנו השפעה", כדבריו; הגורם השני הוא המצב הגאו-פוליטי, "שעליו יש לנו השפעה חלקית", ואילו הגורם; השלישי הוא המשך האסטרטגיה הכלכלית שהממשלה הובילה בשנים האחרונות, "שעליו יש לנו שליטה מלאה.                                הציטוט נלקח מאתר גלובס

 

                                                דוחות כספיים

פרטנר (דואלית) – הכנסות ברבעון הראשון לשנת 2007 הסתכמו ב 1.41 מיליארד שקל המהווים עליה של 7% מהרבעון המקביל אשתקד וירידה של 1.9% מרבעון קודם (רביעי בשנת 2006).

ההסבר לירידות הינו השפעה עונתית מחד והשלכות ההפחתה הנוספת בדמי קישוריות.

הרווח הגולמי ברבעון הראשון עלה ב 19% ל- 446 מיליון שקל לעומת רבעון מקביל אשתקד.

רבעון קודם הרווח הגולמי הינו ללא שינוי.

הרווח התפעולי הסתכם ב 301 מיליון שקל המהווה עליה של 10.1% מרבעון מקביל אשתקד וירידה של 4.1% מהרבעון הקודם. הסיבה לירידה מהרבעון הקודם הינה בעליה בהוצאות שיווק מכירה וההנהלה.  הרווח הנקי הסתכם ב 195.8 מיליון שקל ברבעון הראשון המהווה עלייה של 22% לעומת רבעון מקביל אשתקד.

 

מגל מערכות -  הכנסות החברה לרבעון הראשון של שנת 2007 מראים על גידול של 11.7% ל 15 מיליון דולר.

הרווח הנקי על הב 100% לעומת רבעון מקביל אשתקד ועמד על 298 אלף דולר.

הוצאות המימון של החברה גדלו בהיקף דומה לרבעון מקביל אשתקד והסתכמו על 299 אלף דולר.

הסיבות מאחריה עלויות המימון הינם המרת מטבעות דולר שהינו המטבע העיקרי לפעילות לשקל .

 

המלט – החברה נמצאת כיום בתוכנית השקעות שנועדה להגדיל את יכולות הייצור.

וכן החברה מדווחת על המשך צמיחה מרשים.

מחזור המכירות הסכתם ברבעון הראשון לשנת 2007 ב 87.22 מיליון שקל המהווה גידול של כ- 43% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, וגידול של 20% לעומת הרבעון הקודם.

את הגידול ניתן לשייך למגזר המוצרים האולטרא נקיים.

החברה מציינת גם על התרחבותה בצפון אמריקה , מזרח אסיה ואירופה.

הרווח הגולמי הינו כ 43% מהמכירות ועמד על 37.12 מיליון שקל, לעומת רבעון מקביל אשתקד.הרווח התפעולי של החברה עמד על 15.76 מיליון שקל לעומת 13 מיליון ברבעון קודם ו 9.4 מיליון שקל ברבעון מקביל אשתקד.

הרווח הנקי של החברה הסתכם על 13.96 מיליון שקל לעומת 15.8 ברבעון הקודם ו 6.44 ברבעון מקביל אשתקד.

 

גיוון (דואלית) -  הכנסות החברה ברבעון הראשון הסתכמו בכ 23 מיליון דולר המהווים גידול של 23% לעומת הרבעון המקביל אשתקד ורידה של 16% מהרבעון הקודם.

הרווח הגולמי היווה כ 74% מהכנסות החברה והסכם על 17.03 מיליון דולר, לעומת 20.3 מיליון דולר ברבעון הקודם ו 15.13 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.

הרווח התפעולי של החברה עלה ל 1.1 מיליון דולר לעומת 800 אלף דולר ברבעון הקודם ומהפסד תפעולי ברבעון המקביל אשתקד של 4.34 מיליון דולר.

החברה מצינת על רווח נקי של 70 אלף דולר שהינו קיטון משמעותי לעומת רווח נקי של 1.46 מיליון דולר ברבעון הקודם .

 

 

 

דו"ח אורכיתהכנסות לרבעון הראשון הסתכמו ב 4.5 מיליון דולר המהווים ירידה של 82% לעומת 25 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד וירידה של 50% לעומת רבעון קודם שעמד על 9 מיליון.

ההפסד התפעולי נאמד על 6.5 מיליון דולר וההפסד הנקי לפי ציפיות החברה ברבעון הראשון הינו 6.3 מיליון דולר,  אך בפועל היא הכתה את הצפי עם הפסד נקי של 5.6 מיליון דולר.   החברה מדווחת על צפי הכנסות ברבעון השני של 1.7 מיליון דולר וכי ההפסד הנקי יהיה 8.5 מיליון דולר.

 

נייס -  הכנסות החברה הסתכמו על 117 מיליון דולר לעומת צפי שוק של 116.5 מיליון דולר.

לפי כללי החשבונאות המקובלים החברה רשמה רווח של 115.94 מיליון דולר כשההפרש הינו לאור רכישת חברת IEX ביולי האחרון.

הרווח הגולמי של החברה הסתכם בכ- 68.6 מיליון דולר שהינו קיטון קל לעומת רבעון קודם שהסכם על 70.47 מיליון דולר ורבעון מקביל אשתקד 47.7 מיליון דולר.

החברה מדווחת על רווח נקי של 8.7 מיליון דולר ורווח למניה של 31 סנט.

החברה מצפה להמשך צמיחה גם ברבעון השני עם הכנסות שינועו בין 121-126 מיליון דולר המהווים צמיחה שבין 24%-29% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי שהחברה צופה ינוע בין 17.1-19.2 מיליון דולר.

 

פרטנר – החברה דיווחה על הכנסות 1.42 מיליארד שקל, המהוה עליה של 6.9% לעומת רבעון מקביל אשתקד. נתון חשוב הינו שהכנסות מדקות שיחה הם שהובילו לרווח הגבוה של החברה וצמחו בשיערו של 6.3%. ברבעון הנוכחי נפגע החברה משתי החלטות רגולטוריות הראשונה הינה הפחתת דמי הקישוריות שנכנסה לתקוף בחודש האחרון, והשנייה היא ההחלטה מינואר לאפשר ללקוחות לנתק את השיחה במקרה והם מגיעים לתא קולי ומבלי לשלם על זמן האוויר.הרווח התפעולי של החברה הגיעה ל 301 מיליון שקל המהווה עליה של 10% לעומת רבעון מקביל אשתקד. הרווח הנקי הסתכם  195.84 מיליון שקל לעומת 163 מיליון שקל ברבעון הקודם ו 160.4 מיליון ברבעון המקביל אשתקד.

 

 

 

 

 

  

 

 

                                    מדד תל אביב 25 (מעו"ף)

לצפיה בגרף ת"א 25 לחץ כאן 

הגרף המצורף כאן הינו גרף של מדד תל אביב 25 החל מאוגוסט 2005.

נתן לראות י המדד התרומם בין רמת התנגדות (קו אדום) לבין רמת תמיכה (קו ירוק).

בתחילת מאי ראינו פריצה של רמת ההתנגדות העולה במחזורים גבוהים שכן זה מהווה איתות חיובי לגבי המגמה השורית.

בטווח התוך יומי החל מהראשון למאי, התחלנו מגמה קצרת טווח כאשר רמת השיא 1106 הנה רמת התנגדות שאותה השוק לא הצליח לפרוץ כבר כמה פעמים בשבועיים האחרונים.

כאשר פרץ מדד תל אביב רמת ההתנגדות העולה (קו אדום) הופכת אוטומטית אותה רמת התנגדות לרמת תמיכה עולה.

המגמה השורית צפויה להמשיך כל עוד רמת התמיכה לא תשבר.

ייתכנו מימושים לכיוון אותה רמת תמיכה (קו אדום) אך אם לא נראה התבססות מתחת לאותה רמה לא ייחשב כאיתות שלילי לסוף העליות בטווח הקצר עד בינוני.

 

 

 

 

 

 

                                דולר \שקל

לצפייה בגרף דולר/שקל  לחץ כאן

בגרף המצורף ניתן לראות כי מגמת התחזקות השקל אל מול הדולר לא הגיעה לסיומה.

השבוע שבר הדולר את רמת התמיכה של 4 שקלים לדולר והגיע לשפל במסחר לרמה של 3.95 שקל לדולר.  רמת ה 4 שקלים אשר הייתה עד לפני שבוע כרמת תמיכה חזקה מאוד נשברה והפכה להיות רמת התנגדות חזקה. כאשר פריצה שלה יוביל להתחזקות הדולר ממול השקל.

 נתוני מאקרו שלילים שיצאו בארה"ב הובילו את הדולר להמשך החלשות בעולם וכן השקעות זרות עדין נכנסות למשק בישראל כך שהשקל לפי טענת אנאליטסים צפוי להמשיך להתחזק.

ב שבוע הקרוב צפוי להתפרסם מדד מחירים לצרכן בישראל , שיעור האינפלציה הצפוי וביקשו לעובדים. נתונים שאם לא יראו עליה משמעותית הסיכוי להמשך הורדת ריבית גבוהים במיוחד. השאלה תהיה האם נגיד בנק ישראל, סטנלי פישר, יוריד את הריבית ב0.25% או ב 0.5%.

 

 

 

 

 

 

 

                                                            נפט ברנט

 

לצפייה בגרף הנפט לחץ כאן

מחיר הנפט ברנט עלו בשבוע האחרון לאחר התקפת צינורות הנפט של ניגריה.

 וכרגע החוזים נסחרים בעליה של אחוז במחיר של למעלה מ 66 דולר לחבית.

המתיחות באפריקה בשבועות האחרונים לא הגיעה לסיומה, בנזין ממשיך לעלות כבר 9 ימים ברצפיות לאור בעיות בזיקוק, והתקפות חוזרות ונשנות ופגיעה במפעלי הזיקוק גן בניגריה וגם בקונגו.

בגרף ניתן לראות כי כרגע נפט ברנט נסחר מתחת לרמת התנגדות (קו אדום).

וכאשר יפרוץ אותה היעד הינו רמות מחיר של 70-71 דולר לחבית.

היעד המקסימאלי הינו 78 דולר לחבית בחודש אוגוסט 2006.

מהלך הירידות מתחילת אפריל נחשב כתיקון טכני לגל העליות מתחילת 2007 שהסתיים בתחילת אפריל. מגמה שוורית צפויה להמשיך לאחר פריצת רמת ההתנגדות (קו אדום) ופריצה של רמת השיא האחרונה סביב 72-72 דולר לחבית.

 

 

 

 

 

                                     זהב

לצפייה בגרף הזהב לחץ כאן

מגמת הזהב הינה עדין עליות, יחד עם החלשות הדולר בעולם לאור נתוני מאקרו לא טובים שפורסמו ביום חמישי האחרון.

בנוסף הגעה לרמת תמיכה (קו ירוק)עולה  מראה לנו כי מכאן היעד הינו רמת ההתנגדות העולה (קו אדום) באזור רמות מחיר של 690-688 דולר לאונקיה.

אם רמת ההתנגדות לא תיפרץ היעד של הזהב הינו המשך ירידות לכיוון רמת התמיכה העולה. נכון לרגע זה המגמה עדין שוורית ולא נראה באופק שינוי לרעה.

מכאן נסיק שהדולר צפוי להמשיך להיחלש בעולם לאור הקורלציה ההפוכה הקיימת ביןהזהב למטבע האמריקאי כתחליף השקעה.

 

 

טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד...

השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם


שם מלא*: ישוב:
טלפון*: דוא"ל:
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il