אודיוקודס מדווחת על תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2020 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסהאודיוקודס מדווחת על תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2020דגשים לתוצאות הרבעון הראשון של שנת 2020:
• ההכנסות הרבעוניות הסתכמו ב- 52.0 מיליון דולר, גידול של 11.7% לעומת הרבעון המקביל אשתקד
• ההכנסות הרבעוניות משירותים הסתכמו ב-17.7 מיליון דולר, גידול של 25.2% לעומת הרבעון המקביל אשתקד
• ההכנסות הרבעוניות מעסקי UC-SIP צמחו ביותר מ-20% לעומת הרבעון המקביל אשתקד
• תוצאות על בסיס GAAP:
o שיעור הרווח הגולמי הרבעוני הסתכם ב-65.9%;
o שיעור הרווח התפעולי הרבעוני הסתכם ב-11.8%;
o הרווח הנקי הרבעוני הסתכם ב-5.3 מיליון דולר או 17 סנט למניה בדילול מלא;
• תוצאות על בסיס Non-GAAP:
o שיעור הרווח הגולמי הרבעוני הסתכם ב-66.1%;
o שיעור הרווח התפעולי הרבעוני הסתכם ב-15.2%;
o הרווח הנקי הרבעוני הסתכם ב-7.8 מיליון דולר או 25 סנט למניה בדילול מלא;
• תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ב- 6.8 מיליון דולר ברבעון
• החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד חצי-שנתית במזומן בסכום של 13 סנט למניה. הדיבידנד שולם ב-4 במרץ 2020 בסכום כולל של 3.9 מיליון דולר.

לוד, ישראל – 27 באפריל, 2020 – אודיוקודס (נאסד"ק: AUDC), ספקית מובילה של פתרונות תקשורת קולית המאפשרים לעסקים ולספקי שירותים לעבור לרשתות IP מלאות, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון אשר הסתיים ביום 31 במרץ 2020.
ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו ב-52.0 מיליון דולר, לעומת 46.6 מיליון דולר ברבעון הראשון של שנת 2019.
הרווח הנקי הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2020 ב-5.3 מיליון דולר, או 17 סנט למניה בדילול מלא, לעומת רווח נקי של 3.0 מיליון דולר, או 10 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון הראשון של שנת 2019.
הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ברבעון הראשון ב- 7.8 מיליון דולר, או 25 סנט למניה בדילול מלא, לעומת רווח נקי של 5.5 מיליון דולר, או 18 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון הראשון של שנת 2019.
הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP אינו כולל: (1) הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות; (2) הפחתת נכסים בלתי מוחשיים; (3) הוצאות או הכנסות בגין שיערוך התחייבות ה-Earn-Out בהקשר לרכישה של Active Communications Europe; (4) הוצאות או הכנסות מימון בגין הפרשי שער בהקשר לשערוך נכסים והתחייבויות במטבעות שאינם דולר; (5) הוצאות שלא במזומן בגין עדכון מיסים נדחים. התאמה בין הרווח הנקי GAAP ו-Non-GAAP מופיעה בטבלאות הדוחות הכספיים המצורפות להודעה לעיתונות זו.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ל- 6.8 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2020. נכון ליום 31 במרץ 2020, היו בידי החברה מזומנים ושווי מזומנים ופיקדונות בנקאיים לטווח ארוך וקצר, בהיקף של 74.2 מיליון דולר, לעומת 71.9 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2019. העלייה בהיקף מזומנים ושווי מזומנים ופיקדונות בנקאיים בשנת 2020 נבעה מפעילויות תפעוליות והתקזזה, בחלקה, מתשלום דיבידנד במרץ 2020.

"אנו שמחים לדווח על דו"ח כספי מצוין לרבעון הראשון של שנת 2020", אמר שבתאי אדלרסברג, נשיא ומנכ"ל אודיוקודס. "המשכנו להנות ברבעון הראשון ממומנטום עסקי מוצלח בפעילותנו בתחום הארגונים העסקיים ובתחום ספקי שירותי התקשורת. אנו ממשיכים לחוות צמיחה בכל תחומי הפעילות המרכזיים בהם אנו פועלים, ביניהם שוק ה- UCaaS, שוק מוקדי השירות ושוק מעבר הרשתות ל All IP בקרב ספקי שירותי התקשורת. כתוצאה מכך, המשכנו לשפר את התוצאות הכספיות שלנו בהשוואה לשנה הקודמת במונחי הכנסות ורווחיות. תזרים המזומנים החיובי והמתמשך לצד המשך התייעלות תפעולית כפי שמשתקף בגידול בשיעור הרווחיות התפעולית על בסיס Non-GAAP ל-15.2%, מדגישים את הצלחתנו".
"ביחס להשפעות מגפת ה-COVID-19 על פעילותנו העסקית, לקראת אמצע הרבעון הראשון נתקלנו בקשיים בייצור המוצרים מבוססי החומרה שלנו בסין. הצלחנו להתגבר במהירות על עיכוב זה ולספק את כלל המוצרים בהתאם למתוכנן ברבעון. בהתאמה להוראות ותקנות הממשלה להתמודדות עם המשבר, העברנו את רוב עובדי המטה לעבודה מהבית, מעבר שהתבצע בצורה חלקה. בהתבסס על פעילותנו העסקית במהלך הרבעון הראשון של 2020 ובשבועות האחרונים, אנו מאמינים כי נעמוד ביעדים אשר הצבנו לשנה כולה ולרבעון השני", הוסיף מר אדלרסברג.

“בנימה חיובית יותר, אנו מזהים ביקושים גוברים ופעילות גוברת בשניים מהשווקים המובילים בהם אנו פועלים: הפתרון של Microsoft Teams ל- UCaaS והמגמה המתגברת של עבודה מהבית work-from-home (WFH). הדרישה הגוברת בשני השווקים נובעת ממדיניות המכתיבה דרישה לריחוק חברתי ועבודה מרחוק אשר נדרשת על ידי ממשלות בכל העולם במטרה להתמודד עם המשבר של מגפת ה-COVID-19. ההכנסות המיוחסות לשירותי ה-Microsoft Teams צמחו ביותר מ- 80%, בהשוואה לשנה שעברה, ומספר ההזדמנויות החדשות שנוצרו יותר מאשר הוכפל בהשוואה שנתית. ב-23 במרץ, הודענו על פתרון AudioCodes Live לשירות של Microsoft Teams המספק שירות מנוהל ללקוחות שמתכננים השקה של פתרון TEAMS ומתבסס באופן מלא על שירותי קול. ראוי לציין גם את ההתקדמות בעסקי ה- Voice.ai, במסגרתו השקנו את ה - MEETING INSIGHTS, כלי תוכנה לשיפור השיתוף בעיבוד וניתוח פגישות בקבוצות, ושרת הטלפוניה בלחיצה אחת ONE CLICK TELEPHONY GATEWAY- שירות SaaS המאפשר להתחבר לבוטים דרך טלפוניה ומאפשר לספק מספרי טלפון ל VIRTUAL AGENTS על בסיסGoogle Dialogflow. בהסתכלות קדימה, אנו בטוחים ביכולותינו להמשיך ולהרחיב את עסקינו בשנת 2020 ומעבר לה. על אף האי וודאות באשר להשפעות המלאות של מגפת ה- COVID-19שמהווה אתגר בקנה מידה עולמי, הרי שעד כה, כל מכשול עסקי בו נתקלנו, לווה גם בהזדמנות עסקית חדשה עבורנו. אנו מתכננים להמשיך להשקיע בפתרונותינו העתידיים ולהתמקד במקסום ההחזר על השקעות אלו לטובת בעלי המניות".


דיבידנד
ב-4 בפברואר 2020, החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד של 13 סנט למניה. הדיבידנד, בסכום כולל של 3.9 מיליון דולר, שולם ב-4 במרץ 2020 לכל מחזיקי המניות של החברה נכון ל-18 בפברואר 2020.


שיחת ועידה
אודיוקודס תקיים שיחת ועידה טלפונית להצגת התוצאות הכספיות לרבעון הראשון לשנת 2020, היום בשעה 15:30 שעון ישראל. המעוניינים להשתתף בשיחת הוועידה מוזמנים להתקשר למספר: 689-8565 (201) 1+
לשיחת הוועידה ניתן להאזין גם באמצעות אתר המשקיעים של אודיוקודס בקישור הבא:
http://www.audiocodes.com/investors-lobby

אודות אודיוקודס:
אודיוקודס (נאסד"ק, ת"א: AUDC) הינה ספקית מובילה של רשתות קול מתקדמות ופתרונות עיבוד מדיה לסביבת עבודה דיגיטלית. אודיוקודס מאפשרת לארגונים וספקי שירות לבנות ולהפעיל רשתות קול מבוססות all-IP עבור תקשורת מאוחדת, מרכזי טלפוניה, ושירותים עסקיים מתארחים. אודיוקודס מציעה מגוון רחב של מוצרים, פתרונות ושירותים חדשניים המשמשים ארגונים רב-לאומיים גדולים ומפעילי tier-1 מובילים בעולם. למידע נוסף- http://www.audiocodes.com

הודעה זו פורסמה בשפה האנגלית ונוסח זה הינו תרגום לשפה העברית. בכל מקרה של סתירה בין ההודעה בשפה האנגלית לתרגום ההודעה בעברית, גובר הנוסח בשפה האנגלית כפי שפורסם על ידי החברה.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il