קמהדע מדווחת על התוצאות הכספיות של הרבעון הרביעי ושל שנת 2019 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסהקמהדע מדווחת על התוצאות הכספיות של הרבעון הרביעי ושל שנת 2019


קמהדע
ההכנסה הכוללת לשנת 2019 הסתכמה לסך 127.2 מיליון דולר, עליה של 11% בהשוואה לשנת 2018

ההכנסה הכוללת לשנת 2019 הסתכמה לסך 127.2 מיליון דולר, עליה של 11% בהשוואה לשנת 2018
הרווח הגולמי בשנת 2019 היה 49.8 מיליון דולר, עליה של 20% בהשוואה לשנת 2018
ה-EBITDA המתואם בשנת 2019 היה 28.5 מיליון דולר, עליה של 19% בהשוואה לשנת 2018
ליום 31 בדצמבר 2019, לחברה יתרות מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח-קצר בסך 73.9 מיליון דולר
החברה מאשררת את תחזית ההכנסות הכוללת לשנת 2020 בטווח של 132 מיליון דולר עד 137 מיליון דולר

ההכנסה הכוללת לרבעון הרביעי הסתכמה לסך 32.1 מיליון דולר
הרווח הגולמי ברבעון הרביעי היה 12.1 מיליון דולר
ה-EBITDA המתואם ברבעון הרביעי היה 6.8 מיליון דולר
בהשוואה של תוצאות הרבעון הרביעי לתקופה המקבילה אשתקד חשוב לזכור כי התוצאות הכספיות של הרבעון הרביעי של 2018 עלו משמעותית כתוצאה מהאצת משלוחים שהתעכבו מהרבעון השלישי של 2018 בגלל שביתת העובדים שהייתה אז במפעל הייצור של החברה

רחובות, ישראל - 12 בפברואר, 2020 - קמהדע בע"מ (NASDAQ and TASE: KMDA), חברת הביופרמצבטיקה המתמחה במוצרים מבוססי פלסמה, מדווחת היום על התוצאות הכספיות לשלושת החודשים ולשנה שהסתיימה ב-31 דצמבר, 2019.

"אנחנו מרוצים מאוד מהביצועים העסקיים שלנו במהלך 2019" אמר עמיר לונדון, מנכ"ל חברת קמהדע. "ההכנסה הכוללת לשנת 2019 היתה 127.2 מיליון דולר, המייצגת עליה של 11% לעומת שנת 2018. ההכנסות הכוללות לשנת 2019 תואמות את טווח התחזית השנתית שנתנו בין 126.5 מיליון דולר ל-127.5 מיליון דולר. בהתבסס על התחזית החיובית שלנו לשנת 2020, הכוללת צמיחה צפויה במכירות המוצרים במגזר התעשייתי שלנו בשווקים הבינלאומיים, הצמיחה במגזר מוצרי ההפצה שלנו בישראל, וגידול במכירות של ®KEDRAB, מוצר ה- IgG נגד כלבת שלנו, אנו צופים כי סך ההכנסות בשנת 2020 יהיה בטווח של בין 132 מיליון דולר ל-137 מיליון דולר."

"הרווח הגולמי הכולל שלנו ברבעון הרביעי ובשנת 2019 כולה היה 12.1 מיליון דולר ו -49.8 מיליון דולר בהתאמה." המשיך מר לונדון. "ה- EBITDA המתואם ברבעון הרביעי ובשנת 2019 היה 6.8 מיליון דולר ו -28.5 מיליון דולר בהתאמה. המזומנים, שווי המזומנים והשקעות לטווח הקצר שלנו עמדו על 73.9 מיליון דולר נכון ליום 31 בדצמבר 2019, גידול של 23.3 מיליון דולר בהשוואה לסוף 2018. בנוסף, ההשקעה שביצעה לאחרונה קרן פימי בהנפקה פרטית של 25 מיליון דולר תתמוך בהמשך יישום אסטרטגיית הפיתוח העסקי שלנו, המתמקדת בזיהוי הזדמנויות למוצרים חדשים למפעל הייצור שלנו ואיתור מוצרים משלימים לרישוי ורכישה."

"במבט קדימה, בעוד שהמעבר המתוכנן של ייצור ®GLASSIA לטקדה במהלך 2021 צפוי להפחית משמעותית את ההכנסות והרווחיות שלנו בשנים 2021 ו- 2022, הרי הצמיחה האורגנית שלנו, כמו גם תשלומי התמלוגים העתידיים הצפויים מטקדה והמשך מאמצי הפיתוח העסקי שלנו, צפויים להביא לחידוש צמיחת ההכנסות והרווחיות החל משנת 2023." המשיך מר לונדון. "כפי שדווח, חתמנו במהלך הרבעון הרביעי של 2019 על שתי עסקאות חשובות אשר יתרמו לצמיחה העתידית שלנו. ראשית, חתמנו על הסכם עם חברת אלבוטק לשיווק והפצה של שישה מוצרים ביוסימילרים בישראל, בכפוף לקבלת האישורים הרגולטורים ממשרד הבריאות הישראלי; המוצר הראשון צפוי להיות מושק בישראל בשנת 2022.


שנית, חתמנו על מסמך עקרונות מחייב להסכם ייצור ואספקה ל- 12 שנים עם שותף, ששמו לא פורסם, לייצור מוצר אימונוגלובולין מסחרי מאושר FDA. בכוונתנו לחתום על הסכם זה במהלך 2020 ואנו מצפים להתחיל בייצור מסחרי של המוצר בתחילת 2023. אנו צופים כי המוצר החדש יתרום כ -8 מיליון דולר עד 10 מיליון דולר להכנסה השנתית שלנו, ברווח גולמי מוערך הדומה לרווח הגולמי הממוצע של מגזר המוצרים התעשייתיים שלנו. "


"תכנית הפיתוח הקליני שלנו המשיכה להתקדם במהלך הרבעון הרביעי, כאשר גייסנו את החולה הראשון לניסוי הקליני פיבוטלי שלב 3 InnovAATe באירופה. InnovAATe הוא ניסוי אקראי, כפול סמיות, מבוקר פלסבו, שלב 3 פיבוטלי, שיערך באירופה ובארה"ב, שנועד להעריך את היעילות והבטיחות של מוצר ה- AAT באינהלציה שלנו בחולים עם מחלת החסר בחלבון ה- AATD הסובלים ממחלת ריאות בחומרה בינונית. בנוסף, במהלך 2020 אנו צופים לפרסם תוצאות הניסוי הקליני להוכחת היתכנות (POC) אשר בוחן את מוצר האלפא-1 אנטיטריפסין הניתן בעירוי (IV-AAT) שלנו כטיפול מקדים בחולים עם סיכון גבוה להתפתחות מחלת GvHD אקוטית עמידה לסטרואידים, ותוצאות מניסוי שלב 2 של טיפול בIV-AAT למניעת דחייה של ריאה מושתלת" סיכם מר לונדון.

דגשים פיננסיים לגבי שלושת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2019
ההכנסה הכוללת הסתכמה לסך 32.1 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2019, ירידה של %33 מ-48.2 מיליון דולר שנרשמו ברבעון הרביעי של 2018. כזכור, התוצאות הכספיות של הרבעון הרביעי של 2018 עלו משמעותית כתוצאה מהאצת משלוחים של GLASSIA לארה"ב, שהתעכבו מהרבעון השלישי של 2018 בגלל שביתת העובדים שהייתה אז במפעל הייצור של החברה.


ההכנסות מהמגזר התעשייתי ברבעון הרביעי של 2019 עמדו על 25.2 מיליון דולר, ירידה של %42 מ-43.1 מיליון דולר שדווחו ברבעון הרביעי של 2018.
ההכנסות ממגזר ההפצה עמדו על 6.9 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2019, עלייה של %36 מ-5.1 מיליון דולר שנרשמו ברבעון הרביעי של 2018.


הרווח הגולמי עמד על 12.1 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2019, ירידה של 43% מ-21.3 מיליון דולר שדווחו ברבעון הרביעי של 2018. שיעור הרווח גולמי היה 38%, בהשוואה ל-44% ברבעון הרביעי של 2018.
הוצאות תפעול, לרבות הוצאות מחקר ופיתוח, הוצאות מכירה ושיווק, הנהלה וכלליות, הסתכמו ב-6.6 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2019, בהשוואה ל- 5.9 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2018.


הרווח הנקי עמד על 5.4 מיליון דולר, או 0.13 דולר למניה, ברבעון הרביעי של 2019, בהשוואה לרווח נקי של 17.7 מיליון דולר, או 0.44 דולר למניה, ברבעון הרביעי של 2018.


EBITDA מתואם, כמפורט בטבלה להלן, עמד על 6.8 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2019, בהשוואה ל-16.5 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2018.


תזרים מזומנים שנבע מפעילות שוטפת עמד על 8.6 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2019, בהשוואה לתזרים מזומנים שנבע מפעילות שוטפת בסך 6.4 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2018.

דגשים פיננסיים לגבי השנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2019
ההכנסה הכוללת הסתכמה לסך 127.2 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2019, עלייה של %11 מ-114.5 מיליון דולר שנרשמו ב-2018
ההכנסות מהמגזר התעשייתי בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2019 עמדו על 97.7 מיליון דולר, עליה של %8 מ-90.8 מיליון דולר שדווחו ב-2018.
הכנסות ממגזר ההפצה עמדו על 29.5 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2019, עלייה של %25 מ-23.7 מיליון דולר שנרשמו ב-2018.
הרווח הגולמי עמד על 49.8 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2019, עלייה של 20% מ-41.5 מיליון שדווחו ב-2018. שיעור הרווח הגולמי עלה ל-%39 מ-36% ב-2018.


הרווח הגולמי מהמגזר התעשייתי עמד על 45.3 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2019, בהשוואה ל-38.0 מיליון דולר בשנת 2018. שיעור הרווח הגולמי עלה ל-46% מ-42% בשנת 2018.


כפי שדווח לאחרונה, בשנת 2020, החברה צופה כי השינוי בתמהיל מכירות המוצרים, כמו גם הפחתת ניצול קיבולת הייצור במפעל החברה, צפויים להביא לירידה כוללת בשיעור הרווחיות הגולמית של מגזר המוצרים התעשייתיים של כשלושה עד חמישה אחוזים, בהשוואה לשנת 2019.


הוצאות תפעול, לרבות הוצאות מחקר ופיתוח, הוצאות מכירה ושיווק, הנהלה וכלליות, הסתכמו ב-26.9 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2019, בהשוואה ל- 22.2 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2018. עלייה זו נבעה בעיקר כתוצאה מגידול בהוצאות המחקר והפיתוח הקשורות באופן ישיר להתנעת הניסוי הקליני שלב 3 פיבוטלי InnovAATe. כפי שדווח בעבר, עקב ההאצה המתוכננת בשנת 2020 של מחקר קליני זה, קמהדע צופה עלייה של כ 20% עד 25% בהוצאות מחקר ופיתוח בשנת 2020, בהשוואה לשנת 2019. גידול זה גבוה מהגידול שדווח קודם לכן עקב דחיית פעילויות מסוימות אשר תוכננו במקור ל-2019 וצפויות כעת להתקיים בתחילת 2020.


הרווח הנקי עמד על 22.2 מיליון דולר, או 0.55 דולר למניה, בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2019, בהשוואה לרווח נקי של 22.3 מיליון דולר, או 0.55 דולר למניה, ב-2018.


EBITDA מתואם, במפורט בטבלה שלהלן, עמד על 28.5 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 דצמבר 2019, בהשוואה ל-23.9 מיליון דולר ב-2018.


התזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת עמד על 27.6 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 לדצמבר 2019, לעומת תזרים מזומנים שנבע מפעילות שוטפת של 10.5 מיליון דולר בשנת 2018.

עיקרי המאזן
נכון ל-31 בדצמבר 2019, לחברה יתרות מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח-קצר בסך 73.9 מיליון דולר, בהשוואה ל-50.6 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2018. סכום זה לא כולל את התמורה נטו שהופקה מההנפקה הפרטית בסך 25 מיליון דולר שנחתמה עם קרן פימי בפברואר 2020.

דגשים ארגוניים מהתקופה האחרונה
חתימה על הסכם עם Alvotech, חברת תרופות בינלאומית, לשיווק והפצה בישראל של פרוטפוליו המונה שישה מוצרים ביוסימילרים, בכפוף לקבלת האישורים הרגולטורים ממשרד הבריאות הישראלי.


חתימה על מסמך עקרונות מחייב לייצור ל-12 שנים, עם שותף ששמו לא פורסם, לייצור מוצר אימונוגלובולין מסחרי מאושר FDA.


גיוס החולה הראשון באירופה לניסוי הקליני פיבוטלי שלב 3 InnovAATe לבחינת הבטיחות והיעילות של מוצר החברה אלפא-1 אנטיטריפסין (AAT) באינהלציה לטיפול בחוסר בחלבון אלפא-1 אנטיטריפסין


הנפקה פרטית של 25 מיליון דולר עם קרן פימי
מינוי גב' חני נאמן לסמנכ"לית מכירות ושיווק. לגב' נאמן מעל 20 שנות ניסיון בתפקידים שונים בתחום של שיווק ומכירות בחברות תרופות ובחמש שנים האחרונות כיהנה כמנהלת מגזר מוצרי ההפצה בישראל

פרטי שיחת הועידה
הנהלת קמהדע תקיים שיחת ועידה עם קהילת המשקיעים ביום רביעי, 12 בפברואר בשעה 8:30 בבוקר שעון מזרח ארה"ב על מנת לדון בתוצאות אלה ולענות על שאלות. בעלי המניות וצדדים מעוניינים אחרים רשאים להשתתף בשיחת הועידה על ידי חיוג 877-407-0792 (מארה"ב), 1-809-406-247(מישראל) או 201-689-8263 (בינלאומי) והקשת מספר הזיהוי של שיחת הועידה: 13698675. השיחה תשודר גם בשידור חי באתר האינטרנט של החברה ב-www.kamada.com.

אודות קמהדע

קמהדע בע"מ עושה שימוש בטכנולוגיה מתקדמת לטיהור והפרדת חלבונים. לחברה תיק מוצרים מסחריים ומוצרי פיתוח בצנרת בשלבים מתקדמים. החברה משתמשת בטכנולוגיה הייחודית שלה ובפלטפורמת הידע שלה לטיהור והפרדת חלבונים מפלסמה אנושית על מנת לייצר אלפא-1 אנטיטריפסין (AAT) בצורה נוזלית המטוהרת באיכות גבוהה, ולהפיק חלבונים אחרים (אימונוגלובולינים) מפלסמה. AAT הוא חלבון המופק מפלסמה אנושית עם מטרות רפואיות ידועות ותכונות שהתגלו לאחרונה ונמצאו כמשפיעות על מערכת החיסון, כאנטי דלקתיות וכמגנות על הרקמות. למוצר יש גם מאפיינים אנטי מיקרוביאליים. מוצר הדגל של החברה הוא GLASSIA, שהיה המוצר הראשון שאושר על ידי מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA), כ- AAT נוזלי, מוכן לשימוש תוך ורידי, המופק מפלסמה. קמהדע משווקת את GLASSIA בארה"ב באמצעות שותפות אסטרטגית עם חברת טקדה תרופות בע"מ ובמדינות נוספות באמצעות מפיצים מקומיים.


המוצר המוביל השני של קמהדע הוא KAMRAB, חיסון (אנושי) כנגד כלבת עבור טיפול מניעתי לאחר זיהום כלבת. KAMRAB מאושר על ידי ה- FDA ומשווק בארה"ב תחת המותג KEDRAB ובאמצעות שותפות אסטרטגית עם Kedrion S.p.A. בנוסף ל-GLASSIA ו-KEDRAB, יש לקמהדע קו של ארבעה מוצרים פרמצבטיים נוספים, המופקים מפלסמה, והניתנים בעירוי או בהזרקה, שמשווקים באמצעות מפיצים בלמעלה מ-15 מדינות, ביניהן: ישראל, רוסיה, ברזיל, הודו ומדינות אחרות באמריקה הלטינית ואסיה. לקמהדע ישנם מוצרים בפיתוח הנמצאים בניסויים קליניים בשלבים מתקדמים, הכוללים פורמולציית AAT באינהלציה לטיפול בחוסר ב- AAT. בנוסף, טיפול ב- AAT בעירוי נמצא בשלבי פיתוח לטיפול ב- GvHD, במניעת דחייה לאחר השתלות ריאה, ובסוכרת סוג-1. קמהדע גם ממנפת את המומחיות שלה והנוכחות שלה בשוק תרופות החלבון המופקות מפלסמה על ידי הפצת למעלה מ- 20 מוצרים פרמצבטיים נוספים בישראל, המיוצרים על ידי צדדים שלישיים.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS

כתבות נוספות

- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il