קרסו מסכמת את הרבעון השלישי ואת תשעת החודשים הראשונים ל-2019 עם שיפור משמעותי ברווחיות וברווח ממכירת כלי רכב - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסהקרסו מסכמת את הרבעון השלישי ואת תשעת החודשים הראשונים ל-2019 עם שיפור משמעותי ברווחיות וברווח ממכירת כלי רכב


איציק וייץ, מנכל קרסו מוטורס
ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019 - כ-3.07 מיליארד שקל

הרווח בתשעת החודשים הראשונים ל-2019 הסתכם בכ-94.5 מיליון שקל, והושפע לשלילה באופן ניכר מהפסדים בסך כ-53 מיליון שקל בגין הפרשי שער ונגזרים פיננסים
ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019 - כ-3.07 מיליארד שקל
הרווח ברבעון השלישי של 2019 הסתכם בכ-18 מיליון שקל, והושפע לשלילה באופן ניכר מהפסדים בסך כ-33 מיליון שקל בגין הפרשי שער ונגזרים פיננסים


החברה רשמה ברבעון השלישי של 2019 הכנסות בסך של כ-961 מיליון שקל
הרווח ממכירת כלי רכב ברבעון השלישי עלה לכ-91 מיליון שקל, בהשוואה
לכ-75 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, הודות לשיפור ברווחיות המגזר
הרווח ממכירת כלי רכב בתשעת החודשים הראשונים של 2019 לכ-296 מיליון שקל, בהשוואה לכ-244.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, הודות לשיפור ברווחיות המגזר

איציק וייץ, מנכ"ל קרסו מוטורס: "אנחנו מסכמים את הרבעון השלישי ואת תשעת החודשים הראשונים של 2019 עם שיפור משמעותי ברווח וברווחיות במגזר מכירות כלי רכב חדשים, זאת בין היתר לאור שינויים בתמהיל המכירות והשפעות מט"ח חיוביות. גם במגזר הליסינג אנחנו מציגים היום מגמה חיובית, עם גידול במכירות ועלייה ברווחים, הן ברבעון והן בתשעת החודשים.
השורה התחתונה ברבעון ובתקופה הושפעה לשלילה באופן ניכר מהפסדים הנובעים מנגזרים פיננסיים ומהפרשי שער, בעיקר לאור היחלשות האירו ברבעון ובתקופה. ועם זאת, כיבואנית הרוכשת את המלאי שלה במטבע האירו, הרי שהחלשות המטבע, המתבטאת בטווח הקצר בהפסדים מהפרשי שער ונגזרים, עשויה לתרום בהמשך לשיפור ברווחיות הקבוצה".


קבוצת קרסו - יבואנית רכבי רנו, ניסאן, אינפיניטי ודאצ'יה - פרסמה את תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון השלישי לשנת 2019.

עיקרי תוצאות הרבעון השלישי 2019

הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2019 הסתכמו בכ-961.2 מיליון שקל, לעומת כ-1.02 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד.

מכירות כלי רכב חדשים הסתכמו ברבעון השלישי של 2019 ב-5,338 כלי רכב, לעומת כ-7,503 כלי רכב ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהיקף מכירות כלי רכב חדשים בתקופה נבעה בעיקרה מהפסקת מכירת חלק מדגמי הרכב המשווקים על ידה. נתח השוק של קרסו עמד ברבעון הנוכחי על 8.5% לעומת 11.1% ברבעון המקביל אשתקד.

חלוקה למגזרים

ההכנסות ממגזר מכירת כלי רכב ברבעון השלישי 2019 הסתכמו בכ-584.8 מיליון שקל, לעומת
כ-703.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. רווחי המגזר ברבעון עלו
לכ-91.2 מיליון שקל, לעומת כ-75.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ההכנסות ממגזר החכרה תפעולית, מימונית והשכרה (פעילות הליסינג) עלו ברבעון השלישי 2019 לכ-270 מיליון שקל, לעומת כ-220.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול במכירות נובע מגידול צי הרכב המשמש לעסקאות ליסינג. רווחי המגזר ברבעון עלו לכ-20.8 מיליון שקל, לעומת כ-17.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ההכנסות ממגזר שירות ואחרים ברבעון השלישי 2019 עלו לכ-104.2 מיליון שקל לעומת כ-90.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול הינו פועל יוצא של עלייה במכירות רכב בשנים קודמות. רווחי המגזר עלו ברבעון לכ-20.8 מיליון שקל, לעומת כ-18.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הפרשי שער ונגזרים פיננסים. החברה רשמה ברבעון השלישי של 2019 הפסד נטו בסך כ-33 מיליון שקל מהפרשי שער ונגזרים פיננסים, זאת בהשוואה לרווח נטו של כ-3.8 מיליון שקל שרשמה החברה בסעיף זה ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד ברבעון נובע בעיקר מירידה בשער האירו.

הרווח הנקי של החברה ברבעון השלישי של 2019 הסתכם בכ-18 מיליון שקל, לעומת כ-31.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח נבעה מהפסדים הנובעים מהפרשי שער ונגזרים פיננסים, כאמור.

סך ההון של החברה ליום 30 בספטמבר 2019 הסתכם לסך של כ-1.4 מיליארד שקל, והוא מהווה
כ-31.5% מסך המאזן המאוחד.

עיקרי תוצאות תשעת החודשים הראשונים של 2019

הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים של 2019 הסתכמו בכ-3.07 מיליארד שקל לעומת כ-3.27 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

מכירות כלי רכב חדשים הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של 2019 ב-19,634 כלי רכב לעומת 24,659 כלי רכב בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בהיקף מכירות כלי רכב חדשים בתקופה נבעה בעיקרה מהפסקת מכירת חלק מדגמי הרכב המשווקים על ידה. נתח השוק של קרסו עמד בתקופה על 9.1% לעומת 11.2% בתקופה המקבילה אשתקד.

חלוקה למגזרים

ההכנסות ממגזר מכירת כלי רכב הסתכמו בתקופה בכ-2 מיליארד שקל לעומת כ-2.33 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. רווחי המגזר בתקופה עלו לכ-295.9 מיליון שקל, לעומת כ-244.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ההכנסות ממגזר החכרה תפעולית, מימונית והשכרה (פעילות הליסינג) עלו בתקופה לכ-751.9 מיליון שקל, לעומת כ-658 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול במכירות נובע מגידול צי הרכב המשמש לעסקאות ליסינג. רווחי המגזר בתקופה עלו לכ-61 מיליון שקל, לעומת כ-54.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ההכנסות ממגזר שירות ואחרים בתקופה עלו לכ-303 מיליון שקל, לעומת כ-270 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. רווחי המגזר בתקופה עלה לכ-61.7 מיליון שקל לעומת כ-60 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הפרשי שער ונגזרים פיננסים. החברה רשמה בתקופה הפסד נטו בסך כ-53.2 מיליון שקל מהפרשי שער ונגזרים פיננסים, זאת בהשוואה לרווח נטו של כ-11.7 מיליון שקל שרשמה החברה בסעיף זה בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד בתקופה נובע בעיקר מירידה של 11.3% בשער האירו מול השקל וירידה של 7.1% בשער הדולר מול השקל, זאת בהשוואה לעלייה של 1.5% בשער האירו ועלייה של 4.6% בשער הדולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי של החברה בתשעת החודשים הראשונים של 2019 הסתכם בכ-94.5 מיליון שקל, לעומת כ-96.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ברווח נבעה מהפסדים הנובעים מהפרשי שער ונגזרים פיננסים, כאמור.

קרסו מוטורס, הינה מיבואניות הרכב הגדולות והוותיקות בישראל. הפעילות המרכזית של החברה מתמקדת בייבוא ושיווק כלי רכב מתוצרת רנו, ניסאן, אינפיניטי ודאצ'יה לרבות מערך טרייד אין, בעיקר כחלק מהליך מכירת כלי רכב חדשים. קרסו הינה הזכיינית בישראל של תאגיד רנו/ניסאן, שכיום הינו תאגיד הרכב הגדול בעולם.


לקרסו מוטורס מספר פעילויות, לרבות ייבוא ציוד מכני הנדסי כבד של מותגי קייס, אפירוק ופאוואר סקרין, פעילות בתחומי ה"טרייד אין" (מכירת מכוניות יד שניה, באמצעות חברת הבת מרחבים), ליסינג והשכרת רכב (באמצעות חברת ליס פור יו), ייבוא שיווק ומכירה של כלי רכב דו-גלגלי וכלי רכב תפעוליים (באמצעות מטרו מוטור) וסוכנויות ביטוח ומימון (לרבות חברת המימון החוץ בנקאית אוטוקאש, העוסקת במימון רכב יד 2). פעילויות אלה מסייעות לחברה לשמור על קשר רציף עם לקוחותיה ומאפשרות מיצוי של משאבי החברה.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il