חברת החשמל מפרסמת את הדוחות הכספיים לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסהחברת החשמל מפרסמת את הדוחות הכספיים לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019


חברת החשמל
חברת החשמל סיימה את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 ברווח של 1.45 מיליארדי ש"ח, לעומת רווח (בנטרול אירועים מיוחדים ) בסך של 1.2 מיליארדי ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד
הרווח לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 נובע בעיקרו מעליה בצריכת החשמל.

· הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2019 הסתכמו לסך של כ-19.1 מיליארד ש"ח לעומת סך של כ-18.1 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ 5.6% .

· החוב הפיננסי הכולל של החברה, הסתכם לסך 38 מיליארדי ש"ח ליום 30 בספטמבר 2019. החוב כולל גידול חד פעמי חשבונאי בלבד מיישום לראשונה של תקן חשבונאות בינלאומי IFRS16 בסך של כ-1 מיליארד ₪., לעומת החוב הפיננסי שהיה קיים ליום 31 בדצמבר 2018 בסך 38 מיליארדי ₪ . אילולא גידול זה הייתה ירידה של כ-1 מיליארד ₪ בחוב בתקופה זו.

· קיטון הוצאות הריבית הינו בהמשך למגמה מתמשכת בשנים האחרונות. הוצאות הריבית בתקופת תשעת החודשים הראשונים של 2019 היו בסך כ-1 מיליארד ₪ , ירידה של כ-27% מתקופה מקבילה אשתקד ב-2018 , בה הוצאות הריבית היו בסך 1.4 מיליארדי ₪.

קיטון זה נובע, כתוצאה מירידה בחוב הפיננסי ומירידה בשיעור הריבית הממוצעת לגיוס החוב, מהשפעת הסדר הנכסים ומקיטון בהוצאות המימון בשל ירידת המדד ובשל שערוך עסקאות ההגנה, כתוצאה משינויים בעקומי הריבית להיוון.

· החל משנת 2019 החברה מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי IFRS16- חכירות , חכירות תפעוליות שהיו חוץ מאזניות , נרשמות כעת בסעיף רכוש קבוע ומנגד נרשמות התחייבויות בגין החכירה. כתוצאה מיישום התקן רשמה החברה נכסים והתחייבויות במקביל בסך של כ- 1 מיליארד ₪ . ההשפעה על רווחי החברה הינה זניחה.

· בדוחות הכספיים ליום 30 בספטמבר 2019 משתקפת השפעת החלטות הממשלה בנושא הרפורמה במשק החשמל ובחברת חשמל, לרבות פרישות עובדים ומכירת חלק מאתרי החברה. החיסכון הנובע מפרישות עובדים מיועד למימון העלות הכרוכה ביישום הרפורמה במהלך השנים הבאות.

אלוף במיל. יפתח רון-טל, יו"ר חברת החשמל: " הן בזכות הרפורמה במשק החשמל והן בזכות צעדים עסקיים וניהוליים נחושים שביצעה ומבצעת חברת החשמל – כסף חוזר ללקוחות באמצעות הפחתה של תעריף החשמל. ההתנהלות האחראית והנחושה של חברת החשמל בישום הרפורמה, וצעדי ההתייעלות בהן נוקטת החברה תורמים באופן ישיר הן להורדת יוקר המחייה בישראל והן לצמיחה".

דירקטוריון חברת החשמל אישר היום (יום רביעי , 20.11.2019) את הדוחות הכספיים של החברה לתקופה שנסתיימה ביום 30 בספטמבר 2019. מהדוח עולה, כי חברת החשמל סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2019 ברווח של 1.45 מיליארדי ש"ח, לעומת רווח של 3.6 מיליארדי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

אלוף במיל. יפתח רון-טל, יו"ר חברת החשמל: " הן בזכות הרפורמה במשק החשמל והן בזכות צעדים עסקיים וניהוליים נחושים שביצעה ומבצעת חברת החשמל – כסף חוזר ללקוחות באמצעות הפחתה של תעריף החשמל. ההתנהלות האחראית והנחושה של חברת החשמל בישום הרפורמה, וצעדי ההתייעלות בהן נוקטת החברה תורמים באופן ישיר הן להורדת יוקר המחייה בישראל והן לצמיחה".

עופר בלוך, מנכ"ל חברת החשמל: " דוחות חברת החשמל משקפים מגמה של עליה בצריכת החשמל בישראל. חברת החשמל מחוייבת בראש ובראשונה לשמור על איכות השירות ללקוחות באספקת חשמל איכותית. למרות השינויים הדרמטיים על רקע ישום מייטבי של הרפורמה והתייעלות חוצת ארגון , הלקוחות חווים שמירה על רמת שירות גבוהה, משימה מאתגרת המיושמת בהצלחה".

רווחי החברה לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 גדלו בעקבות אירועים חד פעמיים שהעיקרי שבהם לאחר השפעת המס היה חתימת החברה על הסכם מול המדינה , רשות מקרקעי ישראל ועיריית תל אביב להסדרת נכסיה , אשר הביא לרווח חד פעמי בסך של 2.4 מיליארדי (נטו) ₪.

בתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2019, חל גידול של 5.6% במכירות החשמל של החברה לעומת התקופה המקבילה אשתקד בסך של כ-1 מיליארד ₪ , הנובע מגידול בביקוש לחשמל ומעליה במחיר החשמל.

עלות צריכת הדלקים בין התקופות גדלה בסך של כ-79 מיליוני ש"ח כ-1% וזאת כתוצאה מחד עליה בכמויות צריכה בסולר ובפחם שקוזזה ע"י ירידה במחירי הפחם , ומאידך ירידה בעלויות צריכת הגז .

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 המשיכה לבוא לידי ביטוי השפעת פרישת העובדים במסגרת השינוי המבני. החלטת הממשלה בדבר השינויים המבניים במשק החשמל ובחברה , גרמו לרישום הוצאה בסך של כ-681 מיליוני ₪ (524 מיליוני ₪ לאחר השפעת המס). רישום ההוצאה לא השפיע על הרווח הנקי בשל רישום מקביל של נכס פיקוח בגין הוצאות אלו.

במהלך תשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 המשיכה החברה להגדיל את השקעותיה במקטעי הרשת. סך ההשקעה בתקופה זו הגיעה לכ-2 מיליארדי ₪, גידול של כ-0.8 מיליארדי ₪ מהתקופה המקבילה אשתקד. השקעות אלו במקטעי הרשת צפויות לגדול בשנים הבאות.

ההון של החברה ליום 30 בספטמבר 2019, הסתכם לסך של כ 24.7 מיליארד ₪. וליום 31 בדצמבר 2018 הסתכם לסך 24.8 מיליארד ₪ .טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il