TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

הבורסה לניירות ערך מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2021

מערכת טלנירי | 22/3, 09:42
הבורסה מסכמת שנת שיא בכל הפרמטרים עם גידול של 23% ברווח הנקי . הבורסה תחלק דיבידנד העומד על כ- 50% מהרווח, בסך של כ- 22.7 מיליון ש"ח. תבצע רכישה עצמית של עד כ- 100 מיליון₪

אינרום מסכמת את שנת 2021 עם הכנסות של מעל מיליארד ש"ח

מערכת טלנירי | 21/3, 09:41
וצמיחה של כ-10% לעומת השנה המקבילהמיטב דש השקעות מדווחת על המשך ביצועים עסקיים חזקים:


מיטב דש
תוצאות החברה ברבעון הושפעו מהפרשות משפטיות גדולות שנרשמו בעקבות פסק דין כנגד מיטב דש גמל, כפי שדיווחה החברה ב-14 בנובמבר, 2021
בנטרול ההפסדים הנובעים מפסק הדין ההכנסות ברבעון השלישי של השנה הסתכמו בכ-271 מיליון שקל, עליה של 21% בהשוואה לכ-224 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 הסתכמו בכ-827 מיליון שקל, עליה של כ-19% בהשוואה לכ-697 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד
ה-EBITDA המנוטרלת ברבעון השלישי של 2021 הסתכמה בכ-92 מיליון שקל, עלייה של כ-14%, בהשוואה לכ-81 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה-EBITDA המנוטרלת בתשעת החודשים הראשונים של 2021 הסתכמה בכ-318 מיליון שקל עליה של 36%, בהשוואה לכ-234 מיליון שקל רבעון המקביל אשתקד
הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2021, בנטרול ההפסדים הנובעים מפסק הדין הסתכם בכ-38 מיליון שקל, עליה של 19% בהשוואה לכ-32 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2021, בנטרול ההפסדים הנובעים מפסק הדין, הסתכם בכ-141 מיליון שקל, עליה של 88% בהשוואה לכ-75 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד
היקף הנכסים המנוהלים עלה לראשונה לשיא של כ-217 מיליארד שקל נכון ל-22 בנובמבר 2021. בסוף רבעון שלישי של 2021 סך הנכסים המנוהלים עמד על כ-206 מיליארד שקל.
בניהול ההשקעות מציגה הקבוצה תוצאות מצוינות תוך שהיא כובשת את המקומות הראשונים בטבלאות התשואות, הישג התורם להמשך גיוסים בקופות הגמל, קרנות הפנסיה, קרנות הנאמנות והתיקים המנוהלים
קצב הולך וגדל בגיוסים בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות – מתחילת השנה הקבוצה גייסה 5.8 מיליארד שקל, כשהיום עומד קצב הגיוס החודשי על כ-1 מיליארד שקל. כמו כן בתחום הפנסיה חצו לאחרונה ההפקדות של לקוחות החברה את רף ה-350 מיליון שקל לחודש.

אילן רביב, מנכ"ל מיטב דש השקעות: "הקבוצה ממשיכה במומנטום העסקי החזק, ולצד הבולטות המתמשכת בתשואות המצטיינות, בכל תחומי ניהול ההשקעות, הקבוצה ממשיכה בקצב גיוסים חזק בקופות הגמל, קרנות הפנסיה, קרנות הנאמנות וניהול התיקים תוך חציית רף של 200 מיליארד שקל נכסים מנוהלים, נכון לסוף רבעון שלישי, מגמה שממשיכה גם לתוך הרבעון הרביעי של 2021. הביצועים החזקים באים לידי ביטוי, בין השאר, במספר הולך וגדל של סוכני ביטוח ויועצי השקעות שממליצים ללקוחות לנהל את חסכונותיהם במיטב דש.
תוצאות הקבוצה הושפעו מהוצאות שנרשמו בעקבות פסק הדין, אך תוצאות ה-EBITDA המנוטרלת מתחילת השנה וברבעון השלישי הסתכמו לשיא של 318 מיליון שקל ו-92 מיליון שקל, בהתאמה.
אנו ממשיכים לשמר את מגמות הצמיחה בכל הפעילויות ופועלים להציף ערך בתחומים שטרם באו לידי ביטוי מלא בתוצאותינו, בעיקר בתחומי הפינטק וההשקעות האלטרנטיביות".

תוצאות בית ההשקעות מיטב דש לרבעון השלישי של 2021 בנטרול ההפסדים שנרשמו בעקבות פסק הדין:
ההכנסות ברבעון השלישי של 2021 הסתכמו לסך של כ-271 מיליון שקל, קצב שנתי של למעלה מ-1 מיליארד שקל ועליה של כ-21%, בהשוואה להכנסות של כ-224 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר העלייה בתקופת הדוח נובעת מעלייה בהכנסות מניהול נכסים וממגזר אשראי חוץ בנקאי, בעיקר פנינסולה.
ה-EBITDA המנוטרלת ברבעון השלישי של 2021 הסתכמה בסך של כ-92 מיליון שקל, עלייה של 14% בהשוואה לכ-81 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העליה נובעת בעיקר ממגזר החיסכון השוטף.
סך הכל הרווח הכולל ברבעון השלישי של 2021 הסתכם ב-38 מיליון שקל בהשוואה לרווח נקי כ-32 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
היקף נכסי קופות הגמל והפנסיה שבניהול החברה ליום 30.9.2021 עלה בכ-38% לכ-76.6 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-56 מיליארד שקל ביום 30.9.2020. גם לאחר תאריך הדוחות המשיכה הצמיחה בנכסים המנוהלים ונכון ל-22 בנובמבר 2021 הסתכם היקף הנכסים לכ-81.6 מיליארד שקל.
ההכנסות ברבעון השלישי של 2021 במגזר חיסכון ארוך הטווח הסתכמו לסך של כ-86 מיליון שקל בהשוואה לכ-75 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העליה בתקופת הדוח נובעת, בעיקר, מעליה בהיקף נכסים ממוצע הנובעת הן מתשואה על הנכסים, הן מכניסת כספים מוגברת, מעליה בהפקדות שוטפות בקרנות הפנסיה וכן מרכישת קרנות הפנסיה החדשות של הלמן אלדובי עם היקף נכסים של כ-5.2 מיליארד ש"ח.
ההכנסות ברבעון השלישי של 2021 במגזר החיסכון השוטף הסתכמו בכ-84 מיליון שקל, בהשוואה לכ-72 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העליה בתקופת הדוח נובעת בעיקר מעליה בהיקף הנכסים הממוצע ומגיוסים בקרנות מסורתיות ובקרנות מחקות בעלות דמי ניהול ממוצעים גבוהים לעומת פדיונות בקרנות כספיות וקרנות סל בעלות דמי ניהול נמוכים משמעותית.
לאחרונה קופות מפעליות רבות בחרו במיטב דש ניהול תיקים לניהול ההשקעות שלהם, ביניהן ניתן למצוא את קרנות המורים והגננות, קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי, קופות הגמל גל, כלנית, הגומל ועוד. בעקבות ניהול קופות אלה ביחד עם ניהול תיק ההשקעות של קרן העושר הנורבגית הפכו את מיטב דש ניהול תיקים לחברה מנהלת התיקים הגדולה בישראל ללקוחות פרטיים, לחברות ולגופים מוסדיים עם נכסים מנוהלים של כ-72.5 מיליארדי ₪.
ההכנסות ברבעון השלישי של 2021 בפעילות הברוקראז' ללקוחות פרטיים (מיטב דש טרייד) הסתכמו לסך של 24 מיליון שקל, בדומה לרבעון השלישי בשנת 2020. מיטב דש טרייד ממשיכה לגייס אלפי לקוחות מדי רבעון, בעיקר לקוחות המחפשים פתרון טוב יותר מהמערכת הבנקאית לפעילות קניה ומכירה של ניירות ערך. החברה ממשיכה להשקיע בשיווק ובהשקעות טכנולוגיות על מנת להגדיל את הכנסותיה מתחום פעילות זה.
היקף הנכסים המנוהלים בסוף הרבעון השלישי של שנת 2021 הסתכם לשיא של כ- 206.2 מיליארד שקל. נכון ליום ה-22 בנובמבר 2021 סך הנכסים המשיך את מגמת הצמיחה והסתכם ל- 217.6 מיליארד שקל.

אודות מיטב דש:
בית ההשקעות מיטב דש מנהל קרנות נאמנות מכל הסוגים, קופות גמל, קרנות פנסיה ותיקי השקעות. בית ההשקעות פועל באמצעות חברות בנות גם בתחומי הטרייד, ברוקראז' מוסדי, סוכנויות ביטוח, אשראי חוץ בנקאי ועוד. החברה מנוהלת על ידי מר אילן רביב ונשלטת על ידי BRM ומשפחת סטפק.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il