אב-גד בתהליך צמיחה - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

נחתם התיקון להסכם הגז הטבעי של חברת החשמל עם שותפות תמר

מערכת טלנירי | 24/1, 13:44
בתום משא ומתן ממושך סוכמו ההבנות בין חברת החשמל עם שותפות תמר לגבי התיקון להסכם הגז הטבעי. התיקון להסכם משנה את תנאי ההסכם שנחתם בשנת 2012 באופן שמיטיב עם חברת החשמל, בדגש על מנגנון ההצמדה ומחיר הכמות לרכש.

מידרוג מותירה על כנו דירוג Aa3 להפניקס אחזקות ומשנה את האופק מיציב לחיובי ‎‎

מערכת טלנירי | 18/1, 08:55
דירוג הפניקס ביטוח משקף פרופיל עסקי חזק, המתאפיין בגודל משמעותי, בפיזור טוב יחסית של קווי עסקים ובמערך הפצה רחב התומכים ביכולת יצור הכנסותיהאב-גד בתהליך צמיחה


קבוצת אב-גד
מתחילת השנה ועד היום מכרה החברה 60 יח"ד בתמורה כספית של כ- 155 מיליון שקל (כולל מע"מ)
בתשעת החודשים מכרה החברה 36 יח"ד בפרויקטים השונים בהיקף כספי כולל של כ- 94 מיליון שקל (כולל מע"מ). לאחר מועד הדוח ועד למועד פרסומו מכרה החברה 24 יח"ד נוספות בהיקף של כ- 61 מיליון שקל (כולל מע"מ)

בתקופת הדוח הסתיימו עבודות הבנייה והתקבלו טפסי 4 בהוד השרון, הרצליה וכפר סבא

הכנסות החברה בתשעת החודשים הסתכמו בכ- 62 מיליון שקל; הרווח הגולמי בתשעת החודשים עלה לכ- 8.4 מיליון שקל

הכנסות החברה לרבעון השלישי עלו לכ- 27.2 מיליון שקל; הרווח הגולמי עלה לכ- 3.9 מיליון שקל

מיכאל (מיכי) רצון, יו"ר אב-גד: "שוק הנדל"ן בישראל נמצא בצמיחה אדירה ואנו נמצאים בעמדה הנכונה, מבחינת היכולות הביצועיות והפיננסיות, לקחת חלק משמעותי בשוק זה".

חברת הנדל"ן אב-גד החזקות בע"מ, העוסקת בתחום ההתחדשות העירונית פרסמה את תוצאותיה לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021.

הכנסות החברה לרבעון השלישי הסתכמו בכ- 27.2 מיליון שקל, עליה של כ- 28.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

מתחילת השנה מכרה החברה 60 יח"ד בתמורה כספית של כ- 155 מיליון שקל (כולל מע"מ). בתשעת החודשים מכרה החברה 36 יח"ד בהיקף כספי כולל של כ- 94 מיליון שקל (כולל מע"מ) בפרויקטים השונים ברחבי הארץ, לאחר מועד הדוח ועד למועד פרסומו מכרה החברה 24 יח"ד נוספות בהיקף של כ- 61 מיליון שקל (כולל מע"מ).


הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 עלה בכ- 8.8% לכ- 8.4 מיליון שקל, עליה של כ- 8.8%, לעומת כ-7.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי ברבעון השלישי הסתכם בכ- 3.9 מיליון שקל, עליה של כ- 7.4%, לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

החברה סיימה את תשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 בהפסד של כ- 1.8 מיליון שקל, בהשוואה לאיזון בתקופה המקבילה אשתקד, את הרבעון השלישי סיימה החברה במאוזן, לעומת רווח של כ- 1.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ההון העצמי של החברה הסתכם בכ- 54.8 מיליון שקל, המהווה כ- 28.5% מסך המאזן לעומת כ- 26.7 מיליון שקל בתום שנת 2020. הגידול נובע מתמורת ההנפקה הראשונה לציבור (IPO) שביצעה החברה בחודש מאי האחרון.
הקבוצה נמצאת בתהליך צמיחה ונכון למועד הדוח הינה בעלת זכויות ב- 12 פרויקטים המסווגים כפרויקטים בהקמה ובתכנון במסגרתם יתווספו כ- 287 יחידות דיור וכ-22 פרויקטים המסווגים כעתודות קרקע במסגרתן יתווספו כ- 1,795 יחידות דיור וכן שטחי מסחר ומשרדים.

פרויקט שרירא בראשל"צ יצא לדרך - בחודש אוקטובר האחרון קיבלה החברה היתר בניה לפרויקט שרירא, לביצוע עבודות חיזוק ועיבוי במבנה מגורים הכולל 50 יח"ד ו- 6 יח' מסחר לבעלי הזכויות בקרקע ולבניית 37 יח"ד ו -2 יחידות מסחריות לשיווק על ידי החברה. מועד השלמת בנייה צפוי 4Q 2023. עבור הפרויקט נחתם הסכם ליווי ומימון עם מוסד פיננסי בתנאים דומים להסכמי הליווי הקיימים ביתר הפרויקטים שבבעלות הקבוצה. עם קבלת היתר הבניה, החברה פעלה לשחרור יתרת תמורת ההנפקה בגין אג"ח סדרה א', בסך של כ- 12.4 מיליון שקל מידי הנאמן.

רכישת 80% מחברת שערי העיר רמלה – פרויקט פינוי בינוי
בתחילת חודש נובמבר דיווחה החברה על רכישת 80% ממניות חברת שערי העיר רמלה ממר שרלי טטרויה, בהתאם לתנאים המתלים המצטברים, לרבות תשלום דמי ניהול לבעל המניות הנרכשות בחברת הפרויקט. חברת שערי העיר רמלה הינה חברת פרויקט שהתקשרה בהסכם לפרויקט פינוי-בינוי עם 73% בעלי זכויות בקרקע ברח' הרצל ברמלה. החברה מתחייבת לדאוג לכלל מימון חברת הפרויקט, לרבות מלוא סכום ההון העצמי הנדרש לקבלת ליווי פיננסי לפרויקט. היקף ההכנסות הצפוי של הפרויקט הינו כ- 665 מיליון שקל (לא כולל מע"מ) וחלקה של החברה הינו כ- 530 מיליון שקל (לא כולל מע"מ).

במסגרת הפרויקט ייהרסו 8 בניינים ובמקומם יוקמו 530 יחידות דיור ב- 4 בנייני מגורים (מתוכן כ- 414 יח"ד שוק חופשי והיתרה לבעלי הקרקע), שטחי מסחר בהיקף של כ- 2,500 מ"ר ומבני ציבור . סך היקף הבניה הכולל עומד על כ- 70,000 מ"ר. הפרויקט ממוקם ברחוב הרצל בכניסה לרמלה ובסמוך למתחם פינוי בינוי שהופקד לאחרונה בותמ"ל.


הסכם מימון פרויקט גבעת אולגה - בנוסף דיווחה החברה כי חתמה על הסכם מימון פרויקט גבעת אולגה עם הפניקס, בהיקף של עד 72 מיליון שקל. הסכם המימון כולל מסגרת אשראי לרכישת קרקע בהיקף של כ-23 מיליון שקל, מסגרת מימון לשלב הבנייה בהיקף של כ-9 מיליון שקל, ערבויות ביצוע של כ-3 מיליון שקל ומסגרת פוליסות לרוכשי הדירות בהיקף של כ-69 מיליון שקל. פרויקט גבעת אולגה כולל כ-20 מגרשים בגבעת אולגה שנרכשו תמורת כ-26.6 מיליון שקל. בכוונת החברה לבנות במגרשים בתים פרטיים דו משפחתיים בסטנדרט גבוה. המגרשים ממוקמים ברחוב קדימה בשכונת גבעת אולגה בחדרה, וממוקמים כ-500 מטר מחוף הים.

אודות אב-גד החזקות
אב- גד החזקות הינה חברת ייזום ובניה למגורים וביצוע (עצמי) המתמחה בשוק ההתחדשות העירונית. החברה נוסדה בשנת 1996 ע"י אל"מ במיל' מיכאל רצון, ומנוהלת על ידי מנכ"ל החברה, ראם רצון, ומונה כיום 25 עובדים בעלי ניסיון רב בתחומי הנדל"ן השונים. החברה מתמקדת באזורי ביקוש בלבד והינה בעלת מומחיות רבה בביצוע פרויקטים של התחדשות עירונית בכל האספקטים השונים. מאז הקמתה, יזמה והקימה מעל 520 יחידות ב - 10 פרויקטים שונים.
הקבוצה ממשיכה לפעול להרחבת פעילותה ולאיתור קרקעות פוטנציאליות לייזום ובנייה של פרויקטים מסוג התחדשות עירונית ופרויקטים יזמיים. הקבוצה נמצאת בתהליך צמיחה ונכון למועד הדוח הינה בעלת זכויות ב- 12 פרויקטים המסווגים כפרויקטים בהקמה ובתכנון במסגרתם יתווספו כ- 287 יחידות דיור וכ-22 פרויקטים המסווגים כעתודות קרקע במסגרתן יתווספו כ- 1,795 יחידות דיור וכן שטחי מסחר ומשרדים.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il