קבוצת טיב טעם מסכמת את הרבעון השלישי עם המשך צמיחה ושיפור בכל הפרמטרים - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

החברות בבורסת ת"א חזרו לחלק דיבידנדים בשנת 2021

מערכת טלנירי | ,
אחרי שפל בחלוקת דיבידנדים בשנת 2020 בעקבות משבר הקורונה. 211 חברות חילקו דיבידנד השנה – המספר הגבוה ביותר מאז 2011

מידרוג מותירה על כנו דירוג Aa3 להפניקס אחזקות ומשנה את האופק מיציב לחיובי ‎‎

מערכת טלנירי | 18/1, 08:55
דירוג הפניקס ביטוח משקף פרופיל עסקי חזק, המתאפיין בגודל משמעותי, בפיזור טוב יחסית של קווי עסקים ובמערך הפצה רחב התומכים ביכולת יצור הכנסותיהקבוצת טיב טעם מסכמת את הרבעון השלישי עם המשך צמיחה ושיפור בכל הפרמטרים


חגי שלום מנכל ובעלים של טיב טעם צלם אסף לב
ההכנסות ברבעון השלישי צמחו בכ- 5.1% והסתכמו בכ- 410.9 מיליון ש"ח לעומת כ- 390.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד
ההכנסות ב-9 החודשים הראשונים של השנה עלו בכ- 3.5% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד והסתכמו בכ- 1,203.9 מיליון ש"ח

הפדיון והפדיון הממוצע למ"ר בחנויות זהות ברבעון השלישי עלו בכ- 3.5% ובכ-8%
בהתאמה בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון השלישי של השנה זינק בכ- 30.9%
ביחס לרבעון המקביל אשתקד והסתכם בכ- 30.5 מיליון ש"ח.
הרווח התפעולי ב-9 החודשים הראשונים של השנה גדל בכ- 32.7%
ביחס לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם בכ- 88.8 מיליון ש"ח.

הרווח הנקי ברבעון השלישי גדל בכ-38.9%
ביחס לרבעון המקביל אשתקד והסתכם בכ- 19 מיליון ש"ח.
הרווח ב-9 החודשים הראשונים של השנה גדל בכ- 48.9% ביחס לתקופה
המקבילה אשתקד והסתכם בכ- 54.7 מיליון ש"ח.

מועדון הלקוחות גדל בכ- 37% ביחס לאשתקד וכולל כ- 428 אלף חברים

החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד רבעוני בסך של כ- 5.7 מיליון ₪
וכן על כוונת החברה לרכישה עצמית של מניות החברה עד גובה של 20 מיליוני ש"ח.

חגי שלום, המנכ"ל ובעל השליטה מסר: "אנו מסכמים רבעון חזק עם שיפור בכל הפרמטרים בהתאם לתוכנית האסטרטגית של החברה. תוצאות הרבעון הושפעו לאור גידול בהיקפי הפעילות, מעיתוי חגי תשרי וכן מעליה של כ- 37% במועדון הלקוחות שלנו הכולל כ- 428 אלף חברים. במהלך הרבעון קיימת עליה בפדיון ובפדיון למ"ר בחנויות זהות ואנו ממשיכים בשמירה על שיעור רווח תפעולי שהוא מעל לממוצע בענף. המשכנו להעמיק את מהלך הוזלת מחירים אשר בא לחזק את הכדאיות לקניה יומיומית ברשת, תוך הקפדה ושמירה על היתרונות המאפיינים את הרשת.


יצוין כי התוצאות המצוינות לרבעון נובעות ממהלך הורדת המחירים שהחל בתחילת 2020 וקיבל את אמון ציבור הלקוחות, דבר המתבטא בגידול משמעותי במספר חברי המועדון, כמצוין לעיל וכן בגידול משמעתי במכירות למ"ר, בשיעור של 35% מתחילת המהלך.

טיב טעם שמחה להצביע על הוזלת המחירים כגורם משפר ביצועים בקבוצה!
מגמה זו תמשיך גם בעתיד ותיתן ביטוי עמוק יותר לכך, בחנויות שבפריפריה, כפי שהדבר נעשה עד כה.

טיב טעם תמשיך לבסס את מעמדה וצמיחתה, תוך פיתוח מנועי הצמיחה בתחומי הליבה, קמעונאות ותעשייה, הכוללים חיזוק מועדון הלקוחות, חיזוק פעילות האון ליין, פתיחת סניפים חדשים במקומות אסטרטגיים ובמגזר התעשייה המשך התמקדות בשיפור הרווחיות כפועל יוצא ממהלך הורדת המחירים"

תמצית תוצאות הפעילות לרבעון השלישי של שנת 2021:

הכנסות מגזר קמעונאות המזון ברבעון השלישי הסתכמו בכ- 360.1 מיליון ש"ח, בהשוואה להכנסות בסך כ- 343.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עליה של כ- 4.9%. העלייה נובעת מהמשך גידול במועדון הלקוחות של טיב טעם וכן מעיתוי חגי תשרי. ב-9 החודשים הראשונים של השנה הסתכמו ההכנסות בכ- 1,056 מיליון ש"ח, עלייה בשיעור של כ- 4.2% בהשוואה להכנסות בסך כ- 1,013 מיליון ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד. הפדיון והפדיון למ"ר בחנויות זהות ברבעון השלישי של השנה עלה בכ- 3.5% ובכ-8% בהתאמה, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, וביחס לפדיון למ"ר ברבעון השלישי של שנת 2019 עלה ב- 34%. ב-9 החודשים הראשונים של השנה הפדיון והפדיון למ"ר בחנויות זהות עלה ב-3.3% וב- 7.7% בהתאמה בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד, אך ביחס לפדיון למ"ר ב-9 החודשים הראשונים של שנת 2019 עלה ב- 34.4%.

במגזר התעשייה, סך ההכנסות ברבעון השלישי של השנה הסתכם בכ- 83.8 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 83.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ב-9 החודשים הראשונים של השנה הסתכמו הכנסות מגזר התעשייה בכ- 245 מיליון ש"ח לעומת הכנסות בסך כ- 250.5 מיליון ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד. בנטרול ההכנסות של פעילות הדגים הטריים, כאמור לעיל, קיים גידול בהכנסות ב-9 החודשים הראשונים של השנה בשיעור של כ- 14.5% בהשוואה להכנסות בתקופה מקבילה אשתקד כאשר החברה מתמקדת בקטגוריות הרווחיות והצומחות של יין ואלכוהול, בשר טרי וטרמי וגבינות.

סך הכנסות הקבוצה ברבעון השלישי של השנה הסתכמו בכ- 410.9 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 390.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול בשיעור של כ- 5.1% המיוחס בעיקרו למגזר הקמעונאות. ב-9 החודשים הראשונים של השנה הסתכמו הכנסות הקבוצה בכ- 1,203.9 מיליון ש"ח, בהשוואה להכנסות בסך כ- 1,163.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה בשיעור של כ- 3.5%.

הרווח הגולמי של מגזר קמעונאות המזון ברבעון השלישי של השנה הסתכם בכ- 113.8 מיליון ש"ח (31.6% ממחזור ההכנסות) בהשוואה לכ-109.1 מיליון ש"ח (31.8% ממחזור ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 4.3%. הגידול בסך הרווח הגולמי מיוחס בעיקר לגידול בהכנסות המגזר כאשר הירידה בשיעור הרווח הגולמי נובעת מהעמקת מהלך תפיסת המחיר אשר כלל הוזלה של כ- 3,000 מוצרים (מוצרי פרטו). ב-9 החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח הגולמי בכ- 338.7 מיליון ש"ח (32.1% ממחזור ההכנסות), בהשוואה ל-319.1 מיליון ש"ח (31.5% ממחזור ההכנסות) בתקופה מקבילה אשתקד.
הרווח הגולמי של מגזר התעשייה ברבעון השלישי של השנה הסתכם בכ-20.8 מיליון ש"ח (כ- 24.8% ממחזור ההכנסות), בדומה לכ-20.8 מיליון ש"ח (כ- 24.9% ממחזור ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. ב-9 החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח הגולמי בכ- 60.5 מיליון ש"ח (כ- 24.7% ממחזור ההכנסות), בהשוואה לכ- 57.4 מיליון ש"ח (כ- 22.9% ממחזור ההכנסות) בתקופה מקבילה אשתקד.
הרווח הגולמי של הקבוצה ברבעון השלישי של השנה הסתכם בכ- 134.2 מיליון ש"ח (כ- 32.7% ממחזור ההכנסות) בהשוואה לכ- 129.4 מיליון ש"ח (כ- 33.1% ממחזור ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. גידול בסך של כ-4.8 מיליון ש"ח ובשיעור של כ- 3.7% נבע בעיקרו ממגזר הקמעונאות. ב-9 החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח הגולמי בכ- 398.4 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 33.1%), עלייה של כ- 6%, לעומת רווח גולמי בסך כ- 375.9 מיליון ש"ח (כ- 32.3% ממחזור ההכנסות) בתקופה מקבילה אשתקד.
הרווח התפעולי של החברה ברבעון השלישי של השנה עלה בכ- 30.9% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד והסתכם בכ- 30.5 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 23.3 מיליון ש"ח. הרווחיות התפעולית עלתה לכ- 7.4% מהיקף ההכנסות לעומת כ- 6% ברבעון המקביל. ב-9 החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח התפעולי בכ- 88.8 מיליון ש"ח ובשיעור של כ- 7.4% מההכנסות, עלייה של כ- 32.7%, לעומת רווח תפעולי בסך כ- 67 מיליון ש"ח ובשיעור של כ- 5.8% מההכנסות בתקופה מקבילה אשתקד.
שיעור הרווח התפעולי הינו המשך למגמת שיעורי הרווח שאפיינו את קבוצת טיב טעם, במהלך 2020 ונבעו מצמצום התשומות במגזר הקמעונאות ובמגזר התעשייה - סגירת פעילות הטריים שאופיינה בעלויות תפעוליות גבוהות, בד בבד עם התייעלות ובנייה מחדש של מגזר התעשייה והתאמת המבנה הארגוני לפעילות המגזר.
ה- EBITDA ברבעון השלישי הסתכם בכ- 53.9 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 46.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 15.9%. הגידול נובע מעלייה ברווח התפעולי כמפורט לעיל. ב-9 החודשים הראשונים של השנה ה- EBITDA הסתכם בכ- 155.6 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 139.1 מיליון ש"ח, גידול של כ- 11.8%.
הרווח לתקופה ברבעון השלישי עלה בכ- 38.9% והסתכם בכ- 19 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח לתקופה בסך של כ- 13.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ב-9 החודשים הראשונים של השנה הרווח לתקופה עלה בכ- 48.9% והסתכם בכ- 54.7 מיליון ש"ח, לעומת רווח לתקופה בסך כ- 36.7 מיליון ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד.

אודות טיב טעם:
קבוצת טיב טעם, בשליטת חגי שלום (45.4%), פועלת בתחום קמעונאות המזון והינה הגדולה בתחום הלא כשר. טיב טעם נוסדה בשנת 1990 ומונה כ- 1,700 עובדים. במהלך השנים יצרה טיב טעם בידול ניכר מול הרשתות האחרות, החל ממהלך הורדת המחירים כך שהמחירים לא יעלו על המחירים בשופרסל דיל ואף יהיו נמוכים יותר בחלק מהותי של החנויות, מחווית הקניה, מגוון מוצרים רחב ואיכותי, מוצרי פרמיום ושעות פתיחה המאפשרות נגישות גבוהה לאוכלוסיות מגוונות. הקבוצה פועלת בסינרגיה גבוהה לכל אורך שרשרת הערך: יצור, יבוא, שיווק, סיטונאות וקמעונאות. נייר הערך של החברה נסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב ונכלל בין היתר במדד 60SME לפי שווי של כ- 1.1 מיליארד ש"ח בסמוך למועד פרסום תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2021.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il