ישראמקו נגב 2 תוצאות רבעון שלישי 2021 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

החברות בבורסת ת"א חזרו לחלק דיבידנדים בשנת 2021

מערכת טלנירי | ,
אחרי שפל בחלוקת דיבידנדים בשנת 2020 בעקבות משבר הקורונה. 211 חברות חילקו דיבידנד השנה – המספר הגבוה ביותר מאז 2011

מידרוג מותירה על כנו דירוג Aa3 להפניקס אחזקות ומשנה את האופק מיציב לחיובי ‎‎

מערכת טלנירי | 18/1, 08:55
דירוג הפניקס ביטוח משקף פרופיל עסקי חזק, המתאפיין בגודל משמעותי, בפיזור טוב יחסית של קווי עסקים ובמערך הפצה רחב התומכים ביכולת יצור הכנסותיהישראמקו נגב 2 תוצאות רבעון שלישי 2021


ישראמקו נגב 2
ברבעון השלישי חלה עליה בביקושים ונמכרה ממאגר תמר כמות כוללת של גז טבעי בהיקף של כ- BCM 2.76 - גידול של כ- 15.5% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד
תחזית המכירות לשנת 2021 של גז טבעי ממאגר תמר הינה כ-BCM 8.5

התוצאות לרבעון השלישי הושפעו באופן מהותי מרישום של הוצאות מיסים נדחים (הוצאה חשבונאית שאינה תזרימית) בסך של כ-183 מיליון דולר וזאת בעקבות שינוי משטר המס של השותפות באופן שהשותפות תמוסה כחברה החל מחודש ינואר 2022

בנטרול סעיף הוצאות מיסים נדחים הרווח ברבעון מסתכם לכ-44 מיליון דולר

רון מאור, מנכ"ל ישראמקו: "אנו מסכמים את הרבעון השלישי עם גידול בכמות הגז שנמכרה ממאגר תמר הן בהשוואה לרבעון המקביל והן בהשוואה לרבעון השני. הגידול נובע, בין היתר, מביקושים חזקים לחשמל ולגז טבעי במהלך חודשי הקיץ וגידול משמעותי במכירות לחברת החשמל. תוצאות הרבעון השלישי הושפעו באופן מהותי מרישום של הוצאות מיסים נדחים וזאת בעקבות החלת משטר המס של חברה על השותפות.
אנו מאמינים כי הגז הטבעי ימשיך להוות מרכיב מהותי בתצרוכת האנרגיה בישראל ובמדינות השכנות ופועלים כל העת לאספקה אמינה ורציפה של גז טבעי מתמר לצרכים ההולכים וגדלים של המשק הישראלי וכן ללקוחות במצרים ובירדן. אנו ממשיכים לפעול לקידום הפעילות בשוק המקומי ולקידום יצוא גז ממאגר תמר לשווקים אזוריים, לצד המשך ביצוע תוכנית העבודה בפרוספקט דקר בחזקת שמשון."
עיקרי התוצאות לרבעון השלישי לשנת 2021:
הכנסות ממכירת גז וקונדנסט הסתכמו ברבעון לסך של כ-128 מיליון דולר, לעומת סך של כ-131 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ברבעון חל גידול של כ-15% בכמות הגז הטבעי שנמכר לעומת הרבעון המקביל אשתקד (בעיקר כתוצאה מגידול בכמות הגז הטבעי שנמכר לחברת החשמל). מנגד חל קיטון של כ-16% במחיר הממוצע של הגז הטבעי בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, אשר נובע בעיקרו מירידה במחיר הממוצע של הגז הטבעי שנמכר לחברת החשמל.
התמלוגים למדינה הסתכמו ברבעון לסך של כ- 15 מיליון דולר, בדומה לרבעון המקביל אשתקד.התמלוגים לצד קשור, ישראמקו אינק., הסתכמו ברבעון לסך של כ- 16 מיליון דולר, לעומת סך של כ- 12 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ברבעון השלישי עודכנה ההפרשה בגין הוצאות תמלוגים לישראמקו אינק. בסך של כ-4 מיליון דולר בעקבות פסק בורר.

הכנסות ממכירת גז וקונדנסט, בניכוי תמלוגים הסתכמו ברבעון בכ-98 מיליון דולר בהשוואה לכ- 104 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול הוצאה חד פעמית בסך של כ- 4 מיליון דולר בגין הוצאות תמלוגים לישראמקו אינק. כאמור, ההכנסות בניכוי תמלוגים ברבעון הינן ברמה דומה לרבעון המקביל אשתקד.
עלות ההפקה ברבעון הסתכמה בכ- 8 מיליון דולר, לעומת סך של כ- 7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מגידול בהוצאות תחזוקה שבוצעו בפלטפורמת ההפקה ומגידול בהוצאות שכר עבודה.
הוצאות פחת והפחתות הסתכמו ברבעון לסך של כ- 14 מיליון דולר, לעומת סך של כ- 13 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
EBITDA (לפני השפעת היטל רווחי נפט וגז) הסתכם ברבעון לסך של כ- 88 מיליון דולר, לעומת סך של כ- 93 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול הוצאה חד פעמית בסך של כ-4 מיליון דולר בגין הוצאות תמלוגים לישראמקו אינק. בגין פסק הבורר, ה- EBITDA ברבעון הינו ברמה דומה לרבעון המקביל אשתקד.
הוצאות היטל רווחי נפט וגז (היטל ששינסקי) הסתכמו ברבעון לסך של כ- 22 מיליון דולר.
הוצאות המימון, נטו הסתכמו ברבעון לסך של כ- 7 מיליון דולר, לעומת סך של כ- 5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהוצאות המימון, נטו נובע בעיקר מעלייה בהוצאות הריבית (בגין הליכים משפטיים ואגרות החוב).
רווח לפני מס ברבעון הסתכם בכ-44 מיליון דולר לעומת כ-74 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
ברבעון השלישי נרשמו הוצאות מיסים נדחים בסך של כ-183 מיליון דולר בעקבות החלת משטר המס של חברה על השותפות. ההוצאות האמורות נובעות בעיקרן מההפרש ההיסטורי בין הפחת שהוכר לצרכי מס לבין הפחת שנרשם בדוחות הכספיים.
ההפסד ברבעון השלישי הסתכם בכ- 138 מיליון דולר לעומת רווח של כ- 74 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול סעיף הוצאות מיסים נדחים הרווח ברבעון השלישי הסתכם בכ-44 מיליון דולר.
הון השותפות ליום 30.9.2021 הסתכם לסך של כ- 406 מיליון דולר, לעומת ההון ביום 31.12.2020 שהסתכם לסך של כ- 538 מיליון דולר. הקיטון נבע מההפסד בתקופת הדוח בסך של כ- 93 מיליון דולר ומחלוקת רווחים לשותפים בשותפות בסך של כ- 40 מיליון דולר.
החוב הפיננסי, נטו של השותפות ל-30.09.2021 הסתכם לסך של כ- 446 מיליון דולר .


אודות ישראמקו נגב 2
ישראמקו נגב 2 הינה שותפות מוגבלת הפועלת בתחום חיפוש, פיתוח והפקה של נפט, גז טבעי וקונדנסט במים הכלכליים של ישראל. השותפות מוכרת גז וקונדנסט ממאגר תמר ללקוחות שונים, ביניהם: חברת החשמל, יצרני חשמל פרטיים, חברות חלוקה ולקוחות תעשייה אחרים, כשחלק ניכר מהכנסותיה נובעות מאספקת גז לחברת החשמל. הנכס העיקרי של השותפות הינו החזקותיה (28.75%) במאגר תמר. הכנסות השותפות מאספקת גז טבעי מושפעות מהיקף הצריכה של גז טבעי על ידי יצרני החשמל ובעיקרם חברת החשמל, אשר משתנה בתקופות השונות של השנה בין היתר בהתאם לשינוים עונתיים בביקוש לחשמל ומהיקף הפעלת תחנות הכוח הפחמיות של חברת
החשמל. יחידות ההשתתפות של השותפות ואגרות החוב שלה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב וכלולות במדד ת"א 125


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il