לימודי שוק ההון המקצועיים ביותר בישראל- מכללת טלנירי - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירולימודי שוק ההון המקצועיים ביותר בישראל- מכללת טלנירי


מכללת טלנירי
טלנירי עושה מהפכה בשוק ההון ומציגה את מרכז ללימודי שוק ההון הגדול בישראל מעל 100 שעות של לימוד מסחר והשקעה מקצועי ע"י בכירי שוק ההון בישראל.

טלנירי מחדשת את פעילות המכללה ללימודי שוק ההון הגדולה בישראל.

בקורסים יילמדו תחומי המסחר וההשקעות המחולקים ל3 הכשרות-


Start Trader- הכשרה בת 118 שיעורים המיועד לסוחרים ומשקיעים מתחילים

Top Trader- הכשרה בת 70 שיעורים המיועדת לסוחרי היום (daytrader) מקצועיים.  

Ultimate Investor- הכשרה בת 180 שיעורים המיועדת למשקיעים מקצועיים. אתר המכללה-https://www.academy.talniri.co.il

טלפון- 073-2505855


סילבוס לימודי שוק ההון במכללת טלנירי


הכשרת Start Trader(סוחרים משקיעים מתחילים)

קורס מבוא לשוק ההון (קורס מס' 1)

מה זה שוק ההון? הגופים המוסדיים הפועלים בו, ניירות ערך וכיצד הם מונפקים, כיצד פועלת הבורסה בתל אביב ומהן בורסות העולם החשובות.

קורס מבוא להשקעה בשוק ההון (קורס מס' 2)

היצע מול ביקוש, מהי תשואה מצטברת וכיצד ניתן לנצל אותה בתיק השקעות? מה הקשר בין תשואה לסיכון? מהם נכסים, מכשירים, מוצרים ונכסים פיננסים חסרי סיכון? הכנסה הונית או פירותית כיצד לקרוא גרפים ולהבין את ספר הפקודות? מה ההבדל בין פקודות שוק להגבלת שער?

קורס כסף (קורס מס' 3)

מהו כסף וכיצד הוא מיוצר, ההיסטוריה של הכסף, הבנק המרכזי ושיטת הבנקאות ברזרבה חלקית

קורס ריבית (קורס מס' 4)

מהי ריבית וכיצד היא משפיעה על שיקולי ההשקעה של המשקיעים ועל שער המטבע? מהן סוגי הריבית? מהי מדיניות מוניטרית, וכיצד מחשבים ערך נוכחי ועתידי?

קורס אינפלציה (קורס מס' 5)

מהי אינפלציה וכיצד היא משפיעה על שוק ההון? מהי דפלציה וכיצד היא משפיעה על השוק ההון? מה ההבדל בין ערך ריאלי לנומינלי? ההבדל בין פיחות לייסוף בשער המטבע? מהו מדד המחירים לצרכן?


קורס מטבע חוץ (קורס מס' 6)

מהו מטבע חוץ? כיצד פועל שוק המטבעות הבינ"ל? כיצד שערי המטבעות משפיעים על המשקיעים? מה ההבדל בין ייסוף לפיחות במטבע? אלו גורמים משפיעים על שערי המטבעות?קורס מניות (קורס מס' 7)

מהי מניה? מהם סוגי המניות השונים? כיצד מחשבים שווי שוק של חברה? מה ההבדל בין הון מניות רשום למונפק? מהו דיבידנד ומיהם בעלי העניין והשליטה בחברות ציבוריות? מהם מדדי מניות וכיצד הם מייצגים את שוק המניות? מהי חלוקת שוק המניות על פי ענפים ותעשיות?קורס אג"ח אגרות חוב (קורס מס' 8)

מהן אגרות חוב? תשואה לפדיון, תשואה מול סיכון, טווח לפדיון, כיצד מחושב מחיר האג"ח, ערך מתואם, מק"מ – מלווה קצר מועד, אג"ח ממשלתיות , אג"ח קונצרנייות, מדיניות תשלום האג"ח, דרוג האג"ח, הנפקה, מח"מ – משך חיים ממוצע, צפי הריבית, צפי האינפלציה.

קורס אגרות חוב להמרה (אג"ח להמרה) (קורס מס' 9)

אגרות חוב שניתן להמיר אותן למניות רגילות של החברה המנפיקה. מהי פרמיית המרה מיידית? מהו שווי מנייתי של אגרת חוב להמרה? מה ההבדל בין מסלול ההמרה (מנייתי) למסלול הפדיון (אג"חי)?קורס קרנות השקעה (קורס מס' 10)

מהן קרנות נאמנות? כיצד מחשבים את שווי יחידות ההשתתפות? מהן סוגי קרנות הנאמנות השונים? מה ההבדל בין קרנות מתמחות לקרנות מחקות או קרנות אינדקס? מה ההבדל בין קרנות סל (ETF ) לתעודות סל (ETN)? מהן קרנות גידור?קורס נגזרים (קורס מס' 11)

מהן אופציות, ומה ההבדל בינן לבין אופציות מעו"ף? מה ההבדל בין אופציות אמריקאיות לאירופאיות? מהם סוגי האופציות השונים? מהו מחיר המימוש וכיצד מתמחרים אופציות? מהם חוזים עתידיים? במה ניתן לסחור בחוזים עתידיים? מה ההבדל בין חוזי FUTURE ל-?FARWARD מהם חוזי הפרשים?קורס סחורות (קורס מס' 12)

כיצד ניתן לשלב בסחורות בתיק ההשקעות? מהם סוגי הסחורות השונים להשקעה? כיצד מחירי הסחורות משפיעים על האינפלציה והצמיחה? האם הזהב ונפט משמשים כנכסים פיננסים?

הכשרת Top Trader(הכשרת סוחרי הבורסה המתקדמים)קורס הכנה למסחר מקצועי בשוק ההון (קורס מס' 1)

מעבר על הידע בסיסי על שוק ההון שתצטרכו כדי לסחור בהצלחה ובצורה מקצועית: מבוא לשוק ההון, מדדים מובילים, חוזים עתידיים, ביצוע פעולות מתקדמותקורס מבוא למסחר מקצועי (קורס מס' 2)

כלים ומושגי יסוד במסחר - חוזי הפרשים, פקודות מסחר, רווחים עתידיים, ניהול סיכונים, גרפים, מגמות שוק, תמיכה והתנגדות ופריצה

קורס אומנות המסחר (קורס מס' 3)

הידע הנדרש להיות מאסטר במסחר - מסחר עם המגמה, פערי מחירים, תיקון טכני מול ריוורסל, סטופ לוס, ניהול עסקה, אסטרטגיית פירמידה, דוחות ונתונים כספיים ומחזוריות העסקיםקורס תיאוריית דאו (קורס מס' 4)

קורס על תיאוריית דאו - האבא של הניתוח הטכני ועל הכנה מנטלית למסחר - כל סוחר מצליח יודע שהצלחה במסחר זה 10% ידע ו 90% פסיכולוגיה, לימוד אסטרטגיית Doggy Dowקורס מסחר במניות ומדדים (קורס מס' 5)

גרף אינטרוולים, הכנות ליום המסחר בבורסה, מהלך יום המסחר בבורסה, מסחר עם המגמה, מסחר במניות ביעדי מחירים.

קורס ניתוח טכני (אינדיקטורים) (קורס מס' 6)

להכיר את הכלים שתומכים במסחר - ממוצעים נעים, MACD, RSI, בולינג'ר, VWAP ו- OBV Stochstic, Parabolic Sar  ועוד.

קורס אסטרטגיות מסחר מנצחות (קורס מס' 7)

לדעת לשלוט במסחר בעזרת אסטרטגיות לכל מצב ותרחיש בבורסה: סטיה שורית ודובית, שוקר סקטור מניה, מניות עוקבות, רמות אסטרטגיות, מניות מומנטום, ריוורסל המשכיות, יחס קונים מוכרים, ספר הפקודות (Level 2) ואלגוריתמים.

הבנת שוק הכסף והשפעתו על מדדי המניות בפרט ושוק ההון ככלל, הבנת קורלציות מול שוק הסחורות והחוזים העתידיים

קורס 8 מבוא למסחר במטבע חוץ (קורס מס' 8)

הבנת שוק הכסף והשפעתו על מדדי המניות בפרט ושוק ההון ככלל, הבנת קורלציות מול שוק הסחורות והחוזים העתידיים, יסודות המסחר במט"ח, שעות המסחר, מסחר פנדומנטאלי, מתאם בין מטבעות, טווחי מסחר, צמדים למסחר, EURUSD *הקורס מתייחס לשימוש בשוק המט"ח ככלי ולא במסחר בשוק זה.

קורס ניתוח טכני מקצועי  (קורס מס' 9)

ממוצעים נעים, MACD, RSI, MFI, רצועת בולינג'ר, CCI, Srochastic ו- Momentumקורס Price Action(קורס מס' 10)

הקורס החשוב שכל סוחר מקצועי מבין. אסטרטגיות מסחר עם מגמות, קונסולידציה, רמות קריטיות ואסטרטגיות לפי נתונים תרחישים ואירועים כלכליים

קורס אופציות  (קורס מס' 11)

מהן אופציות, פרטי האופציה, סוגי אופציות ותמחור אופציה. אופציות מעו"ף, אופציות בוול סטריט וכ"ו.

קורס אופציות מקצועי (קורס מס' 12)

מרכיבי המחיר, סטיית תקן ונוסחת בלאק אנד שולץ, שימושים באופציות, חוזים עתידיים סינטטיים, ספר הפקודות, מדדי רגישות ות"א 25 מעו"ף, עמלות האופציות, סטרייק, אופציות פרפר, שרשור פקודות באופציות.קורס אסטרטגיות מסחר באופציות (קורס מס' 13)

ללמוד אסטרטגיות מסחר באופציות בתנאי השוק השונים: שוק עולה, שוק לא יציב, שוק יורד ושוק מדשדשקורס פסיכולוגיה של משקיעים - דרכי התמודדות פסיכולוגית (קורס מס' 14)

מעבר למידע, אנו מגיבים למסחר בעיקר בהיבט הפסיכולוגי, כאן נלמד דרכי התמודדות עם הפסד ורווח, שמירה על רציונאל עסקאות ברור, מה אסור ומה מותר, היכן לשחרר ובאיזה נקודה להתמיד.קורס פסיכולוגיה של משקיעים - הטיות פסיכולוגיות (קורס מס' 15)

במסחר ובהשקעה בבורסה אנו רואים את המסחר בהיבט הסובייקטיבי, בקורס זה נלמד את נקודת האיזון שלנו בזמן המסחר ודרכי התמודדות בהטיות פסיכולוגיות.

קורס בפסיכולוגיה של משקיעים - מעורבות ריגשית והשפעות מנטאליות (קורס מס' 16)

הכשרת Ultimate Investor(הכשרת המשקיע האולטימטיבי)

חלק א- השקעה פסיבית

קורס השקעה פסיבית (קורס 1)

השקעה עצלה, טווח ההשקעה ארוך, צמצום הוצאות השקעה, בשקעה בשוק עצמו.קורס נכסים פיננסיים להשקעה פאסיבית (קורס 2)

מדדי מניות, מחזוריות השוק, אגרות חוב אג"ח, מדדי אגרות החוב.

קורס מכשירים פיננסיים להשקעה פאסיבית (קורס 3)

קרנות נאמנות, תעודות סל, קרנות סל, קרנות מחקות, מאיה אתר הבורסה ואתרים פיננסים.

קורס ניהול תיק השקעות פאסיבי (קורס 4)

תיק ההשקעות, הקצאת נכסים, אופק השקעה, אופי המשקיע, ניהול תיק השקעות פסיבי.


קורס תכנון תיק השקעות (קורס 5)

חשבון השקעות, מס רווחי הון, תיק השקעות משולב, הקצאת כספים, תכנית עבודה

קורס הרכבת תיק השקעות פאסיבי (קורס 6)

תזמון השוק, מיצוע עלות, כניסה למדדי אג"ח (אגרות חוב), הרכבת התיק בכללותו.קורס תחזוקת תיק השקעות פאסיבי (קורס 7)

איזון תיק ההשקעות, איזון באמצעות פקודות, מעקב שוטף.

קורס איך משקיעים בפועל (קורס מעשי) (קורס 8)

מתחילים להשקיע, חשבון השקעות, קרנות סל אמריקאיות, מכשירי השקעה פסיביים, גרפים, סוגי גרפים, תוכנות המסחר, פקודות המסחר, פקודות מסחר מתקדמות- Stop Loss, Take Profit, OTO, Limit, פקודות מסחר מקצועיות (Trigger order trigger).


חלק ב- השקעה אקטיביתקורס מבוא להשקעות אקטיביות (קורס 9)

ברוכים הבאים לעולם של תשואות עודפות - לנצח את השוק שנה אחר שנה. בפרק הזה נלמד מהי השקעה אקטיבית, מהו תיק השקעות ומה יהפוך אותנו למשקיעים מתוחכמים - כאלו שיכולים להשיג תשואות עודפות בצורה עקבית ובסיכון נמוך.

קורס חשבונאות פיננסית (קורס 10)

הפרק שיתן לנו את הכלים להחליט אם כדאי להשקיע במניות של חברה כזו או אחרת. נבין איזה סוגי עסקים וחברות קיימים, איך חברה מנפיקה מניות ולמה, איך לקרוא את הדוחות שלה כדי להבין את מצבה, ושלל מושגים שיעזרו לנו לקבל החלטות נכונות ובטוחות בהשקעות.קורס שוק המניות (קורס 11)

נכיר את השוק שהופך לנו את הכסף.. לעוד יותר כסף. נכיר את מחזור החיים של חברות ואיך הוא בא לידי ביטוי בשוק המניות, נבין את מחזוריות השוק עצמו כדי שנדע מתי נכון להשקיע ומתי לא ונלמד כיצד מניות מתומחרות כדי שנדע לזהות מתי שווה לרכוש אותן.קורס אסטרטגיות ההשקעה (קורס 12)

הקורס הזה נלמד את אסטרטגית השקעה פשוטה מאד ורווחית מאד שהוכחה במחקר אמפירי על פני שנים. הפרק יספר לנו על הספר הקטן שהכה את השוק בגדול, על נוסחת הקסמים שהתגלתה כרווחית פעם אחר פעם ועל ניהול תיק ההשקעות על פני הזמןקורס איך משקיעים בפועל (קורס 13)

הקורס הזה ילמד אותנו כיצד מממשים את האסטרטגיה שלמדנו בפרק הקודם - איך בתכל'ס קונים ומוכרים מניות טובות. היכונו לשיעור מעשי שתוכלו ליישם מיידית. נלמד על ספר הפקודות, סוגי הפקודות, ביצוע עסקאות ועוד.

חלק 14תרגיל מסכם

נסכם את מה שלמדנו עד כה.תרגיל מעשי לסיכום הקורס


חלק ג – השקעות ערךקורס השקעות ערך (קורס 15)

מבוא להשקעות ערך, מניות ערך, המשקיע החכם, השקעה פאסיבית במניות ערך, וורן באפט, בנג'מין גרהאם

קורס ניתוח פונדמנטלי איכותי-חברות ערך טובות - (קורס 16)

מהן חברות ערך טובות, איך מחפשים אותן, משמעות הערך, הנהלת החברה, בניית חפיר רחב, צמיחה, שיעור הצמיחה של המכירותקורס ניתוח פונדמנטלי כמותי- צמיחה (קורס 17)

צמיחה, שיעור הצמיחה ממכירות, שיעור הצמיחה מרווח הנקי, שיעור הצמיחה של תזרים מזומנים חופשי.

קורס ניתוח פונדמנטלי- איכות ההנהלה (קורס 18)

שיעור הרווח, תשואה להון, תשואה לנכסיםקורס ניתוח פונדמנטלי כמותי- סיכון פיננסי (קורס 19)

פן הסיכון בניתוח הפונדמנטלי הכמותי: חובות והתחייבויות, הון חוזר, יחס שוטף, יחס מהיר, מנוף פיננסי, ההון העצמי ביחס לסך המאזן ויחס ההלוואות לטווח קצר להלוואות לטווח הארוך

קורס חישוב שווי הוגן (קורס 20)

הבנת מרווח הביטחון, שווי הוגן, חישוב שווי הוגן ומתי לקנות ולמכורחלק  21תרגול

תרגילים מסכמים לפרקים העיקריים


חלק ד- מניות דיבידנדקורס דיבידנד (קורס 22)

מבוא, דיבידנד, חלוקת הדיבידנד, סכום החלוקה

קורס שווי הוגן (קורס 23)

רווח נקי למניה, EPS TTM, שיעור הצמיחה המשוער של ההון, מכפיל רווח עתידי משוער.

קורס תשואת דיבידנד (קורס 24)

תשואת דיבידנד צומחת, ערך החברה, השקעה מבוססת צמיחת דיבידנד.

חלק ה- מניות צמיחה


קורס מבוא למניות צמיחה (קורס 25)

סוגי מניות צמיחה, מניות קטנות, OTC, פינק שיטס, פני סטוק, OTCQB,OTC QC

קורס ניתוח מכפילים (קורס 26)

מכפיל רווח, מכפיל רווח ביחס לשיעור הצמיחה, מכפיל רווח במניות צמיחה, מכפיל מכירות, ניתוח מכפילים.

קורס ניתוח מניות- חוסן פיננסי (קורס 27)

מבנה ההון של המניה, יחס חוב/רווח, מנוף פיננסי, יחסי נזילות, מדד ההישרדות של אלטמן.

קורס חיפוש מניות צמיחה (קורס 28)

סורקי מניות, מציאת מניות בכלים השונים, איתור וזיהוי מניות צמיחה.

קורס השקעה במניות צמיחה (קורס 29)

נוסחת הצמיחה של בנג'מין גרהאם, תזמון קניה, תנודתיות במניות צמיחה, תמחור מניותחלק ו – בונוסקורס פסיכולוגיה של משקיעים - דרכי התמודדות פסיכולוגית (קורס 30)

מעבר למידע, אנו מגיבים למסחר בעיקר בהיבט הפסיכולוגי, כאן נלמד דרכי התמודדות עם הפסד ורווח, שמירה על רציונאל עסקאות ברור, מה אסור ומה מותר, היכן לשחרר ובאיזה נקודה להתמיד.

קורס פסיכולוגיה של משקיעים - הטיות פסיכולוגיות (קורס 31)

במסחר ובהשקעה בבורסה אנו רואים את המסחר בהיבט הסובייקטיבי, בקורס זה נלמד את נקודת האיזון שלנו בזמן המסחר ודרכי התמודדות בהטיות פסיכולוגיות.

קורס פסיכולוגיה של משקיעים - מעורבות ריגשית והשפעות מנטאליות (קורס 32)

קורס 33- לנצח את המפולת

לרכב על גל ההצלחה, קניה חכמה, איך לזהות שהמפולת הסתיימה, הגעה מהירה לחוף מבטחים, איך לזהות את המפולת.

טלנירי: "לאחר שבשני העשורים האחרונים מובילה טלנירי את השיח בשוק ההון , זיהינו לאחרונה את הצורך ההכרחי להחזיר את פעילות המכללה. אנו עדים לידע המקצועי הדל של הסוחרים בישראל בשנים האחרונות ואנחנו רוצים לשנות מציאות גם להישאר רלוונטיים וגם להיות שחקן משמעותי וחשוב. אם היינו מורגלים לדיונים בפורומים על נושאים מקצועיים כגון אג"ח להמרה פקיעות וכדו , כיום אנו עדים לשאלות בעיקר רק סביב שיטת הניתוח הטכני.  אלעד ווינברג טלנירי שמה לה למטרה להוסיף ידע מקצועי בין סוחרים והתמקצעות במסחר בבורסה בת"א. כיום נפח המסחר מדלדל וכיום אנו הגוף הלימודי היחיד שמלמד על מסחר והשקעות בבורסה בת"א בפרט ובשוק הגלובלי ככלל.לפרטים נוספים-

אתר המכללה- Academy.talniri.co.il

073-2505855


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il