קבוצת More הציגה חסינות לקורונה: צולחת את 2020 עם צמיחה מואצת בכל הפעילויות - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירוקבוצת More הציגה חסינות לקורונה: צולחת את 2020 עם צמיחה מואצת בכל הפעילויות


חנן מור
הכנסות הקבוצה בשנה זו עלו בכ-78% לסך של 201 מיליון שקל עם מגמת צמיחה עקבית בין הרבעונים
הכנסות הרבעון הרביעי 2020, המהוות כ-38% מסך ההכנסות בשנה זו, גבוהות בכ-157% מהכנסות הרבעון הראשון 2020.
התוצאות בשנת 2020, עם קבלת היתרים במחצית השנייה של השנה בראשל"צ ומודיעין, מסמנות את המשך מגמת הצמיחה הצפויה בשנת 2021, עם ההיתרים שהתקבלו בתחילת 2021 באור ים והבשלת פרויקטים בהיקף שטרם נראה בקבוצה
הרווח הגולמי ב-2020 הסתכם בכ-34 מיליון שקל, כ-43% מתוכו רק ברבעון הרביעי 2020. לקבוצה רווח גולמי שטרם הוכר בסך של 550 מיליון ₪
הנכסים המניבים של הקבוצה הפגינו חסינות למשבר הקורונה, עם הכנסות מדמי שכירות שעלו ב-129% לעומת 2019, לסך של 12 מיליון שקל ובהנבה מלאה צפויים להגיע לכ-60 מיליון שקל
הוכרז דיבידנד של 4 מיליון שקל
בתקופה של ביקושים הולכים וגדלים בשוק הדיור, זכתה הקבוצה בשני מכרזי דיור משמעותיים של רשות מקרקעי ישראל במסגרת תוכנית "מחיר מופחת": שני מגרשים במתחם תל השומר ברמת גן להקמת כ-173 יח"ד (66 מתוכם ב"מחיר מופחת") וכ-700 מ"ר שטחי מסחר וכן מגרש בשטח בבאר יעקב להקמת 202 יח"ד ("מחציתן מחיר מופחת"). בשני הפרויקטים צפוי רווח גולמי של כ-100 מיליון ₪ נוספים
אל מול ביקוש גובר והולך לנדל"ן למגורים, החברה ערוכה היטב בשוק בו יש מחסור עז – החברה מדווחת על מלאי מבנים בהקמה וקרקעות בהיקף של 792 מיליון שקל ונדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה בהיקף של 378 מיליון שקל. מקדמות מרוכשי דירות עמדו על 223 מיליון שקל. מזומנים ושווי מזומנים ופיקדונות משועבדים הסתכמו לכ-153 מיליון שקל.
בשנת 2020 נמכרו 191 יח"ד ויחידות מסחר וכן קרקעות בהיקף של 271 מיליון שקל ולאחר המאזן נחתמו חוזי מכר מחייבים ל-33 יח"ד
בפרויקטים מודיעין מורשת, ראשל"צ נרקיסים ואריאל ג' ישנם חוזי מכר מחייבים בשיעור של כ-85% וההכנסות בגינן של 595 מיליון ₪, נכון ל-31.12.20. קבלת היתרי הבנייה בפרויקטים אלה מאפשרים לחברה להכיר בהכנסות וברווח בקצב גובר והולך עם התקדמות הבניה
סה"כ בביצוע 1,561 יח"ד, מתוכן 720 יח"ד מכורות, עם הכנסות צפויות של 2.1 מיליארד ₪ ורווח גולמי של 443 מיליון ₪ מתוכו 348 מיליון ₪ שטרם הוכר
בשנת 2021 יעברו לביצוע כ-1,000 יח"ד עם הכנסות הנאמד בכ-1.3 מיליארד ₪ ורווח גולמי של 214 מיליון ₪ שטרם הוכר
במהלך 2020, לפני המשבר ובמהלכו השלימה החברה גיוסי אג"ח בהיקף של כ-147 מיליון שקל, פרעה אג"ח בהיקף של כ-44 מיליון שקל ובתחילת 2021 גייסה 40 מיליון שקל בהון מניות מקבוצת הראל, שהפכה לבעלת עניין

"על אף משבר הקורונה, צלחנו את השנה ללא השפעה על תחומי הליבה – נדל"ן למגורים ונכסים מניבים." מציין חנן מור, יו"ר הקבוצה. "הצלחנו לגדול מרבעון לרבעון בהכנסות וברווח הגולמי, מגמה שתואץ גם לתוך 2021. הצמיחה המשמעותית שניתן לראות במאזן הקבוצה בשנה קודמת תבוא לידי ביטוי ביתר שאת בתוצאות הקבוצה ב-2021, עם ההכרה בהכנסה שתוביל לעליה חזקה בהיקפי הפעילות וברווחיות. בנוסף, הביצוע העצמי של הקבוצה מאפשר לנו גמישות מרבית עם תרומה חשובה לרווחיות הקיימת והעתידית.
הקבוצה נכנסה בשנה קודמת למחזור העסקים הגדול והמשמעותי ביותר, והיא ערוכה היטב עם מלאי יח"ד בביצוע ובתכנון אל מול סביבה עסקית הסובלת ממחסור עז בעתודות קרקע הזמינות לבנייה. זכינו לאחרונה בשני מכרזי דיור משמעותיים באזורי ביקוש ואנו צופים השנה קפיצת מדרגה בפעילות עם מכירות של מאות יח"ד בהיקף של מעל מיליארד ₪ ורווח גולמי של מאות מיליוני שקלים".
אנו ממשיכים לפתח גם את התחום המניב, אשר הפגין חסינות לקורונה, עם הכנסות של כ-12 מיליון שקל, עליה של כ-129%. רק מהנכסים הקיימים, אנו צופים כי נגיע להכנסות מדמי שכירות בהיקף של כ-60 מיליון שקל.
לאחר שנערכנו בשנתיים האחרונות והראנו ניצני הצלחה בשנת 2020, אנו מצפים ששנת 2021 תמשיך את מגמת ההתחזקות וצמיחת הקבוצה."

דגשים מתוך הדו"ח:
הכנסות הקבוצה בשנת 2020 הסתכמו בכ-201 מיליון שקל וברבעון הרביעי בכ-76 מיליון ₪ בהשוואה לכ-113 מיליון שקל וכ-24 מיליון ₪ בתקופות המקבילות אשתקד. הכנסות הרבעון הרביעי, שהיוו 38% מהכנסות שנה זו, גבוהות פי 1.5 מההכנסות הרבעון ראשון של 2020. מגמת הצמיחה תמשיך גם בשנת 2021.
החברה מציגה מגמה דומה גם ברווח הגולמי – סך הרווח הגולמי בשנה זו עמד על כ-34 מיליון שקל, מתוכו 14.4 מיליון שקל רק ברבעון הרביעי של 2020. שיעור הרווח הגולמי השנתי והרבעוני עמד על 16.6% ו-18.9%, בהתאמה.
לחברה רווח גולמי שטרם הוכר בדוחות בהיקף של 550 מיליון שקל. בנוסף, צפוי לחברה רווח גולמי של כ-100 מיליון ₪ נוספים משני מכרזי רמ"י בהם זכתה לאחרונה – במתחם תל השומר רמת גן ובבאר יעקב.
המלאי המכור של יח"ד בפרויקטים של "מחיר משתכן" במודיעין, בראשל"צ ובאור ים החל לבוא לידי ביטוי בשורת הרווח בשנת 2020. בנוסף, כ-855 יח"ד (מתוכם 468 יח"ד ב"מחיר למשתכן") בחיפה יחזקו מגמה זו בשנים הקרובות.
החברה מדווחת על הפסד נקי של 6.2 מיליון שקל שנבע בעיקרו מאי הכרה שהייתה צפויה בהכנסה וברווח בשל עיכוב בהיתרי הבנייה במודיעין ובראשל"צ שהתקבלו במהלך 2020, ובאור ים, שהתקבל ברבעון הראשון של 2021.
גמישות ואיתנות פיננסית - נכון ל-31.12.20 לחברה מזומנים ושווי מזומנים, ומזומנים ופיקדונות משועבדים בסך של כ-153 מיליון ₪.
יכולות הביצוע של החברה, באמצעות MORE בנייה (זרוע הביצוע העצמי של החברה) טובות באופן משמעותי מבעבר ומאפשרות גמישות ותרומה חשובה לעליה ברווחיות הגולמית ע"י הקטנת עלויות ומהירות ביצוע גבוהה. כמו כן, רכישת אורתם סהר הנדסה, בלב משבר הקורונה, חיזקה את יכולות החברה והרחיבה את הסיווגים הקבלנים שלה.


תנופת פעילות בנדל"ן לייזום
פרויקטים בבנייה ושיווק
בפרויקט מחיר למשתכן נרקיסים בראשון לציון, בהיקף של 254 יח"ד, נמכרו כמעט כל 181 יח"ד המיועדות לזכאים (70%) והחברה אף מכרה 16 יח"ד בשוק החופשי במחירים גבוהים.
בפרויקט מחיר למשתכן מורשת במודיעין, בהיקף של 242 יח"ד נמכרו כמעט כל 169 יח"ד המיועדות לזכאים (70%) והחברה אף מכרה 38 יח"ד בשוק החופשי.
הפרויקטים נמצאים בבנייה וההכרה בהכנסה וברווח הגולמי בהיקף של מאות יח"ד ומאות מיליוני ש"ח אשר החלה לבוא לידי ביטוי בשנת 2020 ומאיצה ברבעונים הבאים.
החברה ממשיכה במכירות יח"ד שוק חופשי בשני פרויקטים אלו, לצד השלמת מכירות בפרויקטים בחריש וכפר תבור וסיימה את המכירות באריאל שלב ג' כולל כל החלק המסחרי ובמודיעין שלב א'.
לפרויקט מחיר למשתכן ושוק חופשי באור ים, בהיקף של כ-713 יח"ד ישנן צפי הכנסות של כ-862 מיליון ₪ ורווח גולמי של 148 מיליון ₪ החל בשיווק וכבר נמכרו בו בשוק החופשי 15 יח"ד. מרבית יח"ד "מחיר למשתכן" בפרויקט צפויות להימכר במחצית הראשונה של 2021.

פרויקט בהשקה או תכנון
מחיר למשתכן ושוק חופשי בחיפה, בהיקף של 855 יח"ד, בו זכתה החברה במהלך הרבעון הראשון של 2020 כולל צפי הכנסות של כ-1.1 מיליארד ₪ ורווח גומי של כ-176 מיליון ₪.

תנופת פעילות בנדל"ן המניב
הכנסות מדמי שכירות וניהול הסתכמו בשנת 2020 בכ-12 מיליון ₪. קניון MORE בחריש ומתחם המסחר במודיעין צפויים להניב NOI בקצב שנתי של מעל ל-15 מיליון ₪. אסטרטגיית החברה מתמקדת בנכסים המצויים במרקם העירוני שכולל מרכזי מסחר שכונתיים ושטחים פתוחים ברחובות מרכזיים מוטי צרכי היומיום כגון סופרמרקטים וחנויות פארם אשר הראו חסינות במשבר הקורונה. החברה דיווחה על חתימה נוספת עם שופרסל, להקמת שני סניפים במתחמי החברה במודיעין ובראשון לציון.
הנכסים המסחריים הקיימים, בהיקף של 47.9 אלף מ"ר בעת השלמתם בטווח של ארבע שנים, בהנבה מלאה, צפויים להביא להכנסות מדמי שכירות של כ-60 מיליון ₪.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il