קופיקס גרופ מסכמת את שנת 2020: צמיחה של כ-5% בהכנסות לכ-288.1 מיליון שקל - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירוקופיקס גרופ מסכמת את שנת 2020: צמיחה של כ-5% בהכנסות לכ-288.1 מיליון שקל


פנחס שטרית מנכל קופיקס באדיבות קופיקס
ההכנסות בשנת 2020 צמחו בכ-5% לכ-288.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-273.6 מיליון שקל בשנת 2019 - הושפעו לחיוב מצמיחה דו-ספרתית בהכנסות המרכולים, ומנגד ירידה חדה בהכנסות פעילות בתי הקפה נוכח משבר הקורונה וסגירת בתי קפה בהפעלה עצמית
ההכנסות בתחום המרכולים טיפסו בשנת 2020 בכ-28% לכ-258.6 מיליון שקל –הודות לרכישת 4 מרכולים חדשים תחת המותג "שוויצריה הקטנה" והסבת מרכולים מפורמט "סופר קופיקס" לפורמט "רמי לוי בשכונה"; שיעור הרווח הגולמי בתחום המרכולים בשנת 2020 עלה לכ-30.9%, בהשוואה לכ-28.6% בשנת 2019.

ההפסד התפעולי בשנת 2020 הצטמצם לכ-0.7 מיליון שקל, לעומת הפסד תפעולי של כ-5 מיליון שקל בשנת 2019, וזאת למרות הכרה בהוצאות חד פעמיות בסך של כ-2.2 מיליון שקל – בין היתר, בגין סגירת בתי קפה בהפעלה עצמית והסבת מרכולים לפורמט "רמי לוי בשכונה".

ההפסד המיוחס לבעלי המניות בשנת 2020 הסתכם בכ-9.3 מיליון שקל, לעומת הפסד בסך של כ-9.6 מיליון שקל בשנת 2019 – ההפסד מיוחס ברובו לפגיעה בפעילות בתי הקפה והכרה בהוצאות חד פעמיות נטו בסך של כ-4.7 מיליון שקל בעקבות משבר הקורונה.

נכון לסוף שנת 2020, הפעילה החברה 105 סניפים, מתוכם 70 בתי קפה ו-35 מרכולים.

במהלך שנת 2020, הסבה החברה 13 מרכולים תחת המותג "סופר קופיקס" לפורמט "רמי לוי בשכונה", בנוסף ל-3 מרכולים שפעלו תחת פורמט זה בסוף שנת 2019.

רן אפרתי, יו"ר קופיקס גרופ: "משבר הקורונה השפיע משמעותית על התוצאות העסקיות של החברה בשנת 2020 – בצד האחד השגנו צמיחה דו-ספרתית בתחום פעילות המרכולים, ומנגד נרשמה ירידה חדה בפעילות בתי הקפה בשל המגבלות על פתיחת עסקים. בתחום המרכולים, לאחר רכישת רשת "שוויצריה הקטנה" שהוסיפה לרשת 4 מרכולים, האצנו את קצב הסבת הסניפים מפורמט "סופר קופיקס" לפורמט "רמי לוי בשכונה" נוכח ההצלחה המתבטאת בגידול מיידי בביקושים מרגע הסבת המרכולים, כך שכיום אנו מפעילים 18 מרכולים בפורמט "רמי לוי בשכונה" לעומת 3 מרכולים בלבד תחת פורמט זה בסוף שנת 2019. במקביל, הצגנו עלייה נוספת ברווחיות הגולמית בתחום המרכולים בזכות השיפור בתנאי הסחר מול הספקים.
בתחום בתי הקפה נרשמה ירידה חדה בהכנסות במהלך שנת 2020 בעקבות המגבלות על פתיחת עסקים והירידה בביקושים בגין משבר הקורונה בשלושה סבבי סגרים, לצד שחיקה ברווחיות בעקבות הכרה בהוצאות חד פעמיות, בין היתר בעקבות סגירת סניפי הפעלה עצמית. אנו מאמינים שפעילות בתי הקפה תתאושש בהדרגתיות עם פתיחת המשק, ומזהים גם פוטנציאל לשיפור בתוצאות העסקיות לאור סגירת הסניפים שפעלו ללא כדאיות כלכלית.
למרות שמשבר הקורונה חוצה הגבולות, אנו ממשיכים באסטרטגיה העסקית להרחבת הפעילות העסקית של המותג קופיקס בחו"ל, באמצעות החברה הכלולה "קופיקס גלובל", המפעילה כיום כ-200 בתי קפה תחת המותג "קופיקס" במספר מדינות - רוסיה, פולין, ברזיל, בלרוס וקזחסטן – ומתעתדים להיכנס למספר מדינות נוספות בטווח הקצר".


פנחס שטרית, מנכ"ל קופיקס גרופ: "למרות משבר הקורונה, הצלחנו להגדיל את היקפי הפעילות של הקבוצה כולה, שיפרנו את שיעור הרווח הגולמי והגדלנו את תזרים המזומנים. כמו כן, האצנו את קצב הסבת המרכולים של "סופר קופיקס" לפורמט "רמי לוי בשכונה" והרחבנו את המותג קופיקס למספר מדינות נוספות. ההפסד בשנת 2020 מיוחס ברובו לתחום בתי הקפה שנפגע משמעותית בהיקפי הפעילות, לצד הכרה בהוצאות חד פעמיות המיוחסות למשבר הקורונה, ואנו צופים שיפור בתוצאותיה של פעילות זו כבר בתקופה הקרובה. כחלק מהתוכנית להרחבת המותג "רמי לוי בשכונה" נפתח סניף חדש בגבעתיים ברבעון הראשון של שנת 2021 ומתוכננת פתיחה של סניפים נוספים במהלך 2021".

רשת קופיקס גרופ, בשליטת רשת רמי לוי שיווק השקמה, דיווחה על תוצאותיה הכספיות לסיכום שנת 2020 בצל משבר הקורונה, המלמדות על צמיחה בהכנסות בתחום המרכולים, ירידה בהכנסות בתי הקפה בעקבות המגבלות שהוטלו על פתיחת עסקים, והמשך סגירת בתי קפה שפעלו ללא כדאיות כלכלית, בהתאם לאסטרטגיית החברה. לצד זאת, רשמה החברה שיפור משמעותי ברווחיות הגולמית, והפסד שנבע בעיקר מזקיפת הוצאות חד פעמיות.

עיקרי התוצאות של שנת 2020:
ההכנסות של החברה בשנת 2020 צמחו בכ-5% לכ-288.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-273.6 מיליון שקל בשנת 2019. החברה הציגה צמיחה בהכנסות במהלך שנת 2020 הודות לפעילות המרכולים ולמרות הירידה החדה בהכנסות בתי הקפה בעקבות סגירת בתי הקפה בעת הסגרים שהוטלו על המשק, ובעקבות סגירת בתי קפה שפעלו ללא כדאיות כלכלית.
ההכנסות בפעילות המרכולים צמחו בכ-28% לכ-258.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-201.5 מיליון שקל בשנת 2019. הצמיחה בהכנסות נבעה מהסבה של חלק מסניפי "סופר קופיקס" לפורמט "רמי לוי בשכונה" ומרכישת 4 מרכולים מרשת שוויצריה הקטנה בתחילת שנת 2020. כל זאת, למרות קיזוז חלקי עם הירידה במכירות של המרכולים הממוקמים בקניונים שהיו סגורים בהתאם למגבלות על פתיחת עסקים, בשלושת הסגרים.
ההכנסות בפעילות בתי הקפה הסתכמו בכ-29.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-72.1 מיליון שקל בשנת 2019. הירידה בהכנסות נבעה בעיקר מסגירת בתי הקפה במסגרת ההגבלות על פתיחת עסקים בגין התפשטות נגיף הקורונה, וכן מסגירת 34 בתי קפה (מתוכם 13 סניפים בהפעלה עצמית) עקב משבר הקורונה.

הרווח הגולמי בשנת 2020 של קופיקס גרופ עלה בכ-13% לכ-86.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-76.7 מיליון שקל בשנת 2019. שיעור הרווח הגולמי בשנת 2020 עלה לכ-30.1%, לעומת כ-28% בשנת 2019. העלייה בשיעור הרווח הגולמי נבעה בעיקר מהמשך השיפור בתנאי הסחר מול הספקים ומהגידול החד בהיקף הפעילות של המרכולים.
הרווח הגולמי בפעילות המרכולים עלה בכ-19% לכ-79.9 מיליון שקל, בהשוואה לכ-57.6 מיליון שקל בשנת 2019. במקביל, שיעור הרווח הגולמי בפעילות המרכולים עלה לכ-30.9%, בהשוואה לכ-28.6% בשנת 2019.
הרווח הגולמי בפעילות בתי הקפה הסתכם בכ-6.8 מיליון שקל, לעומת כ-19.2 מיליון שקל בשנת 2019. שיעור הרווח הגולמי בפעילות בתי הקפה עמד על כ-23.1%, בהשוואה לכ-26.5% בשנת 2019.

הרווח התפעולי, לפני הוצאות אחרות, בשנת 2020 הסתכם בכ-1.5 מיליון שקל, בהשוואה להפסד תפעולי לפני הוצאות אחרות של כ-3.7 מיליון שקל בשנת 2019.

ההפסד המיוחס לבעלי המניות בשנת 2020 הסתכם לכ-9.3 מיליון שקל, לעומת הפסד בסך של כ-9.6 מיליון שקל בשנת 2019. ההפסד בשנת 2020 מיוחס בעיקר לירידה החדה בהיקפי פעילות בתי הקפה בעקבות המגבלות על פתיחת עסקים, הכרה בהוצאות והפרשות חד פעמיות בסכום כולל של כ-6.7 מיליון שקל, בקיזוז מענקי קורונה בסך של כ-2 מיליון שקל, וזאת בגין אובדן מלאי, גידול בהפרשות לחובות מסופקים, סגירת סניפים והפרשות אחרות.

התזרים מפעילות שוטפת בשנת 2020 הוכפל לכ-33.3 מיליון שקל, לעומת כ-16.4 מיליון שקל בשנת 2019.

רבעון רביעי של שנת 2020:
ההכנסות של קופיקס גרופ ברבעון הרביעי של שנת 2020 צמחו בכ-8% לכ-71.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-65.6 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2019.
ההכנסות בפעילות המרכולים צמחו ברבעון בכ-33% לכ-65.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-49.4 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2019. הצמיחה בהכנסות בתחום המרכולים נבעה בעיקר מהסבה של חלקי מסניפי "סופר קופיקס" לפורמט "רמי לוי בשכונה" ומרכישת 4 מרכולים מרשת שוויצריה הקטנה.
ההכנסות בפעילות בתי הקפה הסתכמו ברבעון בכ-5.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-16.2 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2019. הירידה בהכנסות פעילות בתי הקפה נבעה בעיקר מקיטון בביקושים בעקבות משבר הקורונה, מסגירת זמנית של בתי הקפה בעקבות המגבלות על פתיחת עסקים בגין התפשטות נגיף הקורונה, וכן מסגירת בתי קפה שפעלו בהיעדר כדאיות כלכלית.

הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של שנת 2020 עלה בכ-4% לכ-20.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-19.6 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2019. שיעור הרווח הגולמי ברבעון עמד על כ-28.6%, לעומת כ-30% ברבעון המקביל בשנת 2019. הירידה בשיעור הרווח הגולמי מיוחסת בעיקר לשחיקה ברווחיות פעילות בתי הקפה.
הרווח הגולמי בפעילות המרכולים ברבעון עלה בכ-31% לכ-19.9 מיליון שקל, בהשוואה לכ-15.2 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2019. שיעור הרווח הגולמי בפעילות המרכולים עמד על כ-30.3%, בהשוואה לכ-30.8% ברבעון המקביל בשנת 2019.
הרווח הגולמי בפעילות בתי הקפה ברבעון הסתכם בכ-0.4 מיליון שקל, לעומת כ-4.4 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2019. שיעור הרווח הגולמי בפעילות בתי הקפה ברבעון ירד לכ-0.8%, בהשוואה לכ-27.1% ברבעון המקביל בשנת 2019.

ההפסד התפעולי, לפני הוצאות אחרות, ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכם בכ-0.5 מיליון שקל, בהשוואה לרווח תפעולי לפני הוצאות אחרות בסך של כ-0.8 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2019. ההפסד נבע מתחום מפעילות בתי הקפה בתקופת הסגר השלישי.

ההפסד המיוחס לבעלי המניות ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכם בכ-3.7 מיליון שקל, לעומת רווח בסך של כ-0.9 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2019. הגידול בהפסד נבע בעיקר מהירידה האמורה בהיקפי הפעילות של בתי הקפה כתוצאה מהשפעת התפשטות נגיף הקורונה, מביטול נכס מס נדחה בסך של כ-0.9 מיליון שקל, ומכך שברבעון המקביל בשנת 2019 הכירה החברה בהכנסות חד פעמיות בסך של כ-0.7 מיליון שקל, בעוד שברבעון הרביעי של 2020 הכירה החברה בהוצאות אחרות נטו בסך של כ-0.5 מיליון שקל.

התזרים מפעילות שוטפת ברבעון הרביעי של שנת 2020 עלה לכ-7.1 מיליון שקל, לעומת כ-1.1 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2019.

מאזן ליום ה-31.12.2020 ודגשים נוספים:
לחברה מזומנים ושווי מזומנים בסך של כ-19.2 מיליון שקל וחוב פיננסי ברוטו בסך של כ-14.5 מיליון שקל, כך שלחברה עודף נכסים פיננסיים, נטו בסך של כ-4.7 מיליון שקל.

היקף בתי הקפה ומרכולים:
מרכולים - נכון לסוף שנת 2020, לחברה 35 מרכולים, לעומת 31 מרכולים בסוף שנת 2019 – הגידול בהיקף המרכולים מיוחס לרכישת 4 מרכולים של רשת שוויצריה הקטנה בתחילת השנה. לאחר תאריך המאזן ועד למועד פרסום הדוחות, פתחה החברה מרכול נוסף בפורמט "רמי לוי בשכונה" בעיר גבעתיים. כמו כן, במהלך שנת 2020 השלימה החברה הסבה של 13 מרכולים נוספים מפורמט "סופר קופיקס" לפורמט "רמי לוי בשכונה", כך שנכון למועד דוח זה לחברה 18 מרכולים תחת הפורמט "רמי לוי בשכונה".

בתי קפה 'קופיקס' בישראל – נכון לסוף שנת 2020, לחברה 70 בתי קפה, לעומת 104 בתי קפה בסוף שנת 2019. בהתאם לכך, במהלך שנת 2020 סגרה החברה 34 בתי קפה (מתוכם 13 סניפים בהפעלה עצמית), וזאת בהתאם לאסטרטגיית החברה להבראת פעילות בתי הקפה.

בתי קפה 'קופיקס' של חברת קופיקס גלובל – נכון למועד חתימת הדוחות, מפעילה קופיקס גלובל 202 בתי קפה, מתוכם 188 בתי קפה "קופיקס" ברוסיה ויתר בתי הקפה פועלים בדרך של זכיינות והפעלה עצמית במדינות פולין, בלרוס, קזחסטן וברזיל.

בחודש נובמבר 2020 רשת רמי לוי הגדילה את האחזקה בקופיקס גרופ בכ-4.1% מההון של החברה. בהתאם לכך, לאחר הגדלת האחזקה רשת רמי לוי מחזיקה בקופיקס גרופ בכ-60.35% מההון.

רשת קופיקס גרופ פועלת בשני מגזרים עיקריים: מגזר המרכולים – באמצעות חברת הבת סופר קופיקס בע"מ (חלק החברה -70%) - רשת מרכולים תחת המותגים "סופר קופיקס", "רמי לוי בשכונה" ו"שוויצריה הקטנה" למכירת מוצרי מזון בתוך מרכזי ערים. מגזר בתי הקפה – באמצעות חברת הבת אורבן קופיקס בע"מ – איתור ומכירת זיכיונות לזכיינים ומפעילה בעיקר באמצעות זכיינים רשת קמעונאית תחת המותג "קופיקס" למכירת קפה, מאפים, כריכים ועוד. רשת רמי לוי שיווק השקמה בעלת השליטה בחברת קופיקס גרופ החל מחודש ספטמבר 2018. רן אפרתי - יו"ר החברה; פיני שטרית – מנכ"ל החברה.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il