המ-לט פרסמה את תוצאותיה לרבעון הרביעי ולשנת 2020 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירוהמ-לט פרסמה את תוצאותיה לרבעון הרביעי ולשנת 2020


המלט
ההכנסות בשנת 2020 צמחו בכ-8% לכ-202.9 מיליון דולר לעומת כ-187.8 מיליון דולר בשנת 2019
ה- Ebitdaבשנת 2020 צמח בכ-22.4% לכ-25.2 מיליון דולר בהשוואה לכ-20.6 מיליון דולר בשנת 2019

ההכנסות ברבעון הרביעי לשנת 2020 צמחו בכ-3% והסתכמו בכ-53.5 מיליון דולר וה-Ebitda הסתכם בכ-5.3 מיליון דולר בהשוואה לכ-6.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד

בסוף שנת 2020 הודיעה החברה על הסכם מיזוג עם UCT, הנסחרת בנאסדק, שתחזיק עם השלמת העסקה במלוא המניות (100%) של המ-לט שתהפוך מחברה ציבורית לחברה פרטית


אמיר וידמן, מנכ"ל המ-לט, מסר: "התוצאות החזקות בשנת 2020 שהושגו למרות המשבר העולמי והגבלות התנועה בחלק מהמדינות, מעידות על חוסן הקבוצה ועל היציבות של התעשיות שאותן המ-לט משרתת. הפיזור הגיאוגרפי הגלובלי של הקבוצה מהווה יתרון, בייחוד בתקופה מאתגרת זו ומסייע לנו להמשיך במגמת הצמיחה. בסוף השנה שעברה הודענו על הסכם מיזוג עם UCT, שחקנית גלובאלית ומובילה בתחום פיתוח, ייצור ואספקה של תת מערכות עבור תעשיית ציוד המוליכים למחצה. המותג החזק של המ-לט מצטרף כעת לקבוצה גדולה. אין ספק שיכולות הייצור המתקדמות של המ-לט והמוצרים החדשניים יתרמו לסינרגיה בין שתי החברות במימוש אסטרטגית הצמיחה המשותפת."

המ-לט, העוסקת בפיתוח ומכירת מחברים, ברזים, שסתומים ומערכות פיקוד ובקרה לתעשיות התהליכיות ותעשיות האולטרה נקיות ולתחום בקרת הזרימה פרסמה היום את תוצאות פעילותה לרבעון הרביעי ולשנת 2020.

המכירות ברבעון הרביעי לשנת 2020 הסתכמו בכ-53.5 מיליון דולר, גידול של כ-3% לעומת כ-51.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. מכירות המוצרים לתעשיית המוצרים האולטרה נקיים צמחו בכ-13.1% ברבעון הרביעי של 2020 לכ-17.7 מיליון דולר בהשוואה לכ-15.7 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנת 2019. העלייה נבעה בעיקר מעלייה בביקושים למוצרי החברה באירופה, צפון אמריקה וסין בקיזוז ירידה בביקושים במזרח הרחוק. מכירות המוצרים לתעשייה התהליכית צמחו בכ-17.3% ברבעון הרביעי של 2020 לכ-24.3 מיליון דולר לעומת כ-20.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נובעת בעיקרה מעלייה בביקושים בסין ואירופה, בקיזוז ירידה בביקושים בצפון אמריקה ובמזרח רחוק. מכירות המוצרים לבקרת זרימה הסתכמו ברבעון הרביעי לשנת 2020 בכ-11.5 מיליון דולר, לעומת כ-15.6 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנת 2019. הירידה נבעה בעיקר מירידה בביקושים במזרח הרחוק ובאירופה.

המכירות בשנת 2020 צמחו בכ-8% והסתכמו בכ-202.9 מיליון דולר לעומת כ-187.8 מיליון דולר בשנת 2019. העלייה במכירות הקבוצה נובעת מעלייה בביקושים למוצרי החברה בכל תחומי פעילותה, ובעיקר בתחום המוצרים האולטרה נקיים והמוצרים לתעשייה התהליכית.
בשנת 2020 הסתכמו מכירות המוצרים לתעשיית המוצרים האולטרה נקיים בכ-70 מיליון דולר, גידול של כ-13.9% בהשוואה לכ-61.4 מיליון דולר בשנת 2019. מכירות המוצרים לתעשייה התהליכית צמחו בכ-7.5% והסתכמו בכ-88.7 מיליון דולר בהשוואה לכ-82.5 מיליון דולר בשנת 2019. מכירות המוצרים לבקרת זרימה בשנת 2020 הסתכמו בכ-44.2 מיליון דולר בהשוואה לכ-43.9 מיליון דולר בשנת 2019.

הרווח הגולמי ברבעון הרביעי לשנת 2020 הסתכם בכ-13.2 מיליון דולר (כ-25% מסך המכירות), וזאת בהשוואה לרווח גולמי של כ-13.6 מיליון דולר (כ-26% מסך המכירות) ברבעון המקביל בשנת 2019. הירידה בשיעור הרווח הגולמי בהשוואה בין התקופות נובעת בעיקר מתמהיל המוצרים שנמכרו ומשחיקת שער החליפין הממוצע של הדולר ביחס לשקל. בשנת 2020 הסתכם הרווח הגולמי גדל בכ-4.3% ל-53.9 מיליון דולר (כ-27% מסך המכירות), בהשוואה לכ-51.6 מיליון דולר (כ-28% מסך המכירות) בשנת 2019.

הרווח התפעולי ברבעון הרביעי לשנת 2020 הסתכם בכ-2.3 מיליון דולר בהשוואה לכ-3 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנת 2019. בשנת 2020 צמח הרווח התפעולי בכ-63.4% והסתכם בכ-12.7 מיליון דולר בהשוואה לכ-7.8 מיליון דולר בשנת 2019.

ה-EBITDA (רווח תפעולי בתוספת פחת והפחתות ובנטרול סעיפים חד פעמיים) שהציגה הקבוצה ברבעון הרביעי לשנת 2020 הסתכם בכ-5.3 מיליון דולר לעומת כ-6.5 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנת 2019. בשנת 2020 הסתכם ה-EBITDA בכ-25.2 מיליון דולר, גידול של כ-22.4% בהשוואה לכ-20.6 מיליון דולר בשנת 2019.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכם בכ-439 אלף דולר בהשוואה לכ-2.7 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנת 2019. הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה בשנת 2020 הסתכם בכ-5.2 מיליון דולר לעומת כ-1.3 מיליון דולר בשנת 2019.

ההון העצמי נכון ליום 31.12.2020 הסתכם בכ-86 מיליון דולר לעומת כ-77.6 מיליון דולר ליום 31.12.19.

ביום 17.12.2020 הודיעה החברה על הסכם מיזוג משולש הופכי עם חברת Ultra Clean Holdings, Inc., חברה ציבורית בינלאומית, אשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר ב-Nasdaq, כאשרUCT תרכוש את כל המניות של המ-לט עבור סך כולל של כ-900 מיליון ש"ח. בעלי המניות של המ-לט יקבלו 64 ש"ח למניה במזומן עבור כל מניה של המ-לט. עם השלמת המיזוג, UCT תחזיק במלוא (100%) הון המניות המונפק והנפרע של המ-לט שתהפוך מחברה ציבורית לחברה פרטית, מניותיה של החברה ימחקו מהרישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב והיא תחדל להיות תאגיד מדווח כמשמעו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. ביום ה-18.3.2021 הודיעה החברה כי התקיימו כל התנאים הנדרשים להשלמת הסכם המיזוג. לפיכך, הצדדים החלו בפעולות לקראת השלמת המיזוג ונערכים להשלמתו ביום 31 במרץ 2021, או במועד סמוך לו. מועד קבלת תעודת המיזוג מרשם החברות צפוי להיות מועד ההשלמה וכן, מועד הפסקת המסחר של מניות החברה בבורסה.


אודות המ-לט:
המ-לט היא מהחברות המובילות בעולם לייצור ומכירת ברזים, מחברים, שסתומים ופתרונות בקרה לטמפרטורות גבוהות, ללחצים גבוהים ולתנאי ואקום לתחום הבקרה בתעשיות התהליכיות ולהולכת גזים בתחום המוליכים למחצה. עם לקוחות החברה נמנות החברות המובילות בעולם בתעשייה התהליכית ותעשיית המוליכים למחצה. החברה נוסדה בשנת 1961 ומתקני הייצור והנהלתה ממוקמים באזור התעשייה ציפורית. המ-לט מעסיקה כ-1,050 עובדים בישראל וברחבי העולם, ומתקני הייצור של החברה בישראל מתפרשים על מעל ל-25 אלף מ"ר. להמ-לט חברות בנות בארה"ב, קנדה, אנגליה, גרמניה, הולנד, יפן, סין, רוסיה, צרפת, נורווגיה קוריאה וסינגפור.
תחזיות ומידע צופה פני עתיד:
במסמך זה נכללות תחזיות וכן מידע צופה פני עתיד שאין כל וודאות בדבר התממשותם. התממשות תחזיות והערכות החברה מותנות במגוון רחב של נסיבות חיצוניות, ובכלל זה קבלת אישורים רגולטוריים, יכולת חדירה ותחרות בשווקים רלבנטיים, וכן בנסיבות פנימיות כדוגמת הצלחת ניסויים והעמדת מקורות כספיים נדרשים. האמור במסמך זה נועד לסכם בתמציתיות רבה את עיקרי הדברים לרבעון הרלבנטי, ולצורך קבלת דיווח וגילוי נאות ומלא הציבור מופנה לדיווחי החברה המלאים. בהתאם אין להסתמך בשום צורה שהיא על האמור במסמך זה בכל שיקול השקעה בחברה או מסחר בניירות הערך שלה.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il