תעשיות מספנות ישראל מסכמת את שנת 2020 עם צמיחה בהכנסות וברווח - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירותעשיות מספנות ישראל מסכמת את שנת 2020 עם צמיחה בהכנסות וברווח


שלומי פוגל, אסי שמלצר, סמי קצב, קרדיט דניאל צרסקי
ה- EBITDA בשנת 2020 גדל בכ-32% לכ-159.4 מיליון שקל – כתוצאה משיפור ברווחיות שלושת מגזרי הפעילות
הכנסות החברה ב-2020 עלו בכ-3.2% לכ-765.3 מיליון שקל הודות לצמיחה משמעותית בפעילות המלט והנמל

הרווח הנקי השנתי צמח בכ-17% לכ-79.4 מיליון שקל

ברבעון הרביעי של 2020 רשמה החברה הכנסות בסך כ-209 מיליון שקל ועלייה ברווח הנקי לכ-19.8 מיליון שקל; ה- EBITDAברבעון הרביעי של שנת 2020 גדל בכ-27.6% לכ-40.6 מיליון שקל ביחס לרבעון הרביעי ב-2019

במקביל לפרסום הדוחות, מעדכנת החברה על החלטה להרחבת פעילותה לתחום מוצרי הגבס ובהתאם לכך החברה בוחנת הקמה של מפעל חדשני לייצור מוצרי גבס ולוחות גבס וכן שיתופי פעולה אסטרטגיים בישראל ובחו"ל בתחום הפעילות החדש

צביקה שכטרמן, מנכ"ל תעשיות מספנות ישראל: "אנו מסכמים את 2020 עם גידול משמעותי ב-EBITDA, המשקף את הצמיחה בהכנסות ואת השיפור ברווחיות בשלושת מגזרי הפעילות של החברה. אנו גאים בתוצאות אלה, שהושגו על אף היותה של שנת 2020 שנת משבר מרובת אתגרים בעקבות אירועי הקורונה.
התוצאות שאנו מציגים היום ממחישות את גמישותה התפעולית של הקבוצה, התומכת ביכולותינו לפעול ביעילות ולמקסם את ההכנסות והרווחים שלנו. בין היתר, הדבר מתבטא בכמות הסחורה הנפרקת במגזר הנמל, שגדלה ב-2020 בכ-44% תוך שיפור משמעותי ברווחיות המגזר. במגזר המלט אנו מציגים ב-2020 גידול חד של כ-46% בהכנסות לאור גידול משמעותי בסך של כ-700 אלף טון בהיקף הכמות הנמכרת (המהווה גידול של 67%) תוך שיפור הרווחיות. במהלך השנה החולפת הגדלנו את צי האוניות להובלת מלט לשלוש אוניות (בנוסף להגדלת צי אוניות הצובר בשתי אוניות נוספות). בעלות על אוניות מתקדמות אלו מבטיחה עצמאות, יעילות ומחירי הובלה נמוכים, ללא תלות במחירי ההובלה בענף הספנות. במגזר המספנה הודענו בנובמבר האחרון על השלמת מו"מ משמעותי בהיקף של כ-128 מיליון דולר על הסכם לייצור ומכירה של כלי שיט למדינה באסיה, אשר צפוי לתמוך בהמשך צמיחתה של החברה הבת, מספנות ישראל בשנים הקרובות
מעבר לכך, אנו שוקדים כיום על פיתוח מספר מנועי צמיחה משמעותיים, ובהם הקמת ממגורות לגרעינים וכניסה לתחום הביטומן. בנוסף, הודענו היום כי דירקטוריון החברה קיבל החלטה להרחיב את פעילותה לתחום מוצרי הגבס. שוק תשומות הבניה צפוי לצמוח בקצב מואץ בשנים הקרובות ובכוונתנו לפעול למיצוי הפוטנציאל העסקי הרב הטמון בתחום פעילות זה בהתבסס על הידע הנצבר בחברה, התשתיות הייחודיות שלה וכן היתרונות הלוגיסטיים של נמל החברה. בנוסף, אנו משתתפים בהליך הפרטת נמל חיפה יחד עם שותפינו, DP WORLD מדובאי, מהחברות המובילות בעולם בתחום זה, מתוך ראייה אסטרטגית לפיה ביכולתנו לפתח נמל שישמש כ-HUB אזורי ועולמי ושיתבסס על שלוש רגליים מרכזיות - קישוריות עולמית, גשר למזרח התיכון ויעילות טכנולוגית גבוהה".


חברת תעשיות מספנות ישראל בע"מ דיווחה היום את תוצאותיה לשנת 2020. יצוין, כי החברה הנפיקה לראשונה את מניותיה בבורסה בתל-אביב בחודש בספטמבר 2020, כך שזהו הדוח הכספי השנתי הראשון שהחברה מפרסמת כחברה ציבורית.
עיקרי התוצאות לשנת 2020:

סך ההכנסות בשנת 2020 עלה בכ-3.2% לכ-765.3 מיליון שקל, לעומת כ-741.3 מיליון שקל בשנה הקודמת.
במגזר המלט ההכנסות צמחו בכ-45.7% לכ-413.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-283.8 מיליון שקל בשנת 2019. העלייה בהכנסות במגזר המלט מיוחסת לגידול בכמות הנמכרת, שקוזזה מעט על ידי ירידה במחיר הממוצע לטון. ה-EBITDA במגזר המלט צמח בכ-55.6% לכ-61.8 מיליון שקל (שיעור רווח של כ-15%), לעומת כ-39.8 מיליון שקל בשנת 2019 (שיעור רווח של כ-14%). העלייה ברווחיות הושפעה מירידה בעלות הממוצעת לטון, ירידה בעלות חומר הגלם, ירידה בשע"ח וירידה בעלות ההובלה, וכן כתוצאה מפריסת ההוצאות הקבועות על כמות גדולה יותר.
במגזר הנמלי ההכנסות עלו בכ-18.9% לכ-152.3 מיליון שקל, לעומת סך של כ-128.1 מיליון שקל בשנת 2019. העלייה בהכנסות נובעת בעיקר מגידול של כ-44% בפריקת המטענים, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בעיקר בשל שימוש ברציף נוסף, שהועמד ע"י החברה ללקוח הפועל בתחום הגז והוחזר זמנית לשימוש החברה החל מאפריל 2020, בקיזוז ההכנסה הממוצעת לטון פריקה, בעיקר לאור תמהיל המוצרים. ה-EBITDA במגזר עלה בכ-78.2% לכ-43.6 מיליון שקל (שיעור רווח של כ-29%), לעומת כ-24.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד (שיעור רווח של כ-19%). העלייה ברווחיות נובעת מגידול בפעילות, תמהיל המוצרים והתייעלות בהוצאות התפעוליות.
במגזר המספנה, שהינו מגזר פרוייקטלי באופיו, ההכנסות הסתכמו בכ-154.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-267.1 מיליון שקל בשנת 2019. הירידה בהכנסות מגזר המספנה נובעת בעיקר מסיום פרויקטים ועיכוב בכניסה של פרויקטים חדשים, שהביא לירידה בהיקף העבודות שבוצעו בתקופה לעומת שנה קודמת. ה-EBITDA במגזר המספנה צמח בכ-64.9% לכ-38.4 מיליון שקל (שיעור רווח של כ-25%), לעומת כ-23.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד (שיעור רווח של כ-9%). העלייה ברווחיות נובעת מתמהיל פרויקטים בביצוע ברווחיות גבוהה יותר בתקופה וסגירת יתרות בפרויקטים שהסתיימו וכן מירידה בהוצאות אחרות.

הרווח הגולמי של החברה עלה בשנת 2020 בכ-9.1% לסך של כ-162 מיליון שקל (כ-21.1% מההכנסות), בהשוואה לכ-148.4 מיליון שקל בשנת 2019 (כ-20% מההכנסות).

הרווח התפעולי של החברה צמח בתקופה בכ-33% לכ-103.6 מיליון שקל (כ-13.5% מההכנסות), בהשוואה לכ-77.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2019 (כ-10.5% מההכנסות). הגידול ברווח התפעולי נובע מהשיפור ברווח הגולמי, וכן מכך שבשנת 2019 נרשמו הוצאות חד פעמיות אחרות, נטו בסך כ-21.9 מיליון שקל שעיקרן הפרשה להתחייבויות תלויות, בעוד בשנת 2020 הסתכמו ההוצאות האחרות, נטו, בכ-6.9 מיליון שקל.

החברה רשמה בשנת 2020 עלייה של כ-17% ברווח הנקי לכ-79.4 מיליון שקל (כ-70.7 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לרווח נקי של כ-67.8 מיליון שקל (כ-59.9 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בשנת 2019.

ה- EBITDAבשנת 2020 גדל בכ-32% לכ-159.4 מיליון שקל, לעומת כ-121.1 מיליון שקל בשנת 2019, הודות לשיפור ברווחיות בשלושת מגזרי הפעילות.

עיקרי התוצאות לרבעון הרביעי 2020

הכנסות החברה ברבעון הרביעי הסתכמו לכ-209 מיליון שקל, בהשוואה לכ-233 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהכנסות נובע מעיקר מקיטון בהכנסות מגזר המספנה, לצד גידול, כאמור בהכנסות מגזר המלט ומגזר הנמל.

הרווח התפעולי של החברה ברבעון הרביעי של 2020 צמח בכ-53% לכ-26.1 מיליון שקל (12.5% מההכנסות), לעומת כ-17.1 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2019 (כ-7.3% מההכנסות).

הרווח הנקי ברבעון הרביעי עלה לכ-19.8 מיליון שקל (כ-18 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לרווח נקי של כ-9.2 מיליון שקל (כ-5.2 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל ב-2019.

ה- EBITDAברבעון הרביעי של שנת 2020 גדל בכ-27.6% לכ-40.6 מיליון שקל, לעומת כ-31.8 מיליון שקל ברבעון הרביעי של שנת 2019.

הונה העצמי של החברה, נכון ליום 31.12.2020, עלה לסך של כ-752.9 מיליון שקל (מתוכו כ-726.8 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות).

במקביל לפרסום הדו"חות, מעדכנת החברה כי דירקטוריון החברה החליט להרחיב את פעילות החברה לתחום מוצרי הגבס. בכוונת החברה לנצל את הידע שהצטבר בחברה, את התשתיות שעומדות לרשותה ואת היתרונות הלוגיסטיים של החברה במגזר הנמלי לצורך פיתוח תחום הפעילות החדש. החברה בוחנת הקמה באתר החברה של מפעל חדשני לייצור מוצרי גבס ולוחות גבס וכן שיתופי פעולה אסטרטגיים בישראל ובחו"ל בתחום הפעילות החדש, ובכוונתה לפעול לגיבוש תוכנית אסטרטגית בתחום הפעילות. להערכת החברה היקף ההשקעה בתחום הפעילות החדש בשנים הקרובות עשוי להיות מהותי לחברה.
בנוסף, החברה מעדכנת כי דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד שאינה מקיימת את מבחן הרווח, בסך של 25 מיליון שקל. החלטת הדירקטוריון התקבלה לאחר שבחן את מצבה הפיננסי של החברה כמתחייב. לצורך ביצוע החלוקה, החברה תפנה לקבלת אישור בית המשפט, וזאת עקב סוגיות חשבונאיות הנוגעות להפסדים שנצברו בחברה בתקופה טרום הפרטתה בשנת 1995.

אירועים עיקריים בתקופת הדו"ח ולאחריו:

בפברואר 2021 חתמה חברת הבת על הסכם לרכישת אניית מטען בעלת כושר הובלה של כ-37,500 טון בתמורה לכ-10.5 מיליון דולר. השלמת העסקה צפויה להתבצע במהלך הרבעון השני של 2021. לאחר הרכישה, ימנה צי האוניות של החברה 12 אוניות.

בנובמבר 2020 השלימה החברת הבת, מספנות ישראל, תהליך של מו"מ על הסכם לייצור והספקת כלי שיט, ציוד ושירותים למדינה במזרח אסיה. היקפה הכספי של העסקה עומד על כ-128 מיליון דולר, כאשר מספנות ישראל תספק את כלי השיט במהלך תקופה של כ-3.5 שנים, על פי אבני דרך שנקבעו בין הצדדים. ההסכם כפוף להשלמת תהליכים רגולטוריים במדינת הלקוח.

בנובמבר 2020 חתמה שותפות אשר הזכויות בה מוחזקות, במישרין או בעקיפין, באמצעות חברת בת, על הסכם לרכישת אוניית שינוע מלט בעלות של כ- 10 מיליון דולר. האונייה נמסרה לחברה בסוף נובמבר 2020. נכון למועד פרסום הדוח לחברה 3 אוניית שינוע מלט.

בחודש אוקטובר 2020 חתמה החברה על זיכרון דברים עם חברת DP World Limited בקשר עם הגשת פניה משותפת בהליך הפרטת נמל חיפה. כמו כן, החברה הגישה למחרת היום לרשות החברות הממשלתיות פניה משותפת ביחס להליך ההפרטה של נמל חיפה.

בספטמבר 2020 השלימה החברה הנפקת מניות ראשונה בבורסה בתל-אביב. במסגרת ההנפקה גייסה החברה כ-330 מיליון שקל נטו תמורת כ-20% ממניותיה.

בחודש יולי 2020 התקשרה חברת בת של הקבוצה עם תאגיד ישראלי בהסכם לייצור והספקה של כלי שיט מסוג דוברה ושירותים שונים. חברת הבת התחייבה לספק את תכולת העבודה בהתאם לאבני דרך לאורך תקופת ביצוע של כשנתיים. ביום 29 ביולי 2020, מימש הלקוח אופציה בהסכם לרכישת כלי שיט זהה נוסף.

ביולי 2020 התקבלה על ידי חברת בת של הקבוצה מקדמה אשר הכניסה לתוקף הסכם לבניית כלי שייט למדינה באפריקה. המספנה תספק למזמינה את כלי השיט, ציוד ושירותים בהתאם לאבני דרך לאורך תקופת ביצוע של כשנתיים וחצי, שתחילתה ממועד קבלת המקדמה. יתרת התמורה תשולם על פי אבני דרך שנקבעו בהסכם.

ביוני 2020 חתמה חברת בת של הקבוצה על הסכם לרכישת אוניית שינוע מלט בעלות של כ- 10.4 מיליון דולר.

בינואר 2020 השלימה החברה עסקה לרכישת שתי אוניות מטען כללי, בעלות של כ-6.6 מיליון דולר.

חברת תעשיות מספנות ישראל הוקמה בספטמבר 2019 במסגרת שינוי מבנה שבוצע ע"י חברת הבת, מספנות ישראל בע"מ, שהוקמה ב-1959 והופרטה ב-1995. כיום החברה נמצאת בשליטתם של שלומי פוגל, סמי קצב, משפחת שמלצר וקבוצת גולד בונד הבורסאית. לחברה ניסיון של למעלה מ-60 שנה והיא פעילה בתחומים שונים, ביניהם: תכנון ובניית כלי שייט צבאיים ואזרחיים במספנה מהמתקדמות בעולם; הפעלת הנמל הפרטי הראשון בישראל; פעילות יבוא מלט, במסגרתה הפכה החברה תוך מספר שנים לשחקנית מובילה בשוק הישראלי; פעילות של תמיכה לוגיסטית בתעשיית הפקת גז ונפט; פעילות תובלה ימית באמצעות צי של אוניות מסחריות שמפעילה החברה, שמונה עתה 11 ספינות, מתוכן 3 המשרתות את פעילות המלט של הקבוצה בכוונת החברה לפתח מספר מנועי צמיחה במהלך השנים הבאות, ביניהם הקמת ממגורות, יבוא ביטומן, פיתוח תחום הגבס ועוד.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il