קבוצת פוקס מציגה תוצאות כספיות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020. - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירוקבוצת פוקס מציגה תוצאות כספיות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020.


הראל ויזל מנכל ובעלים צילום: שוקה כהן
הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם בכ-54.1 מיליון ש"ח הרווח הנקי אשתקד (בנטרול שערוך (הסתכם בכ-20.3 מיליון ש"ח. עליה של כ- 33.8 מיליון ₪ גידול של כ-166.3%
הכנסות הקבוצה ברבעון השלישי של שנת 2020 (מתוך הדיווח המגזרי על בסיס 100% מהפעילות ולפני התאמות) הסתכמו בכ-864.1 מיליון ש"ח, גידול של כ-5.6% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. על אף שהחנויות נסגרו ב 18.9.20 בעקבות הסגר השני.
נתוני מכירות חנויות זהות עלו ברבעון השלישי במגזר אופנה ואופנת הבית בכ- 7.2%, מגזר האווירה והטיפוח בכ- 24% ובמגזר הספורט עליה של כ- 25.9%.

מנכ"ל הקבוצה הראל ויזל: תוצאות הקבוצה ברבעון השלישי ממשיכות לשקף את הצלחתנו לצד ההתמודדות עם אתגרי הקורונה בשוק דינאמי ותחרותי. אנו ממשיכים לקדם את מותגי הקבוצה, להרחיב את פעילות מותגי הספורט בארץ ובעולם ואת פעילות האונליין של הקבוצה, בין היתר באמצעות אתר האונליין הרב מותגי טרמינל איקס מהמובילים באתרי האופנה והלייף סטייל, תוך שמירה על איתנות פיננסית ותזרים מזומנים חזק. אנו מאמינים כי פעולות אלו יבטיחו את המשך צמיחת הקבוצה ושיפור רווחיותה גם בשנים הבאות.
עיקרי התוצאות:
הרווח הנקי והתפעולי בשנת 2019 כולל רווח חד פעמי חשבונאי משערוך בסך של כ- 93.0 מיליון ש"ח שנרשם עקב העלייה לשליטה בחברות יאנגה, בילי-האוס וב –FWS. (להלן - השערוך)
הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם בכ-54.1 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח נקי אשתקד בסך של כ-113.3 מיליון ש"ח. הרווח הנקי אשתקד בנטרול השערוך לעיל הסתכם בכ-20.3 מיליון ש"ח. עליה של כ- 33.8 מיליון ₪ גידול של 166.3% .
הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2020 בנטרול תקן 16 הסתכם בכ- 49.3 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח הנקי אשתקד בנטרול תקן 16 IFRSובנטרול השערוך הסתכם בכ-22.0 מיליון ש"ח, עליה של כ-27.3 מיליון ₪ גידול של 124.4%.
הכנסות הקבוצה ברבעון השלישי של שנת 2020 (מתוך הדיווח המגזרי על בסיס 100% מהפעילות ולפני התאמות) הסתכמו בכ-864.1 מיליון ש"ח, גידול של כ-5.6% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
נתוני מכירות חנויות זהות עלו ברבעון השלישי במגזר אופנה ואופנת הבית בכ- 7.2%, מגזר האווירה והטיפוח בכ- 24% ובמגזר הספורט עליה של כ- 25.9%.
הרווח הגולמי ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם בכ-445.2 מיליון ש"ח, המהווה כ-56.6% מהמכירות בהשוואה לרווח גולמי בסך של כ-421.5 מיליון ש"ח, המהווה כ-56.5% מהמכירות ברבעון המקביל אשתקד, עליה של כ-23.7 מיליון ש"ח.


הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם בכ-75.8 מיליון ש"ח ומהווה כ-9.6% מהמכירות בהשוואה לרווח תפעולי בסך של כ- 143.6 מיליון ₪ אשתקד. הרווח התפעולי אשתקד בנטרול השערוך הסתכם בכ-50.7 מיליון ₪ כ-6.8% מהמכירות. עליה של כ-25.1 מיליון ₪ גידול של 49.5%.
הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2020 בנטרול תקן 16 IFRSהסתכם בכ-59.3 מיליון ש"ח, ומהווה כ-7.5% מהמכירות בהשוואה לרווח תפעולי בנטרול תקן 16 IFRS ובנטרול השערוך הסתכם בכ-39.1 מיליון ש"ח המהווה כ- 5.2% מהמכירות ברבעון המקביל אשתקד, עליה של כ-20.2 מיליון ש"ח גידול של 51.6%.
הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכם בכ-106.7 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח נקי אשתקד בסך של כ-162.0 מיליון ש"ח. הרווח הנקי אשתקד בנטרול השערוך הסתכם בכ-69.0 מיליון ש"ח. עליה של כ-37.7 מיליון ₪ גידול של 54.6%.
הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 בנטרול תקן 16 IFRSהסתכם בכ-96.1 מיליון ש"ח, ומהווה כ-4.8% מהמכירות. בהשוואה לרווח הנקי אשתקד בנטרול תקן 16 IFRS ובנטרול השערוך הסתכם בכ-76.7 מיליון ש"ח, עליה של כ-19.4 מיליון ש"ח גידול של כ-25.2%.
הכנסות הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 (מתוך הדיווח המגזרי על בסיס 100% מהפעילות ולפני התאמות) הסתכמו בכ-2,199.0 מיליון ש"ח, קיטון של כ-5.9% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
נתוני מכירות חנויות זהות עלו בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 במגזר אופנה ואופנת הבית בכ- 10.4%, מגזר האווירה והטיפוח בכ- 16.7% ובמגזר הספורט עליה של כ- 24.6%.
הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכם בכ-1,133.3 מיליון ש"ח, המהווה כ-56.7% מהמכירות בהשוואה לרווח גולמי בסך של כ-1,070.2 מיליון ש"ח, המהווה כ-56.3% מהמכירות בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של כ-63.1 מיליון ש"ח.
הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכם בכ-186.2 מיליון ש"ח ומהווה כ-9.3% מהמכירות בהשוואה לרווח תפעולי אשתקד בסך של כ- 234.1 מיליון ₪. הרווח התפעולי אשתקד בנטרול השערוך עמד על 141.1 מיליון ₪ כ-7.4% מהמכירות. עליה של כ-45.1 מיליון ₪ גידול של כ- 32.0%.
הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 בנטרול תקן 16 IFRSהסתכם בכ-145.4 מיליון ש"ח, ומהווה כ-7.3% מהמכירות בהשוואה לרווח תפעולי בנטרול תקן 16 IFRSובנטרול השערוך, בסך של כ-114.2 מיליון ש"ח המהווה כ- 6.0% מהמכירות בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של כ-31.2 מיליון ₪ גידול של כ 27.3%.

מפוקס נמסר: לקראת סוף הרבעון השלישי (החל מה-18.9.2020) מדינת ישראל נכנסה לסגר שני. בתקופה זו המשיכה הקבוצה בהפעלת אתרי האון ליין (אתר טרמינל X, אתר פוקס הום, אתר שילב ואתר ללין), פעילות שגדלה משמעותית בתקופת הסגר.
כחלק מיישום האסטרטגיה של הקבוצה להרחבה וחיזוק פעילותה בשווקים בינלאומיים, התקשרה החברה בהסכמים עם חברות Nike ו- Foot Lockerלהקמה והפעלה של חנויות תחת המותגים Nike ו- Foot Locker במספר מדינות באירופה. החברה רואה בהרחבת פעילות הספורט בארץ ובעולם מנוע צמיחה משמעותי של הקבוצה בשנים הבאות.
בנוסף, חתמנו על הסכם עם ג'מבו להקמה ותפעול של חנויות ג'מבו בישראל. ג'מבו הינה חברת קמעונאות מובילה ביוון המוכרת מגוון רחב מאוד של מוצרים מקטגוריות שונות (לרבות צעצועים, ביגוד, אביזרים לתינוקות, כלי בית, ציוד משרדי ועוד) מפעילה כ-80 חנויות במספר מדינות באירופה. חנות ראשונה צפויה להיפתח לקראת סוף שנת 2021.
במהלך אוקטובר, פועלים שוקי הון, זרוע ההשקעות של בנק הפועלים הביעה אמון בעסקי הקבוצה כאשר ביצעה רכישת מניות מבעלי המניות האחרים בללין, בשילב ובג'מבו והפכה להיות שותפה עסקית של הקבוצה.


עוד נתונים מתוך הדוחות הכספיים:
• הכנסות ברבעון השלישי של שנת 2020 בחלוקה למגזרי פעילות, לפני התאמות, הסתכמו בכ- 864.1 מיליון ש"ח, גידול של כ- 5.6% (כ- 45.6 מיליון ש"ח).
1. ירידה של כ- 37.5 מיליון ₪ בתחום האופנה ואופנת הבית בארץ, קיטון של 8.7%.
2. ירידה של כ- 0.1 מיליון ₪ בתחום האופנה בחו"ל, קיטון של 1.4%.
3. ירידה של כ- 0.9 מיליון ₪ בתחום מוצרי אווירה וטיפוח (ללין), קיטון של 1.5%.
4. עליה של כ- 58.0 מיליון ₪ בתחום הספורט (ריטיילורס), גידול של 37.6%.
5. עליה של כ- 26.2 מיליון ₪ באחרים, גידול של 15.9%.

• הכנסות הקבוצה ברבעון השלישי של שנת 2020 בהתאם לדוחות הכספיים הסתכמו בסך של כ-786.6 מיליון ש"ח לעומת כ-745.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-5.5% (כ-40.9 מיליון ש"ח).
• הכנסות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 בחלוקה למגזרי פעילות, לפני התאמות, הסתכמו בכ- 2,199.0 מיליון ש"ח, קיטון של כ- 5.9% (כ- 137.0 מיליון ש"ח).
1. ירידה של כ- 204.5 מיליון ₪ בתחום האופנה ואופנת הבית בארץ, קיטון של 16.0%.
2. ירידה של כ- 8.1 מיליון ₪ בתחום האופנה בחו"ל, קיטון של 33.4%.
3. ירידה של כ- 17.4 מיליון ₪ בתחום מוצרי אווירה וטיפוח (ללין), קיטון של 10.5%.
4. עליה של כ- 42.1 מיליון ₪ בתחום הספורט (ריטיילורס), גידול של 9.9%.
5. עליה של כ- 50.9 מיליון ₪ באחרים, גידול של 11.6%.

• הכנסות הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 בהתאם לדוחות הכספיים הסתכמו בסך של כ-1,999.3 מיליון ש"ח לעומת כ-1,901.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-5.2% (כ-98.0 מיליון ש"ח).

החברה יישמה את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 16 -חכירות בדוחותיה הכספיים החל מ- 1/1/19.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il