קבוצת טיב טעם - המשך הצמיחה - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירוקבוצת טיב טעם - המשך הצמיחה


טיב טעם
תוצאות חזקות גם ברבעון השלישי של 2020
ההכנסות צמחו בכ-13.9% והסתכמו בכ-391 מיליוני ש"ח בהשוואה לכ-343 מיליוני ש"ח
ברבעון מקביל אשתקד

ה-EBITDA (בנטרול תקן 16) גדל בכ-92.5% והסתכם בכ-29.2 מיליוני ש"ח
בהשוואה לכ-15.2 מיליוני ש"ח ברבעון מקביל אשתקד

הרווח הנקי זינק בכ-278% והסתכם בכ-13.7 מיליוני ש"ח בהשוואה ל-3.6 מיליון ש"ח
ברבעון מקביל אשתקד

הפדיון והפדיון למ"ר בחנויות זהות צמח ב-22% וב-23.9% בהתאמה בהשוואה
לרבעון מקביל אשתקד

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת לרבעון השלישי עמד על כ-35.7 מיליוני ש"ח,
גידול בסך 99 מיליוני ש"ח לעומת תזרים שלילי מפעילות שוטפת בסך 63.3 מיליוני ש"ח
ברבעון מקביל אשתקד
החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד רבעוני בסך של כ-4.1 ש"ח מיליון ש"ח


תמצית תוצאות הפעילות לרבעון השלישי של שנת 2020
הכנסות מגזר קמעונאות המזון ברבעון השלישי של השנה עלו בשיעור של כ-22.4% והסתכמו בכ-343.3 מיליוני ש"ח, בהשוואה למכירות בסך כ-280.5 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו ההכנסות בכ-1,013 מיליוני ש"ח, עלייה של כ-21.5% לעומת הכנסות בסך כ-833.8 מיליוני ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד.

הפדיון והפדיון למ"ר בחנויות זהות ברבעון השלישי של השנה צמח ב-22% וב-23.9% בהתאמה בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הפדיון והפדיון למ"ר בחנויות זהות עלה 20.4% וב-24.6% בהתאמה בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד.

במגזר התעשייה, סך ההכנסות הסתכם בכ-83.5 מיליוני ש"ח, לעומת כ-93.5 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הקיטון מיוחס להפסקה יזומה של הפעילויות הלא רווחיות הנוגעת לתחומי הטרי(בשר,בעלי כנף טרי ודגים טריים) לצד גידול בקטגורית היין והאלכוהול, בתחום הטרמי, בגבינות ובמוצרים יבשים וכן לירידה
במכירות למסעדות נוכח משבר נגיף הקורונה והשפעתו על עסקים שאינם חיוניים. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו הכנסות מגזר התעשייה בכ-250.5 מיליוני ש"ח לעומת הכנסות בסך כ-278.3 מיליוני ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד.

חרף האמור לעיל, סך מכירות הקבוצה ברבעון השלישי של השנה הסתכמו בכ-390.9 מיליוני ש"ח, בהשוואה לכ-343.3 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-13.9%. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו הכנסות הקבוצה בכ-1,163.4 מיליוני ש"ח, בהשוואה להכנסות בסך כ-1,017.4 מיליוני ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד, עלייה של כ-14.4%.

הרווח הגולמי של מגזר קמעונאות המזון ברבעון השלישי של השנה הסתכם ב-109.1 מיליוני ש"ח (31.8% ממחזור המכירות) בהשוואה ל-87.9 מיליוני ש"ח (31.3% ממחזור המכירות) ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול נבע מגידול בהכנסות הקבוצה וכן מגידול בשיעור הרווח הגולמי, שנבע משיפור ניכר בהסכמי הסחר לאור הגידול במכירות. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח הגולמי בכ-319.1 מיליוני ש"ח (31.5% ממחזור המכירות), בהשוואה ל-262.5 מיליוני ש"ח (31.5% ממחזור המכירות) בתקופה מקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי של מגזר התעשייה ברבעון השלישי של השנה הסתכם ב-20.8 מיליוני ש"ח (24.9% ממחזור המכירות), בהשוואה ל-19.9 מיליוני ש"ח (21.2% ממחזור המכירות) בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הגידול בשיעור הרווח הגולמי נבע בעיקרו מהפסקת פעילויות לא רווחיות במגזר התעשייה, בהן שיעור הרווח הגולמי נמוך וכן מגידול ברווחיות הגולמית של קטגוריות היין והאלכוהול, הגבינות ו-Ready To Cook בעיקרו. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח הגולמי בכ-57.4 מיליוני ש"ח (22.9% ממחזור המכירות), בהשוואה ל-56.7 מיליוני ש"ח (20.4% ממחזור המכירות) בתקופה מקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי, של הקבוצה, ברבעון השלישי של השנה הסתכם ב-129.4 מיליוני ש"ח (שיעור של כ-33.1%) בהשוואה ל-107.5 מיליוני ש"ח (שיעור של כ-31.3%) ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול נבע מגידול בהכנסות הקבוצה וכן מגידול בשיעור הרווח הגולמי, שנבע משיפור בהסכמי הסחר לאור הגידול במכירות, יחד עם הגידול בשיעורי הרווח במגזר התעשייה, שנבע בעיקרו מהפסקת פעילויות לא רווחיות, בהן שיעור הרווח הגולמי נמוך וכן מגידול ברווחיות הגולמית של קטגוריות היין והאלכוהול, הגבינות ו-Ready To Cook. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח הגולמי בכ-375.9 מיליוני ש"ח (שיעור של כ-32.3%), עלייה של כ-17.9%, לעומת רווח גולמי בסך כ-318.7 מיליוני ש"ח (שיעור של כ-31.3%) בתקופה מקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי של החברה ברבעון השלישי של השנה עלה בכ-112.3% והסתכם בכ-23.3 מיליוני ש"ח ובשיעור של 6% מסך המכירות (בנטרול השפעת תקן 16 - 18.9 מיליוני ש"ח, שהם 4.8% מההכנסות) בהשוואה לכ-11 מיליוני ש"ח ובשיעור של 3.2% מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד (בנטרול השפעת תקן 16 - 6.3 מיליוני ש"ח, שהם 1.8% מההכנסות).

בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח התפעולי בכ-67 מיליוני ש"ח ובשיעור 5.8% מההכנסות (בנטרול השפעת תקן 16 - 53 מיליוני ש"ח שהם 4.6% מההכנסות), עלייה של כ-95.4% (בנטרול השפעת תקן 16 - כ-157.9%), לעומת רווח תפעולי בסך כ-34.3 מיליוני ש"ח ובשיעור של כ-3.4% מההכנסות (בנטרול השפעת תקן 16 - 20.5 מיליוני ש"ח שהם כ-2% מההכנסות) בתקופה מקבילה אשתקד.
גידול ב-EBITDA (בנטרול השפעת תקן 16) בכ-92.5% לכ-29.2 מיליוני ש"ח ברבעון השלישי של השנה, בהשוואה לסך של 15.2 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של השנה -EBITDA (בנטרול השפעת תקן 16) הסתכם בכ-86.4 מיליוני ש"ח, עלייה של כ-78.9% לעומת EBITDA (בנטרול השפעת תקן 16) בסך כ-48.3 מיליוני ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד.
הרווח הנקי ברבעון השלישי עלה בשיעור 278% והסתכם בכ-13.7 מיליוני ש"ח, בהשוואה לרווח נקי בסך של כ-3.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי בנטרול השפעת 16 הסתכם בכ-12.3 מיליוני ש"ח, גידול של כ-247% לעומת כ-3.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
בתשעת החודשים הראשונים של השנה הרווח הנקי הסתכם בכ-36.7 מיליוני ש"ח, עלייה של כ-227.7% לעומת רווח נקי בסך כ-11.2 מיליוני ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד. הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של השנה בנטרול השפעת תקן 16 הסתכם ב-36.3 מיליוני ש"ח, גידול של כ-221.1% לעומת רווח נקי בנטרול השפעת תקן 16 בסך כ-11.3 מיליוני ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד.
חגי שלום, המנכ"ל ובעל השליטה מסר: "אנו שמחים על תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2020, רבעון חזק כקודמיו ועל התוצאות המצטברות לשלושת רבעי השנה, ברבעון זה, נמשכת מגמת הגידול במכירות הקמעונאיות וצמיחה חזקה בכל הפרמטרים התפעוליים והפיננסיים. מעבר להשפעת הקורונה, נחלת כלל הרשתות, טיב טעם נהנתה מצמיחה גבוהה, נוכח חיזוק והרחבה של תפיסת המחיר החדשה שהושקה בתחילת השנה ואשר עיקריה הם: הורדת מחיר לכ-2,000 מוצרים בסיסיים למחירי שופרסל דיל, הענקת מועדון חברים חינם ושינוי במבנה ההנחות ללקוח".

לדברי חגי שלום: "תפיסת מחיר זו המבוססת על עקומת התמורה המוכרת, קבעה כי הדרך הראויה להגברת המכירות בהינתן האיכויות המבדלות של קבוצת טיב טעם, תתבסס על הוזלת מחירים. יתר על כן, לקוחות חדשים רבים ממשיכים לפקוד את חנויות הרשת, והפכו ללקוחות קבועים ונאמנים ולחברי מועדון, שההצטרפות אליו היא חינם, חלק מתפיסת המחיר החדשה. במהלך הרבעון השלישי המשיכה קבוצת טיב טעם להעמיק את האיכויות של ערוץ האון ליין והוא, ללא ספק, הערוץ המוביל באיכותו".

"כמו כן, המשיכה הקבוצה במסע התרחבות מרשים, חתמה על חוזים חדשים לפתיחת חנויות ברחבי הארץ ואשר 4 מהן תפתחנה בחדשים הקרובים, לצד חוזים ארוכי טווח לפתיחת חנויות חדשות".

עוד מסר חגי שלום: "גם במגזר התעשייה פעלה הקבוצה והעמיקה את השיפורים בחברת ישרקו, הן במודל העסקי של החברה והן בשיפורים ארגוניים מהותיים ביותר. שינויים אלו כבר מניבים פירות של ממש ובשנת 2021 יתחזקו עוד ויהוו תרומה מהותית לביצועי הקבוצה. הקבוצה ממשיכה את התנופה גם ברבעון הרביעי,
שמחציתו מאחורינו, וביטוי להמשך ההתחזקות של קבוצת טיב טעם בשוק קמעונאיות המזון ולהיערכות הקבוצה לאתגרי שנת 2021."


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il