אנלייט אנרגיה מתחדשת מדווחת על תוצאות החברה לתשעת החודשים ולרבעון השלישי של 2020: - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירואנלייט אנרגיה מתחדשת מדווחת על תוצאות החברה לתשעת החודשים ולרבעון השלישי של 2020:


אנלייט
גידול של 50% בהכנסות החברה וגידול של 74% ברווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של 2020 לעומת תקופה מקבילה אשתקד
גלעד יעבץ, מנכ"ל אנלייט: "אנחנו מסכמים את הרבעון החזק ביותר של החברה מאז היווסדה. השגנו גידול משמעותי בהכנסות וברווחיות והכפלנו את תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. בנוסף אנחנו ממשיכים להאיץ את קצב הצמיחה העתידי; בשנה האחרונה הגדלנו את הפורטפוליו הנוכחי של החברה בכ-45% והתחלנו בהקמה של פרויקטים בהיקף עצום בכל קנה מידה, כ- 1000 מגה ואט. כפועל יוצא מכך, כבר בשנת 2021 אנחנו צופים חיבור לרשת והפעלה מסחרית של 344 מגה-וואט נוספים שצפויים כמעט להכפיל את ההספק המניב הנוכחי של החברה. כמו כן, עד סוף שנת 2023 אנו צופים שנגיע להספק מניב של לפחות 1.8 ג'יגה ואט, שצפויים להניב הכנסות חשמל של 1.2 מיליארד שקלים לשנה. בד בבד, ברבעון החולף חיזקנו את האיתנות הפיננסית של החברה דרך טיוב מבנה החוב, הוזלת עלויות המימון והורדת שיעור המינוף של החברה"
גידול במדדי רווחיות Non Gaap: הכנסות החברה הסתכמו ב-270 מיליון שקלים בתשעת החודשים הראשונים של 2020, גידול של כ- 28% לעומת תקופה מקבילה אשתקד; ה- EBITDA הסתכמה בכ- 208 מיליון שקלים, גידול של כ- 29%; ה- FFO ברבעון השלישי הסתכל בכ-123 מיליון שקלים, גידול של 23% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד
גידול משמעותי גם במדדי רווחיות חשבונאיים (IFRS): גידול של 50% בהכנסות החברה וגידול של 74% ברווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של 2020 לעומת תקופה מקבילה אשתקד
גידול של 48% בהכנסות החברה וגידול של 125% ברווח התפעולי ברבעון השלישי לעומת התקופה המקבילה אשתקד
מזומנים מפעילות שוטפת בתשעת החודשים האחרונים הסתכמו ל-117 מיליון שקלים, גידול של 92% ביחס לתקופה מקבילה אשתקד


צמיחה בפורטפוליו החברה:
הפורטפוליו הנוכחי צמח בשנה האחרונה בכ- 45% ונכון למועד הדיווח עומד על 1.8 גיגה. בשנה האחרונה החלה הקמה של פרויקטים בהיקף 1 גיגה וכבר בשנת 2021 צפויים להתחיל הפעלה מסחרית פרויקטים בהיקף של 344 מגה וואט. החברה ממשיכה בתנופת הצמיחה ובתשעת החודשים האחרונים השקיעה כ-700 מיליון שקלים כהון עצמי בפרויקטים שבהקמה.
הפורטפוליו הנוכחי צפוי להניב הכנסות של כ- 1.2 מיליארד שקלים כבר בשנת 2024, כאשר חלקה של אנלייט צפוי להיות 780 מיליון שקלים; ה-EBITDA צפוי לעמוד בשנת 2024 על מיליארד שקלים, כאשר חלק אנלייט צפוי להיות מעל 600 מיליון שקלים.
פורטפוליו הפיתוח של החברה עומד על מעל 2.3 גיגה.
נתוני Non Gaap
ההכנסות ממכירת חשמל בתשעת החודשים האחרונים הסתכמו בכ-270 מיליון שקלים, גידול של כ-28% לעומת 210 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.
ה-EBITDA של החברה בתשעת החודשים האחרונים הסתכמה בכ- 208 מיליון שקלים, גידול של כ- 29% לעומת 161 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.
ה-FFO של החברה בתשעת החודשים האחרונים הסתכם בכ- 123 מיליון שקלים, גידול של כ- 24% לעומת 99 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.
נתונים חשבונאיים (IFRS)
ההכנסות ממכירת חשמל בתשעת החודשים האחרונים הסתכמו בכ-180 מיליון שקלים, גידול של כ-50% לעומת 120 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח התפעולי של החברה בתשעת החודשים האחרונים הסתכם ב-74 מיליון שקלים, גידול של כ- 74% לעומת 43 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הנקי של החברה (בנטרול הוצאה חד פעמית בגין עמלת פירעון מוקדם בסך 9 מיליון ש"ח) בתשעת החודשים האחרונים הסתכם ל-26 מיליון שקלים, גידול של 34 מיליון שקלים לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
גידול של 6% בלבד בהוצאות הנהלה וכלליות ביחס לגידול של 50% בהכנסות וגידול של 45% בהספק פורטפוליו הנוכחי.
גידול בהון העצמי ואיתנות פיננסית: הון עצמי מאוחד של כ-1.95 מיליארד שקלים, מתוכו 1.4 מיליארד שקלים משויך לבעלי המניות של החברה. גידול של 115% לעומת רבעון מקביל שנה שעברה. יתרת המזומן והיתרה מניירות ערך סחירים עמדה על כמיליארד שקלים בסוף הרבעון השלישי.
אירועים משמעותיים

רכישת שליטה בפרויקט הרוח ביורנברגט בשבדיה בהספק 372 מגה וואט- בחודש אוקטובר אנלייט הודיעה על השלמת העסקה לרכישת שליטה (61%) באחד מפרויקט הרוח הגדולים באירופה ותחילת הקמתו. הפרויקט צפוי להניב הכנסה ממוצעת של 60 מיליון אירו ו-EBITDA ממוצעת של 50 מיליון אירו. הפרויקט החל הקמה וצפוי להתחיל הפעלה מסחרית בתחילת 2023.
חברת הפרויקט במו"מ מתקדם עם אחת מענקיות הטכנולוגיה העולמיות על הסכם לרכישת חשמל (PPA) לתקופה של 10 שנים. הפרויקט נרכש במשותף עם קרן האנרגיה הירוקה של קבוצת Prime capital, המנהלת נכסים והשקעות ברחבי העולם בהיקפים של מיליארדי אירו. אנלייט התחייבה להשקיע סכום נוסף בקרן כחלק מהמשך השת"פ האסטרטגי בין הצדדים לגבי השקעות נוספות באנרגיה מתחדשת בשוק הנורדי.

תחילת הקמה של פרויקט הרוח Gecama בספרד בהספק של 312 מגה וואט- בחודש ספטמבר דווחה אנלייט על תחילת הקמת פרויקט Gecama בספרד, זאת בהמשך לדיווח החברה בדבר הסגירה הפיננסית למימון הפרויקט שפורסם ביוני האחרון. בנוסף לפרויקט זה, לאנלייט פורטפוליו פיתוח בספרד של 460 מגה וואט.
מהלכים לאופטימיזצית מבנה החוב- בחודש נובמבר אנלייט חתמה על הסכם כוונות עם בנק לאומי וגוף מוסדי נוסף למימון מחדש של חמישה פרויקטים סולאריים מניבים בישראל בהספק מצטבר של 83 מגה וואט. מחזור החוב כולל פירעון חוב ישן בהיקף של 580 מיליון שקלים ומשיכת חוב חדש בהיקף של 1.1 מיליארד שקלים.
מהלך זה יצר תזרים פנוי של 380-400 מיליון שקלים ששימש את אנלייט ברכישת החזקות נוי במבטחים וחלוציות, פירעון חוב נחות בעל שיעור ריבית גבוה כאשר שארית הכסף תשמש את החברה להמשך צמיחה.
בנוסף, ביצעה החברה פדיון מלא של יתרת אג"ח ב' בסך של 130 מיליון שקלים.
גיוס הון וחוב שישמש להמשך צמיחה- בחודש ספטמבר גייסה אנלייט 290 מיליון שקלים בהון מניות ו-250 מיליון שקלים באג"ח. מהלך זה מהווה המשך למגמת הורדת המינוף של החברה וחיזוק האיתנות הפיננסית לטובת המשך צמיחה.

חברת אנלייט אנרגיה מתחדשת, נוסדה ב- 2008, נסחרת במדד תל אביב 125, ומוחזקת בכ-98% ע"י הציבור, היא מהמובילות בישראל בייזום, פיתוח, מימון, הקמה והפעלה של מיזמים לייצור חשמל נקי ממקורות אנרגיה מתחדשת. החברה פועלת בישראל ובאירופה, נהנית מפורטפוליו מגוון של פרויקטים מניבים, בהקמה ולקראת הקמה בהספק ייצור של כ- 1,800 מגה ואט, ומעל 2,300 מגה ואט נוספים בשלבי פיתוח שונים. החברה נהנית מצבר הכנסות הולך וגדל הבנוי מהסכמים ארוכי טווח למכירת החשמל ובמקביל פועלת על מנת להרחיב את אחיזתה בשווקים וסגמנטים נוספים בתחום האנרגיה הנקייה.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il