אדגר מפרסמת את תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2020 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירואדגר מפרסמת את תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2020


אדגר

ה-NOI הסתכם בכ-57.1 מיליון ש"ח עלייה של כ-4% לעומת אשתקד
ה-FFO הסתכם בכ-21.1 מיליון ש"ח עלייה של כ-11% לעומת אשתקד
ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ליום 30 בספטמבר 2020 בכ-1.2 מיליארד ש"ח, כ-7.9 ש"ח למניה
הוחלט על חלוקת דיבידנד רבעוני בסך של 10.6 מיליון ש"ח, המגלם תשואה שנתית של כ-5.4%
לאחר תקופה הדוח, הודיעה מגדל על מימוש זכות ההמרה של כ-20% מאחזקתם בפעילות בפולין לטובת מניות אדגר, להערכת החברה, השלמת המהלך צפויה להגדיל את הון בעלי המניות בכ-90 מיליון ש"ח ולתרום לשיפור ה-FFO השנתי בכ-4-5 מיליוני ש"ח נוספים
החברה מאשררת את תחזית ה- NOI וה-FFO לשנים 2020-2021 (לא כולל עסקת מגדל)*
 
 


2021


2020


 


מיליוני ש"ח


תחזית NOI


255-260


225-230


תחזית *FFO


90-95


78-82
תחזיתFFO *: התחזית מבוססת על החזרה לפעילות בשווקים השונים בהן פועלת החברה ואינה לוקחת בחשבון הגבלות משמעותיות נוספות בעקבות התפרצות מחודשת של הנגיף, כמו כן השפעת שינויים אפשריים כדוגמת שינויים בשערי חליפין, ושינוי בהוצאות המימון בעקבות שינויים עתידיים בשיעורי הריבית. (לעניין מידע צופה בעתיד ראה הערה בתחתית העמוד)

רועי גדיש, מנכ"ל החברה, מסר: "אנו מסכמים רבעון טוב עם צמיחה בכל הפרמטרים התפעוליים. התוצאות מהוות עדות נוספת לטיב השוכרים ואיכות הנכסים של החברה אשר ממשיכים להפגין יציבות מרשימה, על אף משבר הקורונה אנו ממשיכים לפעול בהתאם לתכנית העבודה בכדי להתאים את הנכסים למציאות וצרכי השוכרים המשתנים כדוגמת מותג ה-"BRIAN EMBASSY" שנותן פתרון יצירתי ואיכותי לשוכרים גם בתקופה של אי וודאות אותה אנו חווים."

דגשים לתוצאות
 ההכנסות מהשכרת נכסים הסתכמו ברבעון השלישי בכ-60.7 מיליון ש"ח, עלייה של כ-4% לעומת 58.2 ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נובעת בעיקר מאכלוס אדגר C360 שבנייתו הושלמה בתחילת השנה וכן מעליות בשיעורי התפוסה בקנדה לצד רכישת נכס חדש בסוף הרבעון השני. זאת למרות השפעת שע''ח אשר קיזזה את ההכנסות ביחס לתקופה מקבילה אשתקד.
 ה- NOI ברבעון הסתכם בכ-57.1 מיליון ש"ח, עלייה של כ-4% לעומת 55.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
 ה-FFO ברבעון הסתכם בסך של כ-21.1 מיליון ש"ח, עלייה של כ-11% לעומת כ-19 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד וזאת לאור הגידול ב NOI ברבעון.

 הרווח המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון בכ-2.6 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ-55.8 מיליון ש"ח שנרשם בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מכך שהחברה לא רשמה שערוכים ברבעון הנוכחי בהשוואה לשערוך חיובי בסך כ-33.2 שנרשם ברבעון מקביל אשתקד, וכן בגין שערוך עסקאות הגנה שהחברה מבצעת על מנת לצמצם את החשיפה לשינוי בשערי החליפין שבחלקו מוצג בהוצאות המימון של החברה (יתרת ההשפעה של שערי החליפין מוצגת בסעיף רווח/הפסד כולל אחר) .
 הרווח הכולל המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון בכ-17.6 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל של כ-20.7 מיליון ש"ח אשתקד.
 ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ליום 30 בספטמבר 2020 בכ-1,207 מיליון ש"ח, כ-7.9 ש"ח למניה, לעומת כ- 1,271 מיליון ש"ח (כ-8.35 ש"ח למניה) ליום 31 בדצמבר 2019.
 תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי לשנת 2020 הסתכם לכ-11.7 מיליון ש"ח בדומה לתקופה המקבילה אשתקד.
 מצבת המזומנים ושווי מזומנים ליום 30 בספטמבר 2020 הסתכמה לסך של כ-270.6 מיליון ש"ח. בנוסף, לחברה מסגרות אשראי לא מנוצלות בסך של 315 מיליון ש"ח.
 נדל"ן להשקעה (כולל נדל"ן בהקמה) - במהלך תשעת החודשים הראשונים של השנה, השקיעה החברה כ-213 מיליון ש"ח מתוכם סך של כ-124 מיליון ש"ח בגין רכישת נכס חדש בחברת הבת בקנדה, וכ- 23 מיליון ש"ח בגין הנכס בהקמה ברחוב אפעל 33 פתח תקווה. בנוסף נרשמו ירידות ערך בסך של כ- 71.6 מיליון ש"ח במחצית הראשונה של השנה. כמו כן, בתקופת הדוח, חל גידול בשער החליפין של האירו לעומת הש"ח בכ-3.8% ומאידך, פיחות של הדולר הקנדי לעומת הש"ח בכ-3.2%. שינויים אלו גרמו לירידה בסעיף זה נטו, בסך של כ-7 מיליון ש"ח.

אודות החברה
חברת אדגר השקעות ופיתוח בע"מ הנה זרוע ההשקעות בנדל"ן של קבוצת צור שמיר אחזקות בע"מ. אדגר פועלת בתחום הנדל"ן המניב ומתמחה ברכישה, פיתוח והשבחת נכסי נדל"ן. לחברה פעילות בינלאומית ענפה הפרושה על פני 4 מדינות: קנדה (בעיקר טורונטו), ישראל (בעיקר בתל אביב) , בלגיה(אנטוורפן) ופולין (וורשה). בבעלות החברה נכסים בשווי כולל של כ- 4 מיליארד ש"ח, והיא פועלת מעת לעת בפעילות ייזום, בדרך של השבחת נכסים קיימים והקמת בנייני משרדים חדשים להשכרה.


*) המידע הינו מידע צופה פני עתיד אשר התממשותו אינה ודאית ועשויה להיות שונה מהותית בין היתר בגין גורמים שאינם תלויים בחברה. התחזית אינה לוקחת בחשבון השפעות אפשריות של התפרצות נגיף הקורונה על הפעילות של הקבוצה.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il