TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

הבורסה לניירות ערך מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2021

מערכת טלנירי | 22/3, 09:42
הבורסה מסכמת שנת שיא בכל הפרמטרים עם גידול של 23% ברווח הנקי . הבורסה תחלק דיבידנד העומד על כ- 50% מהרווח, בסך של כ- 22.7 מיליון ש"ח. תבצע רכישה עצמית של עד כ- 100 מיליון₪

אינרום מסכמת את שנת 2021 עם הכנסות של מעל מיליארד ש"ח

מערכת טלנירי | 21/3, 09:41
וצמיחה של כ-10% לעומת השנה המקבילהקוויק סופר אונליין מסכמת את תשעת החודשים הראשונים של 2021


אבירם גנות מנכל קוויק. צילום-רפי דלויה
עם גידול של כ-43% בהכנסות לכ-124.5 מיליון שקל יחד עם התייעלות וקיטון בעלות המכר של כ- 5.5 מיליון שקל המהווים 6.4% ביחס למחזור
לאחר פיילוט, החברה משיקה החודש פתרון מותאם ללקוחות המעוניינים לרכוש בחווית מהדרין ב-19 חנויות מתוך 30 החנויות בהן היא פועלת, ותחל בשיווק ממוקד למגזר החרדי בשיתוף חברת הדרן

ברבעון השלישי של 2021 רשמה החברה צמיחה בהכנסות לכ-39.5 מיליון שקל והפסד של כ-8.1 מיליון שקל. החברה מציינת כי הייתה פגיעה מסוימת בהכנסותיה ברבעון זה בשל מיעוט ימי עבודה בספטמבר וקושי בהעסקת עובדי ליקוט

אבירם גנות, מנכ"ל קוויק סופר אונליין: ״במהלך השנה פעלנו במרץ בכמה גזרות פעולה ביניהן, הטכנולוגיה של החברה, המותג, הפריסה והיכולת התפעולית והמשך שיפור הצעת הערך וחווית הלקוח, ואני שמח כי אנו ממשיכים להוביל ולחדש כל הזמן. בשנה שעברה השקענו הרבה משאבים כדי להיות מסוגלים לקלוט את הצמיחה האדירה בשל גלי הקורונה, והשנה אנו משקיעים משאבים כדי לעשות את העבודה יותר יעילה ומדויקת הן בצד חווית הלקוח והן מבחינת עלויות ורווחיות ואנחנו מאוד מרוצים לראות שהתוצאות נראות בשטח. אנחנו מכינים את תשתית החברה על מנת לאפשר לה לצמוח במהירות וביעילות כבר ברבעונים הבאים."

קוויק מסכמת את תשעת החודשים הראשונים של 2021 עם צמיחה של כ-43% בהכנסות, תוך שהיא פועלת באינטנסיביות ובעקביות להעברתה של החברה לרווחיות. ברבעון השלישי החברה מציגה גידול של כ-16% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, וזאת על אף שרבעון זה הושפע לשלילה באופן משמעותי ממיעוט ימי עבודה בחודש ספטמבר בשל עיתוי חגי תשרי. כמו כן, רווחיות החברה ברבעון הושפעה, בהתאם למגמה הכללית הפוקדת את הענף, ממצוקת כוח האדם שנרשמה ברבעון עקב השלכות הגל הרביעי של הקורונה, דבר שהביא לגידול נקודתי בעלויות כוח האדם ובזמינותו. על רקע זה, ברבעון השלישי פגשה קוויק ביקושים שאת חלקם לא הצליחה לספק בשל מחסור בעובדים, והחברה פועלת כיום באופן נרחב לשדרוג תהליכי הגיוס והכשרת העובדים. קוויק פועלת במספר גזרות להרחבה מואצת של היקפי פעילותה, תוך השקעה בחיזוק המותג, במטרה להפוך לחברה גדולה ורווחית בשנים הקרובות.

קמעונאית האונליין קוויק סופר אונליין דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של שנת 2021.

עיקרי התוצאות הכספיות

הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 צמחו בכ-43.5% לכ-124.5 מיליון שקל, לעומת הכנסות של כ-86.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה נובעת מגידול בפעילות החברה הן מגידול המכירות בחנויות זהות ומפתיחת חנויות חדשות וסגירה של מספר חנויות תוך מיטוב הפריסה הגיאוגרפית. הצמיחה ברבעון הושגה למרות שסך ימי העבודה בחודש ספטמבר 2021 היו מועטים בשל חגי תשרי, לעומת התקופה המקבילה אשתקד בה חגי תשרי חלו גם ברבעון הרביעי.

קוויק מציגה בתשעת החודשים הראשונים של 2021 שיפור בעלות המכר ביחס להכנסה, זאת כתוצאה משיפור בהסכמי סחר והתייעלות תפעולית. בהתאם לכך, החברה צמצמה בתקופה את ההפסד הגולמי באופן משמעותי לכ-250 אלף שקל, לעומת הפסד גולמי בסך כ-5.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

יש לציין, כי ברבעון הרביעי של 2020 והראשון של 2021 החברה כבר עברה לרווח גולמי וכי רווחיות זו נשחקה ברבעונים השני והשלישי ב-2021 עקב מצוקת כח אדם. מצוקה זו נגרמה בעקבות מגפת הקורונה, והגדילה את עלויות כח האדם באופן נקודתי מחד, ולא איפשרה מיקסום פוטנציאל הצמיחה מאידך. עוד יצויין, כי להבדיל מחברות קמעונאיות אחרות, ברמת הדיווח החשבונאי, עלות המכר של קוויק כוללת בתוכה את כלל העלויות התפעוליות עד בית הלקוח, לרבות עלויות ליקוט, אריזה ושילוח, בנוסף לעלויות רכש המוצרים.

ההוצאות התפעוליות של קוויק - מכירה, שיווק, הנהלה וכלליות, בתוספת הוצאות הפיתוח - הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של 2021 לכ-29.9 מיליון שקל, לעומת כ-21.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע, בין היתר, מעיתוי קמפיין שיווקי גדול בסך של כ 5 מיליון שקל במהלך יוני 2021.

בשורה התחתונה סיימה החברה את תשעת החודשים הראשונים של 2021 עם הפסד של כ-30.2 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של כ-27.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד נובע בעיקר מהמשך השקעת החברה בפיתוח תשתיות והשקעה בשיווק ומכירות והשקעה מותגית. ההפסד בתקופה כולל כאמור את ההוצאה בסך של כ-5 מיליון שקל בגין הקמפיין השיווקי.

ברבעון השלישי של 2021 רשמה החברה גידול של כ-16.1% בהכנסות לכ-39.5 מיליון שקל, בהשוואה להכנסות של כ-33.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד הגולמי של החברה ברבעון ירד לכ-120 אלף שקל, בהשוואה לכ-1.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ההפסד הנקי ברבעון הסתכם בכ-8.1 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של כ-8.4 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020. שיעור ההפסד ביחס להכנסות הצטמצם ברבעון לכ20.6%, לעומת כ-24.7% ברבעון המקביל אשתקד, נתון המשקף כי הגידול בהכנסות מביא לשיפור הרווחיות - והחברה פועלת להעצמת מגמה זו ולמעבר לרווחיות.

אחוז ההפסד מפעולות רגילות ביחס למחזור הצטמצם ברבעון השלישי לשנת 2021, אל מול התקופה המקבילה אשתקד בכ-3.8% כתוצאה מהגידול במחזור ושיפור הרווחיות הגולמית, וזאת למרות העלייה בסך הוצאות שיווק ומכירה ועלויות הנהלה וכלליות. הרבעון השלישי ב-2021 הושפע, כאמור, באופן משמעותי מעיתוי חגי תשרי השנה, דבר שהביא לקיטון של כ-30% במספר ימי העבודה בחודש זה לעומת חודש ממוצע.

נכון לסוף הרבעון השלישי של 2021 לחברה מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של כ-78 מיליון שקל וסה"כ הון עצמי של כ-75.2 מיליון שקל.

אירועים מרכזיים אחרונים:

ביוני 2021, חתמה החברה על הסכם מהותי עם קמעונאי גדול נוסף, שוק העיר, לצורך חיזוק הנוכחות של החברה ברחבי הארץ עם קמעונאי איכותי משמעותי. החברה פתחה חנות ראשונה עם הקמעונאי באזור תעשיה חולון ומתכננת לפתוח מספר חנויות נוספות בתקופה הקרובה.

באפריל 2021, התקשרה החברה בהסכם לשיתוף פעולה ייחודי, לתקופה של 3 שנים, עם 'הדרן' אשר עוסקת, בין היתר, בפיתוח ושיווק מערכות הגנה וסינון למכשירים חכמים כשרים, ומפעילה מערכות תוכן דיגיטלי לכלל המגזר החרדי. לאחר פיתוח תשתית טכנולוגית, מסחרית ושיווקית מתאימה, ופיילוט קצר שערכה החברה במספר מוקדי פעילות, תשיק החברה במהלך החודש הנוכחי (נובמבר) פתרון מותאם למגזר החרדי ב-25 חנויות מתוך ה-30 הקיימות, ותאפשר לכל לקוח לרכוש באתר בצורה חופשית.

קמעונאית האונליין קוויק, בניהולו של אבירם גנות, עוסקת בשיווק קמעונאי אונליין של מזון. החברה הוקמה בשנת 2017 והנה כיום השחקן השלישי בגודלו בתחום קמעונאות המזון באונליין בישראל, עם עשרות אלפי הזמנות בחודש. קוויק פועלת במודל ייחודי וראשון מסוגו של קמעונאות באונליין, ללא צורך בהשקעה בנכסים פיזיים או אחזקה של מלאי כאשר עובדת עם קמעונאים איכותיים קיימים הפזורים ברחבי הארץ, והנה חלק ממגמה עולמית של חברות שמשנות את הקטגוריה שבה הן פועלות (מכונות Last Mile Retailers). בין היתרונות המרכזיים של קוויק: אספקה מהירה מהיום להיום ובתוך 4 שעות, ממשק משתמש אינטואיטיבי וידידותי, שירות איסוף מתקדם, תוכנית נאמנות ללקוח ומחירים תחרותיים. לקוחות קוויק מבצעים את תהליך הרכישה באמצעות אתר האינטרנט המתקדם של החברה, המציע עבור מבצע ההזמנה את מגוון המוצרים הרחב הקיים בסניף הקרוב ביותר שאיתו יש לקוויק שיתוף פעולה. עובדי קוויק מבצעים כבר באותו היום תהליך מסודר של הכנת ההזמנה ללקוח והיא נארזת לצורך איסוף עצמי או משלוח, על פי בחירת הלקוח. נכון למועד הדו"ח החברה מספקת שירותים ביותר מ-270 ישובים ברחבי הארץ באמצעות פעילות 29 נקודות אספקה מבאר שבע ועד ראש פינה, מתוכן 27 נקודות מספקות שירות של איסוף עצמי מבלי לצאת מהרכב. בעלי המניות המרכזיים בקוויק הם סופר-פארם, החברה המרכזית למשקאות קלים וקבוצת יוניון (יבואנית טויוטה והזכיינית של רשת H&M בישראל).


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS

כתבות נוספות

- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il