TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

גידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023

מערכת טלנירי | 28/9, 20:19
פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל

אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצור

מערכת טלנירי | 5/9, 21:04
טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה
> > חדשות שוק ההון

הכנסות קבוצת אשטרום ברבעון הראשון הסתכמו בכ-1.1 מיליארד ש"ח


גיל גירון ורמי נוסבאום - צילום ניב קנטור
קבוצת אשטרום, מקבוצות הבנייה והנדל"ן הגדולות בישראל, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון לשנת 2024
קבוצת אשטרום מסכמת את הרבעון הראשון לשנת 2024:

הכנסות הקבוצה ברבעון הראשון הסתכמו בכ-1.1 מיליארד ש"ח; הרווח הנקי הסתכם בכ-6.4 מיליון ש"ח

הקבוצה מציגה איתנות פיננסית גבוהה; תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת של כ-257 מיליון ש"ח, ויתרות מזומנים ומסגרות אשראי בלתי מנוצלות בסך של כ-3 מיליארד ש"ח

רמת הרווחיות במגזר הקבלנות נשמרה, הודות להתאמות שביצעה הקבוצה, חרף מלחמת 'חרבות ברזל'

צבר העבודות של הקבוצה מסתכם בכ-8.8 מיליארד ש"ח הכולל עבודות בהיקף של כ – 1 מיליארד ש"ח, העתידות להתקבל במהלך השנים 2024-2025 מחברות הקבוצה

רמי נוסבאום, יו"ר דירקטוריון קבוצת אשטרום: "ברבעון הראשון של שנת 2024 למרות השפעת מלחמת 'חרבות ברזל' על פעילות המשק הישראלי, ידעה קבוצת אשטרום לבצע את ההתאמות הדרושות ולשמור על רמת הרווחיות הגולמית של הקבוצה, אשר בצירוף פיזור הפעילויות של הקבוצה, הפריסה הגיאוגרפית שלה, וחוסנה הפיננסי, המתבטא בין היתר ביתרות מזומנים ובמסגרות אשראי בלתי מנוצלות בהיקף של כ-3 מיליארד ש"ח, מאפשרים לקבוצה להתמודד בצורה טובה גם במהלך תקופה מאתגרת זו. אנו ממשיכים לפעול בצורה מושכלת, תוך ניהול סיכונים מחושב והמשך קידום הפעילות במגזרים העסקיים המגוונים של הקבוצה.
אנו מחזקים את כוחות הבטחון, ומייחלים לשובם של כל החטופים, בתקווה לימים שקטים וטובים יותר".

קבוצת אשטרום, מקבוצות הבנייה והנדל"ן הגדולות בישראל, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון לשנת 2024.

עיקרי תוצאות רבעון ראשון 2024:
הכנסות הקבוצה ברבעון הראשון של 2024, הסתכמו בכ-1.11 מיליארד ש"ח, לעומת כ-1 מיליארד ש"ח ברבעון הקודם, וכ-1.25 מיליארד ש"ח ברבעון המקבל ב-2023. עיקר הקיטון בהיקף ההכנסות ביחס לרבעון המקביל אשתקד נבע מהשפעותיה הישירות והעקיפות של מלחמת חרבות ברזל על פעילות הקבוצה, לרבות סביבת הריבית שנותרה גבוהה, ומיוחס בעיקר למגזר יזמות נדל"ן למגורים בישראל (באמצעות אשדר), למגזר הקבלנות בישראל ולמגזר התעשייה. זאת, בקיזוז חלקי עם גידול בהכנסות בפעילות החברה בחו"ל באמצעות אשטרום אינטרנשיונל.

הרווח הגולמי של הקבוצה ברבעון הראשון של 2024, הסתכם בכ-222 מיליון ש"ח, לעומת כ-206 מיליון ש"ח ברבעון הקודם וכ-263 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון הראשון של 2024, הסתכם בכ-104 מיליון ש"ח, לעומת כ-153 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הירידה נובעת מהירידה ברווח הגולמי, כאמור בעיקר בשל השפעות מלחמת חרבות ברזל.

הרווח הנקי של קבוצת אשטרום ברבעון הראשון של 2024, הסתכם בכ-6.4 מיליון ש"ח, לעומת כ-49 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המיוחס לבעלי המניות הסתכם בכ-5.6 מיליון ש"ח, לעומת רווח נקי לבעלי המניות בסך של כ-47 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. עיקר השינוי נובע מהירידה ברווח התפעולי, ביחד עם קיזוז ירידה קלה בהוצאות המימון נטו.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון בכ-257 מיליון ש"ח.

בקופת הקבוצה והחברות הבנות שלה, על פי המאזן המאוחד, מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לזמן קצר בהיקף של כ-1.78 מיליארד ש"ח.

ההון העצמי של הקבוצה, נכון ליום 31 במרץ 2024, מסתכם בכ-4.98 מיליארד ש"ח (מתוכו הון בסך של כ-4.7 מיליארד ש"ח מיוחס לבעלי המניות).

אירועים בולטים אחרונים
במהלך הרבעון אשטרום מגורים להשכרה השלימה את הקמת פרויקט הדיור ושטחי המסחר להשכרה בקרית היובל בירושלים, והחלה את השכרתן. נכון למועד זה, הושכרו 336 יח"ד מתוך 396 יח"ד בפרויקט, ובנוסף נחתמו הסכמי שכירות לשטחי מסחר ומשרדים בשטח של כ-1,650 מ"ר, ומתנהל משא ומתן מתקדם להשכרה של כ-1,900 מ"ר שטחי מסחר נוספים.

בחודש אפריל 2024, פירסמה חברת מעלות S&P דוח דירוג, ובו אושר דירוג של ilA/Stable לחברה ודירוג ilA לאגרות החוב שלה.

בחודש אפריל 2024, זכתה אשדר עם שותפה במכרז רמ"י לחכירת מקרקעין הידועים בשם "מכבי יפו" בתל-אביב, עליהן צפוי להבנות פרויקט בנייה רוויה בהיקף של 412 יחידות דיור וכ-1,400 מ"ר שטחי מסחר. תמורת העסקה הסתכמה בכ-378.5 מיליון ש"ח.

בחודש מאי 2024, חתמה אשדר על הסכם למכירת זכויותיה בשכונת גליל ים בהרצליה. תמורת העסקה מסתכמת בכ-322.5 מיליון ש"ח, ובנוסף תחזיר הרוכשת לאשדר הוצאות פיתוח בסך של כ-25.5 מיליון ש"ח ששולמו לרמ"י.


קבוצת אשטרום היא מחברות הבנייה והנדל"ן המובילות בישראל, שמניותיה נסחרות במדד ת"א 125. הקבוצה פועלת ב-8 מגזרי פעילות עיקריים: קבלנות בנייה ותשתיות בישראל – פעילות הכוללת, בין היתר, עבודות בנייה של פרויקטים קבלניים בתחום הבנייה למגורים ושלא למגורים ובתחום התשתיות; אשטרום נכסים, הפועלת בישראל, בגרמניה ובאנגליה, והמחזיקה ומנהלת קניונים ומרכזי מסחר, מבני משרדים ותעסוקה, מבני תעשייה ועוד; חברת הבת אשדר, מהחברות המובילות בתחום ייזום למגורים והתחדשות עירונית בישראל; נדל"ן להשקעה ויזמות, באמצעות חברת הבת; אשטרום מגורים להשכרה, אשר מקימה פרויקטים למגורים להשכרה ארוכת טווח בכל רחבי הארץ ; אשטרום תעשיות – פעילות הכוללת בעיקר ייצור, שיווק ומכירה של חומרי גלם לענף הבנייה, וכן ייבוא ושיווק של מוצרי גמר לענף הבנייה; אשטרום אנרגיה מתחדשת – פיתוח, הקמה ותפעול של פרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת, בדגש על אנרגיה סולארית, רוח ואגירה בארץ ובעולם; אשטרום אינטרנשיונל - פעילות המתבצעת בתחומי קבלנות בנייה ותשתיות בחו"ל, לצד יזמות נדל"ן למגורים בארה"ב ונדל"ן מניב במזרח אירופה; אשטרום זכיינות – פעילות הכוללת השתתפות במכרזים וביצוע תכנון, תפעול ומימון של פרויקטים לאומיים גדולים בתחום התשתיות .יו"ר קבוצת אשטרום הינו מר רמי (אברהם) נוסבאום. מנכ"ל החברה הינו מר גיל גירון.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  08-936-1736  |  info@talniri.co.il