TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

גידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023

מערכת טלנירי | 28/9, 20:19
פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל

אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצור

מערכת טלנירי | 5/9, 21:04
טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה
> > חדשות שוק ההון

אלמור פותחת את שנת 2024 עם תוצאות שיא:


ההכנסות זינקו ברבעון הראשון של 2024 ב-46% לשיא של 175 מיליון שקל

במהלך הרבעון הראשון של 2024 נוספו כ-90 מיליון שקל לצבר ההזמנות של החברה, שהסתכם בכ-1.2 מיליארד שקל ביום 31 בדצמבר 2023;


אשר בן-שימול, מנכ"ל משותף באלמור: "אנו גאים לפרסם את התוצאות הכספיות לרבעון הראשון של 2024 – שהיה הרבעון החזק אי פעם של החברה. הצמיחה בהכנסות והגידול ברווח הינם מגמה בריאה ומתמשכת, ואף מתגברת משנה לשנה, והיא נובעת בעיקר מהבשלת צבר העבודות האיכותי של החברה בשני מגזרי הפעילות המרכזיים – החשמל והאנרגיות המתחדשות. בלט במיוחד במהלך הרבעון השיפור בתוצאות מגזר החשמל, שנבע מהבשלה והשלמה של פרויקטים. אלמור ממשיכה כיום להוביל את שוק הקבלנות וה-EPC בישראל, עם צבר הזמנות משמעותי מאוד בהיקף העולה על 1.2 מיליארד שקל. צבר זה צפוי להמשיך ולתמוך בביצועי החברה במהלך 2024 ובשנת 2025".

אלמור, המתמחה בתכנון, הקמה ואחזקה של מערכות חשמל ופרויקטי אנרגיה מתחדשת, מפרסמת תוצאות שיא לרבעון הראשון של שנת 2024, ומציגה שיפור משמעותי בהכנסות ובכל הפרמטרים התפעוליים.

ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2024 המשיכו לצמוח והגיעו לשיא חדש של 175 מיליון שקל, גידול של 46% ביחס להכנסות בסך 120 מיליון שקל ברבעון הראשון של שנת 2023. הגידול נובע מעלייה חדה בהכנסות מגזרי החשמל והאנרגיות המתחדשות.

במגזר החשמל, שכולל בעיקר תכנון, הקמה ואחזקה של פרויקטים להקמת מתקני אלקטרו-מכניקה (חשמל ואנרגיה, תשתיות תקשורת, חוות שרתים, מתקני סלולר ועוד), הסתכמו ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2024 בכ-111 מיליון שקל, גידול של 34% לעומת הכנסות בסך 83 מיליון שקל ברבעון הראשון של שנת 2023. הגידול בהכנסות נבע מהתקדמות בביצוע פרויקטים גדולים שבצבר ההזמנות. הרווח המגזרי הסתכם ברבעון הראשון של 2024 בכ-21 מיליון שקל, עלייה של 50% לעומת רווח מגזרי בסך 14 מיליון שקל ברבעון הראשון של שנת 2023.

במגזר האנרגיות המתחדשות, הכולל הקמה של מתקני אנרגיה סולארית פוטו-וולטאית (PV) על הקרקע ועל גגות, והסכמי אחזקה לשירותי O&M (תפעול ואחזקה) במתקני האנרגיה, הסתכמו ההכנסות ברבעון הראשון של 2024 בכ-73 מיליון שקל, גידול של 78% לעומת הכנסות בסך 41 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2023. הרווח המגזרי ברבעון הראשון של שנת 2024 הסתכם בכ-3 מיליון שקל, בהשוואה לרווח מגזרי בסך 5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח נובע מסיום ביצוע מספר פרויקטים בעלי רווחיות גבוהה בתקופה המקבילה אשתקד ומהימשכות ימי החורף בישראל ברבעון הראשון של 2024, שפגע ביעילות העבודה במספר פרויקטים.

במגזר האחרים, הכולל פרויקטים בתחומי התייעלות אנרגטית, מיזוג אוויר, מערכות בקרת חשמל ממחושבות, אחזקת מתקני אנרגיה סולארית ומכירת מערכות ביו גז, הסתכמו ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2024 בכ-25 מיליון שקל, לעומת הכנסות בסך של 26.5 מיליון שקל ברבעון הראשון של שנת 2023. פעילות המגזר הסתיימה באיזון, לעומת רווח בסך 1 מיליון שקל ברבעון הראשון של שנת 2023.

עוד עולה מהדו"חות הכספיים:

הרווח הגולמי של החברה הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2024 בכ-32 מיליון שקל, גידול של 45% בהשוואה לרווח גולמי בסך 22 מיליון שקל ברבעון הראשון של שנת 2023. הרווחיות הגולמית של החברה הסתכמה ברבעון הראשון של שנת 2024 בכ-18.2% (מסך ההכנסות).

הרווח התפעולי של החברה הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2024 בכ-15 מיליון שקל, גידול של 50% בהשוואה לרווח תפעולי בסך של כ-10 מיליון שקל ברבעון הראשון של שנת 2023.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2024 בכ-12 מיליון שקל, גידול של כ-33% לעומת רווח נקי בסך 9 מיליון שקל ברבעון הראשון של שנת 2023.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה עלה ל-267 מיליון שקל, נכון ליום 31 במארס 2024, לעומת 263 מיליון שקל ביום 31 בדצמבר 2023. הגידול נובע, בין היתר, מהרווח הנקי שנרשם ברבעון הראשון של 2024, בקיזוז דיבידנד בסך 8 מיליון שקל שהוכרז במהלך הרבעון הראשון של 2024.

לחברה יתרות נזילות (מזומנים ושווי מזומנים ונכסים פיננסים) בסכום של כ-68.3 מיליון שקל, נכון ליום 31 במארס 2024.

ביום 17 במארס 2024, עם פרסום הדו"חות הכספיים לשנת 2023, דיווחה החברה על צבר הזמנות מאוחד בסך של כ-1.2 מיליארד שקל, נכון ליום 31 בדצמבר 2023. מתוך כלל הצבר, 887 מיליון שקל יוחסו לפרויקטים בתחום החשמל, 191 מיליון שקל יוחסו לפרויקטים בתחומי האנרגיות המתחדשות והיתרה לפעילויות נוספות. ממועד הדוח התקופתי נוספו לצבר ההזמנות של החברה הזמנות מחייבות בסך של כ-90 מיליון שקל.

אודות אלמור

אלמור מתמחה בתכנון, הקמה ואחזקה של מערכות אנרגיה, חשמל ומערכות אלקטרו-מכאניות במבני ציבור וכן במסגרת של פרויקטים פרטיים בתחומי התעשייה הכבדה, תעשיית המזון והתרופות, המסחר, תחנות כוח ותשתיות התחבורה – התקנת לוחות ומערכות חשמל, מערכות תקשורת, מערכות מתח נמוך, בעיקר בארץ אך גם במדינות מעבר לים.

הקבוצה, באמצעות אלמור אנרגיות מתחדשות, מתמחה ונחשבת למובילת שוק בתכנון והקמת מתקני אנרגיה סולארית פוטו-וולטאית גדולים – קרקעיים, צפים ע"ג מאגרי מים וכן מותקנים על גגות. נכון לעתה, הקימה אלמור כ-800 מגה-וואט של מתקני אנרגיה סולאריים. בנוסף, תחת פעילות זו, אלמור מעניקה שירותי O&M (תפעול ואחזקה) לניטור ותחזוקה שוטפת במתקני האנרגיה, הנחשבים לגדולים או בינוניים, בהיקף כולל של כ-700 מגה-וואט.

לקבוצה פעילויות נוספות הכוללות שירותי אחזקה של תחנות כוח סולאריות; התייעלות אנרגטית עם דגש על חיסכון בתאורה בטכנולוגיית לד ומערכות "עיר חכמה"; הנדסת קירור, התקנת מערכות מיזוג אוויר, וכן פיקוד ובקרה תעשייתית וייצור לוחות חשמל התומכים בפעילות זו.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  08-936-1736  |  info@talniri.co.il