מליסרון פותחת את שנת 2021 עם שיפור ניכר בפדיונות ובפרמטרים התפעוליים - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירו


> > חדשות שוק ההון

מליסרון פותחת את שנת 2021 עם שיפור ניכר בפדיונות ובפרמטרים התפעוליים


אופיר שריד מנכל מליסרון קרדיט: סיון פרג
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ברבעון הראשון של 2021 ל-143 מיליון ש"ח לעומת הפסד של 55 מיליון ש"ח ברבעון הקודם והפסד של 86 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד
נתוני הרבעון הראשון משקפים את השיפור המשמעותי בפעילות מליסרון עם פתיחת הקניונים במהלך חודש פברואר 2021, לעומת הרבעון הרביעי של 2020

פדיונות שיא נרשמו בחודש מרץ - עלייה חדה של כ-26% בפדיונות קניוני מליסרון
ולמעלה מ-6 מיליון מבקרים בקניוני החברה; המגמה החיובית נמשכה גם בחודש אפריל

ה-NOI המיוחס לבעלים ברבעון הראשון של 2021 עלה בכ-51% ל-189 מיליון שקל, בהשוואה ל-125 מיליון שקל ברבעון הקודם

ברבעון נשמר שיעור התפוסה הגבוה בקניונים, כ-98.6%, לצד עלייה ממוצעת של כ-5% בדמי השכירות הריאליים בגין חוזים חדשים וחידושי אופציות

יו"ר מליסרון, ליאורה עופר: "התוצאות הכספיות של הרבעון הראשון של השנה מעידות על ההתמודדות המוצלחת של החברה עם האתגרים של תקופת הקורונה. במקביל, ממשיכה החברה לפעול לבניית אסטרטגיה עסקית לשנים הבאות הנשענת על שימור ופיתוח עסקי הליבה שלה לצד פיתוח מנועי צמיחה חדשים ונוספים בעולמות הנדל"ן המניב. מטרת מהלכים אלה להביא ליצירת ערך ללקוחותינו ולשוכרים בנכסי החברה, וכן להשבחתה וצמיחתה של החברה בטווח הארוך".

אופיר שריד, מנכ"ל מליסרון: " עם הסרת הסגר ב-21 בפברואר ופתיחת הקניונים, ראינו חזרה מאסיבית של ציבור הלקוחות המצביע ברגליים ומגיע בהמוניו לקניוני החברה. בחודש מרץ 2021, נרשמה בקניוני החברה עלייה דרמטית בשיעור של 26% בפדיונות השוכרים, בדגש על גידול בענפי האופנה ועיצוב הבית, המשקפים פדיונות שיא ביחס לשנים האחרונות, כאשר בחודש זה פקדו את קניוני החברה למעלה מ-6 מיליון מבקרים. אנו מעריכים כי החברה תחזור להציג תוצאות מצויינות עם המשך פתיחתו המלאה של המשק ותמשיך להעניק לציבור לקוחותיה חווית קנייה מלאה ומהנה אשר תמשיך להיות מותאמת ומעודכנת בהתאם לצרכים ולטעמים המשתנים. במקביל, אנו פועלים לגיוון מקורות ההכנסה של מליסרון, ולהבטחת צמיחתה העתידית של החברה, באמצעות יישום תכנית אסטרטגית עליה שוקדת החברה במהלך החודשים האחרונים. בעניין זה החלה החברה בתכנון מתקן אשר ישמש כחוות שרתים (Data Center) על קרקע שבבעלותנו".

ממועד סיום הסגר השלישי, ב-21 בפברואר 2021 ועד לסוף רבעון ראשון 2021, נרשמה עלייה חדה של כ-26% בפדיונות קניוני מליסרון, לעומת הפדיונות ברבעון הראשון של שנת 2019 (בהתאמה למספר ימי העבודה בין התקופות וללא פדיונות בתי הקולנוע שנותרו סגורים), עם למעלה מ-6 מיליון מבקרים בקניונים. המגמה החיובית בפדיונות נמשכת גם עד למועד פרסום הדוחות. במסגרת העלייה המשמעותית בפדיונות, בלטו תחומי האופנה וההנעלה עם גידול של 36% לצד גידול של 62% בתחום עיצוב הבית. המגמות החיוביות הללו נמשכו גם בחודש אפריל.

למרות תקופת המשבר המורכבת והסגרים מהם סבל המשק, נשמרה מצבת השוכרים בנכסי החברה ושיעורי התפוסה אף עלו, תוך עלייה בדמי השכירות הריאליים הן במסחר והן במשרדים דבר המעיד על עוצמתם של נכסיה.

בתחום המסחר הציגה החברה עלייה בשיעור התפוסה לכ-98.6%, לעומת כ-98% בסוף שנת 2020, וזאת ללא עזיבת שוכרים כתוצאה ממשבר הקורונה. במהלך הרבעון חתמה החברה על כ-110 חוזים חדשים וחידושי אופציות בתחום המסחר עם עלייה ממוצעת של דמי שכירות ריאליים של כ-5%.

בתחום המשרדים הציגה החברה עלייה קלה בשיעור התפוסה לכ-94.7%, לעומת כ-94.5% בסוף שנת 2020, לצד עלייה ממוצעת של כ-1.5% בדמי השכירות הריאליים בגין חוזים חדשים וחידושי אופציות.

תוצאות עסקיות

ה-NOI המיוחס לחלק הבעלים של מליסרון ברבעון הראשון של שנת 2021 הסתכם ב-189 מיליון שקל, בהשוואה ל-125 מיליון שקל ברבעון הקודם, ובהשוואה ל-286 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ב-NOI, לעומת הרבעון המקביל אשתקד, נבעה בעיקר מהקלות בדמי שכירות שהעניקה החברה לשוכרים בהיקף של 94 מיליון שקל, בעוד שברבעון המקביל אשתקד לא העניקה החברה הקלות לשוכרים, וכן מהשלמת מכירת קניון מלכת שבא באילת בחודש ספטמבר 2020.

ה-NOI השנתי המותאם (כולל הכנסות מחוזים שנחתמו וטרם הניבו באופן שנתי מלא), עומד על כ-1.2 מיליארד שקל בשנה.

ה-FFO הריאלי ברבעון הראשון של השנה הסתכם ב-121 מיליון שקל, בהשוואה ל-64 מיליון שקל ברבעון הקודם, ובהשוואה ל-195 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ב-FFO, לעומת הרבעון המקביל אשתקד, נבעה בעיקר מהשינוי האמור בהיקף ההקלות שניתנו לשוכרים, בקיזוז חלקי עם החיסכון בהוצאות המימון כתוצאה מחובות שהחברה מחזרה בריבית נמוכה יותר ומקיטון בהוצאות המיסים השוטפים.

בשורה התחתונה, מליסרון מסיימת את הרבעון הראשון של שנת 2021 עם רווח נקי המיוחס לבעלי המניות בסך של 143 מיליון שקל, בהשוואה להפסד בסך של 86 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. התוצאות ברבעון זה הושפעו גם מעליית שווי נדל"ן להשקעה בסך של 65 מיליון שקל כתוצאה מתיקון האומדנים למתן הקלות עתידיות לשוכרים, בעוד שברבעון המקביל אשתקד הכירה החברה בירידת שווי נדל"ן להשקעה בסך של 311 מיליון שקל.

החברה שומרת על איתנותה הפיננסית, כך שנכון ליום ה-31.03.2021 לחברה יתרת מזומנים ומסגרות אשראי בהיקף של כ-1.9 מיליארד שקל, זאת לפני קבלת תמורת הנפקת אג"ח שבוצעה בחודש שעבר בהיקף של 664 מיליון שקל. בנוסף, בבעלות החברה נכסים לא משועבדים בהיקף של כ-6.3 מיליארד שקל.

שיעור המינוף (LTV) של החברה ירד ברבעון הראשון של השנה לכ-47.5%, לעומת כ-47.9% בסוף שנת 2020, והושפע לחיוב בעיקר מהתזרים החיובי מפעילות שוטפת ומהעלייה האמורה בשווי נדל"ן להשקעה.

עד סוף שנת 2022 צפויה החברה לפרוע חוב הנושא ריבית אפקטיבית משוקללת העומדת על כ-2.79%, לעומת יכולת גיוס חוב כיום בעלות נמוכה משמעותית. כתוצאה מכך, צפויה החברה להכיר בחיסכון שנתי בהוצאות ריבית בסכום כולל הנאמד בכ-70 מיליון שקל במהלך השנתיים הקרובות, בהתבסס על התשואה לפדיון כיום של אג"ח מליסרון במח"מ ארוך.

החברה ממשיכה בתנופת הייזום, בדגש על תחום המשרדים. במהלך השנתיים הקרובות צפויה החברה להשלים פיתוח 4 פרויקטים שיניבו לחברה NOI שנתי של כ-50 מיליון שקל (חלק החברה, בתפוסה מלאה). כמו כן, ממשיכה החברה בפיתוח פרויקט הדגל, מגדל Landmark בשרונה ת"א, בשטח של כ-144 אלף מ"ר משרדים בתוספת 116 יחידות דיור, הצפוי בתפוסה מלאה להניב לחברה NOI שנתי של כ-95 מיליון שקל (חלק החברה 50%) כאשר סיום בניית חלקו הראשון צפוי בסוף שנת 2023.

חברת מליסרון, בשליטת עופר השקעות ובניהולם של ליאורה עופר (יו"ר) ואופיר שריד (מנכ"ל), הינה חברה המתמחה בהקמה, החזקה וניהול של קניונים ומתחמי משרדים וקמפוסי היי-טק הממותגים תחת השם "עופר" והינה מהחברות המובילות בישראל בתחום זה. נכון ליום לסוף רבעון ראשון 2021, בבעלות החברה ובניהולה 26 נכסים מניבים בשטח כולל של כ-771 אלף מ"ר בתוספת 26,000 מקומות חנייה. שטחי השכרה המאוכלסים בשיעורי תפוסה גבוהים של כ-97%. בין הנכסים המרכזיים של מליסרון: עופר רמת אביב, עופר הקריון, עופר גרנד קניון באר-שבע, עופר גרנד קניון חיפה, עופר רחובות, עופר הקניון הגדול פתח-תקוה, עופר בילו סנטר outlet, פארק עופר פתח תקווה East, פארק עופר פתח תקווה West ועוד.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il