גב- ים מפרסמת את הדוחות הכספיים לשנת 2019 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה


> > חדשות נדל"ן

גב- ים מפרסמת את הדוחות הכספיים לשנת 2019


אבי יעקובוביץ. צילום- סיוון פרג
גידול של כ-11% בהכנסות משכירות בשנת 2019, אשר הסתכמו בכ-510 מיליון ₪

מציגה זינוק של כ-70% ברווח הנקי לשנת 2019, אשר הסתכם ב- 463 מיליון ₪ בהשוואה ל-276 מיליון ₪ בשנת 2018.
ה- EBITDA בשנת 2019 הסתכמה בכ-458 מיליון ₪, בהשוואה לכ-407 מיליון ₪ אשתקד. גידול של כ-12.5%.

עוד מציגה גב-ים, גידול של כ-11% בהכנסות משכירות בשנת 2019, אשר הסתכמו בכ-510 מיליון ₪.

ה- NOI בשנת 2019 הסתכם בכ-490 מיליון ₪, בהשוואה לכ-431 מיליון ₪ בשנת 2018. גידול בשיעור של 11.1%.

מהלכי ייזום משמעותיים ביותר לגב-ים, ב-12 פרויקטים בהשקעה כוללת של כ-2.3 מיליארד ₪ ובשטח כולל של כ-410 אלף מ"ר (חלק החברה - כ-325 אלף מ"ר).

אבי יעקובוביץ, מנכ"ל גב-ים, אמר היום:
"החברה ממשיכה להתרחב ומובילה מהלכי ייזום אינטנסיביים, בראיה ארוכת טווח ובמגמה ברורה, בהיקף של כ-410 אלף מ"ר (כ-325 אלף מ"ר חלק החברה), הכוללים 12 פרוייקטים בהשקעה כוללת של כ-2.3 מליארד ש"ח, אשר יעמידו את מצבת הנכסים המניבים של החברה על למעלה מ-1.3 מליון מ"ר והכנסות שנתיות של כ-730 מליון ש"ח, החל משנת 2024.

החברה השלימה במהלך שנת 2019 ארבע עסקאות חדשות משמעותיות, הכוללות זכיה במכרז להקמת פארק גב-ים העברית בקמפוס גבעת רם בירושלים, בשטח כולל של כ-270 אלף מ"ר; רכישת חטיבת קרקע המיועדת ללוגיסטיקה בגדרות, בשטח של כ-40 דונם, להקמת 30 אלף מ"ר; מכירת קרקע לאינטל, בשטח של כ-10 דונם, מצפון לפארק מתם בחיפה; ורכישת חלקה של חברת רסקו בחברה המשותפת (50%) המקימה את פרויקט המגורים רמת הנשיא בחיפה.

החברה מעמיקה משמעותית את פעילותה ואת שיתופי הפעולה עם המוסדות האקדמיים המובילים בישראל, הכוללים, בין היתר, את האוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת בן-גוריון ומכון ויצמן. במקביל, מרחיבה החברה את פעילותה בתחום המרכזים הלוגיסטיים, תחום המהווה מנוע צמיחה נוסף ומסומן כאחד המוקדים העתידיים.

גב-ים ממשיכה להציג עוצמה וצמיחה, המתבטאות הן ברמת הביקושים וברמת מחירי השכירות והן בשיעורי תפוסה גבוהים ויציבים של כ-97%. מצבת נכסי החברה נשענת על פיזור רחב וכוללת 995 אלף מ"ר, הפרוסים ב-18 ערים ברחבי הארץ, ב-21 פארקים ומרכזי הייטק, משרדים, לוגיסטיקה ותעשייה, וכן עתודות קרקע הכוללות זכויות בניה זמינות בהיקף של כ-440 אלף מ"ר באיזורי ביקוש. בנוסף, החברה מובילה תכנית בניין עיר בהיקף של 275 אלף מ"ר (חלק החברה 180 אלף מ"ר). עתודות רבות אלו מהוות את פוטנציאל הצמיחה העתידית של החברה לשנים הבאות.

החברה שומרת על איתנות פיננסית ורמת נזילות גבוהה של 1.5 מליארד ש"ח. יתרות הנזילות ותזרים המזומנים השוטף ישמשו את החברה לפעילותה השוטפת, ויאפשרו לה להמשיך את פעילות הייזום הענפה על קרקעות שבבעלותה, לצד השכרה והשבחה של נכסים קיימים.

100% מנכסי החברה אינם משועבדים, נתון שמגדיל משמעותית את הגמישות הפיננסית של החברה. החברה שומרת לאורך זמן על רמת מינוף נמוכה, של כ-47%, נכון לסוף 2019, ובמקביל, נמצאת בצמיחה אינטנסיבית לאורך השנים.

פעילות הייזום הענפה של גב-ים צפויה להימשך ולגדול בשנים הבאות בסדרי גודל משמעותיים ולהשפיע לחיוב על תוצאותיה של החברה, להגדיל ולחזק את ההון העצמי של החברה, להבטיח את המשך צמיחתה של החברה ולבסס את המוניטין של גב-ים כחברת הנדל"ן המניב המובילה בארץ".

הכנסות החברה
הכנסות החברה מהשכרת מבנים בשנת 2019 הסתכמו בסך של כ-510 מיליון ₪, גידול של 11.1% לעומת אשתקד.

NOI
ה- NOI בשנת 2019 הסתכם בכ-490 מיליון ₪, בהשוואה לכ-431 מיליון ₪ אשתקד. גידול בשיעור של 11.1%.

EBITDA
ה- EBITDA בשנת 2019 הסתכמה בכ-458 מיליון ₪, בהשוואה לכ-407 מיליון ₪ אשתקד. גידול של כ-12.5%.

FFO
ה-FFO המיוחס לבעלי המניות הסתכם בשנת 2019 בכ-231 מיליון ₪, בהשוואה לכ-199 מיליון ₪. גידול של כ-16%.

תזרים מזומנים נטו מפעילות שוטפת
תזרימי המזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת הסתכמו בשנת 2019 בסך של כ-388 מליון ש"ח, לעומת 361 מליון ש"ח אשתקד, גידול של כ-7.5%.

הרווח הנקי
הרווח הנקי, המיוחס לבעלי המניות של החברה, הסתכם בשנת 2019 בסך של כ-463 מיליון ₪, בהשוואה ל-276 מיליון ש"ח אשתקד, גידול של כ-68%.

נכסים מניבים

נכון ליום 31 בדצמבר 2019, לחברה נכסים מניבים בשטח כולל של כ-995 אלף מ"ר, באתרים שונים ברחבי הארץ (כולל שטח של כ-19 אלף מ"ר (חלק החברה) המוחזק על ידי חברת גב-ים ממן נכסים בלוד בע"מ, חברה בשליטה משותפת המוצגת לפי שיטת השווי המאזני).

בשנת 2019 חתמה החברה על 143 חוזי שכירות, ביחס לשטח עילי של כ-151 אלף מ"ר המניבים כ-108 מיליון ש"ח בשנה. הסכמי השכירות שמתייחסים לשטחים בבניינים קיימים נחתמו תוך עלייה ריאלית ממוצעת בדמי השכירות בשיעור של כ-6.4% (שיעור של כ-4.4% בחידושי חוזים ושיעור של כ-9.6% בחילופי שוכרים).
בשנת 2019 השקיעה החברה סך של כ-392 מיליון ש"ח בפרויקטים שנמצאים בתכנון, רישוי והקמה, מתוכם סך של כ-18 מליון ש"ח בעבודות תחזוקה בנכסים קיימים, אשר מטרתן הארכת חיי הנכס ושיפורו.
פרויקטים שהושלמו במהלך שנת 2019:

במהלך שנת 2019 השלימה החברה שלושה פרויקטים בשטח כולל של כ-108 אלף מ"ר (כ-64 אלף מ"ר חלק החברה), כמפורט להלן:

ToHa1 - בינואר 2019 השלימו החברה ואמות השקעות בע"מ (בחלקים שווים) את הקמתו של פרויקט ToHa1, הכולל מבנה עילי בשטח של כ-57 אלף מ"ר לשיווק וחניון תת-קרקעי בשטח כולל של כ-32 אלף מ"ר, המיועד לכ-950 מקומות חניה. כלל שטחי המשרדים בפרויקט הושכרו, בין היתר לחברות WeWork, בינה טבעית, מוטורולה, תופין טכנולוגיות, טראקס, אקמאי ודסק"ש, ובמהלך חודש פברואר 2019 החל אכלוסו של הבניין. ה-NOI השנתי הצפוי מהפרויקט נאמד בכ-100 מליון ש"ח (חלק החברה - 50 מליון ש"ח בשנה).

מתם-ים - חברת מת"ם השלימה את הקמתו של פרויקט מתם-ים, בשטח של כ-12,000 מ"ר עילי, בגבולו הדרום-מערבי של פארק מתם. חברת אמזון שכרה את כלל שטחי הבניין, בתמורה לדמי שכירות כוללים בסך של כ-9 מליון ש"ח בשנה.

פארק גב-ים מפרץ חיפה - מרלו"ג 1 - גב-ים השלימה את הקמתו של המרכז הלוגיסטי הראשון בפארק, בשטח של כ- 7,200 מ"ר. המרלו"ג החדש הושכר במלואו לחברת אלמוג אחסנה בע"מ, בתמורה לדמי שכירות כוללים בסך של כ- 3.4 מליון ש"ח בשנה.

יצויין, כי הכנסות החברה משלושת הפרויקטים האמורים לעיל הסתכמו בשנת 2019 בכ-38 מליון ש"ח, מתוך הכנסה מייצגת כוללת של כ-63 מליון ש"ח.

פרויקטים בייזום:
מגדלי מתם מזרח - שלב א' - חברת מת"ם ממשיכה לפעול להקמתו של שלב א' בפרויקט מגדלי מתם מזרח, הכולל מבנה עילי בשטח של כ-27.7 אלף מ"ר עילי ושטחי חניה תת-קרקעית בשטח של כ-18.2 אלף מ"ר. זהו השלב הראשון בפרויקט אשר יכלול, עם השלמתו, שני מגדלים בשטח כולל של כ-58 אלף מ"ר עילי וכ-45.4 אלף מ"ר שטחי חניה.


במקביל להתקדמות השיווק וההקמה של שלב א', פועלת מת"ם לתכנון ורישוי שלב ב', ובמהלך שנת 2020, תחל מת"ם בהקמתו של חניון שלב ב' בפרויקט, בשטח כולל של כ-20.2 אלפי מ"ר תת-קרקעי.

פארק גב-ים רעננה - שלב א' - ביוני 2018 אושרה התקשרותה של החברה בעסקת קומבינציה עם שופרסל נדל"ן בע"מ (חלק החברה 69.5%), להקמת פרויקט משרדים ומסחר ברעננה. בסוף שנת 2019 החלה החברה בביצוע שלב א' בפרויקט, הכולל את כלל שטחי החניון התת-קרקעי, כלל שטחי המסחר וכן את מגדל המשרדים הראשון. שלב א' של הפרויקט כולל שטח עילי של כ-25.4 אלף מ"ר וכ-32.6 אלף מ"ר תת-קרקעי.

פארק גב-ים מפרץ חיפה - מרלו"ג 2 - עם השלמתו של המרלו"ג הראשון בפארק גב-ים מפרץ חיפה ואכלוסו על-ידי חברת אלמוג אחסנה בע"מ, ולאור הביקושים הגוברים למרכזי לוגיסטיקה באזורים הסמוכים לנמל ולמרכזי תחבורה ראשיים, החלה גב-ים בסוף שנת 2019 בהקמתו של המרלו"ג השני בפארק, בשטח כולל של כ-10,600 מ"ר. בנוסף, החברה פועלת לתכנון ורישוי מרלו"ג 3 בפארק גב-ים מפרץ חיפה, בשטח כולל של כ-8,500 מ"ר עילי, והיא תחל בהקמתו במהלך שנת 2020.

פארק גב-ים נגב - הבניין הרביעי - גב-ים נגב ממשיכה בהקמתו של הבניין הרביעי בפארק, בשטח של כ-13 אלף מ"ר עילי.

פארק גב-ים חולון - הבניין השני - בשנת 2019 המשיכה גב-ים בהקמתו של הבניין השני בפארק גב-ים חולון, בשטח כולל של כ-13 אלף מ"ר עילי וכ-9,000 מ"ר חניון תת-קרקעי. שטחי הבניין הושכרו בחלקם (כ-5,300 מ"ר) ונמכרו בחלקם (כ-6,700 מ"ר) לחברות מקבוצת MGS.


לאור העובדה שהבניין השני בפארק שווק במלואו (למעט שטחי המסחר בקומת הקרקע, בשטח של כ-900 מ"ר), החברה תחל בשנת 2020 בהקמתו של הבניין השלישי בפארק גב-ים חולון, לרבות החניונים של הבניינים השלישי והרביעי. הפרויקט יכלול בניין בשטח עילי של כ-12 אלף מ"ר, וחניונים תת-קרקעיים בשטח כולל של כ-25.8 אלף מ"ר.

פארק גב-ים העברית - שלב א' - כאמור בסעיף 1.3.3 לדוח זה להלן, בסוף שנת 2019 התקשרה גב-ים בעסקת קומבינציה עם האוניברסיטה העברית (חלק החברה 66%) להקמת פארק הייטק בשטחי קמפוס האוניברסיטה בגבעת-רם, ירושלים. בשנת 2020 תחל החברה לפעול להקמתו של שלב א' בפרויקט, אשר יכלול 3 בניינים בשטח עילי כולל של כ-82 אלף מ"ר, וכ-45.7 אלף מ"ר תת-קרקעי.


במקביל להתחלת הקמתו של שלב א', תפעל החברה לתכנון התב"ע (בסמכות וועדה מחוזית), אשר תאפשר תוספת של כ-140 אלף מ"ר, לצורך הקמתו של שלב ב' בפרויקט.

פארק גב-ים גדרות - שלב א' - כאמור בסעיף 1.3.3 לדוח זה להלן, בספטמבר 2019 זכתה החברה במכרז לרכישת עתודת קרקע בגדרות, המיועדת ללוגיסטיקה. בשנת 2020 תחל החברה בהקמתו של שלב א' בפארק, אשר כולל מרלו"ג בשטח של כ- 7,500 מ"ר עילי.

חניון ToHa2 - במהלך הרבעון השלישי של שנת 2018, אישרה הוועדה המקומית לתכנון ובניה תל-אביב להפקדה בתנאים תב"ע ל-ToHa2, במסגרתה אושרו תוספת זכויות של כ-140 אלף מ"ר עילי (ברוטו), תוספת של כ-1,500 מקומות חניה, וכן ייעודים של משרדים, מסחר ומלונאות.


בשנת 2020 יפעלו החברה ואמות להמשך קידומו של פרויקט ToHa בתל-אביב, לרבות ביצוע עבודות דיפון של חניון ToHa2, הקמתו של חניון תת-קרקעי מתחת למגדל השני המתוכנן, ביצוע עבודות פיתוח בפרויקט והמשך תכנון ToHa2.

מרכז גב-ים הרצליה 7 - בשנת 2019 אושרה תב"ע אותה יזמה החברה, לתוספת זכויות במרכז גב-ים הרצליה. לאחר אישור התב"ע, כאמור, תחל החברה בשנת 2020 בהקמתו של מגדל בשטח של כ-23 אלף מ"ר עילי, על-גבי הכיכר הקיימת בין מבנים 4 ו-5 במרכז.

פארק גב-ים רחובות - הבניין החמישי - חניון - לאחר השלמתו ואכלוסו של בניין 4 בפארק גב-ים רחובות, תחל החברה בשנת 2020 בעבודות הקמת החניון התת-קרקעי של בניין 5, בשטח כולל של כ-17.9 אלף מ"ר (12.9 אלף מ"ר חלק החברה).

אודות גב ים
חברת גב-ים לקרקעות, מקבוצת נכסים ובניין IDB, הינה מהגדולות והוותיקות בחברות הנדל"ן בארץ. גב-ים עוסקת, בעצמה ובאמצעות החברות הבנות שלה, בתחום הנכסים המניבים בייזום, תכנון, פיתוח, הקמה, שיווק, השכרה, תחזוקה וניהול של פארקי הייטק, פארקים עסקיים ותעשייתיים, בנייני משרדים, שטחי מסחר, לוגיסטיקה, אחסנה וחניונים באזורי ביקוש ברחבי הארץ.

לגב-ים כיום כ-995 אלף מ"ר נכסים מניבים, הפרוסים ב-20 פארקי ומרכזי הייטק, תעשייה ולוגיסטיקה, ב-18 ערים שונות.

הפארקים המרכזיים של גב-ים - פארק מתם בחיפה, שלושה מרכזי הייטק בהרצליה פיתוח, פארק גב-ים רחובות (בשיתוף מכון ויצמן), ופארק גב-ים נגב (בשיתוף אוניברסיטת בן-גוריון ועיריית באר שבע),

לגב-ים כ-450 שוכרים, ביניהם חברות ההייטק המובילות בעולם ובארץ - אפל, גוגל, יאהו, מייקרוסופט, IBM, אינטל, אלביט מערכות, פיליפס, אמזון, DELL-EMC, מלאנוקס, WIX, רפא"ל, GM ועוד.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS

כתבות נוספות

- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il