קבוצת אלקו מסכמת שנה חזקה: - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירו


> > חדשות כלכלה

קבוצת אלקו מסכמת שנה חזקה:


מיכאל ודניאל זלקינד מנכ"לים משותפים באלקו. צילום: ישראל הדרי
הרווח הנקי ברבעון הרביעי לשנת 2020 עלה לכ-93 מיליון שקל; ההכנסות ברבעון עלו לכ-2.94 מיליארד שקל
החברה מסכמת את שנת 2020 עם עלייה ברווח הנקי לכ-580 מיליון שקל; ההכנסות השנתיות עלו לכ-11 מיליארד שקל

השווי הנכסי (NAV) של הקבוצה – כ-6.21 מיליארד שקל

אלקו הגישה הצעה לרכישה של 27%-29.8% ממניות של חברת השקעות דיסקונט בע"מ תמורת כ-400 מיליון שקל

אבי ישראלי, סמנכ"ל פיתוח עסקי באלקו: "אנחנו שמחים לסכם את שנת 2020 עם המשך מגמת הצמיחה בהכנסות וברווחים בקבוצה ובחברות הבנות שלה.
במהלך התקופה המשיכה אלקטרה בע"מ להציג שיפור בפרמטרים התפעוליים המשמעותיים שלה, לצד המשך העלייה בצבר העבודות, שמסתכם בכ-17 מיליארד שקל. במהלך התקופה הודיעה אלקטרה על מהלך אסטרטגי משמעותי של רכישת השליטה בחברת 'אפיקים', באמצעותה תוכל להתרחב גם לתחום התפעול והתחזוקה של תחבורה בישראל. כמו-כן, הודיעה אלקטרה כי תחל בימים אלו בביצוע פרויקט הענק להקמת תחנת הכוח אגירה שאובה במנרה, שהיקפו מעל 1.1 מיליארד שקל, לאחר שאלומיי השלימה את הסגירה הפיננסית שלו.
אלקטרה מוצרי צריכה הציגה בתקופה שיפור משמעותי בתוצאותיה הודות לצמיחה משמעותית בפעילות מגזר מוצרי הצריכה החשמליים ובתחום קמעונאות החשמל. כמו-כן, החברה השלימה בשנה החולפת את העיסקה למכירת אחזקותיה בגולן טלקום שהניבה לה רווח משמעותי. במישור הפיתוח העסקי, אלקטרה צריכה חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם קונצרן BOSCH להקמת מפעל מתקדם לייצור משאבות חום ומזגנים, ולאחרונה עדכנה על ניהול מגעים מתקדמים עם רשת '7-Eleven' העולמית לקראת חתימה על מזכר הבנות לא מחייב להתקשרות בהסכם זכיינות לפיתוח ולתפעול חנויות נוחות תחת המותג '7-Eleven' בישראל.
חברת אלקטרה נדל"ן סיכמה את התקופה עם המשך גידול ב-NOI מפעילות דיור להשכרה, ובתים צמודי קרקע, בארה"ב ועם עלייה ברווח הנקי. החברה ממשיכה להרחיב את היקף קרנות הנדל"ן שהיא מנהלת, לרבות קרן החוב שהוקמה השנה, וכן החליטה על הקמת קרן לרכישה הזדמנותית של מלונות.
סופרגז, שהשלימה בשנת 2020 הנפקה מוצלחת, שביטאה הצפת ערך מהירה ומשמעותית עבור קבוצת אלקו, נמצאת כיום בתנופה גדולה להרחבת פעילותה בתחום הגז הטבעי והחשמל, כחלק מפיתוח מנועי צמיחה נוספים לשנים הבאות.
לאחרונה הגשנו הצעה לרכישת עד 29% ממניות חברת השקעות דיסקונט. אלקו מביאה עימה נסיון רב בתחומי התקשורת הסלולרית והנדל"ן, בהם מתמקדת השקעות דיסקונט, ורואה את ההשקעה בחברה כפעילות התואמת את עסקי הליבה שלה ואת האסטרטגיה העסקית שלה, ואנו מאמינים כי ביכולתנו להביא להשבחת ערך משמעותית בחברה זו".


קבוצת אלקו פרסמה היום את הדוחות הכספיים לרבעון הרביעי ולשנת 2020 כולה.עיקרי התוצאות לרבעון הרביעי לשנת 2020:

ההכנסות ברבעון עלו בכ-14.7% לכ-2.94 מיליארד שקל, לעומת כ-2.56 מיליארד שקל ברבעון המקביל 2019.

הרווח הגולמי ברבעון עלה בכ-26% לכ-413 מיליון שקל, בהשוואה לכ-328 מיליון שקל ברבעון המקביל 2019.

הרווח התפעולי ברבעון עלה בכ-11% לכ-152 מיליון שקל, לעומת סך של כ-137 מיליון שקל ברבעון המקביל 2019.

החברה סיימה את הרבעון עם גידול של כ-2% ברווח הנקי לסך של כ-93 מיליון שקל (כ-50 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לכ-91 מיליון שקל (כ-49 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל 2019.

עיקרי התוצאות לשנת 2020:

ההכנסות בשנת 2020 עלו בכ-14.4% לכ-11 מיליארד שקל, לעומת כ-9.6 מיליארד שקל בשנת 2019.

הרווח הגולמי בשנת 2020 עלה בכ-29% לכ-1.57 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.22 מיליארד שקל בשנת 2019.

הרווח התפעולי בשנת 2020 עלה בכ-35% לכ-694 מיליון שקל, לעומת סך של כ-513 מיליון שקל בשנת 2019.

החברה סיימה את שנת 2020 עם גידול של כ-12% ברווח הנקי לסך של כ-580 מיליון שקל (כ-284 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לכ-519 מיליון שקל (כ-259 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בשנת 2019.

להלן תרומת החברות הבנות הציבוריות לפעילות הקבוצה בשנת 2020:
אלקטרה בע"מ רשמה בתקופה הכנסות של כ-7.7 מיליארד שקל, ותרמה רווח של כ-181 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-246 מיליון שקל בשנת 2019, מזה סך של 92 מיליון שקל ממימוש פעילות חלוקת הגז בדרום.
אלקטרה נדל"ן רשמה בתקופה הכנסות של כ-156 מיליון שקל, ותרמה רווח של כ-104 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-101 מיליון שקל בשנת 2019.
אלקטרה מוצרי צריכה רשמה בתקופה הכנסות של כ-2.57 מיליארד שקל, ותרמה רווח של כ-292 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ-185 מיליון שקל בשנת 2019.
סופרגז אנרגיה רשמה בתקופה הכנסות של כ-558 מיליון שקל, ותרמה רווח של כ-68 מיליון שקל, בעוד שבשנת 2019 היא החלה להיכלל בתוצאות הכספיות רק החל מנובמבר באותה שנה.

ממאזנה המאוחד של אלקו עולה, כי לקבוצה מצבת מזומנים והשקעות לזמן קצר, נכון ליום 31.12.2020, של כ-1.65 מיליארד שקל.

הונה העצמי של הקבוצה, נכון ל-31.12.2020, הסתכם בכ-3.02 מיליארד שקל (מתוכם כ-1.59 מיליארד שקל מיוחס לבעלי המניות).

דיבידנדים – במהלך שנת 2020 ועד למועד אישור הדוחות הכספיים, חילקו והכריזו החברות הבנות הציבוריות של הקבוצה על דיבידנדים בסך של כ-300 מיליון שקל. קבוצת אלקו חילקה לבעלי מניותיה במהלך התקופה דיבידנדים בסך של כ-97 מיליון שקל.

בחודש פברואר 2021 הגישה אלקו הצעה לרכישה של בין 27% ל-29.8% מהון המניות של חברת השקעות דיסקונט בע"מ בתמורה לסך של כ-400 מיליון שקל.

אלקו פועלת בימים אלה על מנת לצמצם את השפעת משבר הקורונה על פעילותה, ונכון למועד פרסום הדוחות, הקבוצה לא הושפעה באופן מהותי. כמו-כן, הנהלת הקבוצה אינה צופה בשלב זה כי תושפע לרעה באופן מהותי בהמשך השנה כתוצאה מהמשבר. יחד עם זאת, היה והמשבר האמור יעמיק ויביא להאטה משמעותית בפעילות העסקית בישראל וברחבי העולם, אזי עשויה להיות לכך השפעה על התוצאות הכספיות של הקבוצה.

אודות אלקו
קבוצת אלקו עוסקת בייזום, פיתוח והכוונה של חברות ומיזמים עסקיים. הקבוצה פועלת למימוש הזדמנויות עסקיות, בארץ ובחו"ל -הן בתחומי העיסוק של חברות הקבוצה והן במגזרים נוספים. עיקר פעילותה של החברה מתבצעת באמצעות חברות הבת להלן: אלקטרה (49%), פועלת בתחום שירותים למבנים ותשתיות בארץ ובחו"ל, ובכלל זה: התקנה ושירות של מערכות מיזוג אויר מרכזי, מעליות, תברואה, תשתיות, ביצוע והקמה של מתקני תשתיות לאומיות, פתרונות אבטחה ומיגון משולבים, חשמל וצנרת, בניה, פיקוח וניהול נדל"ן, ייזום נדל"ן, ניהול ותחזוקת נכסים; אלקטרה נדל"ן (60%), עוסקת בתחום רכישה, ניהול והשבחה של דיור להשכרה בדרום מזרח ארה"ב - המוחזקים ישירות ע"י החברה וע"י קרנות להשקעה בדיור להשכרה בארה"ב - וכן בתחום הנדל"ן המניב והיזמי בארץ ובחו"ל. אלקטרה מוצרי צריכה (48%), פועלת בתחום ייבוא ושיווק מוצרי צריכה חשמליים ומתן שירות למוצרים, בהפעלת רשתות שיווק קמעונאיות למכירת מוצרי חשמל; תיאטרון החלומות סינמה (100%), פועלת בתחום הפעלת מתחמי קולנוע בפריסה ארצית הכוללת, בין היתר, מכירת כרטיסי קולנוע, מזון ומשקאות במזנונים, השכרת אולמות קולנוע ושטחים מסחריים למטרות שונות ומכירת מדיה (פרסום על מסכי קולנוע); סופרגז אנרגיה (62%), פועלת באמצעות סופרגז, וכוללת בין היתר שיווק גפ"מ וגז טבעי ללקוחות תעשיה, מסחר, חקלאות ומשקי בית פרטיים, לצד הקמה ותכנון של מערכות גפ"מ וגז טבעי. דניאל ומיכאל זלקינד מכהנים כמנכ"לים משותפים של הקבוצה.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il