קבוצת נקסטקום מדווחת על תוצאות שיא לשנת 2020 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירו


> > חדשות כלכלה

קבוצת נקסטקום מדווחת על תוצאות שיא לשנת 2020


נקסטקום
הכנסות שיא של 355 מיליון שקל; גידול של 30% ברווח התפעולי לכ-25 מיליון שקל; הרווח הנקי גדל לשיא של 15.5 מיליון שקל
מפרסמת לראשונה צבר הזמנות של 524 מיליון שקל

צמיחה חדה של 43% בהיקפי פרויקטים של אנרגיה מתחדשת לאור התקדמות בפרויקטים מהותיים, בדגש על המשך הכרה בהכנסות וברווח מפרויקט טורבינות הרוח בעמק הבכא וגידול בפעילות הסולארית על גבי גגות, חוות קרקעיות ומאגרי מים
נכנס לתוקף ההסכם להקמת פרויקט טורבינות הרוח "בראשית" בעסקה משותפת עם מנרב אחזקות, הנחשב לגדול מסוגו בישראל ולכפול בהיקפו מפרויקט עמק הבכא – פרויקט הנאמד בכ-260 מיליון שקל
התקבל ההיתר לעבודה בפרויקט עם ענקית האנרגיה הצרפתית EDF לבניית שתי חוות סולאריות הנאמד בכ-30 מיליון שקל
תזרים חזק של כ-26 מיליון שקל, איתנות פיננסית וגיוס מוצלח של 20 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרת אג"ח

קבוצת נקסטקום, העוסקת בתכנון, הקמה ותחזוקה של תשתיות ופתרונות בתחומי התקשורת והאנרגיה המתחדשת, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לשנת 2020 ולרבעון הרביעי של השנה, המשקפות תוצאות שיא לחברה בהכנסות וברווח הנקי. החברה ממשיכה בקידום וביצוע של הפרויקטים המשמעותיים בתחומי האנרגיה תוך שיפור הרווחיות הגולמית והתפעולית.

הכנסות החברה בשנת 2020 הסתכמו ב- 355 מיליון שקל, לעומת הכנסות בהיקף של 346.3 מיליון שקל ב-2019. הכנסות הרבעון הרביעי של 2020 צמחו משמעותית ב-26% ל-114.6 מיליון שקל בהשוואה ל-91 מיליון שקל בתקופה המקבילה, אשתקד, בין היתר על רקע כניסתם לעבודה של פרויקטים נוספים בתחומי האנרגיה.

המגזר הצומח ביותר של נקסטקום הוא מגזר תשתיות אלחוטיות, הכולל בעיקר את פעילות החברה בתחום פרויקטי טורבינות הרוח ובתחום הפעילות הסולארית. תחום זה צמח ב-2020 ב-43% להכנסות של כ-139 מיליון שקל, בין היתר, הודות להשלמת 72% מביצוע פרויקט טורבינות הרוח בעמק הבכא, פרויקט הנאמד בסך כ-140 מיליון שקל ומתבצע בשותפות (50%/50%), עם קבוצת מנרב, והתקדמות בפרויקטים בתחום הסולארי, בהם כניסה לביצוע של ההסכם עם קבוצת שיכון ובינוי לתכנון והקמה של מערכות סולאריות על גבי מאגרי מים בפרויקט הנאמד (כולל אופציה להרחבתו) בכ-40 מיליון שקל. במקביל, במהלך הרבעון הרביעי של 2020 נכנס לתוקף ההסכם להקמת פרויקט טורבינות הרוח "בראשית" ביחד עם קבוצת מנרב (50/50), הנחשב לגדול מסוגו בישראל ולכפול בהיקפו מפרויקט עמק הבכא, והחברה החלה בביצוע אחת מתחנות ההשנאה. בנוסף, במהלך הרבעון הרביעי של 2020 התקבל ההיתר לעבודה גם בפרויקט עם ענקית האנרגיה הצרפתית EDF לבניית שתי חוות סולאריות הנאמד בכ-30 מיליון שקל.

במגזר תשתיות על קרקעיות, הכולל בעיקר את הפעילות אל מול חברות הטלוויזיה הרב ערוצית וכן תפעול ותחזוקה של מרכזי נתונים, החברה רשמה ב-2020 הכנסות של כ-179 מיליון שקל, ירידה בהשוואה להכנסות של כ-208 מיליון שקל ב-2019. החברה פועלת אל מול כל השחקנים הרלוונטיים בשוק התקשורת בתחום פריסת הסיבים האופטיים ומצפה כי היקפי ההשקעות של החברות הללו בתחום יגיע לעשרות מיליוני שקלים בשנים הקרובות. במקביל, לנקסטקום פרויקט של התעשייה האווירית שעשוי להגיע לסך משוער של 100 מיליון שקל על פני שנים, ונכון להיום מצוי האתר הראשון בפרויקט (בהיקף של כ-52 מיליון שקל) בשלבי ביצוע סופיים. בנוסף, החברה מצפה כי ניסיונה וקשריה עם שחקני התקשורת הגדולים לאורך שנים יאפשרו לה לזכות גם בפרויקטים עתידיים לפריסת הדור החמישי בסלולר.

נקסטקום פועלת בכל תחומי פעילותה, בכמות גדולה מאוד של פרויקטים ומתן שירותים יומיומיים עפ"י הסכמי מסגרת. לקבוצה התקשרויות לביצוע מספר פרויקטים אשר משך ביצועם הצפוי הוא למעלה ממספר חודשים. נכון למועד הדוח, ההיקף החזוי, בהתבסס על ניסיון עבר של הקבוצה בפעילויות אלו, של מימוש הסכמי מסגרת בשנת 2021 והסכמים חתומים לביצוע בשנים 2021 ואילך, מסתכם לסך כולל של כ-524 מיליון שקל בחברה ובחברות הבנות, מתוך הסך הנ"ל כ-87 מיליון שקל לביצוע בשנת 2022 ואילך.

הרווח הגולמי בשנת 2020 גדל ל-43.7 מיליון שקל, כ-12.3% מסך ההכנסות, בהשוואה לרווח גולמי של 40.1 מיליון שקל, כ-11.6% מסך ההכנסות, ב-2019. ברבעון הרביעי של 2020 גדל הרווח הגולמי של החברה ב-35% ל-13.7 מיליון שקל בהשוואה לתקופה המקבילה. הגידול ברווחיות נבע מגידול ברווחים מהפעילות הסולארית ורישום רווח כתוצאה מהתקדמות בפרויקט טורבינות הרוח בעמק הבכא.

הרווח התפעולי בשנת 2020 הסתכם ב-25.2 מיליון שקל לעומת רווח תפעולי של 19.4 מיליון שקל ב-2019, גידול של 30%. ברבעון הרביעי של 2020 גדל הרווח התפעולי לעומת הרבעון המקביל ב-2019 ב-3.5 מיליון שקל והסתכם בכ-7.8 מיליון שקל. השיפור ברווח התפעולי מקורו בשיפור ברווחיות הגולמית במגזר הפעילות האלחוטי, ובהמשך צמצום ההוצאות התפעוליות והתקורות.

הרווח הנקי ב-2020 גדל ב-22% ל-15.5 מיליון שקל, כ-4.4% מסך ההכנסות, בהשוואה לרווח נקי של 12.7 מיליון שקל, כ-3.7% מסך ההכנסות, ב-2019. ברבעון הרביעי של 2020 הסתכם הרווח הנקי ב-5.4 מיליון שקל. זה הרבעון השני ברציפות בו רושמת החברה רווח נקי רבעוני הגבוה מ-5 מיליון שקל.

תזרים המזומנים החיובי מפעילות שוטפת ב-2020 הסתכם ב-25.8 מיליון שקל, גידול של 120% בהשוואה לתזרים של 11.6 מיליון שקל ב-2019.

ההון העצמי נכון ליום ה-31 בדצמבר, 2020 הסתכם ב-81.6 מיליון שקל, כ-30.1% מסך המאזן, בהשוואה להון עצמי של 68.9 מיליון שקל, כ-31.3% מהמאזן ביום ה-31 בדצמבר, 2019. השינוי נובע בעיקר מרישום הרווח הכולל לתקופה בקיזוז דיבידנד שהוכרז לתשלום ושולם בינואר 2021 בסך של 3 מיליון שקל.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il