קרסו מוטורס מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי 2020 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירו


> > חדשות כלכלה

קרסו מוטורס מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי 2020


איציק וייץ, קרסו
ההכנסות ממגזר הליסינג עלו ברבעון השלישי של 2020 לכ-510.5 מיליון שקל, לעומת כ-270.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות המגזר נובע מאיחוד לראשונה של קבוצת קל אוטו
ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 - כ-2.7 מיליארד שקל

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 - כ-88 מיליון שקל

ההכנסות ברבעון השלישי לשנת 2020 - כ-1.14 מיליארד שקל

הרווח הנקי ברבעון השלישי - כ-30 מיליון שקל


איציק וייץ, מנכ"ל קרסו מוטורס: "אנו מסכמים את הרבעון השלישי של השנה כאשר השפעת משבר הקורונה עדיין ניכרת על פעילותינו, אך במידה פחותה. תוצאות הרבעון הושפעו בצורה ניכרת מכך שאולמות התצוגה ומגרשי המכירה של החברה נסגרו החל מאמצע ספטמבר כחלק מצעדי הממשלה להתמודדות עם מגפת הקורונה, והם נפתחו מחדש לאחרונה. בתחום הליסינג שאותו הרחבנו בצורה משמעותית עם רכישת קל אוטו השנה, אנו פועלים להגברת הסינרגיה עם פעילות הליסינג של קרסו, שתביא להאצת הצמיחה ושיפור הרווחיות בתחום. אנו נמשיך לפעול לחיזוק פעילות קרסו תוך התנהלות פיננסית שמרנית ותוך יישום צעדים נוספים שיתרמו לקידום תוכניותיה העסקיות וליצירת ערך לבעלי המניות".

קבוצת קרסו מוטורס - יבואנית רכבי רנו, ניסאן, אינפיניטי ודאצ'יה - פרסמה את תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של שנת 2020.

בחודש מאי 2020 הרחיבה החברה את פעילותה בתחום הליסינג לאחר שהשלימה את העסקה לרכישת קבוצת "קל אוטו". החברה החלה לאחד בדוחותיה הכספיים את קבוצת קל אוטו החל מיום 1 במאי, 2020.

עיקרי תוצאות הרבעון השלישי 2020

הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2020 הסתכמו בכ-1.14 מיליארד שקל, לעומת כ-959.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נובע מגידול משמעותי בהכנסות מגזר הליסינג בשל איחוד התוצאות עם קל אוטו החל מה-1 במאי 2020, זאת בקיזוז ירידה בהכנסות במגזר הרכב הנובע בעיקר מירידה במכירות רכבים חדשים לאור השפעת אירוע הקורונה על הפעילות הכלכלית במשק, כאשר החל מאמצע ספטמבר אולמות התצוגה ומשרדי המכירות של החברה היו סגורים לאור הנחיות הממשלה.

חלוקה למגזרים

ההכנסות ממגזר כלי רכב ברבעון השלישי של 2020 הסתכמו בכ-535.6 מיליון שקל, לעומת כ-584.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. רווחי המגזר ברבעון הסתכמו בכ-83.2 מיליון שקל, לעומת כ-91.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ההכנסות ממגזר הליסינג עלו ברבעון השלישי של 2020 לכ-510.5 מיליון שקל, לעומת כ-270.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות המגזר נובע מאיחוד לראשונה של קבוצת קל אוטו בחודשים החל מה-1 במאי 2020. רווחי המגזר ברבעון הסתכמו בכ-21.5 מיליון שקל, לעומת כ-20.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ההכנסות ממגזר שירות ואחרים ברבעון השלישי של 2020 הסתכמו בכ-95.2 מיליון שקל, לעומת כ-104.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. רווחי המגזר ברבעון הסתכמו בכ-25 מיליון שקל, לעומת כ-20.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2020 הסתכם בכ-157.2 מיליון שקל (כ-13.7% מההכנסות), לעומת כ-147.6 מיליון שקל (כ-15.4% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח מפעולות רגילות ברבעון השלישי של 2020 הסתכם בכ-55.2 מיליון שקל, לעומת כ-63.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע מהגידול בהוצאות מכירה ושיווק ובהוצאות הנהלה וכלליות.

ברבעון השלישי של 2020 נרשם רווח נטו מהפרשי שער ונגזרים פיננסים בסך של כ-305 אלף שקל, לעומת הפסד נטו של כ-33 מיליון שקל שרשמה החברה בסעיף זה ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי של החברה ברבעון השלישי של 2020 הסתכם בכ-30.1 מיליון שקל, לעומת כ-18 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

לחברה מזומנים ושווי מזומנים ליום 30 בספטמבר 2020 בסכום של כ-400.4 מיליון שקל.

סך ההון של החברה ליום 30 בספטמבר 2020 הסתכם לסך של כ-1.6 מיליארד שקל, והוא מהווה כ-26.7% מסך המאזן המאוחד.

עיקרי תוצאות תשעת החודשים הראשונים של שנת 2020

הכנסות החברה בתקופה הסתכמו בכ-2.75 מיליארד שקל, לעומת כ-3.06 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בהכנסות נובע בעיקר מהשפעת משבר הקורונה שגרם לירידה בהיקף מכירות הרכבים החדשים, זאת אל מול עלייה בפעילות מגזר הליסינג הכוללת איחוד לראשונה של פעילות חברת קל אוטו מיום ה-1 במאי.

חלוקה למגזרים

ההכנסות ממגזר מכירת כלי רכב הסתכמו בתקופה בכ-1.44 מיליארד שקל לעומת כ-2 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. רווחי המגזר בתקופה הסתכמו בכ-215 מיליון שקל, לעומת כ-295.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ההכנסות ממגזר הליסינג עלו בתקופה לכ-1.05 מיליארד שקל, לעומת כ-751.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות המגזר נובע מאיחוד לראשונה של קבוצת קל אוטו החל מחודש מאי 2020. רווחי המגזר בתקופה הסתכמו בכ-58.1 מיליון שקל, לעומת כ- 61 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ההכנסות ממגזר שירות ואחרים בתקופה הסתכמו בכ-266.1 מיליון שקל, לעומת כ-303 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. רווחי המגזר בתקופה עלו בשיעור קל לכ-62.3 מיליון שקל, לעומת כ-61.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי בתקופה הסתכם בכ-407 מיליון שקל (כ-14.8% מההכנסות), לעומת כ-459.7 מיליון שקל (כ-15% מההכנסות).

הרווח מפעולות רגילות בתקופה הסתכם בכ-153.1 מיליון שקל, לעומת כ-207.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מהירידה ברווח הגולמי כאמור, בקיזוז ירידה בהוצאות מכירה ושיווק וגידול בהכנסות אחרות, נטו, לאור הכרה ברווח הזדמנותי בגין רכישת קל אוטו.

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 נרשם קיטון בהפסד נטו מהפרשי שער ונגזרים פיננסיים לסך של כ-1.2 מיליון שקל, בהשוואה להפסד נטו של כ-53.3 מיליון שקל שרשמה החברה בסעיף זה בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי נובע בעיקר מכך שבתקופה המקבילה אשתקד נרשמה ירידה בשער האירו מול השקל בשיעור של כ-7.1% ובשער הדולר מול השקל בשיעור של כ-11.3%, לעומת עלייה בשיעור של כ-3.8% בשער האירו מול השקל בתקופת הדוח.

הרווח הנקי של החברה בתקופה הסתכם בכ-88.3 מיליון שקל, לעומת כ-94.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

אירועים אחרונים

בחודש מאי 2020 ביצעה החברה גיוס הון בהיקף של כ-104 מיליון שקל, בדרך של הנפקת זכויות. בהנפקה נרשמה היענות גבוהה בשיעור הקרוב ל-100% מבעלי הזכויות. בנוסף, בחודש יוני גייסה החברה כ-5.4 מיליון שקל נוספים בהנפקה פרטית.

בחודש מאי 2020 הרחיבה החברה את פעילותה בתחום הליסינג לאחר שהשלימה את העסקה לרכישת קבוצת "קל אוטו". העסקה הושלמה לאחר שנחתמו הסכמות עם הגורמים המממנים של קל אוטו בדבר הקטנת חובות קל אוטו בסכום של כ-180 מיליון שקל, וכן הסכמות עם המוכרים של קבוצת קל אוטו על הזרמת הון נוסף על ידם בסך של כ-7 מיליון שקל, לצד הזרמת הון בסך כ-31.4 מיליון שקל על ידי קרסו.


קרסו מוטורס, הינה מיבואניות הרכב הגדולות והוותיקות בישראל. הפעילות המרכזית של החברה מתמקדת בייבוא ושיווק כלי רכב מתוצרת רנו, ניסאן, אינפיניטי ודאצ'יה לרבות מערך טרייד אין, בעיקר כחלק מהליך מכירת כלי רכב חדשים. קרסו הינה הזכיינית בישראל של תאגיד רנו/ניסאן, שכיום הינו תאגיד הרכב הגדול בעולם.
לקרסו מוטורס מספר פעילויות, לרבות ייבוא ציוד מכני הנדסי כבד של מותגי קייס ופאוואר סקרין, פעילות בתחומי ה"טרייד אין" (מכירת מכוניות יד שניה, באמצעות חברת הבת מרחבים), ליסינג והשכרת רכב (באמצעות חברת ליס פור יו וקבוצת קל אוטו), ייבוא שיווק ומכירה של כלי רכב דו-גלגלי וכלי רכב תפעוליים (באמצעות מטרו מוטור) וסוכנויות ביטוח ומימון (לרבות חברת המימון החוץ בנקאית אוטוקאש, העוסקת במימון רכבי יד 2). פעילויות אלה מסייעות לחברה לשמור על קשר רציף עם לקוחותיה ומאפשרות מיצוי של משאבי החברה.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il