דו"ח רבעוני ראשון לתעשיות מספנות ישראל לאחר ההנפקה בבורסה - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירו


> > חדשות כלכלה

דו"ח רבעוני ראשון לתעשיות מספנות ישראל לאחר ההנפקה בבורסה


שלומי פוגל, אסי שמלצר, סמי קצב, קרדיט דניאל צרסקי
ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2020 צמחו בכ-37% לכ-206.1 מיליון שקל
הרווח התפעולי ברבעון עלה בכ-37% לכ-24.7 מיליון שקל
הרווח הנקי ברבעון השלישי - כ-18.5 מיליון שקל
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 עלו ההכנסות בכ-9.4% לכ-556.3 מיליון שקל;
הרווח התפעולי בתקופה עלה בכ-27.4% לכ-77.4 מיליון שקל, והרווח הנקי הסתכם
בכ-59.6 מיליון שקל

צביקה שכטרמן, מנכ"ל תעשיות מספנות ישראל: "אנחנו שמחים לדווח לראשונה כחברה ציבורית על תוצאות הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים לשנת 2020. במהלך הרבעון השלישי אנו מציגים עלייה משמעותית בהכנסות וברווחיות המספנה, הנמל, ומגזר המלט, בין היתר בהמשך לצעדים שנקטנו, הממחישים את גמישותה התפעולית של הקבוצה, התומכת ביכולותינו לפעול ביעילות ולמקסם את הכנסותיה ורווחיה. מעבר לכך, פיזור הפעילויות של החברה המבוסס על מגזרי הפעילות השונים, מקנה לה יתרון ובסיס יציב להמשך צמיחה עתידי.
אנו פועלים באינטנסיביות לביסוס מעמדה של החברה כשחקנית מרכזית ומובילה בשווקי פעילותה. בין היתר, הודענו בשבוע שעבר על השלמת מו"מ להסכם משמעותי לייצור ומכירה של כלי שיט למדינה באסיה, תמורת כ-128 מיליון דולר, בעסקה שתתפרס על פני שלוש וחצי שנים ותתמוך בהבטחת צמיחתה של החברה הבת, מספנות ישראל.
אנו שוקדים כיום על פיתוחם של מספר מנועי צמיחה משמעותיים, ובהם הקמת ממגורות לגרעינים וכניסה לתחום הביטומן באמצעות הקמת מתקן ייעודי לתחום".

שלומי פוגל , יו״ר ISI: "מאז רכשנו את המספנות אנו גאים לראות כיצד החברה ממשיכה להתרחב וזאת בעבודת צוות מסורה של כל מי שעובד בחברה. לאחר הגיוס בשוק ההון החברה כבר מתכוננת לשלבים הבאים בפיתוח העסקי והרחבת הפעילות, כשאנו מתכוונים לחזק את תחומי הלוגיסטיקה, התעשייה והספנות, והכל במטרה להשיא רווחים לאורך זמן לבעלי המניות של החברה. כך, חברת סימנט השלימה רכישה של אוניית מלט נוספת ובכך כבר מפעילה צי של 4 אוניות מלט, מתוכן שלוש בבעלות. זאת במקביל להמשך גידול בפעילות ייבוא המלט.
בשטח המספנות אמור לקום מסוף רכבת שיחבר אותנו למערך המסילות של רכבת ישראל, ובנוסף אנו שוקדים על ייזום פעילויות נוספת בתחומי הלוגיסטיקה ועורף נמל. בתחום התעשייה, הידע והניסיון הרבים שנצברו בחברה ממשיכים לשמש אותנו בייצור כלי שיט מהמתקדמים בעולם ו אנו עדים לגידול בהזמנות של יצור וטיפול בכלים.
בנוסף, אנו משקיעים בהתמודדות החברה במכרז על נמל חיפה יחד עם שותפינו, DP WORLD מדובאי, מהחברות המובילות בעולם בתחום זה, מתוך הבנה שהצלחה בתפעול הנמל קשורה ביכולת לבנות נמל שישמש כ-HUB אזורי ועולמי ושיתבסס על שלוש רגליים מרכזיות - קישוריות עולמית, גשר למזרח התיכון ויעילות טכנולוגית גבוהה".


חברת תעשיות מספנות ישראל בע"מ דיווחה היום, לראשונה כחברה ציבורית, את תוצאותיה לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020. החברה מציגה ברבעון השלישי צמיחה בהכנסותיה וברווח התפעולי, הודות לעלייה בהיקפי הפעילות בכל אחד ממגזרי פעילותה המרכזיים.

יצוין, כי החברה הנפיקה לראשונה את מניותיה בבורסה בתל-אביב בחודש בספטמבר 2020.

עיקרי התוצאות לרבעון השלישי 2020

הכנסות החברה ברבעון עלו בכ-37% לכ-206.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-150.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
• במגזר המספנה ההכנסות צמחו בכ-65% לסך כ-47.3 מיליון שקל, לעומת כ-28.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה-EBITDA במגזר ברבעון צמח לכ-12.4 מיליון שקל, לעומת כ-2.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ב- EBITDA נובע בעיקר בשל תמהיל פרויקטים בביצוע שהיה ברווחיות גבוהה יותר וסגירת יתרות בפרויקטים שהסתיימו.
• במגזר הנמלי ההכנסות עלו בכ-21.8% לכ-39.8 מיליון שקל, לעומת כ-32.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נובעת מגידול בפריקת מטענים, לעומת הרבעון המקביל אשתקד. ה-EBITDA במגזר עלה בכ-36.4% לכ-11.1 מיליון שקל, לעומת כ-8.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע מעליה בכמות הנפרקת, בחלקה מגידול בכמות פריקת המלט ובחלקה התאפשר כתוצאה מניצול רציף שהתפנה במסגרת צמצום זמני של פעילות במגזר האחר.
• במגזר המלט ההכנסות זינקו בכ-51.7% לכ-112.3 מיליון שקל, לעומת כ-74 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות המגזר נובעת בעיקר מגידול בכמות הנמכרת, שקוזזה במעט בירידה במחיר הממוצע. ה-EBITDA במגזר המלט עלה בכ-57.3% לכ-15.3 מיליון שקל, לעומת כ-9.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח נבע מהגידול בכמות הנמכרת, וכן משיפור ברווחיות שהושפעה מירידה בעלות הממוצעת לטון כתוצאה מפריסת ההוצאות הקבועות על כמות גדולה יותר, מירידה במחיר חומר הגלם, בשע"ח של הדולר וירידה בעלות ההובלה.

הרווח הגולמי של תעשיות מספנות ישראל ברבעון השלישי של 2020 עלה בכ-47% לסך של כ-45.1 מיליון שקל (כ-21.9% מההכנסות), לעומת כ-30.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (כ-20.3% מההכנסות).

הרווח התפעולי של החברה ברבעון עלה בכ-37% לכ-24.7 מיליון שקל (12% מההכנסות), לעומת כ-18 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (כ-12% מההכנסות). הגידול ברווח התפעולי נבע מהגידול ברווח הגולמי, בקיזוז חלקי בעיקר עם הוצאה חד פעמית בגין מענק הנפקה לעובדים שנרשם ברבעון בסך של כ-7 מיליון שקל ונזקף לסעיף הוצאות אחרות.

הוצאות המימון, נטו ברבעון הסתכמו בכ-0.1 מיליון שקל, לעומת הכנסות מימון, נטו שנרשמו ברבעון המקביל אשתקד בסך כ-6.3 מיליון שקל. השינוי נובע מהשפעות שערי המטבעות בקבוצה ועסקאות גידור.

הרווח הנקי ברבעון השלישי הסתכם לכ-18.5 מיליון שקל (כ-16.4 מיליון מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לרווח נקי של כ-20 מיליון שקל (כ-18 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח הנקי הושפעה מהשינוי בהוצאות המימון, נטו לאור שינויי מטבע, כאמור.

הרווח הכולל ברבעון עלה לכ-18.7 מיליון שקל (כ-16.6 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-14.3 מיליון שקל (כ-12.3 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות).
עיקרי התוצאות לתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020

סך ההכנסות בתקופה עלה בכ-9.4% לכ-556.3 מיליון שקל, לעומת כ-508.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
• במגזר המספנה ההכנסות הסתכמו בכ-115.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-168.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בהכנסות מגזר המספנה נובעת בעיקר מסיום פרויקט משמעותי שהביא לירידה בהיקף העבודות שבוצעו בתקופה לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ה EBITDA במגזר המספנה עלה בכ-13% לכ-25 מיליון שקל, לעומת כ-22.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווחיות נובעת מתמהיל פרויקטים בביצוע ברווחיות גבוהה יותר בתקופה וסגירת יתרות בפרויקטים שהסתיימו.
• במגזר הנמלי ההכנסות עלו בכ-15.5% לכ-110.1 מיליון שקל, לעומת סך של כ-95.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה בהכנסות נובעת בעיקר מגידול של כ-34% בפריקת מטענים לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בשל גידול בכמות פריקת המלט ובחלקה בשל השימוש ברציף שהתפנה במסגרת צמצום זמני של פעילות במגזר האחר, בקיזוז ירידה בהכנסה הממוצעת לטון פריקה, בעיקר לאור תמהיל המוצרים. ה-EBITDA במגזר עלה בכ-32% לכ-31.2 מיליון שקל, לעומת כ-23.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווחיות נובעת מגידול בכמות המטענים ומתמהיל המוצרים והתייעלות בהוצאות התפעוליות.
• במגזר המלט ההכנסות עלו בכ-47.2% לכ-292.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-198.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה בהכנסות במגזר המלט מיוחסת לגידול בכמות הנמכרת, שקוזזה מעט על ידי ירידה במחיר הממוצע לטון. ה-EBITDA במגזר המלט צמח בכ-144% לכ-50.3 מיליון שקל, לעומת כ-20.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווחיות הושפעה מירידה בעלות הממוצעת לטון כתוצאה מפריסת ההוצאות הקבועות על כמות גדולה יותר, מירידה במחיר חומר הגלם, בשע"ח של הדולר וירידה בעלות ההובלה.

הרווח הגולמי של החברה לתקופה עלה בכ-26% לסך של כ-121 מיליון שקל (כ-21.8% מההכנסות), בהשוואה לכ-96 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד (כ-18.9% מההכנסות).

הרווח התפעולי בתקופה עלה בכ-27.4% לכ-77.4 מיליון שקל (כ-13.9% מההכנסות), בהשוואה לכ-60.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד (כ-12% מההכנסות).

הוצאות מימון, נטו בתקופה הסתכמו בכ-0.3 מיליון שקל, בתקופה המקבילה אשתקד נרשמו הכנסות מימון בסך כ-12.5 מיליון שקל, וזאת כתוצאה משינויים בשערי המטבעות.

החברה רשמה עלייה ברווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 לכ-59.6 מיליון שקל (כ-52.7 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לרווח נקי של כ-58.6 מיליון שקל (כ-54.7 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הכולל בתקופה עלה בכ-32.5% לכ-61.8 מיליון שקל (כ-54.8 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-46.6 מיליון שקל (כ-42.7 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות). השינוי ברווח הכולל הושפע בעיקר מהתאמות שנעשו בגין שינויים בשערי החליפין.

הונה העצמי של החברה, נכון ליום 30.9.2020, עלה לכ-743.8 מיליון שקל (מתוכו כ-716.1 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות).

אירועים עיקריים בתקופת הדו"ח ולאחריו:
בנובמבר 2020 עדכנה החברה כי החברת הבת מספנות ישראל השלימה תהליך של מו"מ על הסכם לייצור והספקת כלי שיט, ציוד ושירותים למדינה במזרח אסיה. היקפה הכספי של העסקה עומד על כ-128 מיליון דולר, כאשר מספנות ישראל תספק את כלי השיט במהלך תקופה של כ-3.5 שנים, על פי אבני דרך שנקבעו בין הצדדים. ההסכם כפוף להשלמת תהליכים רגולטוריים במדינת הלקוח.

בנובמבר 2020 חתמה שותפות אשר הזכויות בה מוחזקות, במישרין או בעקיפין, באמצעות חברת בת, על הסכם לרכישת אוניית שינוע מלט בעלות של כ- 10 מיליון דולר. האונייה נמסרה לחברה בסוף החודש. נכון למועד פרסום הדוח לחברה 3 אוניית שינוע מלט.

בחודש אוקטובר 2020 חתמה החברה על זיכרון דברים עם חברת DP World Limited בקשר עם הגשת פניה משותפת בהליך הפרטת נמל חיפה. כמו כן, החברה הגישה למחרת היום לרשות החברות הממשלתיות פניה משותפת ביחס להליך ההפרטה של נמל חיפה.

בספטמבר 2020 השלימה החברה הנפקת מניות ראשונה בבורסה בתל-אביב. במסגרת ההנפקה גייסה החברה כ-330 מיליון שקל נטו תמורת כ-20% ממניותיה.

בחודש יולי 2020 התקשרה חברת בת של הקבוצה עם תאגיד ישראלי בהסכם לייצור והספקה של כלי שיט מסוג דוברה ושירותים שונים. חברת הבת התחייבה לספק את תכולת העבודה בהתאם לאבני דרך לאורך תקופת ביצוע של כשנתיים. ביום 29 ביולי 2020, מימש הלקוח אופציה בהסכם לרכישת כלי שיט זהה נוסף.

ביולי 2020 התקבלה על ידי חברת בת של הקבוצה מקדמה אשר הכניסה לתוקף הסכם לבניית כלי שייט למדינה באפריקה. המספנה תספק למזמינה את כלי השיט, ציוד ושירותים בהתאם לאבני דרך לאורך תקופת ביצוע של כשנתיים וחצי, שתחילתה ממועד קבלת המקדמה. יתרת התמורה תשולם על פי אבני דרך שנקבעו בהסכם.

ביוני 2020 חתמה חברת בת של הקבוצה על הסכם לרכישת אוניית שינוע מלט בעלות של כ- 10.4 מיליון דולר.

בינואר 2020 השלימה החברה עסקה לרכישת שתי אוניות מטען כללי, בעלות של כ-6.6 מיליון דולר. למועד פרסום הדוח בבעלות החברה 8 אוניות מהסוג זה.

חברת תעשיות מספנות ישראל הוקמה בספטמבר 2019 במסגרת שינוי מבנה שבוצע ע"י חברת הבת, מספנות ישראל בע"מ, שהוקמה ב-1959 והופרטה ב-1995. כיום החברה נמצאת בשליטתם של שלומי פוגל, סמי קצב, משפחת שמלצר וקבוצת גולד בונד הבורסאית. לחברה ניסיון של למעלה מ-60 שנה והיא פעילה בתחומים שונים, ביניהם: תכנון ובניית כלי שייט צבאיים ואזרחיים במספנה מהמתקדמות בעולם; הפעלת הנמל הפרטי הראשון בישראל; פעילות יבוא מלט, במסגרתה הפכה החברה תוך מספר שנים לשחקנית מובילה בשוק הישראלי; פעילות של תמיכה לוגיסטית בתעשיית הפקת גז ונפט; פעילות תובלה ימית באמצעות צי של 11 אניות מטען (8 אניות מטען כללי ו- 3 אניות מלט). בכוונת החברה לפתח מספר מנועי צמיחה במהלך השנים הבאות, ביניהם הקמת ממגורות, יבוא נוסף של מוצרים שונים באמצעות חברת סימנט, המרכזת את תחום יבוא המלט ועוד.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il