המ-לט מציגה גידול בהכנסות ובמדדי הרווח ברבעון השלישי - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירו


> > חדשות כלכלה

המ-לט מציגה גידול בהכנסות ובמדדי הרווח ברבעון השלישי


המ-לט
גידול של כ-7% בהכנסות הרבעון השלישי שהסתכמו בכ-50.1 מיליון דולר לעומת כ-47.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד
גידול של כ-24% ב-Ebitda ברבעון השלישי שהסתכם בכ-6.9 מיליון דולר בהשוואה לכ-5.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד

בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 ההכנסות הסתכמו בכ-149.5 מיליון דולר וה- Ebitdaהסתכם בכ-19.8 מיליון דולר


אמיר וידמן, מנכ"ל המ-לט, מסר: "התוצאות החזקות ברבעון השלישי שהושגו למרות המשבר העולמי והגבלות התנועה בחלק מהמדינות, מעידות על חוסן הקבוצה ועל היציבות של התעשיות שאותן היא משרתת. ניצול יתרון הפיזור הגיאוגרפי הגלובלי של הקבוצה מאפשר לנו לפצות על ירידה מקומית בביקושים בהשפעת הקורונה ולהציג תוצאות חזקות. יש לנו כיום יכולות, שלא היו בחברה בעבר, כספק פתרון כולל בפרוייקטי ענק המחזקות את מיצובנו בשווקי הפעילות מול לקוחות אסטרטגיים בכל מגזרי הפעילות ואנו צופים המשך גידול בביקושים למוצרים ולפתרונות של החברה. בהינתן שלא יהיה שינוי לרעה במצב השווקים, אנו מצפים להמשך הגדלת נתחי שוק ולשיפור הרווחיות ברבעונים הבאים."

המ-לט, העוסקת בפיתוח ומכירת מחברים, ברזים, שסתומים ומערכות פיקוד ובקרה לתעשיות התהליכיות והאולטרה נקיות ולתחום בקרת הזרימה, פרסמה היום את תוצאות פעילותה לרבעון השלישי לשנת 2020.

המכירות ברבעון השלישי לשנת 2020 הסתכמו בכ-50.1 מיליון דולר, גידול של כ-6.7% לעומת מכירות של כ-47.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד הנובע בעיקר מעלייה במכירות בתחום המוצרים האולטרה-נקיים. מכירות המוצרים לתעשיית האולטרה נקיים הסתכמו ברבעון השלישי לשנת 2020 בכ-18.7 מיליון דולר לעומת כ-14.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-31.3%. העלייה נובעת בעיקרה מעליה בביקושים למוצרי החברה בטריטוריות אירופה, המזרח הרחוק וצפון אמריקה בקיזוז ירידה בביקושים בסין. מכירות המוצרים לתעשייה התהליכית הסתכמו ברבעון השלישי לשנת 2020 בכ-22.3 מיליון דולר לעומת כ-22.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. תמהיל המכירות הושפע בעיקר מירידה בביקושים בטריטורית צפון אמריקה לטובת עליה בביקושים בטריטוריות המזרח הרחוק ובאירופה. מכירות המוצרים לבקרת זרימה הסתכמו ברבעון השלישי לשנת 2020 בכ-9.5 מיליון דולר לעומת כ-10.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נובעת בעיקרה מירידה בביקושים באירופה.

המכירות בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 הסתכמו בכ-149.5 מיליון דולר, גידול של כ-10% לעומת מכירות של כ-135.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד הנובעת מעלייה במכירות בכל תחומי הפעילות של החברה ובעיקר מעלייה בתחום המוצרים לבקרת זרימה.
מכירות המוצרים לתעשיית האולטרה נקיים הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 בכ-52.2 מיליון דולר לעומת כ-45.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-14.2%. העלייה נובעת בעיקרה מעלייה בביקושים למוצרי החברה בטריטוריות המזרח הרחוק, אירופה וצפון אמריקה בקיזוז ירידה בביקושים בסין. מכירות המוצרים לתעשייה התהליכית הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 בכ-64.5 מיליון דולר לעומת כ-61.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה נובעת בעיקרה מעליה בביקושים למוצרי החברה בטריטורית המזרח הרחוק ואירופה בקיזוז ירידה בביקושים בסין וצפון אמריקה. מכירות המוצרים לבקרת זרימה צמחו בכ-15.7% בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 והסתכמו בכ-32.8 מיליון דולר לעומת כ-28.3 מיליון דולר במחצית המקבילה אשתקד. העלייה נובעת בעיקרה מעליה בביקושים למוצרי החברה בטריטוריית המזרח הרחוק בקיזוז ירידה בביקושים באירופה.

הרווח הגולמי ברבעון השלישי לשנת 2020 הסתכם בכ-13.2 מיליון דולר (כ-26.1% מסך המכירות) בהשוואה לרווח גולמי של כ-12.8 מיליון דולר (כ-26.9% מסך המכירות) ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בשיעור הרווח הגולמי נובעת מהשפעת תמהיל המכירות ומשחיקת שער החליפין הממוצע של הדולר האמריקאי ביחס לשקל.
הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 הסתכם בכ-40.6 מיליון דולר (כ-27% מסך המכירות) בהשוואה לכ-38.1 מיליון דולר (כ-28% מסך המכירות) בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון השלישי לשנת 2020 הסתכם בכ-3.4 מיליון דולר בהשוואה לכ-2.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 צמח בכ-120% לכ-10.4 מיליון דולר לעומת כ-4.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

ה-EBITDA (רווח תפעולי בתוספת פחת והפחתות ובנטרול סעיפים חד פעמיים) שהציגה הקבוצה ברבעון השלישי לשנת 2020 צמח בכ-24.3% והסתכם בכ-6.9 מיליון דולר לעומת כ-5.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ה-EBITDA בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 צמח בכ-41% והסתכם בכ-19.8 מיליון דולר לעומת כ-14.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה ברבעון השלישי לשנת 2020 הסתכם בכ-2.3 מיליון דולר בהשוואה להפסד של כ-925 אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 הסתכם בכ-4.7 מיליון דולר בהשוואה להפסד של כ-1.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות נכון ליום 30.9.2020 הסתכם בכ-83.7 מיליון דולר לעומת כ-77.6 מיליון דולר ליום 31.12.19.


אודות המ-לט:
המ-לט בשליטת קרן פימי (30.5%), היא מהחברות המובילות בעולם לייצור ומכירת ברזים, מחברים, שסתומים ופתרונות בקרה לטמפרטורות גבוהות, ללחצים גבוהים ולתנאי ואקום לתחום הבקרה בתעשיות התהליכיות ולהולכת גזים בתחום המוליכים למחצה. עם לקוחות החברה נמנות החברות המובילות בעולם בתעשייה התהליכית ותעשיית המוליכים למחצה. החברה נוסדה בשנת 1961 ומתקני הייצור והנהלתה ממוקמים באזור התעשייה ציפורית. המ-לט מעסיקה כ-1,050 עובדים בישראל וברחבי העולם, ומתקני הייצור של החברה בישראל מתפרשים על מעל ל-25 אלף מ"ר. להמ-לט חברות בנות בארה"ב, קנדה, אנגליה, גרמניה, הולנד, יפן, סין, רוסיה, צרפת, נורווגיה קוריאה וסינגפור. מניותיה של המ-לט נסחרות בבורסה לני"ע בתל אביב.

תחזיות ומידע צופה פני עתיד:
במסמך זה נכללות תחזיות וכן מידע צופה פני עתיד שאין כל וודאות בדבר התממשותם. התממשות תחזיות והערכות החברה מותנות במגוון רחב של נסיבות חיצוניות, ובכלל זה קבלת אישורים רגולטוריים, יכולת חדירה ותחרות בשווקים רלבנטיים, וכן בנסיבות פנימיות כדוגמת הצלחת ניסויים והעמדת מקורות כספיים נדרשים. האמור במסמך זה נועד לסכם בתמציתיות רבה את עיקרי הדברים לרבעון הרלבנטי, ולצורך קבלת דיווח וגילוי נאות ומלא הציבור מופנה לדיווחי החברה המלאים. בהתאם אין להסתמך בשום צורה שהיא על האמור במסמך זה בכל שיקול השקעה בחברה או מסחר בניירות הערך שלה.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il