טלרד מסכמת את הרבעון השלישי לשנת 2020 עם הכנסות שיא מההנפקה ועם גידול חד ברווח התפעולי וברווח הנקי - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירו


> > חדשות כלכלה

טלרד מסכמת את הרבעון השלישי לשנת 2020 עם הכנסות שיא מההנפקה ועם גידול חד ברווח התפעולי וברווח הנקי


טלרד נטוורקס
ההכנסות ברבעון השלישי 2020 עלו בכ-11% לכ-47.8 מיליון דולר; הרווח הנקי ברבעון טיפס לכ-2.5 מיליון דולר
הרווח התפעולי ברבעון טיפס לכ-3.6 מיליון דולר;
ה-EBITDA ברבעון השלישי עלה בכ-193% לכ-5.7 מיליון דולר

ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של 2020 עלו בכ-16.4%
לכ-128.8 מיליון דולר; הרווח הנקי בתקופה עלה לכ-6.7 מיליון דולר

צבר ההזמנות, נכון לסוף חודש ספטמבר 2020, בשלושת מגזרי הפעילות של החברה עומד על כ-179 מיליון דולר

מוטי אלמליח, מנכ"ל טלרד: "אנו ממשיכים את מגמת הצמיחה של החברה, ומציגים ברבעון השלישי תוצאות שיא מאז ההנפקה עם גידול במרבית הפרמטרים העסקיים. זהו הרבעון השלישי ברציפות שבו החברה מציגה צמיחה ושיפור ברווחיות, מול אתגרי השוק בארץ ובעולם – מגמה זו מבטאת היטב את פירותיה של האסטרטגיה העסקית שהתחלנו ליישם אשתקד.
כמו-כן, אנו ממשיכים לזהות גידול בביקושים למוצרי ה-BWA של החברה בארה"ב ובשאר עולם לאור גידול בביקושים בתחומי האינטרנט בקרב מפעילי תקשורת, בין היתר על רקע גידולים הנובעים ממשבר הקורונה. בנוסף, נרשמה צמיחה משמעותית במגזר תשתיות התקשורת ופתרונות ה-IT עם זכייה של מכרזים גדולים וארוכי טווח במגלקום ופרויקטים טכנולוגיים גדולים שבוצעו באואזיס בארץ ובעולם.
נמשיך כל העת לפעול לפיתוח מנועי צמיחה עתידיים בשלושת מגזרי הפעילות, שיניבו את פירותיהם בשנים הבאות".

חברת טלרד פרסמה את תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020. יצוין, כי החל מחודש מאי 2019 מאחדת טלרד בדו"חותיה את תוצאות חברת מרמנת, וחברת הבת בבעלות מלאה גאודע, שרכישתן הושלמה בסוף אפריל 2019.

עיקרי תוצאות הרבעון השלישי של 2020

הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2020 עלו בכ-11% לכ-47.8 מיליון דולר, לעומת כ-43.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות מיוחס בעיקרו לתחום תשתיות תקשורת ו-IT בשל מימוש צבר הזמנות ופרויקטים חדשים שנכנסו, וכן גידול בהכנסות בתחום המוצרים והשירותים למפעילי תקשורת בשל גידול בפעילות ה-BWA שממשיכה לצמוח לאור גידול בביקושים בתחומי האינטרנט בקרב מפעילי תקשורת בצפון אמריקה ובשאר העולם.

הכנסות החברה בתחום תשתיות תקשורת ו-IT עלו ברבעון בכ-32.1% לכ-24.5 מיליון דולר, לעומת כ-18.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נבע ממימוש צבר ההזמנות ומפרויקטים חדשים. הרווח התפעולי של המגזר ברבעון עלה לכ-1.3 מיליון דולר, לעומת הפסד תפעולי של כ-0.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. נכון לסוף חודש ספטמבר 2020, לחברה צבר הזמנות בתחום פעילות זה של כ-83.2 מיליון דולר.

הכנסות החברה בתחום המוצרים, הפתרונות והשירותים למפעילי תקשורת עלו ברבעון השני של 2020 בכ-12.1% לכ-15.3 מיליון דולר, לעומת כ-13.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מגידול בהכנסות מפעילות ה-BWA שממשיכה לצמוח ולהציג רווחיות. הגידול בהכנסות נובע בין היתר מגידול בביקושים בתחומי האינטרנט בקרב מפעילי תקשורת בצפון אמריקה ובשאר העולם. גידול זה נובע ממספר סיבות, ובהן הצטיידות החברות בצל משבר הקורונה, היערכות מפעילי תקשורת עם ציוד מתאים לקראת המעבר הצפוי לתקינת התדרים החדשה במסגרת פריסת תדרי ה-CBRS ועוד. הרווח התפעולי של המגזר השתפר באופן ניכר, והסתכם ברבעון בכ-2.3 מיליון דולר, לעומת הפסד תפעולי של כ-17.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. נכון לסוף חודש ספטמבר 2020, לחברה צבר הזמנות בתחום פעילות זה של כ-28.3 מיליון דולר.

הכנסות החברה בתחום מיקור תהליך עסקי וניהול פרויקטים, הכוללות את הכנסות חברת מרמנת וחברת הבת גאו-דע, הסתכמו ברבעון בכ-8.1 מיליון דולר לעומת כ-10.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נובעת מהמגמה הנמשכת של היעדר אישור תקציבי ממשלה ומהשפעת משבר הקורונה. הרווח התפעולי של מגזר זה הסתכם ברבעון בכ-60 אלף דולר. לעומת רווח תפעולי בסך של כ-490 אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד. נכון לסוף חודש ספטמבר 2020, לחברה צבר הזמנות בסך של כ-67.8 מיליון דולר בתחום פעילות זה.

הרווח הגולמי של טלרד ברבעון השלישי של 2020 עלה לכ-8.9 מיליון דולר, לעומת הפסד גולמי של כ-4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

החברה סיימה את הרבעון השלישי של 2020 ברווח תפעולי של כ-3.6 מיליון דולר, לעומת הפסד תפעולי של כ-17 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

החברה סיימה את הרבעון השלישי של 2020 ברווח נקי של כ-2.5 מיליון דולר, לעומת הפסד נקי של כ-22.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. המעבר לרווח נובע בעיקרו מהגידול בהכנסות לצד קיטון מהותי בהוצאות הקבועות וחסכון בהוצאות המשתנות כתוצאה מתוכנית התייעלות שיושמה בחציון השני לשנת 2019.

ה-EBITDA ברבעון השלישי של 2020 עלה בכ-193% לכ-5.7 מיליון דולר לעומת כ-2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

עיקרי תוצאות תשעת החודשים הראשונים של שנת 2020

הכנסות החברה בתקופה עלו בכ-16.4% לכ-128.8 מיליון דולר לעומת כ-110.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות מיוחס לצמיחה בהכנסות בשלוש מגזרי הפעילות של החברה.

הכנסות החברה בתחום תשתיות תקשורת ו-IT עלו בתקופה בכ-17.9% לכ-65.4 מיליון דולר, לעומת כ-55.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות נובע ממימוש צבר הזמנות ופרויקטים חדשים. הרווח התפעולי של המגזר בתקופה עלה לכ-3.2 מיליון דולר, לעומת כ-0.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות החברה בתחום המוצרים, הפתרונות והשירותים למפעילי תקשורת עלו בתקופה בכ-8% לכ-40.3 מיליון דולר, לעומת כ-37.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מגידול בהכנסות מפעילות ה-BWA, כאמור. הרווח התפעולי של המגזר בתקופה עלה
לכ-6.1 מיליון דולר, לעומת הפסד תפעולי מגזרי בסך כ-24.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות החברה בתחום מיקור תהליך עסקי וניהול פרויקטים, הכוללות את הכנסות חברת מרמנת וחברת הבת, עלו לכ-23.1 מיליון דולר, לעומת כ-17.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול מיוחס לאיחוד לראשונה של תוצאות המגזר בהמשך להשלמת רכישה חברת מרמנת בסוף אפריל 2019. המגזר סיים בהפסד תפעולי בתקופה של כ-1.3 מיליון דולר לעומת רווח תפעולי של כ-0.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי בתקופה זינק לכ-21.9 מיליון דולר, לעומת כ-5.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי של החברה בתקופה עלה לכ-9 מיליון דולר, לעומת הפסד תפעולי של כ-23.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח התפעולי נבע מהגידול ברווח הגולמי, כאמור, וכן מירידה משמעותית בהוצאות מחקר ופיתוח וירידה בהוצאות מכירה ושיווק בשל התייעלות שיושמה בחציון השני לשנת 2019 בפעילות ה- BWA.

הרווח הנקי של טלרד בתקופה עלה לכ-6.7 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-31.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. המעבר לרווח בתקופה נובע מהגידול בהכנסות והמעבר לרווח תפעולי.

דגשים נוספים

נכון לסוף חודש ספטמבר 2020 לחברה צבר הזמנות משלושת מגזרי הפעילות, שמסתכם בכ-179 מיליון דולר.

למועד הדו"ח לחברה ולחברות הבנות שלה קווי אשראי בסך כולל של כ-34.8 מיליון דולר.

נכון ל-30 בספטמבר 2020, לחברה מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של כ-14.2 מיליון דולר, וההון העצמי של החברה מסתכם בכ-22.9 מיליון דולר.

אירועים אחרונים

באוגוסט 2020 זכתה מגלקום במכרז של חברת החשמל לביצוע פרויקט הקמת דאטה סנטר מרכזי עם מערכות שליטה ובקרה מתקדמות, מערכות בטחון ותשתיות תקשורת בקמפוס החדש של חברת החשמל במתחם שורק בהיקף כספי של כ-40 מיליון שקל.

באוגוסט 2020 זכתה מגלקום בפרויקט למתן שירות וביצוע עבודות תשתית תקשורת עבור יחידות בצה"ל ובמערכת הבטחון (בהמשך להתקשרות קיימת בין מגלקום למשרד הבטחון) לתקופה של 24 חודשים. לפרויקט אופציה להארכת ההתקשרות בשתי תקופות אופציה בת שנה אחת או חלק ממנה (באותם תנאים של התקופה המקורית). ההתקשרות אינה כוללת מסגרת כספית מחייבת כלשהי, אולם בהתאם לניסיון העבר של משרד הבטחון (ע"ב נתוני שנת 2018), ההיקף הכספי המצטבר של ההזמנות הסתכם בכ-70 מיליון שקל בשנה.

באוגוסט 2020 זכתה מגלקום בפרויקט למתן שירות ולביצוע עבודות טכנולוגיות המשלבות התקנת מצלמות, מערכות ניהול וידיאו ופתרונות אנליטיקה מתקדמים, לתקופה של 3 שנים עם אופציה להארכה בשנה אחת נוספת. העבודות מכוח ההתקשרות יבוצעו על בסיס הזמנות שיוצאו מעת לעת על ידי משרד הבטחון על פי מפרט וכתב כמויות שהוסכם בין הצדדים. התקציב שהוגדר לפרויקט זה על ידי משרד הביטחון הינו בסך של עד 45 מיליון שקל עם אופציה להרחבתו עד ל-90 מיליון שקל.

חברת טלרד פועלת כיום בשלושה מגזרי פעילות עיקריים - בתחום מוצרים, פתרונות ושירותים למפעילי תקשורת בכ-80 מדינות בעולם, בתחום של תשתיות תקשורת ו-IT ובתחום מיקור תהליך עסקי וניהול פרויקטים באמצעות החברות מגלקום, אואזיס, מרמנת וגאו-דע לאלפי לקוחות בישראל ובאמצעות פעילות שירותים ומוצרים בדרום אמריקה ובשאר העולם. טלרד מעסיקה בקבוצה כיום יותר מ-1,000 עובדים בישראל וברחבי העולם.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il