קבוצת אלקטרה סיכמה את הרבעון השלישי של 2020 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירו


> > חדשות כלכלה

קבוצת אלקטרה סיכמה את הרבעון השלישי של 2020


איתמר דויטשר. צילום - לירון אלוני
עליה של כ-12% בהכנסות לכ-2 מיליארד שקל
הרווח הנקי – כ-51 מיליון שקל לעומת רווח נקי של כ-21 מיליון שקל אשתקד – לאחר נטרול רווח חד פעמי של כ-92 מיליון שקל אשתקד ממכירת פעילות חלוקת הגז הטבעי

בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 רשמה החברה גידול בהכנסות לכ-5.65 מיליארד שקל ורווח נקי של כ-138.5 מיליון שקל

צבר העבודות של הקבוצה נכון ל-30.9.2020 - כ-16 מיליארד שקל

איתמר דויטשר, מנכ"ל קבוצת אלקטרה: "במהלך הרבעון והתקופה כולה הצגנו צמיחה במרבית הפרמטרים התפעוליים, שהינה פועל יוצא של המשך יישום האסטרטגיה העסקית של הקבוצה. במקביל, נמשכה העלייה בצבר העבודות של אלקטרה, והוא עומד כיום על כ-16 מיליארד שקל.
"אנו ממשיכים לפעול כל העת לקידום פעילות הקבוצה, ולאחרונה אף דיווחנו על זכייתנו בשלושה פרוייקטי ביצוע משמעותיים בהיקף כולל של כ-720 מיליון שקל – פרויקט 'אינפיניטי' במתחם סומייל בת"א, פרויקט 'פארק הים' בבת ים ופרויקט בניין הכימיה במכון ויצמן למדע שברחובות. הפרויקטים יבוצעו ע"י החברה-הבת אלקטרה בנייה כבר במהלך שנת 2021. בנוסף, דיווחנו בשבוע שעבר על רכישת מגרש, בשותפות עם מבנה נדל"ן, ב'מתחם האלף' בראשל"צ תמורת כ-122 מיליון שקל – קרקע הממוקמת באחד מאזורי הביקוש המרכזיים בגוש דן, ושאנו רואים בה פוטנציאל השבחה מהותי".


קבוצת אלקטרה, בניהולו של איתמר דויטשר, מסכמת את הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים לשנת 2020.

עיקרי התוצאות לרבעון השלישי לשנת 2020

הכנסות הקבוצה ברבעון עלו בכ-12% לכ-1.99 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.78 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול נובע ממגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל.

הרווח הגולמי ברבעון עלה בכ-19.4% לכ-172.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-144.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

החברה סיימה את הרבעון השלישי לשנת 2020 עם רווח נקי של כ-50.8 מיליון שקל (כ-37.7 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות של החברה), בהשוואה לכ-112.9 מיליון שקל (כ-107.3 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות של החברה) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח אשתקד כלל רווח לאחר מס בעל אופי חד פעמי בסך של כ-92 מיליון שקל (כ-116 מיליון שקל לפני מס) ממכירת פעילות חלוקת הגז הטבעי בדרום הארץ. בנטרול רווח זה, רשמה החברה אשתקד רווח נקי של כ-21 מיליון שקל, כך שהרווח הנקי עלה בכ-144%.

ה-EBITDA ברבעון הסתכם בכ-153.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-237.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול הרווח האמור ממכירת פעילות חלוקת הגז הטבעי, הסתכם ה-EBITDA ברבעון המקביל אשתקד בכ-121.6 מיליון שקל.

תוצאות המגזרים:
ההכנסות במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל עלו ברבעון בכ-22.7% לכ-1.08 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-878 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי במגזר עלה ברבעון בכ-334% לכ-51.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-11.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע בעיקר מעלייה בהיקפי הביצוע בפרויקטים של החברה בתחומים של קבלנות ראשית לתשתיות והתקנת מערכות אלקטרו-מכניות.

במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל, עלו ההכנסות ברבעון בכ-2.4% לכ-345 מיליון שקל, בהשוואה לכ-337 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי במגזר זה הסתכם ברבעון בכ-13.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-22.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח נובעת בעיקרה מהשפעות משבר הקורונה שפגעה ברווחי החברות הפועלות בתחום קבלנות מערכות אלקטרו-מכאניות בארה"ב, בניגריה ובאירופה.
במגזר שירות ואחזקה עלו ההכנסות ברבעון בכ-10.1% לכ-520.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-472.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי במגזר זה עלה ברבעון בכ-5.1% לכ-43.9 מיליון שקל, בהשוואה לכ-41.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

במגזר פיתוח והקמה של נדל"ן בייזום הסתכמו ההכנסות ברבעון בכ-93 מיליון שקל, בהשוואה לכ-128.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי במגזר זה הסתכם ברבעון בכ-9.1 מיליון שקל, בהשוואה לרווח תפעולי של כ-16 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. השינוי נבע מירידה זמנית בפעילות המגזר בישראל בעקבות המגבלות שהטילה הממשלה לאור משבר הקורונה וכן מירידה ברווחי חברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני הפועלת בסנט פטרסבורג, רוסיה, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

במגזר הזכיינות רשמה החברה ברבעון הכנסות של כ-20.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-39.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. החברה רשמה ברבעון רווח תפעולי במגזר זה של כ-1.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-110.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, שכלל את הרווח ממכירת פעילות חלוקת הגז, כאמור.

ממאזן החברה, נכון ל-30 בספטמבר 2020, עולה כי סך אמצעיה הנזילים של הקבוצה (מזומנים ושווי מזומנים וניירות ערך סחירים) הסתכמו בכ-574 מיליון שקל.

ההון של החברה, נכון ל-30 בספטמבר 2020, הסתכם בכ-1.28 מיליארד שקל, מתוכו כ-1.26 מיליארד שקל הון המיוחס לבעלי המניות של החברה.

צבר העבודות של אלקטרה נכון ליום 30 לספטמבר 2020, הסתכם בכ-16 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-14.3 מיליארד שקל בסוף שנת 2019.

עיקרי התוצאות לתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020
הכנסות הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 עלו בכ-10% לכ-5.65 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-5.14 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול נובע ממגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל ומגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל.


הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 עלה בכ-9% לכ-477 מיליון שקל, בהשוואה לכ-437 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול נובע ממגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל.

החברה סיימה את תשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 עם רווח נקי של כ-138.5 מיליון שקל (כ-109 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות של החברה), בהשוואה לכ-205 מיליון שקל (כ-189 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות של החברה) בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח אשתקד כלל רווח לאחר מס בעל אופי חד פעמי בסך של כ-92 מיליון שקל (כ-116 מיליון שקל לפני מס) ממכירת פעילות חלוקת הגז הטבעי בדרום הארץ. בנטרול רווח זה, רשמה החברה בתקופה המקבילה אשתקד רווח נקי של כ-113 מיליון שקל, כך שהרווח הנקי עלה בתקופה בכ-22%.

ה-EBITDA בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 הסתכם בכ-420 מיליון שקל, לעומת כ-499 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול הרווח ממכירת פעילות חלוקת הגז כאמור, הסתכם ה-EBITDA בתקופה אשתקד בכ-383 מיליון שקל.

תוצאות המגזרים:
ההכנסות במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל עלו בתשעת החודשים הראשונים בכ-17% לכ-3.11 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-2.65 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מעלייה בהיקפי הביצוע בתחום קבלנות ראשית לתשתיות ובתחום התקנת מערכות אלקטרו-מכאניות. הרווח התפעולי במגזר עלה בתשעת החודשים הראשונים בכ-153% לכ-128 מיליון שקל, בהשוואה לכ-51 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל, רשמה אלקטרה בתשעת החודשים הראשונים גידול של כ-8% בהכנסות לכ-905 מיליון שקל, בהשוואה לכ-836 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי במגזר זה הסתכם בתשעת החודשים הראשונים בכ-36 מיליון שקל, בהשוואה לכ-61 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ברווח נובעת בעיקרה מהשפעות משבר הקורונה שפגעה ברווחי החברות הפועלות בתחום קבלנות מערכות אלקטרו-מכאניות בארה"ב, בניגריה ובאירופה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

במגזר שירות ואחזקה עלו ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים בכ-2% לכ-1.46 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.44 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. בתקופת הדוח חלה עלייה בהכנסות תחום ה-Facility Management בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, ומנגד חלה ירידה בהיקפי הפעילות במגזר זה כתוצאה מהגבלות שהטילה המדינה בעקבות משבר הקורונה, בעיקר על לקוחות הקבוצה הפועלים בתחום התיירות והפנאי (כדוגמת בתי מלון וקניונים), וכן מגדלי משרדים, אשר נאלצו לצמצם את פעילותם. הרווח התפעולי במגזר זה הסתכם בתשעת החודשים הראשונים בכ-128 מיליון שקל, בהשוואה לכ-135 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

במגזר פיתוח והקמה של נדל"ן בייזום הסתכמו ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים בכ-305 מיליון שקל, בהשוואה לכ-317 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי במגזר זה הסתכם בתשעת החודשים הראשונים בכ-34 מיליון שקל, בהשוואה לרווח תפעולי של כ-44 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה נבעה בעיקר מהאטה במכירת יחידות דיור בחלק מהפרויקטים אותם הקבוצה משווקת, וזאת כתוצאה מההגבלות הזמניות שהטילה הממשלה בעקבות משבר הקורונה, אשר הביאו לסגירה זמנית של משרדי המכירות של הקבוצה.

במגזר הזכיינות רשמה החברה בתשעת החודשים הראשונים הכנסות של כ-113 מיליון שקל, בהשוואה לכ-150 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר ההכנסות במגזר זה נובעות מהכנסות שהוכרו בפרויקט לייזום, הקמה ותפעול קמפוס אלקטרה באוניברסיטת בר אילן. החברה רשמה בתשעת החודשים הראשונים רווח תפעולי במגזר זה של כ-77 אלף שקל, לעומת רווח תפעולי של כ-112 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, שכלל את הרווח האמור ממכירת פעילות חלוקת הגז.

אירועים נוספים בתקופת הדוח ולאחריה:
 בנובמבר 2020 דיווחה החברה כי מבנה נדל"ן ואלקטרה השקעות, חברה-בת בבעלות מלאה של החברה, רכשו מגרש במתחם האלף בראשון לציון בסך 122 מיליון שקל (50%-50%) מידי גוף פרטי שהחזיק בקרקע.
 בנובמבר 2020 דיווחה החברה על זכייתה בשלושה פרוייקטי ביצוע גדולים בהיקף כולל של כ-720 מיליון שקל – פרויקט 'אינפיניטי' במתחם סומייל בת"א, פרויקט 'פארק הים' בבת ים ופרויקט בניין הכימיה במכון ויצמן למדע שברחובות.
 בספטמבר 2020 החלה חברת בת (מוחזקת ב-80%) בביצוע השלב הראשון של העבודות האלקטרו-מכניות להקמת מפעל הענק לייצור רכבי חברת טסלה בגרמניה. חלק החברה בעבודות נאמד בכ-70 מיליון אירו.
 באוגוסט 2020 הודיעה החברה על זכייתה כחלק מקבוצה במכרז להפעלת חניונים ומערך שאטלים בפרויקט הנתיבים המהירים בהיקף כולל של כ-2.5 מיליארד שקל.
 באוגוסט 2020 הודיעה החברה על זכייתה של אלקטרה תשתיות, חברה בת של החברה, במכרז של "החברה לפיתוח ירושלים" לביצוע עבודות תשתית בצומת הגבעה הצרפתית בירושלים, תמורת כ-470 מיליון שקל.

קבוצת אלקטרה בע"מ, בניהולו של איתמר דויטשר, נחשבת לאחת הקבוצות הקבלניות המובילות בישראל. הקבוצה פועלת כיום, באמצעות החברות הבנות שבבעלותה, בחמישה מגזרי פעילות: פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל; פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל; שירות ואחזקה; פיתוח והקמה של נדל"ן בייזום, ומגזר הזכיינות.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il