אפי נכסים מדווחת על תוצאותיה לרבעון השלישי 2020 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירו


> > חדשות כלכלה

אפי נכסים מדווחת על תוצאותיה לרבעון השלישי 2020


אבי ברזילי צילום אירנה קוסטינסקי
הרווח המיוחס לבעלים הסתכם ברבעון השלישי של השנה בכ- 162 מיליון ₪. החברה רשמה בתשעת החודשים הראשונים של השנה הפסד של 46 מיליון ₪, שנבע בעיקרו מהפחתות שווי שבוצעו בחלק מנכסיה כבר ברבעון הראשון של השנה, לעומת רווח של כ-239 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד
♣ NOI – חלק החברה ב- NOI הסתכם ברבעון בכ- 111.6 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 103.5 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-8%. החברה רשמה גידול ב -NOI חרף קיטון של כ- 8 מיליון ₪ בהכנסות הקניונים ברומניה ברבעון השלישי כתוצאה מהשפעת משבר הקורונה בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נבע מאכלוס בנינים חדשים ומהשלמת עסקת רכישת בניני המשרדים ברומניה בסוף חודש אוגוסט. חלק החברה ב NOI ב- 9 החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ- 306 מיליוני ₪ לעומת כ- 317 מיליוני ₪ אשתקד, קיטון של כ-3.5%. הירידה בהכנסות הקניונים ברומניה בתקופה זאת הסתכמה בכ-37 מיליוני ₪.
♣ הסכמי שכירות חדשים - החל מהמחצית השנייה של מרץ (מועד החרפת משבר הקורונה והטלת המגבלות ברחבי העולם) ועד היום נחתמו הסכמי שכירות חדשים ביחס לשטחי משרדים בפרויקטים של החברה בארץ ובאירופה בהיקף של 69,439 מ"ר, מתוכם הסכמים להארכת תקופת השכירות בהיקף של 42,889 מ"ר והסכמים להשכרת שטחים חדשים (כולל בפרויקטים שבהקמה) בהיקף של 26,550 מ"ר. בנוסף, נחתמו מזכרי הבנות להשכרת שטחים נוספים. יצוין כי, לא נרשמה ירידה מהותית במחירי השכירות.
♣ בסוף אוגוסט השלימה החברה את רכישתם של 4 מתחמי משרדים ברומניה בשטח כולל של כ-120 אלפי מ"ר. הנכסים האמורים החלו להניב החל מחודש ספטמבר ותרמו כ-7 מיליון ₪ ל- NOI הרבעוני (בגין חודש אחד).
♣ במהלך אוקטובר נפתח קניון אפי בראשוב ברומניה. הקניון בשטח של כ-43 אלפי מ"ר מושכר כמעט במלואו ובנוסף הושכרו 53% משטחי בנין המשרדים שמעליו. הפרויקט יתחיל לתרום לתוצאות הכספיות של החברה החל מהרבעון הרביעי של השנה.
♣ מדיניות החברה בנוגע להטבות לשוכרים בתקופת משבר הקורונה:
משרדים - באופן עקרוני, החברה המשיכה לגבות דמי שכירות על פי ההסכמים החתומים עם לקוחותיה בתחום המשרדים והמגורים להשכרה בארץ ובאירופה. יחד עם זאת, החברה נענתה לחלק מפניות של שוכרים לדחייה בתשלום דמי השכירות או לפריסת התשלומים. בתחום המסחר בישראל פטרה החברה את לקוחותיה מתשלום דמי השכירות בתקופת הסגר.
קניונים ברומניה – בהתאם להנחיות הממשלתיות המקומיות, הקניונים היו סגורים החל מה- 23 במרץ ונפתחו לקהל רק ב- 15 ביוני (למעט בתי קולנוע, שירותי הסעדה ושירותי פנאי אחרים). בתקופה שלאחר הפתיחה נרשם קיטון בפדיון החנויות שנפתחו בהשוואה לאשתקד. גם מספר המבקרים לאחר הפתיחה בקניונים נמוך משמעותית לעומת אשתקד, בעיקר בעקבות ה"גל השני" של הקורונה, ששורר בימים אלו ברומניה. החברה גיבשה תוכנית הקלות מדורגת ביחס לתשלום דמי השכירות בתקופת הסגירה ולאחריה, אשר בגינה, יחד עם אובדן הכנסות אחרות בקניונים (כגון בגין חניה וכדומה) פחתו הכנסות החברה מהקניונים בכ-37 מיליון ₪ ב- 9 החודשים הראשונים של השנה.
♣ פעילות הבניה של החברה נמשכה כסדרה בכל המדינות לאורך תקופת המגבלות ואחריה. החברה מקימה בימים אלה בנייני משרדים בישראל, רומניה וסרביה. כמו כן, נמשכת כסדרה הקמת מספר פרויקטים של דיור להשכרה בישראל, צ'כיה ופולין ומגורים למכירה בבולגריה, לטביה, פולין וצ'כיה.
♣ יתרת המזומנים ושווי המזומנים (כולל השקעות לזמן קצר) הסתכמה ליום 30 בספטמבר 2020 בכ-0.7 מיליארד ₪. כמו כן, לחברה מסגרות אשראי בלתי מנוצלות בהיקף של כ-0.4 מיליארד ₪.
♣ ההון העצמי המיוחס לבעלים של החברה הסתכם ביום 30 ספטמבר 2020 לכ-4,303 מיליון ₪ (כ-120 ₪ למניה).

♣ אבי ברזילי, מנכ"ל החברה: "משבר הקורונה המשיך להשפיע באופן מהותי על תוצאותיה העסקיות של החברה גם ברבעון השלישי של השנה אם כי באופן מתון יותר מאשר ברבעון השני. אנו צופים שהשלכות המשבר יתנו את אותותיהן גם ברבעון הרביעי של השנה וככל הנראה גם במהלך שנת 2021. לצד זאת, לאחרונה הושלמו בהצלחה מספר פרויקטים ביניהם: קניון אפי בראשוב, בניין משרדים נוסף בבלגרד ובניין משרדים בפראג. פרויקטים אלו יחד עם השלמת עסקת רכישת המשרדים ברומניה והעסקה המתוכננת לרכישת מתחם משרדים בוורשה צפויים להגדיל משמעותית את ה- NOI וה- FFO של החברה. פעילות זו מעידה על התנופה העסקית בה מצויה החברה חרף האתגרים שמציב משבר הקורונה. אנו מעריכים כי, מהלכים אלה בשילוב עם האיתנות הפיננסית של החברה יאפשרו לנו עם היציאה המיוחלת מהמשבר בשנה הבאה להציף ערך רב למשקיעים".

חברת אפי נכסים, מדווחת היום (יום שלישי 17 בנובמבר 2020) על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2020.התפתחויות עיקריות במהלך התקופה:

1. באירופה :
פעולות ייזום ופיתוח - החברה המשיכה את פעילות הייזום והפיתוח של פרויקטים קיימים וחדשים במדינות בהן היא פעילה ובין היתר ניתן לציין את:
קניון אפי בראשוב נפתח לקהל במהלך חודש אוקטובר. הקניון מושכר כמעט במלואו.
החברה השלימה בימים אלה בניני משרדים חדשים בפראג, בלגרד והיא בונה בנינים נוספים בבלגרד ובוקרשט.
החברה מפתחת בימים אלה פרויקטים של דיור להשכרה בפראג, וורשה וקראקוב ומתכננת הרחבה של פעילות זו.
החברה מפתחת מספר פרויקטים בתחום המגורים למכירה בבלגרד, בוקרשט, פראג, סופיה, ריגה ורשה וקראקוב. השלמתם של מספר פרויקטים צפויה במהלך השנה הקרובה והם ישפיעו על התוצאות העסקיות השנה.
2. בישראל

פעולות ייזום ופיתוח - החברה ממשיכה לקדם את פעילות הפיתוח של פרויקטים קיימים וחדשים וביניהן ניתן לציין את:

התקדמות בעבודות ההקמה בפרויקט לנדמארק תל אביב (שרונה) יחד עם חברת מליסרון, הכולל משרדים, מסחר ומגורים כאשר השלב הראשון (והעיקרי) צפוי להסתיים בשנת 2023. עבודות ההקמה מתקדמות בהתאם לתוכניות העבודה.
הקמת בניין נוסף המיועד להשכרה בפרויקט קריית ויצמן בנס ציונה, בשטח כולל של כ-12,000 מ"ר בעיצומה. הפרויקט צפוי להסתיים ברבעון הראשון של 2022.
עבודות ההקמה של קומפלקס משרד המשפטים בירושלים צפויות להסתיים במהלך 2022 ושל הקריה המחוזית ירושלים במהלך 2023
העבודות להקמת פרויקט הדיור להשכרה ארוכת טווח בשוהם (בשיתוף עם אפריקה ישראל מגורים) בעיצומן והן צפויות להסתיים בתחילת שנת 2022.
העבודות בפרויקט קריית התקשוב בבאר שבע (יחד עם שיכון ובינוי) החלו.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il