מליסרון מפרסמת דוחות כספיים לסיכום הרבעון השלישי של 2020 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירו


> > חדשות כלכלה

מליסרון מפרסמת דוחות כספיים לסיכום הרבעון השלישי של 2020


מליסרון
החברה סיימה את הרבעון עם רווח לבעלי המניות של כ-78 מיליון שקל
מאז פתיחתם המחודשת של הקניונים במאי ועד למועד סגירתם במחצית חודש ספטמבר, נרשם גידול של כ-3.3% בפדיונות של קניוני החברה, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (בנטרול פעילות בתי הקולנוע, בתי הקפה והמסעדות)

ה-FFO ברבעון השלישי הסתכם בכ-141 מיליון שקל

החברה שומרת על נזילות גבוהה עם יתרות מזומנים ומסגרות אשראי גבוהות בהיקף של
כ-1.9 מיליארד שקל ליום פרסום הדוחות, ועם נכסים בלתי משועבדים בהיקף של כ-6.2 מיליארד שקל

שיעור התפוסה בנכסי החברה נותר גבוה ועומד על כ-98% במרכזים המסחריים, במשרדים נרשמה עליה והם עומדים על כ-95% תפוסה

החברה חתמה על הסכם בהיקף של כ-50 מיליון שקל להשכרת כ-5,500 מ"ר ל-7 שנים בפארק עופר בפתח תקווה לחברת הטכנולוגיה מקסלינאר

יו"ר מליסרון, ליאורה עופר: "היכולת של החברה לצלוח תקופה מאתגרת לכלכלה העולמית והישראלית, מוכיחה שוב את חוסנה האיתן של מליסרון. אנו ערוכים להמשיך, להתפתח ולצמוח לצד הקורונה, תוך קידום פרויקטים איכותיים ופיתוח הנכסים של החברה".

אופיר שריד, מנכ"ל מליסרון: "מאז פתיחתם המחודשת של קניוני החברה במהלך חודש מאי ועד סגירתם מחדש בספטמבר, נרשמה בקניונים תנועת קונים שהלכה וגדלה בכל יום שעבר, מה שמעיד על הרצון והצורך האדירים של הציבור לשוב ולבקר בקניונים כחוויית קניות ובילוי. אנו רואים בכך הבעת אמון מצד קהל המבקרים ביכולתנו לספק חוויית קניה בטוחה ומהנה גם בעיתוי המאתגר הנוכחי. יש לנו מחויבות להמשיך ולהיות המקום הבטוח ביותר לבילוי וקניות תוך פיקוח הדוק על הנהלים המחמירים ביותר – הגיינה וניקיון בשטחים הציבוריים, צמצום הצפיפות, בדיקות חום והקפדה על עטיית מסכות. מאחר שמעל ל -70% מהמסחר במדינה מתבצע בקניונים, והביקושים חזרו לשגרה, תהיה זו טעות לצופף את קהל הקונים לכמות מצומצמת ביותר של שטחי מסחר ובכך לסכן אותם. רק פתיחת כל מרכזי המסחר תחת שמירה על מגבלות התו הסגול תאפשר פיזור גדול יותר, תמנע צפיפות והתקהלויות ותשמור על בריאות הציבור".


למרות משבר הקורונה וסגירת הקניונים באמצע חודש ספטמבר, ההחברה סיימה את הרבעון השלישי לשנת 2020 עם רווח לבעלי המניות של כ-78 מיליון שקל, בהשוואה לרווח לבעלי המניות של כ-131 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נובעת בעיקר מהקלות שנתנה החברה ברבעון זה לשוכריה בגין משבר הקורונה, ובאו לידי ביטוי בוויתור על דמי השכירות החל ממועד סגירת הקניון באמצע ספטמבר, שהשפיעו גם על ה-NOI, ה-FFO ושאר הפרמטרים התפעוליים הרלבנטיים.

במהלך החודשים בהם פעלו קניוני החברה (החל מ 7/5/2020 ועד ליום 18/9/2020), ולמרות שאירוע הקורונה המשיך להשפיע בתקופה זו, עלו פדיונות החברה (בנטרול פעילות בתי הקולנוע שלא נפתחו בתקופה, המסעדות ובתי הקפה) בשיעור של כ-3.3% לעומת התקופה המקבילה. פדיונות אלה כוללים את פדיון חודש ספטמבר ואת המכירות של לפני ראש השנה, שמתבססים על נתוני חברת RIS. יצוין עוד, כי בתקופה זו, עמד שיעור הגבייה מלקוחות על כ-97%.

בעקבות ויתור על דמי השכירות שהעניקה החברה לשוכרים בהיקף של כ- 49 מיליון שקל (מתוכם 21 מיליון שקל נוגעים לתקופת הסגר החל מיום 18/9/2020), ה-NOI מנכסים זהים הסתכם ברבעון השלישי של השנה בכ- 238 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 294 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
ברבעון השלישי 2020 הסתכם הNOI- של חלק הבעלים בכ-230 מיליון שקל, בהשוואה לכ-274 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נובעת מהקלות קורונה כאמור לעיל, מקוזז ע"י רכישת המיעוט בקניון רמת אביב בחודש דצמבר 2019. בעקבות הקיטון ב-NOI חלק הבעלים, ה- FFO המייצג ברבעון הסתכם בכ-141 מיליון שקל, בהשוואה לכ-180 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

החברה הצליחה לשמור על איתנותה וחוזקה הפיננסי, ונכון למועד פרסום הדוחות, לחברה יתרת מזומנים ומסגרות אשראי בהיקף של כ-1.9 מיליארד שקל מול חוב בסך כ-1.3 מיליארד שקל בלבד שעומד לפירעון בשנה הקרובה. בנוסף, בבעלות החברה נכסים לא משועבדים בהיקף של כ-6.2 מיליארד שקל.

עם פרוץ הקורונה נקטה החברה בשורת צעדים לשיפור הנזילות והאיתנות הפיננסית, וביניהם: הנפקת אגרות חוב חדשות (סדרות י"ח וי״ט) בסך כ-828 מיליון שקל; קבלת מסגרת אשראי מבנק לאומי בהיקף של כ-850 מיליון שקל כנגד שיעבוד קיים של קניון רמת אביב (חלקה שימש לפירעון הלוואה בסך של כ-636 מיליון שקל, שבוצע בפועל במהלך החודש הנוכחי); הנפקת אגרות חוב נוספות בהיקף של כ-231 מיליון שקל; חתימה על הסכם הלוואה מבנק בהיקף של 300 מיליון שקל לתקופה של שנה; ושמירה על מסגרות אשראי בנקאיות נוספות בהיקף של 195 מיליון שקל.

נזכיר, כי ברבעון זה השלימה החברה את מכירת קניון עופר מלכת שבא אילת בתמורה לסכום של 67 מיליון שקל, כפי שתכננה לעשות.

נכון ליום סיום הרבעון (30.9.2020) האמצעים הנזילים של החברה מסתכמים לכ-1.7 מיליארד שקל, והחוב הפיננסי של החברה נטו המשיך לרדת והסתכם בכ-8.85 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-8.94 מיליארד שקל בסוף שנת 2019.

שיעור המינוף (LTV) של החברה ירד בסוף הרבעון השלישי לכ-47.2% לעומת 47.5% ברבעון השני לשנת 2020.
בין השנים 2020 עד 2022 צפויה החברה לפרוע חוב בסך של כ-3.8 מיליארד שקל, הנושא ריבית אפקטיבית משוקללת העומדת על כ-3.11%. זאת, לעומת יכולת גיוס חוב כיום בעלות של כ-1.20% (על בסיס מחיר אג"ח מליסרון, סדרה י"ט ליום 12 בנובמבר, 2020).

על אף הסגר השני, שיעור התפוסה בנכסי החברה נותר גבוה מאוד. במרכזים המסחריים הוא נשאר על כ- 98% ואילו בתפוסת המשרדים במהלך שנת 2020 נרשמה עליה של כ-2%, המהווים 6,000 מ״ר נוספים, והם עומדים כיום על כ- 95% תפוסה.

שיעורי התפוסה באים לידי ביטוי גם בכמות העסקאות והחוזים עליהם חתמה מליסרון במהלך שנת 2020, שרובה התנהלה בצל נגיף הקורונה. מתחילת השנה, מציינת מליסרון, נחתמו חוזים בהיקף של כ-130 מיליון שקל בשנה, הכוללים 301 חידושי חוזים ומימושי אופציות של שוכרים קיימים בעליית שכר דירה ריאלית של 1%, 72 חוזים של שוכרים חדשים בעליית שכר דירה ריאלית של 6% וכן מספר חוזים חדשים בגין שטחים שהיו פנויים מעל לשנה או שטחים שלא אוכלסו בעבר.

מבין החוזים החדשים שנחתמו, ושתרמו לשיעור התפוסה הגבוה בתחום המשרדים, נחתם, בין היתר, גם הסכם שכירות עם חברת ההיי-טק מקסליניאר. החברה חתמה על הסכם שכירות ל-7 שנים (עם אופציה להארכה), בהיקף כולל של כ-50 מיליון ש״ח, תמורתם שכרה מקסליניאר 5,500 מ"ר שטחי משרד ו-200 חניות בפארק העסקים עופר פתח תקווה.

בתקופה זו, החברה המשיכה בתהליך פיתוח והשקעות שיובילו לצמיחה ארוכת טווח. ניתן למנות בין הפרויקטים העיקריים שבפיתוח את פרויקט הדגל במתחם שרונה תל אביב וכן בניין נוסף בפארק עופר שער הכרמל ובנייתם של בניינים C ו-D בפארק עופר פתח תקווה שלב ב'.

חברת מליסרון, בשליטת עופר השקעות ובניהולם של ליאורה עופר (יו"ר) ואופיר שריד (מנכ"ל), הינה חברה המתמחה בהקמה, החזקה וניהול של קניונים ומתחמי משרדים וקמפוסי היי-טק הממותגים תחת השם "עופר" והינה מהחברות המובילות בישראל בתחום זה. נכון ליום 30 בספטמבר 2020, בבעלות החברה ובניהולה 24 נכסים מניבים בשטח כולל של כ-830 אלף מ"ר שטחי השכרה המאוכלסים בשיעורי תפוסה גבוהים של כ-97%. בין הנכסים המרכזיים של מליסרון: עופר רמת אביב, עופר הקריון, עופר גרנד קניון באר-שבע, עופר גרנד קניון חיפה, עופר רחובות, עופר הקניון הגדול פתח-תקוה, עופר בילו סנטר outlet, פארק עופר פתח תקוה ועוד.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il