רשת רמי לוי שיווק השיקמה מסכמת את הרבעון הראשון של השנה, ברקע התפשטות נגיף הקורונה וחג הפסח, עם צמיחה דו-ספרתית בהכנסות וברווח הנקי: - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה


> > חדשות כלכלה

רשת רמי לוי שיווק השיקמה מסכמת את הרבעון הראשון של השנה, ברקע התפשטות נגיף הקורונה וחג הפסח, עם צמיחה דו-ספרתית בהכנסות וברווח הנקי:


רמי לוי
רמי לוי: "אנחנו הרשת היחידה שלא נצלה את משבר הקורונה להעלאת מחירים, בהתאם לאסטרטגיה של החברה לחזק את היסודות של העסק ולשים את הלקוח במרכז"
ההכנסות ברבעון צמחו ב-232 מיליון שקל כ- 17% לכ-1.63 מיליארד שקל; הפדיון מחנויות זהות עלה בכ-13.8% - הושפע לחיוב מהתפשטות נגיף הקורונה ועיתוי חג הפסח

הרווח הנקי ברבעון עלה בכ-23% לכ-29.1 מיליון שקל

שיעור הרווח הגולמי ברבעון עלה לכ-23.73%, בהשוואה לכ-22.54% ברבעון המקביל אשתקד

שיעור הרווח התפעולי ברבעון עלה לכ-3.24%, בהשוואה לכ-3.17% ברבעון המקביל אשתקד

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון עלה בחדות לכ-218 מיליון שקל, בהשוואה לכ-10 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד

לחברה קופת מזומנים והשקעות לזמן קצר בסך של כ-798 מיליון שקל

בתחום הדיסקאונט - הרשת מפעילה כיום 52 סניפי דיסקאונט (כולל 3 סניפים בזכיינות) ובכוונתה לפתוח 2 סניפים נוספים עד סוף השנה

בתחום העירוני – סופר קופיקס התרחבה ל-35 סניפים וממשיכה להסב סניפים לפורמט "רמי לוי בשכונה"; בנוסף, בשנה האחרונה נפתחו 12 סניפי פארם באמצעות רשת גוד פארם שמונה כיום 24 סניפים

רשת חנויות המזון, רמי לוי שיווק השקמה, דיווחה על תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2020, ברקע על התפשטות נגיף הקורונה וחג הפסח, המלמדות על צמיחה דו-ספרתית בהכנסות, עלייה במספר סניפי הדיסקאונט והעירוניים, שיפור בשיעורי הרווחיות ועלייה דו-ספרתית ברווח הנקי.

עיקרי תוצאות רבעון ראשון של שנת 2020:
ההכנסות של רשת רמי לוי שיווק השקמה ברבעון הראשון של שנת 2020 צמחו בכ-16.7% לכ-1.63 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.4 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד (לא כולל 3 סניפים הנמצאים בזכיינות). הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר מעלייה בפדיון חנויות זהות בשיעור של כ-13.8% המיוחס לעיתוי חג הפסח והצטיידות הציבור במהלך חודש מרץ בעקבות משבר הקורונה, וכן מפתיחת 3 סניפים חדשים – בעטרות, באשקלון צפון וברמלה.

המכירות למ"ר ברבעון הראשון של 2020 עלו בכ-20% לכ-17.41 אלף שקל למ"ר, בהשוואה לכ-14.36 אלף שקל למ"ר ברבעון הקודם ובהשוואה לכ-14.49 אלף שקל למ"ר ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון הראשון של 2020 עלה בכ-23% לכ-386.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-314.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

שיעור הרווח הגולמי ברבעון הראשון של 2020 עלה לכ-23.73%, בהשוואה לכ-23.53% ברבעון הקודם ובהשוואה לכ-22.54% ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בשיעור הרווח הגולמי נבעה בעיקר מהתייעלות לוגיסטית באמצעות המרכז הלוגיסטי החדש של החברה ומהעלייה במכירות של המותג הפרטי.

שיעור ההוצאות התפעוליות – הוצאות מכירה, שיווק, הנהלה וכלליות – ברבעון הראשון של 2020 עמד על כ-20.39%, בהשוואה לכ-21.04% ברבעון הקודם ובהשוואה לכ-19.34% ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בשיעור הוצאות התפעוליות נבעה בעיקר מהגידול בהוצאות השכר, מהגידול בהוצאות הפחת בגין פתיחת 3 סניפים חדשים, וכן מהגידול בהוצאות התפעול, בין היתר, במסגרת ההיערכות המוקדמת וההתאמות התפעוליות שנדרשו במהלך תקופת משבר הקורונה, גייסנו עובדים רבים לרבות לצורך מתן שירות באמצעים מקוונים.

הרווח התפעולי של רמי לוי ברבעון הראשון של 2020 הסתכם בכ-52.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-44.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

שיעור הרווח התפעולי ברבעון הראשון של 2020 עלה לכ-3.24%, בהשוואה לכ-3.19% ברבעון הקודם ובהשוואה לכ-3.17% ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות המימון, נטו ברבעון הראשון של 2020 הסתכמו בכ-15.7 מיליון שקל, בהשוואה להוצאות מימון, נטו בסך של כ-13.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הוצאות המימון נובעות בעיקר מישום תקן חשבונאי 16 IFRS.

בשורה התחתונה, רשת רמי לוי שיווק השקמה מסכמת את הרבעון הראשון של השנה עם צמיחה של כ-23% ברווח נקי לסך של כ-29.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-23.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ה-EBITDA ברבעון הראשון של 2020 עלה בכ-13% לכ-111.7 מיליון שקל (כ-6.9% מההכנסות), לעומת כ-98.9 מיליון שקל (כ-7.1% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של שנת 2020 עלה לכ-218.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-10.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת נבע בעיקר מהשינויים בהון החוזר.

מאזן ליום ה-31.03.2020:
לחברה קופת מזומנים והשקעות לזמן קצר של כ-798 מיליון שקל – גידול של כ-164 מיליון שקל במהלך הרבעון הראשון של השנה. מנגד, לחברה חוב פיננסי ברוטו בסך של כ-36 מיליון שקל בלבד. בהתאם לכך, לחברה עודף נכס פיננסי, נטו בסך של כ-762 מיליון שקל.

ההון העצמי של החברה הסתכם בכ-553 מיליון שקל (מתוכו כ-494 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), וזאת לאחר חלוקת דיבידנד בסך של כ-22.5 מיליון שקל ששולם בחודש אפריל השנה. היום, לאחר אישור הדוחות הכספיים, הכריזה החברה על דיבידנד בסך של 25 מיליון שקל. מאז הונפקה לציבור בחודש מאי 2007 ועד היום, חילקה החברה דיבידנד בסכום כולל של כ- 987 מיליון שקל.

אבני דרך ביישום אסטרטגיית החברה:
הרחבת פעילות סניפי הדיסקאונט - רשת רמי לוי שיווק השקמה מפעילה כיום 52 סניפים (מתוכם, 3 סניפים בשיטת זכיינות). בכוונת החברה לפתוח במהלך שנת 2020 עוד שני סניפי דיסקאונט - בקרית גת ובחיפה, ובכך להשלים פריסה של 54 סניפי דיסקאונט עד סוף השנה. בנוסף, החברה מזהה פוטנציאל להקמת כ-20 סניפי דיסקאונט נוספים באזורים חדשים בהם הרשת אינה פועלת החברה מעריכה כי פתיחת הסניפים החדשים לא יייצרו קניבליזציה לסניפי הרשת הפעילים.

כניסה אל תוך מרכזי הערים - בכוונת החברה להרחיב את פעילותה אל תוך מרכזי הערים ולהפעיל סניפים עירוניים, בשטח של 300 עד 700 מ"ר לכל סניף עירוני, הן באמצעות פתיחת סניפים חדשים והן באמצעות רכישת רשתות עירוניות פעילות. בהתאם לאסטרטגיה זו, רשת רמי לוי שיווק השקמה מפעילה כיום 35 מרכולים ו-96 בתי קפה באמצעות רשת קופיקס. במהלך הרבעון הראשון 2020, הסבה קופיקס 5 מרכולים של "סופר קופיקס" לפורמט "רמי לוי בשכונה" בנוסף ל-3 מרכולים שפעלו תחת פורמט זה בסוף שנת 2019; בכוונת קופיקס להסב כ-15 סניפים נוספים עד תום שנת 2022. בנוסף, במסגרת החדירה אל תוך מרכזי הערים, סופר קופיקס השלימה בחודש ינואר השנה רכישת הזכויות והפעילות של 4 מרכולים מרשת 'שוויצריה הקטנה' בשטח של כ-4,150 מ"ר, כולל רכישת המכירה הקמעונאית של הרשת. כמו כן, רשת רמי לוי שיווק השקמה רכשה את השליטה ברשת חנויות הפארם "גוד פארם" המפעילה כיום 24 סניפים באזור מרכז הארץ ומוכרת בעיקר מוצרי נוחות, מוצרי טואלטיקה, מוצרי ניקיון ותרופות ללא מרשם רופא.

הרחבת פעילות מכירות מקוונות בפריסה ארצית - בהתאם לאסטרטגיית החברה להרחבת המכירות המקוונות, התקשרה החברה עם חברת קומנסנס רובוטיקס להקמת 12 מרכזים לוגיסטים רובוטיים, שיתנו שירות ומענה בתחום המכירות המקוונות ובפריסה ארצית. בסוף שנת 2019 הוקם מרכז רובוטי ראשון מסוגו הממוקם במרכז ת"א המיועד למכירת מקוונות בלבד – מרכז הזוכה להצלחה רבה מאז פתיחתו. החברה צפויה לפתוח 2 מרכזים נוספים בפתח תקווה ובבאר שבע במהלך שנת 2020.

הרחבת הפעילות במותג הפרטי – המותג הפרטי הגיע לנתח כ-19% מהמכירות ובכוונת החברה להגדיל את מכירות המותג הפרטי לטווח של 25%-30% ממכירות הרשת. אסטרטגיה החברה בתחום המותג הפרטי היא להביא מוצר באיכות זהה למוצר המוביל בכל קטגוריה ובמחיר הרבה יותר זול לצרכן, כאשר הרווחיות הגולמית בכל מוצר של המותג הפרטי גבוהה מהמוצר המוביל בקטגוריה. גם הצרכן מרוויח וגם הרשת מרוויחה.

רשת רמי לוי שיווק השקמה, בניהולו של רמי לוי, פועלת למעלה מ-40 שנה כרשת חנויות דיסקאונט בתחומי המזון והטואלטיקה. הרשת פועלת הן במגזר הקמעונאי והן במגזר הסיטונאי, ומפעילה כיום 52 סניפי סופרמרקט (מתוכם, 3 סניפים הפועלים בשיטת הזכיינות). במקביל, החברה פועלת להרחבת פעילותה אל תוך מרכזי הערים הן באמצעות פתיחת סניפים עירוניים חדשים והן באמצעות רכישת רשתות עירוניות פעילות – בדומה לרכישת השליטה ברשת "קופיקס" וברשת "גוד פארם". החברה מנהלת שיתוף פעולה עם חברת ישרכארט במסגרתו הוקם מועדון צרכני חברתי שהחברה מציעה ללקוחותיה להצטרף אליו. המועדון מציע הצטרפות באמצעות הנפקת כרטיס אשראי רגיל חוץ בנקאי. מאז השקתו נרשמו לשורות המועדון כ-400,000 לקוחות חדשים. לחברה כ-260,000 מנויים סלולריים כמפעיל סלולארי וירטואלי.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il