תוצאות חזקות לאירונאוטיקס ברבעון המדווח האחרון שלה - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה


> > חדשות כלכלה

תוצאות חזקות לאירונאוטיקס ברבעון המדווח האחרון שלה


אירונאוטיקס
גידול של 32% בהכנסות אירונאוטיקס בתשעה החודשים הראשונים של 2019 – לכ-120.5 מיליון דולר

ההכנסות ברבעון השלישי של 2019 גדלו ב-41% והסתכמו
ב-43 מיליון דולר

החברה מציגה גידול של כ-59% ברווח הגולמי בתשעה החודשים הראשונים של 2019 - לכ-43.5 מיליון דולר וגידול של כ-100% ברווח הגולמי ברבעון השלישי של 2019 – לכ-18 מיליון דולר

אירונאוטיקס חוזרת להציג רווחיות תפעולית עם רווח תפעולי של כ-6 מיליון דולר בתשעה החודשים הראשונים של השנה וכ-5.1 מיליון דולר ברבעון השלישי של השנה – לעומת הפסד תפעולי בתקופות המקבילות ב-2018

עמוס מתן, מנכ״ל קבוצת אירונאוטיקס: "אירונאוטיקס מסכמת את תקופת היותה חברה ציבורית עם רבעון מצוין ושיפור ניכר בכל הפרמטרים העסקיים, פרי מאמץ ניכר שבוצע לאורך השנים האחרונות, השקעה רבה במחקר ופיתוח ופריצה לשווקים רבים, באמצעות מוצרינו המצויים בקדמת הטכנולוגיה בכל הסגמנטים שבהם אנו פועלים. לאורך כל הדרך הביעו לקוחותינו אמון רב בחברה, בפיתוחיה ומוצריה ובצוות העובדים המיומן שלנו, דבר המוכח מדי יום ביומו בכל עסקה עם לקוח חוזר, ובלקוחות חדשים המצטרפים לאור ההצלחות המוכחות״
*****
ב-3 בספטמבר 2019 הושלמה עסקת אירונאוטיקס ובהתאם, נמחקה החברה מהבורסה והועברה לאחזקת הרוכשות: רפאל ואיש העסקים אביחי סטולרו
‏26 בנובמבר 2019

קבוצת אירונאוטיקס דיווחה הבוקר על התוצאות הכספיות שלה לסיכום הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של שנת 2019. הדיווח הבוקר הוא האחרון של החברה כחברה ציבורית, זאת לאחר שבמהלך הרבעון השלישי של 2019, ב-3 בספטמבר 2019, הושלמה עסקת המכירה של אירונאוטיקס ובהתאם, נמחקה החברה מהבורסה והועברה לאחזקת הרוכשות: חברת רפאל ואיש העסקים אביחי סטולרו.
הדוחות הכספיים מציגים שיפור בכל הפרמטרים העסקיים, וגידול ניכר בהכנסות החברה וברווחיותה.


הכנסות אירונאוטיקס צמחו בתשעת החודשים הראשונים של 2019 ב-32%, הסתכמו בכ-120.5 מיליון דולר, לעומת כ-91.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי של 2019 הסתכמו הכנסות החברה בכ-42.5 מיליון דולר, לעומת כ-30.5 מיליון דולר ברבעון המקביל של 2018, גידול של 41%.
הרווח הגולמי צמח בתשעת החודשים הראשונים של 2019 ב-59% והסתכם בכ-43.5 מיליון דולר (שיעור רווח גולמי של 36%), לעומת כ-27.4 מיליון דולר (שיעור רווח גולמי של 30%) בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי של 2019 הוכפל הרווח הגולמי לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכם בכ-18 מיליון דולר (שיעור רווח גולמי של 42%), לעומת כ-9 מיליון דולר (שיעור רווח גולמי של 29%).


ברבעון הנוכחי חוזרת החברה להציג רווחיות תפעולית. בסיכום תשעת החודשים הראשונים של 2019 הסתכם הרווח התפעולי בכ-6 מיליון דולר (שיעור רווח תפעולי של 5%), לעומת הפסד של כ-5.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה. ברבעון השלישי של 2019 הסתכם הרווח התפעולי בכ-5.1 מיליון דולר (שיעור רווח תפעולי של 12%), לעומת הפסד תפעולי של כ-3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.


בתקופת הדוח נרשמה EBITDA מתואמת בסך כ- 14.8 מיליון דולר, לעומת כ- 0.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה. בהתאם, עלה שיעור ה-EBITDA המתואמת מכ- 1% אשתקד ל- 12% בתקופת הדוח. ה- EBITDA המתואמת מייצגת את הרווחיות התפעולית המיוחסת לבעלי המניות בחברה ובהתעלם מהוצאות הכרוכות בתשלום מבוסס מניות, אשר הינן תיאורטיות במהותן.


ברבעון השלישי של 2019, היו לחברה הוצאות מיוחדות הקשורות למכירתה, בסך של כ-4.8 מיליון דולר, דבר אשר מנע את חזרתה להצגת רווח נקי כבר עתה. את הרבעון השלישי סיימה לפיכך החברה, בהפסד נקי של כ-900 אלף דולר, לעומת הפסד נקי של כ-3.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, ואת תשעת החודשים הראשונים של 2019 סיימה החברה עם הפסד נקי של כ-2 מיליון דולר, לעומת הפסד נקי של כ-7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.


בהקשר זה, ראוי לציין כי לקוחות הקבוצה הינם בעיקר לקוחות ממשלתיים (צבאות ומשרדי ביטחון) וגופים הפעילים בתעשייה הביטחונית. ביצוע הרכש בגופים אלה נעשה בהתבסס על תקציבים שנתיים, ועל כן קיימת עליה בהיקף קבלת ההזמנות לקראת סוף השנה, עקב רצונם של הלקוחות לעמוד בתכניות העבודה שלהם. לפיכך, באופן מסורתי מאופיין הרבעון האחרון של השנה בגידול בהזמנות ובהכנסות ממכירות ובהתאם גדלים גם הרווחים ברבעון האחרון.


במהלך תקופת הדוח התקבלו הזמנות בסך של כ-109 מיליון דולר, לעומת כ-121 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. צבר ההזמנות משקף את יכולתה של הקבוצה לתמוך בייצור ובחיזוי הכנסות על בסיס חוזים חתומים. נכון לתאריך המאזן, עומד צבר ההזמנות של הקבוצה על כ-197 מיליון דולר, לעומת כ-188 מיליון דולר נכון ליום 31 בדצמבר 2018.


הקבוצה ממשיכה במדיניות השקעה של משאבים רבים בתחום המחקר והפיתוח. בהתאם לתכניות החברה להשקעה זו תוקצבו לפעילות זו כ- 12% מהכנסותיה, וזאת כחלק מהאסטרטגיה לשימור מובילות טכנולוגית בתחומה. בתקופת הדוח נרשמו הוצאות מחקר ופיתוח בסך של כ- 13.3 מיליון דולר, מתוכן סווגו כ- 3.8 מיליון דולר לעלות המכר. בתקופה המקבילה השקיעה החברה כ- 12.6 מיליון דולר במחקר ופיתוח, מתוכם סווגו כ- 3.5 מיליון דולר לעלות המכר.

התקשרויות עסקיות בתקופת הדוח:
ביום 2 לינואר 2019 הודיעה החברה כי בהמשך להסכם עקרונות משנת 2016, חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם רפאל לפיתוח, ייצור והעמדת מערכת בלתי מאוישת מתקדמת, המתבססת על משפחת מוצרי האורביטר של החברה, לרבות שיווקה ומכירתה ללקוחות בישראל ובכפוף להיתרים מתאימים על-פי דין, גם למכירת גרסאות של מערכת זו ונגזרותיה למדינות שונות ברחבי העולם. ההסכם הינו לתקופה של חמש שנים ממועד חתימתו.


ביום 17 בפברואר 2019 הודיעה החברה כי התקשרה עם לקוח מהותי א' בהסכם לביצוע פרויקט תחזוקה של סוג כלי טייס בלתי מאויש, מבין מערך כלי הטיס הבלתי מאוישים שמכרה החברה ללקוח. הפרויקט ישתרע על פני תקופה של 24 חודשים, והינו בהיקף של כ- 13 מיליון דולר.


ביום 30 ביוני 2019 הודיעה החברה על התקשרותה עם לקוח מהותי ב' בהסכם למכירת כלי טיס בלתי מאוישים מסוג 3Orbiter לרבות ציוד ושירותי תחזוקה ותמיכה נלווים. החוזה נשוא הפרויקט נכנס לתוקף ממועד חתימתו וביצועו ישתרע על פני תקופה של כשנה. להערכת החברה הפרויקט הינו בהיקף של כ-8 מיליון דולר.


ביום 9 ביולי 2019 הודיעה החברה על התקשרותה במזכר הבנות מחייב עם תאגיד זר על-פיו תמכור ותספק לתאגיד הזר כלי טיס בלתי מאוישים מתוצרתה לרבות ציוד נלווה וכן תעניק שירותי תחזוקה ותמיכה נלווים, המיועדים למשתמש הקצה שהינו חברה ממשלתית בדרום אמריקה. ביצוע הפרויקט ישתרע על פני תקופה של כשנתיים (למעט אספקת כלי הטיס שתבוצע תוך שנה בהתאם לאבני דרך חוזיות), והינו בהיקף של כ-10 מיליון דולר.

אודות אירונאוטיקס:
קבוצת אירונאוטיקס מתמחה במתן פתרונות בלתי מאוישים כוללים לשווקים הצבאיים והאזרחיים, מעסיקה כ-750 עובדים ופועלת בשלושה תחומים עיקריים: תחום מערכות בלתי מאוישות, במסגרתו עוסקת החברה בפיתוח, ייצור ושיווק של מטוסים ללא טייס; רחפנים באמצעות חברת ׳פוזידרון׳ ((PoziDrone ייצור והפעלה של פתרונות תצפית המתבססים על פלטפורמת בלונים מתנפחים באמצעות חברת ׳אר טי׳ (RT); תחום מערכות אלקטרואופטיות, במסגרתו מייצרת החברה מערכות אלקטרו אופטיות ואינפרה אדום ורכיבים לשליטה מדויקת בתנועה להתקנה במגוון מערכות ויישומים. פעילות זו מבוצעת על ידי חברת הבת ׳קונטרופ׳ (Controp) (המוחזקת 50% ע"י החברה ו-50% ע"י רפא"ל). עוד עוסקת החברה בפיתוח ייצור ושיווק מערכות תקשורת באמצעות החברה הבת ׳קומטקט׳ (Commtact) ומנועים למל"טים באמצעות חברת הבת ׳זנזוטרה׳ (Zanzottera). לאחרונה השלימה החברה את רכישתה של חברת Chassis Plans (CP) מארה"ב, המתמחה בייצור ואינטגרציה של תחנות הפעלה למערכות בלתי מאוישות וציוד מחשוב ליישומים צבאיים ותעשייתיים. כיו״ר החברה מכהן מנכ״ל רפאל יואב הר-אבן וכמנכ״ל מכהן עמוס מתן. החברה הוקמה כחברה פרטית בשנת 1997, ביוני 2017 נרשמו לראשונה מניותיה למסחר בבורסה לניירות ערך ובספטמבר 2019 נמחקו המניות מהמסחר בבורסה לאחר השלמת עסקת מכירת החברה לחברת רפאל ולאיש העסקים אביחי סטולרו.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il