תמר פטרוליום הגישה הצעה למיזוג עם אלון גז; מפרסמת דוחות כספיים - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה


> > חדשות כלכלה

תמר פטרוליום הגישה הצעה למיזוג עם אלון גז; מפרסמת דוחות כספיים


ליעמי ויסמן, מנכ"ל תמר פטרוליום
ההכנסות נטו ברבעון השלישי 2019 ממכירה של גז וקונדנסט - 77.5 מיליון דולר; הרווח הנקי ברבעון עלה לכ-35 מיליון דולר

במקביל, מעדכנת החברה כי הגישה לבעלי המניות באלון גז הצעה למיזוג בין שתי החברות – מהלך שבמידה ויושלם יביא להקטנת המינוף הפיננסי של תמר פטרוליום וייצור יתרונות לגודל בחברה שתחזיק בכ -21% מהזכויות במאגר תמר

בנוסף, מעדכנת החברה בדו"חותיה, כי נחתם תיקון להסכמים עם או.פי.סי, במסגרתו התחייבה או.פי.סי לרכוש מתמר גם את כלל הגז הדרוש להפעלת תחנות הכוח במישור רותם ובחדרה – וזאת עד לתקופת ההפעלה המסחרית של מאגר הגז "כריש"

ליעמי ויסמן, מנכ"ל תמר פטרוליום: "אנחנו מפרסמים היום דו"חות חזקים לרבעון השלישי ובמקביל מעדכנים כי חתמנו על תיקון להסכמים שלנו עם או.פי.סי, במסגרתו התחייבה או.פי.סי לרכוש ממאגר תמר גם את כלל הגז הדרוש להפעלת תחנות הכוח במישור רותם ובחדרה – וזאת עד לתקופת ההפעלה המסחרית של מאגר הגז "כריש"


ההסכם מצטרף להסכמים דומים שנחתמו בין שותפי תמר לבין תחנות הכוח "דליה" ו"דוראד", כשהמשמעות מבחינתנו היא גידול פוטנציאלי בכמויות המכירה בשנים הקרובות. תיקון זה להסכם עם או.פי.סי משפר את הודאות לגבי מכירות תמר בשנים הקרובות , ובכוונתנו להמשיך לפעול לקידום ועדכון הסכמים נוספים למאגר תמר, לטווח הקצר ולטווח הארוך. בנוסף, אנחנו מעדכנים היום כי הגשנו לבעלי המניות באלון גז הצעה למיזוג, הצעה שטומנת בחובה יתרונות רבים לשתי החברות, כאשר מבחינת תמר פטרוליום, משמעות המיזוג, ככל שיבשיל, הינה ירידה בשיעור המינוף לצד גידול בגמישות הפיננסית, וכן יצירת יתרון לגודל הטומן בחובו חברה בעלת שווי משמעותי הנהנית מיתרונות לגודל"

חברת תמר פטרוליום מפרסמת את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2019.

למועד הדוח מחזיקה תמר פטרוליום ב 16.75%-מהזכויות בחזקת תמר, זאת לאחר שבחודש מרץ 2018 רכשה החברה מחברת Noble Energy Mediterranean Ltd זכויות השתתפות נוספות בחזקות "תמר" ו"דלית" בשיעור של 7.5%, בתמורה להקצאת מניות בשיעור של 43.5% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ולתמורה במזומן שגויסה במסגרת הנפקת אגרות חוב בערך נקוב של 560 מיליון דולר.

הצעת המיזוג לאלון גז. במקביל לפרסום הדו"חות, מעדכנת החברה כי הגישה לבעלי המניות באלון גז הצעה למיזוג בדרך של מיזוג משולש הופכי. במסגרת ההצעה, תמר פטרוליום תרכוש את כל מניות אלון גז בתמורה להקצאת 26% ממניותיה, כך שלאחר השלמת המהלך תהיה אלון גז חברה בת בבעלות מלאה של תמר פטרוליום. יצוין כי אלון גז מחזיקה ב-3.8% ממאגר תמר ולה חוב פרטי בהיקף של 112.5 מיליון דולר (לפירעון מלא עד סוף 2026). לתמר פטרוליום 2 סדרות אג"ח בע.נ של כ-1.1 מיליארד דולר. יתרונות המהלך עבור תמר פטרוליום, הם בראש ובראשונה הקטנת המינוף הפיננסי (היות ויחס המינוף של אלון נמוך מזה של תמר), ובתוך כך גם הגדלת שווי החברה והיתרונות הנובעים מיתרון לגודלה של החברה, לרבות: חיסכון בעלויות, שיפור היכולת לקבלת החלטות במאגר תמר ועוד.

התיקון להסכם עם או.פי.סי. בנוסף, מעדכנת היום החברה במסגרת דו"חותיה הכספיים, כי נחתם תיקון להסכמים עם או.פי.סי במסגרתו התחייבה או.פי.סי (באמצעות החברות הבנות רותם וחדרה) לרכוש ממאגר תמר את מלוא כמויות הגז שייצרך במתקניה החל ממועד תחילת ההפעלה של מאגר לוויתן ועוד למועד בו או.פי.סי תממש את האופציה להפחתת כמות הרכישה. המשמעות היא שאו.פי.סי התחייבה בהסכם המתוקן לרכוש ממאגר תמר גם את כמויות הגז שמעבר לכמות המינימאלית שעליה התחייבה, כאשר מועד מימוש האופציה מצד או.פי.סי חדרה הוארך מסוף 2020 לסוף 2022.

עיקרי התוצאות לרבעון השלישי של שנת 2019

ההכנסות בניכוי תמלוגים לרבעון השלישי של שנת 2019 עמדו על כ-77.5 מיליון דולר, בדומה לרבעון המקביל אשתקד. היקף הגז הנמכר ממאגר תמר (100%) הסתכם ברבעון השלישי 2019 בכ-2.8 BCM בדומה לרבעון המקביל אשתקד.

רווחי החברה מפעולות רגילות ברבעון השלישי של שנת 2019 הסתכמו בכ-57 מיליון דולר, בדומה לרבעון המקביל אשתקד.

הוצאות המימון, נטו הסתכמו ברבעון השלישי של שנת 2019 בכ-14.3 מיליון דולר, לעומת כ-15.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהוצאות המימון, נטו נובע בעיקר מקיטון בהוצאות המימון בסך של כ-1.1 מיליון דולר בגין אגרות החוב (סדרות א' ו- ב').

הרווח הנקי של החברה ברבעון השלישי של שנת 2019 עלה לכ-35.1 מיליון דולר לעומת כ-33 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

תזרימי המזומנים נטו, שנבעו לחברה מפעילות שוטפת, הסתכמו ברבעון בכ-61 מיליון דולר, לעומת כ-64.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

יתרת המזומנים ושווי המזומנים ליום 30 בספטמבר 2019 הסתכמו בכ-31.5 מיליון דולר.

ההון העצמי ליום 30 בספטמבר 2019 הסתכם בכ-205.5 מיליון דולר.

אודות תמר פטרוליום:
תמר פטרוליום עוסקת במכירה של גז טבעי המופק ממאגר תמר ללקוחות שונים, ובעיקר לחברת חשמל לישראל, ללקוחות תעשייתיים, ליצרני חשמל פרטיים וכן לחברות שיווק של גז טבעי. החברה עוסקת במכירה של קונדנסט המופק מפרויקט תמר לפז זיקוק אשדוד ובקידום הרחבת מערך ההפקה של פרויקט תמר. החברה השלימה ביולי 2017 את רכישת 9.25% מהזכויות במאגרים תמר ודלית מדלק קידוחים. במרץ 2018 רכשה החברה 7.5% נוספים מהזכויות במאגרים תמר ודלית מידי נובל אנרג'י ומחזיקה כיום ב-16.75% מהזכויות בחזקות תמר ודלית.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il