TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

הבורסה לניירות ערך מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2021

מערכת טלנירי | 22/3, 09:42
הבורסה מסכמת שנת שיא בכל הפרמטרים עם גידול של 23% ברווח הנקי . הבורסה תחלק דיבידנד העומד על כ- 50% מהרווח, בסך של כ- 22.7 מיליון ש"ח. תבצע רכישה עצמית של עד כ- 100 מיליון₪

אינרום מסכמת את שנת 2021 עם הכנסות של מעל מיליארד ש"ח

מערכת טלנירי | 21/3, 09:41
וצמיחה של כ-10% לעומת השנה המקבילה


> > חדשות כלכלה

קבוצת הביטוח הדיגיטלית weSure Global Tech


ניצן צעיר הרים יוחנן דנינו ואמיל וינשל ווישור צלם רמי זרנגר
מסכמת את הרבעון השלישי של 2021 עם המשך צמיחה משמעותית בכל תחומי פעילותה. הקבוצה סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2021 עם רווח לפני מס של כ 11.5 מיליון ש"ח
הכנסות הקבוצה מפרמיה מורווחת ברוטו הסתכמו בכ- 201 מיליון ש"ח לעומת סך של כ-120 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד -
גידול של כ- 67%

בתחילת חודש אוקטובר 2021, דיווחה החברה על זכייתה של ווישור ביטוח במכרז ביטוח רכב לעובדי המדינה לשנת 2022 בהיקף פרמיה שנתי מוערך בסך של כ- 100 מיליון ש"ח.

הקבוצה סיכמה את תשעת החודשים הראשונים של השנה ברווח לפני מס בסך של כ-11.5 מיליון ש"ח בהשוואה להפסד לפני מס בסך של 0.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

חברת הביטוח, ווישור ביטוח, המוחזקת על ידי הקבוצה, שהחלה בפעילותה לפני כ-3 שנים בלבד, השיגה תשואה על ההון בשיעור של כ- 19.2% במונחים שנתיים.

יוחנן דנינו, יו"ר ווישור גלובלטק: "ווישור ממשיכה לצמוח בכל תחומי פעילותה ומעמיקה את אחיזתה בשוק הביטוח המקומי, תוך הבאת ערך מוסף בדיגיטציה של עולם הביטוח. הפלטפורמה הייחודית של ווישור, עם ביטוח מותאם אישית, תהליכים מונעי דאטה והצעת ערך אטרקטיבית ללקוחות הקצה, הם חלק ממהפכה צרכנית שאנו גאים לקחת בה חלק ולהובילה.
כמו כן, לאחרונה החברה נמנתה כאחת הזוכות ב במכרז ביטוח הרכב של עובדי המדינה, וזוהי בשורה משמעותית, המאפשרת גם לציבור עובדי המדינה ליהנות מהחדשנות הטכנולוגית והדיגיטלית של ווישור.
בנוסף לתוצאות המרשימות של חברת הביטוח, ווישור ממשיכה לפעול בשתי זירות במקביל. האחת, הבינלאומית, בה החברה שוקדת על קידום הפעילות בארה"ב. בנוסף, החברה הקימה מרכז פיתוח בהודו, לשורותיו היא גייסה עובדי פיתוח מנוסים.
בזירה השניה, המקומית בישראל, ווישור מתקדמת בהתאם לשלבי אישור עסקת איילון, הנדרשים להשלמת העסקה האסטרטגית, כאשר לפני מספר ימים הוגשו לרשות שוק ההון בקשות לקבלת היתר שליטה באיילון ולעדכון היתר השליטה של ווישור ביטוח (על מנת לצרף את משפחת ברק להיתר השליטה)".

קבוצת הטכנולוגיה והביטוח weSure Global Tech (weSure), המחזיקה ב-100% מהון מניות חברת הביטוח הדיגיטלית ווישור חברה לביטוח בע"מ ("ווישור"), דיווחה על תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון השלישי של 2021, המלמדות על המשך רווחיות וצמיחה משמעותית בהכנסות בכל תחומי פעילותה.

ניתוח התוצאות

סך כל הכנסות החברה הכוללות את הפרמיות המורווחות בשייר, הכנסות מהשקעות ועמלות ביטוח משנה צמחו בתקופת הדוח לכ-89.1 מיליון שקל בהשוואה לכ-40.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2020, גידול בשיעור של כ-118%. סך כל הכנסות החברה המפורטות לעיל צמחו ברבעון השלישי של תקופת הדוח לכ-30.2 מיליון שקל בהשוואה לכ-24.0 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2020, גידול של כ-26%. בתקופת הדוח הכנסות החברה מפרמיות מורווחות בשייר גדלו בכ-88% לכ-59.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-31.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2020.

הכנסות מפרמיות שהורווחו ברוטו בתקופת הדוח גדלו (גדלו בכ-67%) והסתכמו בכ- 201.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-120.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2020.

הגידול בהכנסות הינו פועל יוצא של הצמיחה בפעילות בכל שלושת ענפי הפעילות של החברה.
בענף רכב חובה גדלו הפרמיות שהורווחו ברוטו בתקופת הדוח בכ-70% ועמדו על כ-164.8 מיליון שקל, ובמהלך הרבעון השלישי ב-2021, גדלו בכ-14% ועמדו על כ-55.4 מיליון שקל.
בענף רכב רכוש גדלו הפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון בכ-51% והסתכמו בכ-35.8 מיליון שקל, ובמהלך הרבעון השלישי ב-2021, גדלו בכ-40% ועמדו על כ-12.8 מיליון שקל. העליות בפרמיות ביטוח הרכוש כאמור הינם בעיקר כתוצאה מהמשך מגמת צירוף לקוחות חדשים באמצעות התהליכים הדיגיטליים של ה C2B.
בענפי רכוש אחר (דירות) נרשמה גם כן מגמת צמיחה, אך היא עדיין קטנה בהיקפיה, שכן הושקה רק ברבעון השלישי אשתקד, עם מגוון חבילות של ביטוחי דירות, לרבות ביטוח מבנה אגב משכנתא באמצעות אתר החברה, ועדיין נמצאת בתקופת החדירה לקהלי היעד.

במהלך תשעת החודשים הראשונים של 2021 הסתכם הרווח לפני מס בכ- 11.5 מיליון ₪ בהשוואה להפסד של כ- 0.3 מיליון שקל בתקופה מקבילה אשתקד.
ברבעון השלישי של השנה הסתכם הרווח לפני מס בכ-3.2 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ-4.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, קיטון בשיעור של 26%.

הרווח הכולל של החברה לאחר מס הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2021 בכ- 6.5 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של כ- 0.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ברבעון השלישי של 2021 הסתכם הרווח לאחר מס בכ-1.8 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ-2.6 מיליון שקל ברבעון המקביל ב- 2020.

הצמיחה בפעילות מוסיפה להגדיל את סך המאזן של הקבוצה, אשר הסתכם בסוף הרבעון השלישי ב- 2021 לכ-840 מיליון שקל, בהשוואה לכ-434 מיליון שקל בסוף הרבעון המקביל אשתקד, גידול בשיעור של כ-93% וכ- 484 מיליון שקל בסוף שנת 2020, גידול בשיעור של כ- 73%.

נכון לסוף הרבעון השלישי ב- 2021 לקבוצה מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של כ-132.3 מיליון שקל.
יצוין, כי בחודש מרץ 2021 השלימה החברה בהצלחה גיוס של כ-85 מיליון שקל בהנפקת מניות ראשונה בבורסה בתל אביב.

נכון לסוף הרבעון השלישי ב- 2021 לחברה הון עצמי בסך של כ- 122 מיליון ₪, וסך ההון הקיים של ווישור ביטוח מסתכם לכ- 62.3 מיליון ₪ ליום הדוח.

אירועים בולטים בתקופת הדוח ואחריו:
בחודש יוני 2021, החברה הנכדה WeSure Digital Insurance services Inc קיבלה מאגף הבנקאות והביטוח של מדינת ניו ג'רזי (New Jersey) בארה"ב, רישיון MGA/Insurance Producer, בכל ענפי הביטוח הכללי (פרט ועסקי). מאז קיבלה החברה המוחזקת רשיונות במדינות נוספות בארה"ב ונכון למועד הדוח, לחברה זו רישיונות במדינות הבאות: ניו ג'רזי (New Jersey), אילינוי (Illinois), פנסילבניה (Pennsylvania), קולורדו(Colorado) וטקסס (Texas). החברה הנכדה פועלת לקבלת רישיונות דומים במדינות נוספות בארה"ב בהן היא עשויה לפעול בשנים הבאות.
ביום 25 ביוני 2021 חתמה החברה על הסכם לרכישת 12,240,389 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת של איילון אחזקות בע"מ, המהוות 67.24% מהונה המונפק של איילון אחזקות, מידי מנהל העזבון לאחזקת המנוח מר לוי יצחק רחמני ז"ל וזאת בכפוף להתקיימות תנאים מתלים שבהסכם. התמורה במצטבר בגין המניות הנמכרות הינה סך של 473 מיליון ₪. נכון למועד הדוח, החברה בוחנת את חלופות המימון המיטביות העומדות לרשותה לצורך מימון העסקה.
ביום 16 באוגוסט 2021, הקימה החברה בבנגלור שבהודו חברה בבעלות מלאה, שתהווה מרכז פיתוח טכנולוגי בקבוצה. חברת פיתוח זו עתידה לספק שירותי תכנה ופיתוח טכנולוגיות לחברות הקבוצה, ובין היתר לתת שירותי המשך פיתוח ותחזוקה למערכות הליבה של הקבוצה. החברה החלה בגיוס העובדים הרלוונטיים בתחומי התמחות טכנולוגים שונים ונכון ליום אישור הדוחות איישה את החלק הארי של המשרות הרלוונטיות.
ביום 11 בספטמבר 2021, התקשרה החברה עם חברה פרטית בשם קיסריה אלקטרוניקה רפואית החזקות (2000) בע"מ, בהסכם שלפיו, בכפוף להתקיימות התנאים המתלים שנקבעו בהסכם, בד בבד עם השלמת עסקת רכישת מניות איילון על ידי החברה, קיסריה תרכוש מהחברה האם 4,661,160 מניות מתוך מניות איילון, וכן תשקיע בחברה האם סך של כ- 90 מיליון ש"ח, בתמורה להקצאה פרטית לרוכשת של 14,285,715 מניות רגילות של החברה האם. במסגרת ההסכם, התחייבו הצדדים בין היתר לחתום על הסכמי הצבעה בנושאים שונים, לרבות הזכות למינוי דירקטורים ואופן ההצבעה באסיפות הכלליות הן באיילון והן בחברה. אישור העסקה טעון את אישור האסיפה הכללית של החברה, שנקבעה ליום 7 בדצמבר 2021.
ביום 4 באוקטובר 2021, זכתה החברה במכרז ביטוח רכב לעובדי המדינה לשנת 2022 בהיקף פרמיה מוערך של כ- 100 מיליון ₪.
ביום 21 בנובמבר 2021, כפועל יוצא מהסכם איילון ומהסכם קיסריה, בעלי השליטה בחברה, אמיל ויינשל וניצן צעיר הרים, ובעלי השליטה בחברת קיסריה, צבי וענת ברק, הגישו לרשות שוק ההון בקשות לעדכון היתרי שליטה בחברה הבת ווישור ביטוח (על מנת להוסיף את משפחת ברק להיתר הקיים) ובקשות לקבלת היתרי שליטה באיילון ביטוח.
קבוצת הטכנולוגיה והביטוח Wesure Global Tech השיקה את פעילותה העסקית בשנת 2018. החברה וחברות הבנות שלה הוקמו מתוך מטרה להוביל את המהפכה הדיגיטלית והטכנולוגית, שמתרחשת בשנים האחרונות כמעט בכל תחומי החיים, גם לתחום הביטוח השמרני, תחילה בישראל ובהמשך גם למדינות נוספות בארה"ב. מטרת הקבוצה, הפועלת בתעשיית ה-Insure-Tech הצומחת, היא להפוך את מוצרי ענף הביטוח, הנתפסים בעיני הציבור כמורכבים וסבוכים, למוצרים בעלי אופי אינטואיטיבי ופשוט יותר, עם חווית רכישה וניהול שוטף אשר יכולים להיעשות גם באופן מקוון, עפ"י תפיסת "Mobile First". המטרה היא להנגיש את תחום הביטוח כך שיהיה זמין 24/7, בממשקים שקופים וגמישים לציבור הלקוחות, באמצעות שימוש בטכנולוגיות מתקדמות שונות, תהליכים מונעי מידע, יכולות ניתוח מידע והטמעת אלגוריתמים "חכמים" בתהליכים שונים בעולם הביטוח, המפחיתים את השימוש במסמכים וטפסים מודפסים, בצורה יעילה ואפקטיבית לטובת הלקוח.

עם ההתרחבות הצפויה של הקבוצה לשוק הביטוח האלמנטרי בארה"ב, עשויה הקבוצה להצטרף לחברות ביטוח דיגיטליות נוספות הפועלות בארה"ב (חלקן הוקמו על ידי יזמים ישראלים), וביניהן: HIPPO, Next Insurance, Lemonade, Metromile,Root ואחרות. בשונה מאחרים, קבוצת Wesure, הציגה, כבר לאחר שנתיים ראשונות של פעילות, רווח מתחום פעילות הביטוח בישראל, נתון תקדימי גם ביחס לזירה העולמית.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il