פוורפליט מדווחת על תוצאותיה לרבעון הרביעי ולשנת 2019 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה


> חדשות שוק ההון

פוורפליט מדווחת על תוצאותיה לרבעון הרביעי ולשנת 2019


ההכנסות הרבעוניות על בסיס GAAP הסתכמו בשיא של 35.1 מיליון דולר, גידול של 17% ביחס לאשתקד על בסיס פרופורמה
וודקליף לייק, ניו ג'רזי – 12 במרץ 2020, פוורפליט (נאסד"ק ותל אביב: PWFL), מובילה גלובלית וספקית פתרונות IoT אלחוטיים ופתרונות M2M למנויים, לאבטחה, שליטה, מעקב וניהול משאבים ניידים בעלי ערך לארגונים, כגון, משאיות מסחריות, משאיות משא, נגררים, מכולות וציי רכב, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנה שהסתיימו ביום ה-31 בדצמבר 2019.

תגובת ההנהלה
"הרבעון הרביעי היווה סיום חזק לשנת מפנה עבור פוורפליט," אמר המנכ"ל כריס וולף. "כפי שניתן לראות מתוצאותינו לרבעון, אנו מתחילים ליהנות מהיתרונות הכספיים המהותיים וכן מהיעילות התפעולית והדיל פלואו (deal flow) כארגון גדול. עובדה זו בלטה לאור הכנסות השיא שהושגו והסתכמו ב-35.1 מיליון דולר, גידול של 17% ביחס לאשתקד על בסיס פרופורמה, אשר נבע מהכנסות חוזרות בעלות שיעור רווחיות גבוה לפתרונות ושירותים. סיימנו את הרבעון עם כ-550,000 מנויים ניידים על גבי הפלטפורמה שלנו, המעלים אותנו על המסלול למימוש מטרותינו להשגת לפחות 600,000 מנויים ניידים עד סוף 2020.

"היצע הפתרונות החזק שלנו המקיף את תעשיות הלוגיסטיקה והרכב המסחרי ממשיך לבדל את פוורפליט בשוק. החברות הטובות ביותר בעולם ממשיכות לבחור בפלטפורמות הניידות שלנו ובפתרונות המלאים מקצה לקצה, בכדי לספק את צרכי ניטור וניהול הנכסים והציים שלהן, כפי שבא לידי ביטוי פעם נוספת ברבעון הרביעי. השגנו כמה זכיות משמעותיות חדשות עם חברות תעבורה גדולות בעסקי הלוגיסטיקה שלנו ורשמנו הצלחה דומה בעסקי התעשייה שלנו, בעיקר באמצעות מספר זכיות באמצעות ערוץ השיווק שלנו. המכירות שלנו באמצעות Jungheinrich ממשיכות לצבור מומנטום ואנו מזהים גידול בהיקף ההזמנות באירופה. בתחום הרכב המקושר אנו ממשיכים בביצוע התוכנית שלנו עם Avis Budget Group ובמהלך להבאת מוצריה של פוינטר לארה"ב בכדי להשיג נוכחות בציי רכב בדרגות Class 1 עד Class 5.

"בהתאם לכך, השילוב של פוינטר מתנהל במהירות, עם מספר אבני דרך שהושגו בששת החודשים הראשונים לאחר הסגירה, כולל איחוד התוכניות האסטרטגיות והטקטיות שלנו ומפת הדרכים באשר למוצרים. ההתאמה במכירות ובדרכי ההגעה לשוק שלנו מניבים הצלחה מוקדמת ומאשררים את אחת מתיזות הליבה לשילוב העסקי. בנוסף ליוזמות הצמיחה והמכירה הצולבת שלנו, כבר הצלחנו להסיר כפילויות בעלויות התאגיד וזיהינו חיסכון של יותר מ-3 מיליון דולר בשרשרת האספקה אותו אנו מצפים לממש ב-2020 וכן חיסכון בעלויות מצטברות הצפויות ל-2021 הקשורות באיחוד הפלטפורמה המתבצע.

"כיום אנו עסק חזק בהרבה עם היקף ומשאבים גדולים יותר: פלטפורמת IoT מובילת תעשייה מקצה לקצה, הזדמנויות מכירה צולבת משמעותיות, ורוח גבית לטווח ארוך התומכת בנו. אנו מאמינים כי החזון שלנו לטווח הארוך למצב את פוורפליט כספקית גלובלית של פתרונות ותוכנת IoT מתקדם, ייצר ערך משמעותי לבעלי המניות באמצעות גידול בפעילות הגלובלית והפיננסית, רווחיות יציבה ויצירת תזרים מזומנים."


תוצאות הרבעון הרביעי של 2019
התוצאות הכספיות לרבעון אשר הסתיים ביום ה-31 בדצמבר 2019 כוללות את התוצאות המאוחדות של I.D Systems ופוינטר טלוקיישן בע"מ אשר נרכשה בתאריך 3 באוקטובר 2019. התוצאות הכספיות לרבעון אשר הסתיים ביום ה-31 בדצמבר 2018 כוללות רק את תוצאותיה של I.D Systems טרם הרכישה של פוינטר טלוקיישן בע"מ.

סך ההכנסות צמחו ל-35.1 מיליון דולר בהשוואה ל-11.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות משירותים הסתכמו ב-18.7 מיליון דולר (53.2% מההכנסות), בהשוואה ל-4.3 מיליון דולר (37.6% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות ממכירת מוצרים הסתכמו ב-16.5 מיליון דולר (46.8% מההכנסות) בהשוואה ל-7.2 מיליון דולר (62.4% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי גדל והסתכם ב-16.6 מיליון דולר (47.4% מההכנסות) בהשוואה ל-6.1 מיליון דולר (53.3% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי משירותים הסתכם ב-11.6 מיליון דולר (62.3% מההכנסות משירותים) בהשוואה ל-3.1 מיליון דולר (70.7% מההכנסות משירותים) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי ממכירת מוצרים הסתכם ב-5.0 מיליון דולר (30.4% מההכנסות ממכירת מוצרים) בהשוואה ל-3.1 מיליון דולר (42.8% מההכנסות ממכירת מוצרים) ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות הסתכמו ב-12.7 מיליון דולר, בהשוואה ל-6.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
הוצאות מחקר ופיתוח הסתכמו ב-3.0 מיליון דולר, בהשוואה ל-1.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הוצאות פחת והפחתות הסתכמו ב-2.0 מיליון דולר, בהשוואה ל-387 אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד. פיצויי הפיטורים הקשורים לרכישתה של פוינטר הסתכמו ב-1.7 מיליון דולר, בהשוואה לאפס הוצאות פיטורים ברבעון המקביל אשתקד. הוצאות הקשורות לרכישה הסתכמו ב-462 אלף דולר, בהשוואה ל-428 אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד.

ההפסד הנקי המיוחס לבעלי המניות הרגילות הסתכם ב-5.2 מיליון דולר או 18 סנט למניה רגילה בדילול מלא (בהתבסס על היצע מניות משוקלל וממוצע של 28.6 מיליון מניות), בהשוואה להפסד נקי של 2.8 מיליון דולר או 16 סנט למניה רגילה בדילול מלא (בהתבסס על היצע מניות משוקלל וממוצע של 17.6 מיליון מניות).
ה-EBITDA המתואם על בסיס non GAAP הסתכם ב-2.1 מיליון דולר 6 סנט למניה בדילול מלא (בהתבסס על היצע מניות משוקלל וממוצע של 35.5 מיליון מניות), בהשוואה ל-EBITDA מתואם שלילי של 595 אלף דולר או 3 סנט למניה רגילה בדילול מלא (בהתבסס על היצע מניות משוקלל וממוצע של 17.6 מיליון מניות) ברבעון המקביל אשתקד. (ראו הפסקה מטה באשר למידע נוסף אודות נתונים פיננסיים על בסיס non GAAP, EBITDA מתואם והתאמתם לרווח/ הפסד על בסיס GAAP).

נכון לסוף הרבעון הרביעי, יתרת המזומנים ושווי המזומנים של החברה הסתכמה ב-16.4 מיליון דולר וההון החוזר הסתכם ב-29.3 מיליון דולר.

תוצאות שנת 2019
התוצאות הכספיות לשנה אשר הסתיימה ביום ה-31 בדצמבר 2019 כוללות את התוצאות של פוינטר טלוקיישן בע"מ אשר נרכשה בתאריך 3 באוקטובר 2019. התוצאות הכספיות לשנה אשר הסתיימה ביום ה-31 בדצמבר 2018 כוללות רק את תוצאותיה של I.D Systems טרם הרכישה של פוינטר טלוקיישן בע"מ.
סך ההכנסות צמחו ל-81.9 מיליון דולר בהשוואה ל-53.1 מיליון דולר בשנת 2018. ההכנסות משירותים הסתכמו ב-36.5 מיליון דולר (44.6% מההכנסות), בהשוואה ל-16.2 מיליון דולר (30.5% מההכנסות) בשנת 2018. ההכנסות ממכירת מוצרים הסתכמו ב-45.4 מיליון דולר (55.4% מההכנסות) בהשוואה ל-36.9 מיליון דולר (69.5% מההכנסות) בשנת 2018.

הרווח הגולמי גדל והסתכם ב-38.4 מיליון דולר (46.8% מההכנסות) בהשוואה ל-25.8 מיליון דולר (48.6% מההכנסות) בשנת 2018. הרווח הגולמי משירותים הסתכם ב-22.9 מיליון דולר (62.8% מההכנסות משירותים) בהשוואה ל-11.5 מיליון דולר (71.4% מההכנסות משירותים) בשנת 2018. הרווח הגולמי ממכירת מוצרים הסתכם ב-15.4 מיליון דולר (34.0% מההכנסות ממכירת מוצרים) בהשוואה ל-14.3 מיליון דולר (38.6% מההכנסות ממכירת מוצרים) בשנת 2018.

הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות הסתכמו ב-29.8 מיליון דולר, בהשוואה ל-22.2 מיליון דולר בשנת 2018. הוצאות מחקר ופיתוח הסתכמו ב-8.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-6.9 מיליון דולר בשנת 2018. הוצאות פחת והפחתות הסתכמו ב-3.3 מיליון דולר, בהשוואה ל-1.6 מיליון דולר בשנת 2018. פיצויי הפיטורים הקשורים לרכישתה של פוינטר הסתכמו ב-1.7 מיליון דולר, בהשוואה לאפס הוצאות פיטורים בשנת 2018. הוצאות הקשורות לרכישה הסתכמו ב-5.1 מיליון דולר, בהשוואה ל-867 אלף דולר בשנת 2018.

ההפסד הנקי המיוחס לבעלי המניות הרגילות הסתכם ב-12.0 מיליון דולר או 59 סנט למניה רגילה בדילול מלא (בהתבסס על היצע מניות משוקלל וממוצע של 20.5 מיליון מניות), בהשוואה להפסד נקי של 5.8 מיליון דולר או 34 סנט למניה רגילה בדילול מלא בשנת 2018 (בהתבסס על היצע מניות משוקלל וממוצע של 17.2 מיליון מניות).
ה-EBITDA המתואם על בסיס non GAAP הסתכם ב-3.2 מיליון דולר 14 סנט למניה בדילול מלא (בהתבסס על היצע מניות משוקלל וממוצע של 22.3 מיליון מניות), בהשוואה ל-EBITDA מתואם שלילי של 23 אלף דולר או 0 סנט למניה רגילה בדילול מלא (בהתבסס על היצע מניות משוקלל וממוצע של 17.2 מיליון מניות) בשנת 2018. (ראו הפסקה מטה באשר למידע נוסף אודות נתונים פיננסיים על בסיס non GAAP, EBITDA מתואם והתאמתם לרווח/ הפסד על בסיס GAAP).

מידע אודות שיחת הוועידה
הנהלת פוורפליט תארח שיחת ועידה היום, ה-12 במרץ, 2020 בשעה 14:30 (שעון ישראל) שתדון בתוצאות.
כריס וולף מנכ"ל פוורפליט ונד מברומאטיס סמנכ"ל הכספים יארחו את השיחה ויהיו זמינים למענה על שאלות מצד אנליסטים Sell-Side ובעלי מניות מוסדיים משמעותיים. להאזנה לשיחה יש לחייג מישראל 1443-877-4066, מארה"ב יש לחייג 1-877-307-1379. יש להשתמש בקוד הגישה: 3989798.
השיחה תשודר סימולטנית באתר החברה ותהיה זמינה להאזנה חוזרת באזור קשרי המשקיעים באתר החברה בכתובת ir.powerfleet.com.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il