TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

הבורסה לניירות ערך מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2021

מערכת טלנירי | 22/3, 09:42
הבורסה מסכמת שנת שיא בכל הפרמטרים עם גידול של 23% ברווח הנקי . הבורסה תחלק דיבידנד העומד על כ- 50% מהרווח, בסך של כ- 22.7 מיליון ש"ח. תבצע רכישה עצמית של עד כ- 100 מיליון₪

אינרום מסכמת את שנת 2021 עם הכנסות של מעל מיליארד ש"ח

מערכת טלנירי | 21/3, 09:41
וצמיחה של כ-10% לעומת השנה המקבילה


> חדשות שוק ההון

אינרום מסכמת את שנת 2021 עם הכנסות של מעל מיליארד ש"ח


אינרום
וצמיחה של כ-10% לעומת השנה המקבילה
ההכנסות בשנת 2021 עברו לראשונה את רף המיליארד ש"ח והסתכמו בכ-1.03 מיליארד ש"ח, המשקף גידול של כ-10% לעומת השנה המקבילה
ה-EBITDA בשנת 2021 הסתכם לסך של כ-207 מיליון ש"ח, המשקף קיטון של כ-8.1% לעומת השנה המקבילה בשל העליות הגלובליות החריגות במחירי חומרי הגלם ואספקתם
בשנה החולפת, כחלק ממימוש ישיר של תוכניותיה האסטרטגיות והיערכות הקבוצה להמשך צמיחה והתרחבות בשווקי הבנייה והשיפוצים בהם היא ממוקדת:
הושלמה רכישת אחזקות המיעוט בחברת הבת נירלט צבעים,
הותנעה הקמת מפעל לייצור לוחות גבס באתר הקבוצה בפרדס חנה,
הושלמה רכישת מלוא פעילות ה-SP בתחום חדש של מערכות אינסטלציה, שתוצאותיה תתווספנה לאלו של הקבוצה החל מהרבעון הראשון 2022, כשבשנה החולפת הציגה פעילות זו מכירות של קרוב ל-100 מיליון ש"ח,
בעיצומה של תוכנית השקעות נרחבת להרחבת יכולות ייצור, מיכון ואוטומציה במפעלי הקבוצה השונים

ציון גינת, יו"ר החברה, מסר: "אנו מסכמים שנה בה המשכנו במימוש התוכנית האסטרטגית שגיבשנו, להעמקת והגדלת פעילויות הקבוצה בשווקי הליבה שלה, להרחבת סל המוצרים והפתרונות אותם אנו מציעים לקשת לקוחותינו, וליצירת מנועי צמיחה נוספים להמשך חיזוק נוכחותה ומובילותה של הקבוצה, והרחבת הצעת הערך שלה לשלבי הבנייה השונים. בשנת הדוח המשכנו לצמוח ולהתרחב בכל פעילויות הקבוצה ביחד עם מגוון לקוחותינו בתחומים השונים, השלמנו את רכישת הפעילות החדשה SP בתחום מערכות האיסנטלציה אותה אנו מתכוונים לפתח ולחזק תוך שילובה עם פעילויות הקבוצה, ונמשיך כמובן לפעול לאיתור ובחינת הזדמנויות לפעילויות חדשות נוספות גם בשנה זו."

נועם שצ'לקה, מנכ"ל החברה, מסר: "הצגנו השנה צמיחה בהיקפי ההכנסות שלנו בכל תחומי הפעילות ולראשונה חצינו את רף המיליארד ש"ח בשורה העליונה. אנו רואים ביקושים טובים בשווקי הליבה שלנו, ומצפים להמשך התחזקות מגמה זו ונערכים לקראתה בפעילויות הקבוצה השונות, על מנת להמשיך ולתת מענה הולם ואיכותי בסטנדרטים הגבוהים ביותר. הייתה זו שנה מלאת התפתחויות עסקיות, במהלכה התנענו את הקמת המפעל לייצור לוחות גבס לבנייה, השלמנו את רכישת מלוא מניות נירלט ורכשנו את פעילות ה-SP החדשה בתחום מערכות האינסטלציה, שתרומתה תבוא לידי ביטוי בתוצאות הקבוצה החל מהרבעון הקרוב. התמודדנו בשנה החולפת אל מול עליות ניכרות גלובליות ומתמשכות בעלויות חומרי הגלם ואספקתם, כשפעלנו ונמשיך לפעול במסגרת כך לצמצום השפעתן, בין היתר, באמצעות התאמות מחיר של חלק ממוצרי הקבוצה. הקבוצה חזקה עם הפנים קדימה ונאמנה לדרכה ולתוכניותיה האסטרטגיות להמשך צמיחה והתרחבות, הן בפעילויות הקיימות והן בפעילויות החדשות שיתווספו."

המכירות בשנת 2021 הסתכמו לכ-1.03 מיליארד ש"ח, גידול של כ-10% ביחס למכירות של כ-936.7 מיליון ש"ח בשנה המקבילה. ברבעון הרביעי לשנת 2021 הסתכמו המכירות בכ-272.7 מיליון ש"ח לעומת כ-259.0 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, והן משקפות צמיחה של כ-5.3%. הגידול במכירות נבע מכל תחומי פעילות הקבוצה, בעיקר בתחומי מוצרי הצבעים ומוצרי הגמר לבנייה, בין היתר, על רקע הביקושים מצד בתי מסחר וחנויות חומרי בניין וכן מהתאמות מחיר שביצעה הקבוצה בחלק ממוצריה אל מול העליות הניכרות והמתמשכות במחירי חומרי הגלם ואספקתם.
הרווח הגולמי בשנת הדו"ח, הסתכם לכ- 360.9 מיליון ש"ח (35.0% מהמכירות), ומשקף קיטון של כ-2.4% ביחס לרווח גולמי של כ-369.6 מיליון ש"ח (39.5% מהמכירות) בשנה המקבילה. ברבעון הרביעי לשנת 2021 הסתכם הרווח הגולמי בכ-93.8 מיליון ש"ח (34.4% מהמכירות), קיטון של כ-8.2% ביחס לרווח הגולמי ברבעון המקביל, שהסתכם בכ-102.1 מיליון ש"ח (39.4% מהמכירות).
בשנת הדו"ח הצליחה הקבוצה להציג שיעור קיטון מתון כאמור ברווח הגולמי בהשוואה לשנה המקבילה, בעיקר בזכות הגידול במכירות ולמרות העליות החריגות המתמשכות מתחילת השנה החולפת בעלויות חומרי הגלם המשמשים את פעילויות הקבוצה השונות, אשר הינן, בין היתר, על רקע מצוקה עולמית בעלת השפעה חיצונית לקבוצה, המורגשת באספקה, שינוע, מחירי חומרי הגלם הנ"ל וזמינותם. המגמה האמורה התעצמה ברבעונים השלישי והרביעי בשנת הדו"ח, בעוד שלאורך השנה המקבילה ובעיקר ברבעונים השלישי והרביעי המקבילים, מגמה זו הייתה הפוכה וחלה ירידה בעלויות אלו.
הקבוצה פעלה ופועלת לצמצום ההשפעה המשמעותית של העליות האמורות בעלויות חומרי הגלם, שקוזזה בחלקה על ידי הירידה בשערי מט"ח (דולר ואירו) בשנת הדו"ח, זאת, בין היתר, באמצעות התאמות שביצעה במחירי מכירה של חלק ממוצריה במהלך שנת הדו"ח ולאחריה, כשהיא ממשיכה לעקוב אחר המגמות הנ"ל ולפעול לצמצום השפעתן, לרבות במידת הצורך בחינת ביצוע התאמות נוספות כאמור בפעילויותיה השונות.
הרווח התפעולי הסתכם בשנת הדו"ח לכ-155.1 מיליון ש"ח (15.1% מהמכירות), קיטון של כ-12.6% לעומת כ-177.5 מיליון ש"ח (19% מהמכירות) בשנה המקבילה.
ברבעון הרביעי לשנת 2021 הסתכם הרווח התפעולי בכ-38.9 מיליון ש"ח (14.3% מהמכירות), קיטון של 25.2% בהשוואה לכ-52.1 מיליון ש"ח (20.1% מהמכירות) ברבעון המקביל.
הירידה ברווח התפעולי ובשיעורו בשנת הדו"ח וברבעון הרביעי בפרט, נבעה בעיקר מהירידה ברווח הגולמי בשל העליות החריגות הגלובליות בעלויות חומרי הגלם ואספקתם כמתואר לעיל, ומהוצאות מכירה ושיווק נגזרות הצמיחה במכירות שהציגה הקבוצה.
ה-EBITDA בשנת הדו"ח הסתכם בכ-207 מיליון ש"ח (20.1% מהמכירות), קיטון של כ-8.1% בהשוואה לכ- 225.3 מיליון ש"ח (24.1% מהמכירות) בשנה המקבילה. ברבעון הרביעי לשנת 2021 הסתכם ה- EBITDAלכ-51.5 מיליון ש"ח (18.9% מהמכירות), המהווה קיטון של כ-21% בהשוואה לכ-65.2 מיליון ש"ח (25.1% מהמכירות) ברבעון המקביל. עיקר השינוי ב-EBITDA נגזר מהשינוי ברווח התפעולי כמתואר לעיל, לאחר נטרול הוצאות פחת והוצאות בגין אופציות לעובדים.
הרווח הנקי בשנת הדו"ח, הסתכם לכ-110.1 מיליון ש"ח, מזה כ-27.7 מיליון ש"ח ברבעון הרביעי, בהשוואה לסך שלכ-125 מיליון ש"ח בשנה המקבילה, מתוכו כ-36.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, והוא משקף ירידה של כ-11.9% בהשוואה לשנה המקבילה, בעיקר כתוצאה מהירידה ברווח התפעולי.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות, הסתכם בשנת 2021 בסך של כ-99.4 מיליון ש"ח, מתוכו כ-27.7 מיליון ש"ח ברבעון הרביעי, בהשוואה לסך של כ-104.2 מיליון ש"ח בשנה המקבילה, מתוכו כ-30.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, והוא משקף ירידה של כ-4.6% בהשוואה לשנה המקבילה, בין היתר, בהתחשב בשינוי בזכויות המיעוט בהמשך להשלמת עסקת רכישת מלוא מניות המיעוט בתחום מוצרי הצבעים בחודש יוני 2021.
במסגרת אישור הדוחות לשנת 2021, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה בסך כולל של כ-13.9 מיליון ש"ח (כ-0.11 ש"ח למניה), המהווה 50% מהרווח הנקי של החברה ברבעון הרביעי לשנת 2021, והוא עומד לתשלום ב-3 במאי 2022. בהתאם למדיניות הדיבידנד הקיימת בחברה שיעור חלוקת הדיבידנד מדי רבעון הינו 25% מהרווח הנקי המיוחס לבעלי מניותיה, בכפוף למבחני החלוקה בחוק ושיקול דעת דירקטוריון החברה, אשר רשאי בכל עת לשנות את שיעור הדיבידנד המחולק בפועל כפי שבחר לעשות כן בהחלטתו לעיל.
כחלק ממימוש התכנית האסטרטגית של הקבוצה להעמקת והרחבת פעילותה בשווקי הליבה בהם היא פועלת וליצירת מנועי צמיחה נוספים להמשך חיזוק נוכחות הקבוצה ומובילותה, והרחבת סל מוצריה ושרשרת הערך שלה לשלבי הבנייה השונים ובכלל, ביצעה הקבוצה בשנה החולפת:
רכישה של מלוא אחזקות המיעוט, הקיבוצים ניר עוז ונירים, בחברת הבת נירלט צבעים, בתמורה להקצאת מניות על ידי החברה שהיוו במועדת הקצאתם כ-13% מהונה המונפק והנפרע. בהתאם, נירלט הפכה לחברה בת בבעלות מלאה של החברה (100%) ובסיס ההון של החברה גדל באופן משמעותי. המניות שהוקצו במסגרת עסקה זו בחודש יוני בשנת הדו"ח, מוחזקות על ידי הקיבוצים ניר עוז ונירים בשיעורים של כ-9.88% וכ-3.12% מהון מניות החברה, בהתאמה, שהינם בעלי עניין בחברה (כשקיים ביניהם הסכם הצבעה).

התנעת הקמת מפעל לייצור לוחות גבס לבנייה באתר הקבוצה בפרדס חנה, באמצעות חברת הבת (100%) כרמית מיסטר פיקס בע"מ, בהיקף השקעה הנאמד בסך של כ-190 מיליון ש"ח, שיהווה מנוע צמיחה משמעותי לחיזוק והעמקת נוכחות הקבוצה ומובילותה בשווקי פעילותה. לוחות הגבס הינם מוצרים מתועשים וקלים ליישום, המיוצרים מגבס טבעי ומיועדים בעיקר למחיצות פנים, חיפוי קירות ותקרות, נישות ייעודיות, עיצוב פנים וכיוצ"ב, בשווקי הבנייה והשיפוצים בהם ממוקדת הקבוצה.

השלמת רכישת מלוא פעילות ה-SP בתמורה לסך של כ-153 מיליון ש"ח במזומן, ב-2 לינואר 2022, על פי הסכם הרכישה שנחתם בחודש אוקטובר בשנת הדו"ח. פעילות ה-SP הממוקדת בייצור, מכירה ושיווק של מערכות צנרת אינסטלציה המיועדת להולכת נוזלים בעיקר בתחום האינסטלציה הביתית ולמבנים השונים, הרחיבה את סל מוצרי הקבוצה המוצעים על ידה בשווקי ליבת פעילותה בבנייה והשיפוצים. תוצאות פעילות ה-SP יתווספו לאלו של הקבוצה החל מהרבעון הראשון של השנה (2022), כשבשנה החולפת הציגה פעילות זו מכירות של קרוב ל-100 מיליון ש"ח.

בעיצומה של תוכנית השקעות נרחבת להגדלת יכולות ייצור, מיכון ואוטומציה במפעלי הקבוצה, במסגרת היערכות הקבוצה להמשך צמיחה והתרחבות בכל שווקי פעילותה השונים.

אודות אינרום תעשיות בנייה - קבוצת אינרום תעשיות בנייה פועלת בארבעה תחומי פעילות, באמצעות ארבע חברות בנות שבשליטתה המלאה: איטונג (100%) העוסקת בפתרונות בנייה, כרמית מיסטר פיקס (100%) העוסקת במוצרי גמר לבנייה, נירלט צבעים (100%) ו- SP תעשיות (100%) העוסקת בתחום מערכות האינסטלציה.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il